Jouw hart is de brug van de ene dimensie naar de andere… ♥ Annet Hoeijmans - Boon ♥ Lichtwerkers Nederland

De weg van creatie

 

Liefde is de sleutel tot álle leven. Het is de scheppende kracht die leven geeft en levensdrift en levenslust brengt. Ware liefde zet de ziel in vlam. De vonk springt over! Je wordt laaiend enthousiast, sprankelend in levensvreugde. Wanneer je hart zich opent in liefde kan de innerlijke lichtkracht via de liefde van je geopende hart naar buiten stralen. De Lichtstraling van je wezenskern wordt zichtbaar en je compassie voelbaar voor iedereen in je omgeving. Je wordt een stralend gouden zonnetje…

Openbaringen

 

In allerlei tijdschriften, in interviews, in boeken, kortom in vele lagen van de samenleving, komt informatie ter beschikking die ons aangeeft dat wij vanuit de sferen van Licht en Liefde voortdurend gesteund en begeleid worden in onze ontwikkelingsweg hier op aarde.

Met name in de laatste decennia is deze toevloed en invloed groot. Deze informatiestroom brengt bevestiging en erkenning van andere werkelijkheden; van ontwikkelingen die – ook buiten ons bewuste gezichtsveld – plaatsvonden en nog steeds plaatsvinden.

 

Wat doen wij eigenlijk met al deze informatie, deze leringen van spirituele meesters en ingewijden? 

Hoe gaan wij daarmee om? 

Zowel in onszelf als in ons dagelijks leven?

 

We leven we in een boeiende, chaotische, tijd waarin het oude godsbeeld en het wereldbeeld aan verandering onderhevig is. Hiermee komen dus ook allerlei diepe innerlijke overtuigingstructuren onder grote druk te staan. We groeien naar vrijheid van geloofsstructuren, met alle licht en schaduwzijden van deze ontwikkeling… Vaak zitten we ( nog) in de wachtkamer te wachten op die betere tijden, waarvan steeds verteld wordt dat ze gaan komen….

 

Vroeger zorgde de geloof structuur voor een veilige weg. 

De kerkelijke vertegenwoordigers zorgden ervoor dat niemand van deze weg afdwaalde. Langzamerhand neemt het besef toe in het collectieve denken dat ieder mens uniek is, dat “liefde” een aanraking, een uitstraling en werkzaamheid van het Hart is, en dat “geloven” een actieve liefdevolle houding t.o.v. leven en werken vraagt. 

We spreken dan nu ook meer van een geloofsbeleving. 

Er is dus een ontwikkeling gaande van een collectieve geloofsovertuiging naar een individuele geloofsbeleving : Het – in vrijheid gegeven – persoonlijke antwoord van elk mens op het leven!

Hoe werkt dat dan?

 

In de loop van mijn leven heb ik – via de weg van ervaring en openbaring – geleerd allerlei diepgeworteld overtuigingen los te laten en me zo bewust te verbinden met de directe en rechtstreekse route van mijn persoonlijke zelf naar mijn Hogere Zelf. Dat was een spannend avontuur met vallen en opstaan, want voor die route bestond geen routekaart. Het was een ongebaand pad wat me uitdaagde om de sprong in onzekerheid en chaos te wagen. Vanuit de innerlijke leiding van Ziel, via de brug van mijn hart, werd onvoorwaardelijke overgave gevraagd. Overgave van mijn persoonlijke zelf aan mijn Hogere Zelf. Dit betekende concreet: stoppen met mijn bloeiende praktijk, inkeren, alle rollen die ik gespeeld had loslaten en me vol vertrouwen en overgave laten leiden naar de volgende stap. Angst voor de “leegte” transformeren in toelaten van een nieuwe ruimte. 

Deze weg van openbaring beléven en dit ongebaande pad gaan. 

