Omarm je menselijkheid

 

Pamela Kribbe channelt Jeshua

Voor meer info zie Jeshua, wie ben jij? 


Lieve mensen, Ik ben Jeshua. Ik groet jullie allen vanuit een diep gevoelde liefde voor wie jullie zijn als ziel en als mens. Jullie bevruchten de Aarde met een nieuw licht, met een bewustzijn dat anders is dan voorheen.

 

Er is een nieuwe tijd op komst. Jullie allen nemen deel aan een overgang op Aarde die van diepe betekenis is. Niet alleen voor de Aarde, maar voor de hele kosmos. De Aarde is vanuit kosmisch perspectief deel van een groter geheel, en wat hier op Aarde gebeurt, is van invloed op andere delen in het universum. Jullie zijn daar allemaal mee verbonden. Het netwerk van energieën waarin jullie je bevinden is veel groter dan je met je menselijke verstand kunt bevatten.

 

  

Ik vraag je om contact te maken met je voeten, om met je bewustzijn in je voeten te zakken en de kracht van de Aarde te voelen.

 

De Aarde steunt jou en vertrouwt jou; zij is een levend, bezield wezen. De ziel van de Aarde wil jou ontvangen en begeleiden op je weg. Voel hoe de Aarde-energie jou als een moeder omvat en ruggensteun geeft. Ook als je je heel alleen of verlaten voelt in deze wereld, kun je op de ziel van de Aarde vertrouwen.

 

De menselijke maatschappij zit nog vol vergissingen.

 

Er is nog veel op angst gebaseerde energie in de samenleving, die jullie kan verwarren, en waardoor je je in deze wereld vaak niet welkom voelt of op je plek. Ervaar dan de spontane natuurkrachten van de Aarde. Zij ís deze wereld. Zij leidt jullie naar een andere toekomst. Werk mee met de Aarde, volg haar spoor. Je zult ervaren dat er in deze wereld wel degelijk een plek is voor jou, waarin je bloeit en licht verspreidt.

 

Voel de Aarde-energie in je voeten, voel hoe zij jou draagt. Zij is een engel van licht met een hoog bewustzijnsniveau. Zij is heel mededogend, tolereert veel van wat de mensheid met haar doet, maar ze kan ook krachtig optreden en grenzen stellen.

 

Voel het hart van de Aarde door je lichaam heen.

 

Jij bent als mens deel van de Aarde. Voel haar onstuimige kracht in je voeten, in je benen, in je stuitchakra en voel dat je één bent met de Aarde: jij bent haar kind, maar ook haar gids, haar hoeder. Voel de innige samenwerking tussen jou en de ziel van de Aarde.

 

Voel nu hoe je ook verbonden bent met buiten- bovenaardse sferen, met de kosmos als geheel.

 

Open je kruinchakra, het energiecentrum boven op je hoofd, en voel dat je verbonden bent met de sferen van licht die heel dichtbij zijn. Ze zijn niet ver verwijderd van jullie of van de Aarde; ze zijn hier en nu aanwezig en geven levenslicht aan alles wat is op Aarde.

 

Voel die kosmische energie.

 

Open je kruinchakra en open je voor het licht van de Hemel.

 

Voel hoe de kosmische, hemelse energieën in je afdalen, je hart raken en doorstromen naar je buik en daar de verwelkomende energie van de Aarde ontmoeten.

 

 Verbind de Aarde en de Hemel in jezelf.

 

Voel hoe in je buik en maag  beide energieën zich vermengen, hoe ze van elkaar houden en met elkaar willen samenwerken.

 

Ik spreek jullie aan als broeders en zusters, als gelijkgestemden.

 

Jullie zijn mijn gelijken. Ik wil niet meer optreden als een leraar die boven jullie staat. Dat heb ik nooit gewild, maar vanuit een op angst gebaseerde hiërarchische en autoritaire traditie ben ik op een voetstuk geplaatst en ontmenselijkt.

 

Allerlei ideaalbeelden zijn op mij geprojecteerd, maar ik was een mens zoals jullie. Ik was geïnspireerd, aangeraakt door een groot licht, maar dat zijn jullie ook.

 

Ik was ook menselijk: twijfelde, had emoties van hartstocht en boosheid en probeerde in mezelf een balans te vinden tussen het donkere en lichte.

 

Ik vraag jullie je menselijkheid te omarmen en haar tevens aan mij terug te geven; mij niet te verheerlijken, maar te beschouwen als een gelijkgestemde en goede vriend, die samen met jullie een weg opent of baant naar meer licht en vrede op Aarde.

 

Zie mij als een gelijke. Weet dat ik nu in jullie midden ben.

 

Ik bevind mij in deze kring, in deze cirkel van gelijkgestemden, en ik vraag jullie mij te voelen als een broer en een vriend. Daarmee vraag ik jullie eigenlijk om als lichtdrager je eigen grootheid, je eigen kracht en je zelfstandigheid op je te nemen. Er is geen meester boven of buiten jullie. De meester leeft in je eigen hart en jullie zijn er klaar voor dit meesterschap of leraarschap in jezelf te ontvangen.

 

Om leraar- of meesterschap te ontvangen moet je allereerst nederig worden: toegeven dat je het niet weet; en dat er pijn is, die je niet kunt bevatten, zowel in jezelf als in anderen.

 

Leraar of meester word je met gebogen hoofd, vaak gebroken door het lijden dat je hebt ervaren en ook in anderen hebt waargenomen.

 

Jullie zijn dáár. Je hebt crisis en ontbering ervaren: dat opent je geest en je hart voor een licht dat voorbij de persoonlijkheid gaat; dat groter en meer omvattend is dan louter en alleen jijzelf. Door dit licht toe te laten en te ontvangen in je hart word  jij zelf ook groter. Niet in de persoonlijke zin van het woord.

 

Nee, juist in de meest nederige vorm wordt je eigen licht groot, en reikt het uit naar anderen

 

Jullie staan aan het begin van een nieuwe toekomst.

 

Het is belangrijk dat je je eigen grootheid, kracht en onafhankelijkheid aanvaardt, ontvangt, op je neemt.

 

Soms kunnen jullie vanuit een verkeerd begrip van bescheidenheid je licht niet ontvangen. Zo heb je  geleerd niet trots te mogen zijn, en je ego te moeten afleggen. Maar het ligt subtieler.

 

 Het is juist belangrijk je eigen ruimte in te nemen.

 

Als je leeft naar de stem van je ziel, dan ben je groot en ben je anders, maak je een verschil. Daar is ruimte voor nodig, terwijl je tegelijk op harts-niveau je ego loslaat.  Het innemen van ruimte is voor velen van jullie moeilijk door de  angsten, twijfels en herinneringen aan een oud en pijnlijk verleden waarin je werd gestraft of afgewezen om het delen van je innerlijke kennis en licht.

 

Ik vraag jullie nu om nog eens de verbinding in jezelf te ervaren tussen de voedende energie van Moeder Aarde, die heel beschermend is, en de wijsheid en het licht die vanuit de kosmos naar jullie toestromen. Voel deze verbinding in je maag en buik.

 

Voel dat je welkom bent op Aarde met jouw licht en met jouw unieke gaven.

Voel dat je nu mag zijn die je bent.

 

Je hoeft je niet meer te verstoppen, te verbergen. Het is goed en fijn naar voren te treden in alle openheid en nederigheid, en te zijn die je bent.

 

Dank je wel voor je aanwezigheid, hier en nu, en voor je aanwezigheid op aarde in deze tijd.

 

© Pamela kribbe
www.pamela-kribbe.net