Voorbij de valse overtuigingen van gebrek ♥ Marilyn Raffaele ♥ Lichtwerkers Nederland

 

Marilyn Raffaele channelt De Arcturian Group

 


Welkom dierbare lezers,

Zoals jullie wel weten, ervaart de wereld op dit moment veel verwarring en stress, vooral voor degenen die zich niet bewust zijn van het ascensieproces dat plaatsvindt en velen zeggen tegen zichzelf: “Ik wil hier niet langer zijn.”

 Als gevolg hiervan zijn velen vertrokken of kiezen ervoor om te vertrekken en covid heeft een vertrekpunt voorzien.

Jullie moeten onthouden dat vanwege de vrije wil elke ziel op een dieper niveau kiest om te vertrekken of te blijven, hoewel slechts weinigen of zelfs de individuen zelf dit beseffen.

We spraken in onze laatste boodschap over relaties en het Mystieke Huwelijk. Wij willen hieraan toevoegen dat wanneer iemand spiritueel voorbereid is, het in evenwicht brengen van mannelijke en vrouwelijke energie (het Mystieke Huwelijk) automatisch en zonder bewuste inspanning begint door keuzes en levenslessen, of de persoon nu alleen is of in een relatie. Het type relatie maakt geen verschil–heteroseksueel of homoseksueel.

In de derde dimensie worden relaties vaak beoordeeld op hun juistheid, onjuistheid, correctheid of zelfs “zondigheid” gebaseerd op hoe zij zich verhouden tot bepaalde religieuze of universele overtuigingen over wat een juiste of door “God” gesteunde relatie is.

Er bestaat niet zoiets als een zondige of verkeerde relatie als liefde en respect voor beiden aanwezig is

 

De twee grootste struikelblokken op ieders reis uit een driedimensionale staat van bewustzijn zijn relaties die we al besproken hebben en overvloed. De mensheid heeft heel lang geleden onder de last van gebrek en beperking, zonder te beseffen dat zij het zelf in stand hield door erin te geloven. Het geloof in gebrek is stevig verankerd in het universele collectieve bewustzijn en doordringt elk aspect van het leven op aarde.

❥ Jullie hebben allemaal vormen van gebrek en beperking ervaren, vooral in vroegere levens toen extreem gebrek als normaal werd aanvaard.

De energie van deze ervaringen is opgeslagen in het celgeheugen en meegenomen naar de opeenvolgende levens van bijna iedereen, waardoor gebrek het dominante geloofssysteem op aarde is geworden.

Overvloed is het natuurlijke geboorterecht van ieder mens, maar omdat de meesten onwetend blijven van hun ware Zelf, blijft de wereld als geheel geloven dat zij moet worstelen, hard werken, stelen, bedelen en lijden, zelfs voor het meest basale van wat nodig kan zijn.

 Gebrek en beperking op alle niveaus (fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel) is gewoon de materiele manifestatie van het geloof in dualiteit (hebben/niet hebben) en afscheiding (afscheiding van je eigen goed en God).

Je bent klaar en bereid om voorbij de stevig gevestigde valse overtuigingen te gaan die gebrek en beperking omgeven door feitelijk te aanvaarden dat je in feite een Goddelijk Wezen bent en niet een beperkt menselijk wezen dat onderworpen is aan al het goede en slechte dat in het collectief zweeft. Je bent geïndividualiseerd God en belichaamt daarom alles wat God is en kunt geen gebrek hebben, eenvoudigweg omdat het idee van gebrek niet bestaat in het Zelfondersteund, Zelfonderhoudend Goddelijk Bewustzijn. Als het dat deed, zou het voor altijd op zijn plaats gehouden worden door de Goddelijke Wet, om nooit verwijderd te worden.

 

De eerste stap om in een bewustzijn van overvloed te komen is de stroom op gang te brengen


Doneer wat je niet meer gebruikt of nodig hebt, doe iets in de fooienpot, geef je tijd en energie aan iemand of iets die het nodig heeft.

Wanneer je rekeningen betaalt, realiseer je dan dat, omdat er maar één is, het geld van je rechterhand naar je linker stroomt via jou vanuit een Oneindige Bron binnenin in plaats van vanuit je persoonlijke driedimensionale gevoel van voorraad dat altijd beperkt moet zijn vanwege het geloof in dualiteit of er nu veel of weinig is.