Stapje voor stapje inzien en volgen wat mij innerlijk werd geopenbaard en aangereikt. Nooit veel en heel ver weg! Altijd dichtbij en net voldoende om de volgende stap te kunnen zetten, verder te kunnen en durven reizen in dit onbekende land en er zo vertrouwd mee te raken….

 

In een innerlijke dialoog met mijn innerlijke Wijsheid legde ik de volgende vragen voor:

Waartoe dienen al onze menselijke worstelingen, paniek en angst?  

 

Het antwoord dat ik ontving in mijn hart: De Kosmische wet van de Liefde, ook wel genoemd de Wet van kosmische Resonantie werkt altijd samen met de kosmische wet van Aantrekking. Aantrekking en afstoting is dezelfde energie in een polaire werking. Alleen in de dualiteit van de aardesfeer kun je deze verschillende werkingen leren kennen en bewust worden.

Wat betekent dit dan?

 

Het betekent dat de kosmische werking van energie mede bepaald wordt door innerlijke aansturing, ongeacht of je dit gelooft of niet. Mensen moeten leren innerlijk richting te geven aan hun energie en gedachten. Bewust te worden van hun zelfscheppend vermogen. Dát is het grote geschenk van het aardse leven en van de vrije wil! Het vraagt aandacht en oefening steeds weer, van dag tot dag, om meester te worden over de richting én de inhoud van je gedachten met behulp van de vrije wil.

Wie of wat bepaald die richting dan?

 

In het proces van evolutie zijn jullie, als mensheid, je bewust geworden van je Zelf. Nu begint de liefde voor dit transpersoonlijke Zelf te ontwaken en te groeien. Na de ontwikkeling van je Zelfbewustzijn, worden jullie je nu langzaamaan bewust van de scheppingskracht in ieder van jullie, je wordt je kosmisch bewust. Begrippen als vrijheid, eensgezindheid, solidariteit, integriteit en samenwerking worden opnieuw door jullie tegen het licht gehouden en krijgen een nieuwe betekenis. Jullie zijn bezig je hogere aard, je liefdevolle Goddelijke natuur, geboren te laten worden en te ontwikkelen. Een samenwerking tussen Liefde en Licht diep in jullie aard van Zijn.

Wat houdt dit alles in?

 

Het betekent dat de hartstocht en de creatieve moed van het hart meer en meer aangesproken gaat worden. Dit enthousiasme, deze levensmoed en levenslust, vindt haar oorsprong en wortels in een andere werkelijkheid.

Een werkelijkheid die geen regels of leringen oplegt! 

Leven vanuit deze werkelijkheid vraagt om te durven luisteren naar de diepe wijsheid van je innerlijke hart, je intuïtie. Heel langzaam ga je vertrouwen voelen, vertrouwen beleven! Gesteund én ondersteund door dit gevoelde vertrouwen ga je steeds meer gebruik leren maken van je zielenkwaliteiten, je meegebrachte innerlijke talenten en mogelijkheden. 

Deze ontwikkelingsweg vraagt van je om te leren luisteren naar – en het onderscheiden van – de liefdevolle aanwijzingen van je hogere Zelf in plaats van de angstige stem van je persoonlijkheid die geworteld is in je externe referentiekader en die bang is voor gezichts- en machtsverlies. Verantwoordelijkheid nemen voor je Zelf en dit toepassen, uitproberen, in je dagelijkse leven. Een levendig voorbeeld zijn. Dat is wat je Hoger Zelf van je vraagt. Van ieder van ons. En altijd weer krijg je de ruimte om vrolijk te falen!! Te vallen, weer op te staan en rustig verder te gaan op deze ontwikkelingsweg. 

Hoe weet ik of ik mijzelf niet voor de gek houdt?

 

Het zijn juist de spontane intuïtieve invallen, die wij niet zo makkelijk durven te volgen want ze worden onmiddellijk gevolgd door kritische rationele gedachten als:

“Wie ben ik nou om daar iets van te zeggen…ik ben nog niet zo ver als…”

” Ik begrijp niet waarom dit niet begrepen wordt door….”

