Voorbij alle plaatjes en turbulentie is God in jou aanwezig


Het is geen kinderspel meer, wat er gaande is. We worden dag en nacht uitgedaagd om tot het groots mogelijke onderscheid te komen over wie we niet en wie we wel zijn! En daarbij is het herkennen, accepteren, doorzien, doorvoelen en helen daarvan al een hele reis op zich. We hebben vele jaren gehad dat we onszelf konden spiegelen en optrekken aan anderen die ons voorgingen op de innerlijke Mysteriewegen, zoals therapeuten, Heiligen, Meesters, Gidsen en tot wie we ons ook maar aangetrokken voelden.

 

De grootste vorderingen waar we nu op afstevenen zijn de momenten waarop we ontdekken hoe we niet langer vatbaar zijn voor de krachten van de dualiteit. Dualiteit in situaties, of dualiteit in personen, die schijnbaar voorop lopen, het Licht vertegenwoordigen en zichzelf er om roemen. Oh wat is dit een illusie, want de werkelijke goddelijke krachten komen niet uit welke persoon dan ook, maar uit de Goddelijke Bron zelf, die door de persoon heen werkt.

 

Waar we naar verlangen wordt wel gespiegeld door lichtende wezens buiten onszelf, maar dat geeft niet de vervulling die we zoeken! Steeds opnieuw worden we teruggeleid naar de aanwezigheid van de goddelijke krachten in onszelf. En dat gaat echt voorbij alle plaatjes van wie zich ooit op aarde met zijn of haar ware Goddelijke Zelf tot in het fysieke heeft kunnen verenigen. In de komende jaren, met Pluto als grote transformerende krachtcentrale van dood (ego) en wederopstanding (goddelijke Zelf) voor de mensheid, zal de terugkeer naar de Eenheid in onszelf voorop komen te staan! En het is al gaande: de indaling van ons hogere Zelf dat vanaf nu het stuur van ons leven in handen mag houden.

 

Het lijkt een vanzelfsprekendheid dat we er zijn, dat ons hart klopt, dat het bloed door onze aderen stroomt, dat onze zintuigen en organen werken zonder dat we daar bewust bij stilstaan, en dat we ons verstand kunnen gebruiken om te kunnen nadenken over wat er werkelijk belangrijk voor ons is in dit leven.

 

Maar ohw, met velen tegelijk beginnen we steeds meer te beseffen dat wat ons werkelijk in leven houdt, die pure goddelijke liefdeskracht en aanwezigheid is die we niet zien, maar wel kennen!

 

Zonder die aanwezigheid in onszelf zouden we een leeg omhulsel zijn, zouden we geen enkele zinvolle bijdrage voor onszelf noch voor anderen kunnen leveren. De werkelijke bezieling van wat we ook maar willen belichamen of scheppen komt rechtstreeks vanuit onze eigen, Goddelijke Wil; dat is de enige wil die ons hart wenst te dienen! Hoe weet je of iets echt de Goddelijke Wil is? Simpel; als je er ten diepste van overtuigd bent dat dat het allerbeste is wat jij kunt doen, vanuit jouw liefhebbende en zuivere hart.

 

We hebben ons gedurende honderden levens met alle mogelijke persoonlijkheidsdelen kunnen identificeren. 'Ja, dit ben ik, hier ben ik goed in, oh gelukkig ik ben toch belangrijk, ai hij/zij heeft mij gekwetst, oei daar ben ik bang voor, oh dat wil ik worden, aahh ik ben toch om van te houden, yesss dit geeft mij bestaansrecht, en ohw wat heb ik dat goed gedaan, dat geeft een goed gevoel, wat ben ik trots op mezelf', ervoeren we dan.

 

Daarbij keken we de kunst af van allerlei ingewijde voorgangers. We lieten ons scholen door diegenen die in ons beeld de wijsheid in pacht hadden, ons oplossingen voor onze problemen konden bieden en heling voor onze wonden konden aanreiken. Maar nu, na het jarenlange proceswerk dat velen van ons gedaan hebben, naderen we het punt dat we alleen met onszelf (en dus 'met God') overblijven. Onze handen lijken steeds leger te worden omdat de oude houvasten wegvallen. Omdat de oude identificaties niet meer werken worden we geconfronteerd met ons broze zelfvertrouwen en ons wankelende zelfbeeld.

 

Zekerheid voor de toekomst inbouwen werkt ook niet meer, want er is alleen het NU, dat enerzijds nog door de 3D is ingekleurd, maar we willen graag de 5D en hogere versies verwelkomen! Maar als we het in het Hier-en-Nu niet weten, dan mogen we erop vertrouwen dat we het wel op precies het juiste moment innerlijk aangereikt zullen krijgen.

 

Enerzijds is er dus nog werk aan de winkel met ons zichtbare, tijdelijke en sterfelijke lichaam, met onze illusies, gedachten, gevoelens en overtuigingen. Het is al een hele toer om daarmee in vrede en helderheid te komen! En om het verleden achter ons te kunnen laten, zonder nog een spoortje van wrok, spijt, schuld, schaamte of terugverlangen naar de mooie tijden die er waren, de liefde en vreugde die we met anderen ontvangen hebben etc.

 

Anderzijds, als de complementaire andere, 'hogere' helft van onszelf die we altijd buiten onszelf zochten, is er die eeuwige, onzichtbare goddelijke aanwezigheid in onszelf. Om te ontdekken wie we ECHT zijn, om ons werkelijke Zelf te leren kennen dienen we ons naar die onzichtbare aanwezigheid in onszelf te keren. Dat is de Bron, God, die ons het eeuwige leven geschonken heeft en ons altijd het allerhoogste zal aanreiken.

 

Maar: dat valt niet mee, om in deze overvolle wereld met die Bron in contact te komen. Want overal om ons heen worden ook de zware frequentievelden steeds actiever. Het grootste deel van waar we dagelijks mee te maken krijgen komt voort uit oude illusies. We worden overvoerd door machten en krachten die ons in het oude willen houden. Velen van ons zijn overprikkeld en vermoeid geraakt. Om dan toch de rust en de energie te vinden om consequent die Aanwezigheid in onszelf op te zoeken.... dat vraagt om intenties die door heel veel liefde, vertrouwen, zachtheid, compassie en geduld gedragen worden. Maar die zijn er, we kunnen dat, we kunnen elkaar bemoedigen en elkaar helpen herinneren aan dat prachtige, goddelijke LEVEN dat we allen in ons dragen!

 

Mieke Vulink

www.miekevulink.nl