Opheldering en de helende dialoog. Nieuwe Maan in Stier van 8 mei 2024 ♥ Manuela van der Knaap ♥ Lichtwerkers Nederland


Dit is de korte maar krachtige beschrijving van de nieuwe Maan in Stier van woensdag 8 mei 2024, die voor de komende maand actueel zal zijn.


Deze horoscoop laat een explosieve energie zien, met grote potentie voor heling en doorbraken op persoonlijk en collectief niveau. Met plotselinge inzichten en het zien van grotere verbanden in verbindingen en relaties, waarvan de heling mogelijk lichamelijke ongemakken kan geven. Ook kan je lezen in dit artikel over bijzondere situaties en doorbraken op collectief niveau die mogelijk zullen ontstaan de komende maand. Met een video van mij, over de huidige situatie tot september 2024. Ik wens je veel leesplezier…

 

Explosieve energie

 

Het is een bijzondere nieuwe Maan, die de processen voor de komende maand zichtbaar maakt. Nog steeds staan alle planeten aan 1 kant van de cirkel en dat betekent dat er een grote onevenwichtigheid is en dat er maar moeilijk vat gekregen kan worden op situaties vanuit de persoonlijkheid lagen in ons bewustzijn. Verder is er een scherpe en mogelijk zelfs explosieve energie en mijn verwachting is dat er tussen deze nieuwe Maan van 8 mei en volgende nieuwe Maan op 6 juni 2024 bijzondere dingen gaan gebeuren. Ik ga dit verder uitleggen voor het persoonlijke en het collectieve niveau.

 

Opheldering en actie

 

Op collectief niveau verwacht ik de komende periode voor de volle Maan van 6 juni 2024 doorbraken over de rol van de media in situaties uit het verleden (karmisch), zoals de covid-situatie. Het kan ook gaan om andere informatie die nu ineens helder wordt en op een pijnlijke manier weer omhoog komt om gezien en besproken te worden. Ook kunnen er uitspraken gedaan worden of publicaties komen die strijd creëren of situaties op scherp gaan zetten. Ook verwacht ik dat er nu ineens verbanden gelegd kunnen worden die voorheen niet bij elkaar konden worden gebracht en daardoor kan nu ineens het hele plaatje zichtbaar worden. Zoals ik al eerder in mijn video’s en artikelen heb gezegd en geschreven, verwacht ik dat de grote transformaties gaan komen in meerdere events. En de komende maand verwacht ik dus minimaal één van die events, misschien wel meer dan één. Het is echt een explosieve situatie, waar vanuit projectie of geloof en ideeën (die overigens helemaal niet hoeven te kloppen) plotselinge situaties kunnen ontstaan met strijd en agressie, misschien zelfs met oorlog. Mogelijk gaan er groepen mensen in beweging komen om zelf iets te doen aan situaties die nu zichtbaar worden en dus uit de slachtofferrol stappen en gaan handelen. Zoals berichten die nu rond gaan op sociale media voor het bestrijden van Chemtrails door azijn te verdampen (video). Maar dat kunnen ook minder onschuldige activiteiten zijn. Pas rond de volle maan van 6 juni 2024 is die periode helemaal voorbij.

(Zwarte Maan in Maagd conjunct gecorrigeerde zwarte Maan in Weegschaal 6de huis oppositie Saturnus conjunct Priapus, Neptunus in Vissen conjunct in Ram: Mars, gecorrigeerde Priapus, noordelijke Maansknoop, alles hiervoor in het 12de  huis, conjunct Gelukspunt, Ascendant, Cheiron en Mercurius in het 1ste huis. Mars is vanaf 29-30 mei voorbij Cheiron, vlak voor de volle Maan op 6-6-2024. ) Pluto in Waterman 11de huis sextiel Neptunus, Mars en Priapus in Vissen 12de huis.)

 

Eenzaamheid, slachtofferschap en aanvallen

 

Op persoonlijk niveau kan er een intens gevoel van eenzaamheid zijn. De diepere laag eronder gaat over een groot verlangen terug naar thuis, naar de Bron en de Eenheid. Vanuit dat gevoel kan alle kracht uit je stromen en kom je mogelijk niet tot handelen op zo’n moment. Vanuit het actuele overlevingsmechanisme kan er ook een gevoel van slachtofferschap zijn en van daaruit je gelijk willen halen en terugslaan, mogelijk zelfs gaan aanvallen. Let in deze periode op wat je zegt, want dit kan verkeerd aankomen en karmische situatie in gang zetten of veroorzaken en grote gevolgen hebben. Karmische situaties zijn niks meer of minder dan iets dat niet goed afgehandeld wordt en blijft hangen in schuldgevoel en schaamte. Ook kunnen uitspraken uit het verleden opnieuw onder de aandacht komen om hangende zaken nu eindelijk op te lossen.

