Is dit 'door de mens gemaakt' of op één of andere manier door mensen gemanipuleerd? ♥ Arjun van de YahYel ♥ Wieteke Koolhof

 

Is dit v♩rus 'door de mens gemaakt' of op één of andere manier door mensen gemanipuleerd?

 

 Over de huidige omstandigheden 2020 deel 4. Hier lees je eerst deel 1, deel 2 en deel 3.

❥ Wieteke Koolhof channelt Arjun van de YahYel

Vooraleerst is het belangrijk om te begrijpen dat; jullie het allemaal samen hebben ‘besteld’. Wat we daarmee bedoelen is: dat IEDER mens, op deze versie van de aarde op dit moment - die zichzelf als getuige ziet van de ontwikkelingen die aan dit v♩rus gerelateerd zijn – op de een of andere manier mede-schepper geweest is van deze manifestatie.

Het v♩rus en al wat daarbij komt kijken betreffende jullie collectieve dan wel individuele menselijke reactie(s) daarop - bestaat omdat het voor jullie allemaal relevant is. Of dit nu op een grote, of zelfs nauwelijks merkbare manier is.

Was dit anders geweest - dan zouden jullie dit scenario simpelweg niet ervaren in je eigen versie van de werkelijkheid. Op geen enkele manier.


Opmerking:


De ‘relevantie’ van een manifestatie - volgens de YahYel - wordt bepaald door de mate van innerlijke groei en spirituele expansie die ter beschikking komt voor de co-creator(s) van een bepaalde manifestatie – zodra deze op het podium van onze ‘fysieke’ realiteit verschijnt, voor de Persona-Zelf om zich aan te spiegelen.


Dus, in energetische zin, ja: deze situatie is door de mens gecreëerd. Of het virus daarnaast ook nog via mensenhanden fysiek is beïnvloed alvorens het zijn weg ‘naar buiten’ vond – is dan in wezen niet langer relevant. Hoe je het ook wendt of keert; dit alles is jullie gezamenlijke collectieve co-creatie.

Verleden, heden en toekomst bestaan gelijktijdig naast elkaar in ieder Hier-en-Nu-moment. Alle mogelijke tijdlijnen bestaan. En zoals we al eens hebben uitgelegd, is datgene wat je op dit moment waarneemt als ‘de’ realiteit, in werkelijkheid een veelvoud aan overlappende versies van de aarde. 

Op sommige versies van die aarde(s) is het v♩rus van natuurlijke oorsprong maar inderdaad door mensenhanden in zijn vorm en verschijning gemanipuleerd, op andere versies is het virus volledig natuurlijk in haar vorm, maar door mensen ‘aangestuurd’ in de ‘release’ en  ‘verspreiding’ ervan, op weer andere versies kijken jullie naar een geheel natuurlijk fenomeen wat wordt gebruikt door mensen voor een achterliggende agenda – en weer op andere versies van de aarde kijk je naar een natuurlijk fenomeen wat bovenal als boodschap van de aarde zelf geïnterpreteerd kan worden en alles daartussenin.

Maar nogmaals dus: hoe je het ook wendt of keert – wat meer van belang is – is hoe je kiest hierop te reageren – niet zozeer hoe het script exact tot leven kwam. Want tot leven komen – moest het hoe dan ook – anders was dit niet gebeurd.

 

We kunnen je echter vertellen dat – zeker in dit Hier-en-Nu van jullie evolutie, als jij besluit een specifieke invalshoek - aangaande dit idee - in jezelf te voeden, je er zeker ''bewijs'' voor zult vinden. Net zoals degenen die geloven dat precies het tegenovergestelde waar is, binnen hun eigen referentiekader eveneens ''bewijs'' zullen vinden van hun versie van het verhaal.

Nogmaals: we herinneren je eraan, dit is een bijzonder krachtig jaar om jezelf toe te staan moeiteloos te ‘shiften’ naar zeer specifieke versies van de aarde. En daarom zijn op dit moment de beiden opties: ‘Ja, dit virus werd gemanipuleerd door mensen’ EN ‘nee dat werd het niet’ - en alles wat daar tussenin zit – allen even toegankelijk voor jou. (Let op - dit werd doorgegeven in April 2020 – er is een goede kans dat je als lezer inmiddels wat definitiever in de ‘realiteit’ in één van deze vormen bent gesetteld).

