Oude triggers van gewapende vrede ♥ Arthura Hector ♥ Lichtwerkers Nederland

 

Channeling Ashtar

Koude Oorlog II: Misleiding

 

In tegenstelling tot de koude oorlog van de vorige eeuw, zal er nu enkel een misleiding ontstaan. Het zijn de stuiptrekken van een oude wereld waarin de machtsposities gaan wankelen. Deze machtsposities zijn door de covid-19 pandemie uit balans geraakt. Het experiment veroorzaakt een grote economische disbalans en daarom willen de machthebbers de aandacht afleiden naar een gewapende vrede, zodat de schade die tijdens het virus is ontstaan gecamoufleerd wordt.  

 

 

Sensatie en spanning zullen vanuit hun oogpunt nog steeds de manier zijn om de wereld te beïnvloeden. Het collectieve bewustzijn van de mens krijgt zo geen rust. De gevolgen van het virus gaan steeds sterker naar buiten komen. Op alle vlakken is er een grote disbalans ontstaan en hoe gaan de “machthebbers” dit nu oplossen? In de komende jaren gaat de economie vanuit het oude systeem een dieptepunt bereiken, zodat er een nieuwe manier geboren gaat worden vanuit een noodsituatie. 

 

Aquarius staat op door alle misleidingen heen

 

Tegelijkertijd gaat er een mooie kennis open, deze nieuwe kennis creëert een natuurlijke pad van herstel. Volg dit pad en laat je niet afleiden.

 

Virus neemt af

 

In een vorige bericht van 19 december 2021 werd al aangegeven dat het virus zou verzwakken. Ik zal hier nu dieper op in gaan. De “machthebbers” hadden verwacht dat de mutaties van het virus veel heftiger zouden uitpakken. Het tegenovergestelde vond plaats, zij struikelen nu over de eigen voeten. Door de grote lichtversnelling die in december 2021 tot een hoogtepunt kwam, werd het negatieve deel van het virus afgezwakt.  

 

Moeder Aarde, de Sterrenlichtkrachten en vele Lichtwerkers op aarde hebben hard gewerkt om de Lichtexplosie in december te kanaliseren. Het was een prachtige samenwerking om het hoogtepunt van Licht in december te bundelen tot een grote kracht van liefde. Vele schaduwen zijn daardoor uitgewerkt, ook in de gedachtewereld werden de schaduwen gereduceerd. De grote schaduw van angst die ontstond in de laatste jaren werd weer in de kiem gesmoord. Dit proces van verlichting gaat zich steeds verder ontwikkelen.

 

Machthebbers in shock

 

De “machthebbers” willen alles blijven rekken om het experiment uit te breiden via vele vaccinatieprogramma's. De afgelopen lockdown, o.a. in Nederland, moest voor een verzwaring in de energie zorgen om de Lichtexplosie te ontmantelen. Dit heeft duidelijke gevolgen, want iedereen gaat het spel doorzien. 

 

Op deze manier worden hun 'plannen' alleen maar doorzichtiger. De logica in alles verdwijnt, zelfs voor vele groepen die dit eerder ondersteunde. De booster prikcampagne is toch nog even goed op gang gekomen en dit wilden zij eruit halen. Ze beseffen langzaamaan dat dit nu ten einde moet komen. Het is mooi om te zien, dat de macht niet langer bij de “machthebber” ligt. De kering is duidelijk zichtbaar, zelfs in de media. De nieuwe kracht wordt zichtbaar en vele voelen deze nu in het hart. Dit alles neemt alleen maar toe. 

 

Koude Oorlog II

 

De “machthebbers” willen nu de aandacht verleggen naar een ander probleem. Een tweede koude oorlog kan een groot spanningsveld veroorzaken. Dit plan zal falen, omdat een grote Lichtgolf (na de Lichtexplosie van december 2021) vanaf maart 2022 een opmars gaat maken en alles in een reset plaatst. Deze golf zal in het hart van de mens verlichting brengen, zodat iedereen opveert na een lange periode van verzwaring. Deze kracht maakt het hart licht en dapper, zodat vele gaan spreken vanuit hun innerlijke stem.