 

(Saturnus conjunct Priapus, Neptunus in Vissen conjunct in Ram: Mars, gecorrigeerde Priapus, noordelijke Maansknoop, alles hiervoor in het 12de  huis, conjunct Gelukspunt, Ascendant, Cheiron en Mercurius in het 1ste huis. Mars is vanaf 29-30 mei voorbij Cheiron, vlak voor de volle Maan op 6-6-2024.)

 

Helende dialoog

 

Er kan een gevoel van diepe onwaardigheid, schuld en schaamte zijn vanbinnen. Als je deze gevoelens toelaat en niet gaat compenseren, door bijvoorbeeld veel te geven aan anderen, maar durft te onderzoeken, dan kan er innerlijk een dialoog op gang komen die helend is. Die dialoog kan opheldering geven over iets dat lang heeft gespeeld en verborgen was in jezelf, maar nu ineens helder kan worden en oplossen. Als je goed in het hier en nu bent en in verbinding met wie je eigenlijk in Wezen bent (je Kern), dan kunnen in de komende maand vooral verbindingen en verbanden in je bewustzijn komen en worden gezien, waardoor je (karmische) blokkades in je persoonlijkheid, maar ook in het lichaam kan ophelderen en oplossen.

Ik zal een paar praktische voorbeelden geven. Zoals het ineens zien dat bepaald gedrag in jezelf veroorzaakt is door een specifieke uitspraak van je moeder of een vriendin die je diep heeft geraakt en gevormd. Of hoe je ouders met elkaar omgingen en hoe jij diezelfde ervaringen hebt in jouw relaties. Of hoe een talent zoals een helder en scherp bewustzijn, waarmee je nu op een prachtige manier anderen kan helpen, in het lichaam niet verwerkt kon worden in het verleden en blokkades heeft gevormd in het lichaam. Omdat het niet mogelijk was om zoveel inzicht en weten ook te verwerken op dat moment. De diepe heling gaat mogelijk gepaard met pijn en ongemak.

(Zie astrologische verwijzingen in de alinea hierboven. Zwarte Maan in Maagd conjunct gecorrigeerde zwarte Maan in Weegschaal 6de huis. Venus conjunct nieuwe Maan, Uranus en Jupiter in Stier 1ste huis.)

 

Liefde en compassie

 

Het kan ook om situaties gaan met anderen om je heen. Dus dat je plotseling ziet waarom jij je altijd zo rot voelt in de omgeving van een bepaalde persoon of tijdens een bepaalde situaties. Je kan ook inzicht krijgen over situaties tijdens je jeugd of oude of huidige relaties met een partner, vrienden of vijanden. Daarin is liefde, mededogen en begrip om te beginnen naar jezelf het belangrijkste. Die liefde en compassie maken dat je diep kan helen en oude blokkades en wat er ‘mis’ is gegaan, kan loslaten en ook echt kan vergeven. Daarmee maak je jezelf vrij. Je kan ook meedoen met mijn meditatie-webinar om in het veld van onvoorwaardelijke liefde met meer gemak dit ook in jezelf toe te laten. Zoals ik in mijn vorige artikel al beschreef, is dit de grootste gift die we onszelf en multidimensionale Zelf kunnen geven en waarmee we alles wat krom is weer recht kunnen maken. Deze liefde en compassie halen de angel uit ruzies, maken dat je kan vergeven en alles weer heel kan worden.

(Zie astrologische verwijzingen in de alinea hierboven.)

Tips voor het gebruiken van mineralen uit mijn webshop: De Cobalto Calciet voor multidimensionale heling en stabiliteit van de Liefde. Morion kwarts om jou woede, om te zetten naar een duidelijke NEE en een JA naar jezelf:. Divine Lace Crystal om totale transparantie in jezelf en in het lichaam te herinneren.

 

Compassie en transparantie

 

We zijn in een nieuwe laag van ons proces van heling gekomen, waarin totale transparantie en durven om open te zijn over alles in jezelf zich aan het openen is. Dit kan alleen ontstaan in het lichaam wanneer liefde en compassie in de basis aanwezig zijn. Dan pas is zoveel helderheid te verteren en te verdragen. Deze maand staan astrologisch gezien de kracht van transparantie en helderheid samen met de kracht van liefde. Er is echt geen beter tijd om deze heling toe te laten in jezelf. Er kan pure magie ontstaan tijdens de heling die we nu doormaken in onszelf en in de wereld. Geniet er van…

(Zie astrologische verwijzingen in de alinea Helende dialoog.)


Kijk je liever een video van mij, waarin ik uitleg geef over de actuele situaties tot september 2024: Kijk op mijn YouTube kanaal: Dit is de geknipte opname van de uitleg die ik heb gegeven in het begin van mijn meditatie-webinar van 2 mei 2024.

 

Heb het goed.

 

© Manuela van der Knaap
www.inzichten.com