 Het bedrag doet er niet toe, begin met één cent als dat is wat je hebt. Waar het om gaat is het bewustzijn waarmee het geven van wat dan ook stroomt: Ik heb omdat Ik Ben.

 

Als Godwezens zijn jullie middelen onbeperkt


Kijk naar de oneindigheid van de grassprietjes, bomen, enz. die zich altijd vermenigvuldigen. Vermenigvuldiging is Goddelijke Wet. Erken bewust en begin geld, goederen, tijd, liefde, dienstbaarheid, creativiteit, enz. uit te drukken in bewustzijn van jullie Goddelijke compleetheid. Zoals we vele malen hebben gezegd, is Bewustzijn de substantie van vorm en als je voortdurend “Ik heb niet” tot je bewustzijnstoestand maakt, dan zal de geest, die de vertolker van bewustzijn is, ervoor zorgen dat je precies dat manifesteert.

Velen zeggen dat ze deze praktijken hebben geprobeerd en dat ze niet werken, alles blijft gewoon hetzelfde.

Je moet onthouden dat om welk idee dan ook op welk niveau dan ook een manifesterende staat van bewustzijn te laten worden, het eerst in iemands bewustzijn moet komen, kennis en aanvaarding moet worden, en dan beoefend moet worden. Dit geldt voor alles, of het nu gaat om het leren autorijden of het bereiken van het bewustzijn van een spirituele waarheid.

Naarmate een persoon zich blijft herinneren, weet en oefent in delen en geven vanuit het besef dat het door hen heen stroomt vanuit een onbeperkte, zichzelf in stand houdende Bron en niet persoonlijk vanuit hen, wordt het geleidelijk hun staat van bewustzijn en begint wat nodig is (niet alleen gewenst) gemakkelijker en natuurlijker te stromen, en vaak van waar men het het minst verwacht.

Onthoud dat als een individualisering van de Bron, God, Goddelijk Bewustzijn, je de volheid van God bent en niet slechts een deel.

Je geloofde alleen dat je een beperkt menselijk wezen was, omdat je in de loop van vele levens doordrongen van valse overtuigingen van dualiteit, afscheiding en twee machten, gehypnotiseerd raakte in het geloof dat je afgescheiden was, minder dan en waardeloos tenzij je je conformeerde aan specifieke maatschappelijke of religieuze wetten en normen van perfectie.

 Het evolutieproces vindt niet op één moment plaats, maar ontvouwt zich terwijl elke persoon zich in spirituele gereedheid voor zijn volgende stap beweegt.

De oude, dichte en verouderde energieën die jullie zo lang gevangen hebben gehouden, worden nu persoonlijk en wereldwijd opgeruimd en vervangen door hogere dimensionale frequenties van Licht die jullie zullen toestaan de werkelijkheid gemakkelijker te ervaren.

Terwijl jullie rusten in de waarheid over jezelf en anderen en erop vertrouwen, zal angst beginnen weg te vallen, zullen levenservaringen gemakkelijker lijken en zullen jullie ontdekken dat jullie een leraar, wegbereider en Licht zijn geworden voor degenen die nog worstelen en zoeken. Velen van jullie zijn daar al. Jaaa!

Wij zijn de Arcturian Group


Marilyn Raffaele
www.onenessofall.com

 

  Speciale dank voor de vertaling
Martien van wakkeremensen.org
De scheiding der seksen

Channeling zondag 6 februari 2022, 20:00 uur door Pamela Kribbe en Gerrit Gielen

 

Jeshua zal spreken over de splitsing tussen mannelijk en vrouwelijk in de ontstaansgeschiedenis van de ziel. Hij onderscheidt daarbij tussen

 

 Stap 1. De geboorte van de ziel als individu: van eenheid naar afgescheidenheid

 

 Stap 2.  De ziel daalt nog dieper in de afgescheidenheid en incarneert als geslachtelijk wezen: mannelijk of vrouwelijk

 

In deze channeling gaat Jeshua vooral in op de tweede stap: op de betekenis van de scheiding der seksen, de gevolgen ervan voor de ziel en hoe we in deze tijd terug bewegen naar een innerlijke eenheid van mannelijk en vrouwelijk.

 

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Algemene voorwaarden - Privacybeleid
 - © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland - Lightraisers Worldwide (EN)

© Let op: De afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.