 

 

De lente gaat dit jaar met een nieuwe geboorte van start, een fris begin.

Op energetisch niveau gaat er veel gebeuren, want er zal een energetische hergeboorte in het collectief bewustzijn ontstaan en dit zal voor een grote sprong voorwaarts zorgen. Deze werkt tot ver in de nazomer door. Alle geesten worden schoongespoeld en verrijkt met nieuwe energie. 

 

Vooruitgang

 

De golf van vooruitgang staat op en iedereen gaat dit voelen. Dit is nodig na al het trauma wat ontstaan is, deze helende kracht geeft weer positiviteit. Na elke verzwaring, is er een bevrijdingspunt nodig om de geest weer tot rust te brengen.

 

Een Bevrijdingsdag is een belangrijke markering van herstel in de tijdslijnen. De Covid-19 periode zal ook een punt van herstel nodig hebben, maar waar wordt deze neergezet? Voor vele was dit geen gewone oorlog. De naweeën die zich gaan tonen in het vreselijke lijden dragen een oorlogstrauma met zich mee. Een bevrijdingspunt zal door hen gemanifesteerd worden. Dit alles vormt een reset in de denkwijze en vele ogen gaan open!

 

Door de grote lichtgolf gaat er een versnelling komen en de misstanden worden openbaar gemaakt.

 

Eind 2023 zal er veel duidelijkheid omhooggekomen zijn en dit gaat nog jarenlang door. 

 

Noodrem

 

De “machthebbers” willen de noodrem gaan gebruiken om dit alles af te remmen, maar dat gaat niet lukken. Niet via een Koude Oorlog II en niet via een nieuw virus of een mutatie daarvan. De strategie die nu wordt toegepast is de angst vasthouden op een ander vlak. Een getraumatiseerd mens is zwakker en makkelijker te manipuleren, dan wanneer er met een frisse blik teruggekeken wordt naar de misstanden. Herkenning wordt een feit. 

 

De “machthebbers” willen doorwerken naar het punt van 'the big reset'. 

 

Pauze moment

 

Het pauze moment na een oorlog is nodig om alle geesten weer tot rust te brengen en om de vrijheid te vieren. Een soort resetknop: "Ik bent weer veilig, het is afgerond". *NWO: De “machthebbers” zullen dit niet zo zien en willen deze keer die reset niet gaan toepassen. Het grote veld van angst, willen zij in stand houden en verder vergroten om hun uiteindelijke doel te bereiken. De antichrist van de schaduwen willen zij blijven voeden. 

Innerlijk licht

 

Jouw eigen kracht en keuze bepalen in welke wereld jij wilt leven.

 

Niet alleen de stoffelijke wereld gaat zich vernieuwen. Het is juist de psychische gesteldheid van de geest die deze nieuwe wereld gaat manifesteren. Na jaren van beklemming, kun je weer opgelucht ademhalen. Stem je af op deze energie en help mee dit neer te zetten met elkaar of individueel. Breng de kracht van een nieuwe vredelievende wereld tevoorschijn, het is jullie toekomst die neergezet mag worden: de “machthebbers” bepalen niet alles. Zij proberen een plan uit te rollen vanuit een wereld waarin strijd en overwinning een rol blijven spelen. Het eeuwige gevecht waarin de mannelijke energie wordt getriggerd en misbruikt. 

 

De Maria energie gaat zich roeren en brengt uiteindelijk de balans. Dit kan alleen opstaan, als de mens diep in het hart het verlangen koestert om de balans te gaan omarmen. Met een vredelievend paradijs als einddoel.

 

Een wapenwedloop is gelijk aan een virus, het speelt met macht en vrees in de geesten van de mens.


Manifesteer je eigen creatieve gedachten en verrijk jezelf met het Licht van Aquarius.

 

Ik groet het Licht in je hart

 

Adonai Ashtar

 

© Arthura Hector

www.ashtar-rose.com