 

Welke versie van de aarde je ook besluit te volgen met betrekking tot de fysieke manifestatie van dit virus en de mens - we raden je aan dat perspectief te gebruiken op een manier die voor jou werkt. Bijvoorbeeld: kijk of je op een echt liefdevolle en empathische manier naar jouw versie van deze omstandigheden kunt kijken. Met betrekking tot jezelf en het hele menselijke ras. Zonder uitzondering van ook maar een enkel individu.

 

We delen dit als een open suggestie - om ermee te doen met wat je maar wilt


Weet dat jij - met wat dieper zelfonderzoek - altijd zelf kunt ontdekken of de geloofsovertuiging of invalshoek die jij kiest, gebaseerd is op liefde of op angst en aldus; of je er baat bij hebt of niet. Onthoud goed dat je altijd een keuze hebt. Je bent op geen enkele manier verplicht om alle ingrediënten die op dit moment beschikbaar staan ‘op tafel’ (het speelveld van jullie waarneembare realiteit) - te gebruiken in jouw ''persoonlijke recept''.

Dus zijn al deze ''ingrediënten'' beschikbaar? Ja! Zijn ze mogelijk? Zeker! Het ‘waarschijnlijkheidsbereik’ echter van al deze scenario's -  zal worden bepaald door jouw persoonlijke beslissing om deze ingrediënten actief te gebruiken in het bakken van jouw eigen ‘cake' (= versie van de realiteit).

❥ Met andere woorden: door ze jouw energie te geven / door er op te reageren / en er interactief mee aan de slag te gaan.

 

Dus juist omdat er zoveel tijdlijnen naast elkaar bestaan en alle waarheden uiteindelijk op de één of andere manier waar zijn - zouden we je echt willen aanmoedigen om jezelf vooral af te vragen: ''Wat wil ik doen met deze omstandigheden in dit Hier-en-Nu?'' en ''Hoe wil ik verder vanaf dit punt?'' en vooral ''Hoe kunnen deze omstandigheden het beste worden gebruikt op een constructieve manier die ons allemaal dient?” 

 

En zoals we al eerder zeiden: omstandigheden doen er niet toe, het gaat om de attitude of houding die jij kiest om op deze omstandigheden te reageren.


Dus ook al lijkt alles op dit moment misschien nog ‘ongrijpbaar in de lucht te hangen’ – een beeld wat juist nu nog meer betekenis heeft gekregen… het ligt toch echt in jouw handen. En het is om die reden – onder andere – dat er – in de symbolische zin, maar ook letterlijk (met het idee van het wassen van de handen) zo’n enorme nadruk is komen te liggen op jullie handen, in de samenleving van vandaag de dag.

 

❥ Hetzelfde geldt overigens voor de nadruk op de mond. Hetgeen symbool staat voor het spreken – de onderlinge communicatie – en het vrijelijk kunnen uiten van jouw waarheid op jouw eigen manier.   

Het idee van ‘De daad (handen) bij het Woord (mond) voegen’ is daarmee in ultieme zin tot uiting gebracht in de symboliek achter deze door jullie allen tezamen gecreëerde verschijnselen die dit huidige wereldwijde scenario zo nadrukkelijk omringen. Het is tijd om in actie te komen. Op een manier die daad-werkelijk in lijn staat met jouw Hoger zelf en daarmee – al jullie dromen op aarde kan doen uitkomen.

Arjun van de Yahyel

 

Gechanneld door:

© Wieteke Koolhof

www.design4awareness.com

Vertaling:

© Denise Diekstra & Wieteke Koolhof

 

www.lichtwerkersnederland.nl


Hier bekijk je de volledige Engelstalige channeling

 

Nieuwsgierig naar het verhaal van Wieteke en Arjun?

 

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.