“Ik heb mijn best gedaan laat zij / hij nou maar eens in actie komen….”

“Ach laat maar….. het komt vanzelf wel….”

“Eerst moet dit verwerkt, opgelost, uitgezuiverd etc…worden……. dan pas kan ik dat…..”

Toch zijn dit alleen maar gedachtegangen die een andere oude – en dus meer vertrouwde – routekaart belichten. Ze houden je af van in beweging komen, van “een stap zetten” en ervaring op te doen met die andere werkelijkheid. Die innerlijke stem of zachte duwtjes die zeggen: kom maar… doe maar… probeer en ervaar maar…. durf vrolijk te falen en leerling te zijn op deze route….laat je vertrouwen in het gaan van deze route groeien!

Je openstellen, toelaten en durven voelen en ervaren; je hart open te laten bloeien als een prachtige bloem en zo langzaamaan je diepere innerlijke Hart de leiding te laten nemen in je leven. Het is geen gemakkelijke opgave. Wel boeiend, avontuurlijk en spannend!  En….voor iedereen beschikbaar!! 

Het is het unieke geschenk van leven in een individualiteit op aarde en zo de afgescheidenheid beleven én tegelijkertijd in verbinding blijven met de Eenheid van die andere werkelijkheid. Niemand anders kan immers voor jouw denken dan jij! Niemand anders kan voor jou voelen dan jij.

JOUW HART IS DE BRUG tussen de verschillende werkelijkheden.

Wat kan mijn persoonlijke bijdrage hier dan aan zijn?

 

Het vraagt van je om een onvoorwaardelijke liefdesrelatie van jouw Hoger Zelf met je persoonlijke zelf op te bouwen. Deze relatie voeden en eren in plaats van te klein-eren. Een innerlijke scholingsweg verbonden met leven vanuit een andere, verfijndere, frequentie. Een actieve weg van het leren richten van je innerlijke lens, steeds zuiverder af te stemmen op deze innerlijke waarden temidden van alle aardse woelingen. Jouw bewuste psychische identiteit kan leren onderscheid te voelen op dit kruispunt van verschillende werkelijkheden en zo een bewustere keuze maken. Daarmee richting en sturing gevend aan jouw gedachten en je handelingen.

In dit proces van ontwikkeling en communicatie is het van belang dat je jouw psyche en z’n invloedssfeer (het collectieve ego) leert kennen in plaats van te vermijden. Steeds meer te leven vanuit die andere nieuwe werkelijkheid.  

Als je deze weg gaat kun je jezelf niet meer voor de gek houden! Je kunt jezelf niet meer verloochenen omdat je ware Zelf steeds meer ontdekt wordt en deze Lichtkracht van het Hart jouw weg verlicht. Je weet wat je moet doen, of soms moet laten…… Je stapt in de werkelijkheid van je scheppende vrije wil en in een totaal andere belevingswereld dan wat je tot nu toe gewend was!

Het staat ieder mensenkind ter beschikking!

 

Geen doel wat bereikt kan worden, maar een ontwikkeling die aangegaan wordt. Lang is het menselijke deel van de ziel, het persoonlijke zelf, ontkend, onderdrukt en vermeden. Je bewuster verbinden met liefde en eenheid betekent dus óók liefde opvatten voor je persoonlijke zelf!  Jouw eeuwige Grote Zelf heeft immers dit aardse persoonlijke zelfdeel geschapen omdat het specifieke ervaringen wilde opdoen! Het is een vertaalinstrument, een hulpmiddel, nodig om in deze trillingsfrequenties te kunnen leven en bewegen. Net zoals een duikerspak nodig is om de druk van grote(re) diepten te kunnen weerstaan en toch ervaringen op te kunnen doen in en te genieten van, een bezoek aan de onderwaterwereld.

© Annet Hoeijmans-Boon
ennoia.nl


 

Blijf  op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

* indicates required

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.