In je kracht komen

 

Pamela Kribbe channelt Jeshua

Voor meer info over Jeshua zie Inleiding en Jeshua, wie ben jij?

 

Lieve, dierbare mensen,

 

Als jullie vriend en gelijkgestemde, ben ik, Jeshua, bij jullie aanwezig. Net als jullie ben ik op weg naar meer liefde en meer loslaten, naar een groter bewustzijn. Er is geen einde aan bewustzijnsgroei, want bewustzijn zelf is oneindig, en ook de mogelijkheden om te ervaren, te groeien en je naar hogere niveaus te begeven, zijn oneindig. Dit brengt vreugde in de scheppingsdans.

 

Het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden is eigen aan het leven zelf, met de creativiteit die daarbij hoort, met de drang naar het nieuwe, naar expansie, naar groei. Alles wat leeft ontwikkelt zich. Schep vreugde in die ontwikkeling, zoals die natuurlijk ontstaat

 

Probleem dat zich hierbij voordoet: op aarde probeert de mens het leven in zichzelf te beteugelen; hij vertrouwt niet op de bewegende stroom van het leven zelf. In het collectief bewustzijn van de mensheid bestaat de neiging om de bewegende stroom van het leven, de inherente drang naar groei en expansie, te wantrouwen; te willen kanaliseren via de controle van het verstand, via de mind.

 

Vandaag wil ik spreken over kracht, over in je kracht komen, over wat dat inhoudt. Door een scheefgroei in de menselijke ontwikkeling is men kracht gaan benaderen als iets wat voornamelijk voortkomt uit het verstand.

 

Zo is kracht gelijkgesteld met het controleren, manipuleren en beheersen van het leven via het hoofd, via de mind. Zo van: kijk eens wat we allemaal kunnen: kunnen maken, kunnen bouwen, kunnen bereiken via de techniek; kijk eens hoe we het menselijk lichaam kunnen manipuleren.

Als je de mensheid zou vragen naar het hoogste vertoon van kracht, dan zou men wijzen: op de vruchten van de technologische vooruitgang. Die benadering komt er in wezen op neer dat je de kracht hebt om iets om te vormen naar jóuw beeld, naar jóuw denkbeeld; in wezen wil je op deze manier de natuur, het leven zelf reguleren. Maar wat je op deze manier in feite doet: je haalt daarmee het leven weg uit het leven zelf.

Door te regelen en structureren naar eigen inzicht, naar het inzicht vanuit je verstand, maak je het leven dood

 

Uiteindelijk wordt die beweging naar ordening en structurering vanuit het hoofd veroorzaakt door angst, door niet durven meebewegen op de grote gevoelsbewegingen die bij het leven zelf horen, die horen bij de wisseling van de seizoenen, bij geboorte en dood, bij het opgroeien van een kind, bij het ontluiken van seksualiteit, bij de dans tussen man en vrouw.

 

Alle scheppende krachten van een kunstenaar of van een moeder die kinderen grootbrengt, komen voort uit een diepe stroom, uit een innerlijke stroom van inspiratie en creativiteit; die kan niet via het verstand gevat worden, niet louter en alleen vanuit het verstand worden omvat en begrepen. Kortom, die scheefgroei is ontstaan doordat het denken boven het authentiek voelen is geplaatst. Met authentiek voelen bedoel ik: je inspiratie volgen, de levensstroom volgen zoals die zich van nature wil ontplooien.

 

Er is een vals beeld ontstaan van wat kracht is. ‘Kracht’ werd gedefinieerd als ‘macht hebben over, iets kunnen beheersen op een mannelijke manier’. Maar dat is niet kracht in de ware zin van het woord, want dat is ‘meebewegen op de stromen van het leven zelf’. Vergeet niet dat jouw ziel zelf een weerspiegeling is van het leven, een uiting van de goddelijke bron.

 

Als je het Leven – dus ‘leven met een hoofdletter’ – ziet als een grote stroom die in alles doordringt, in alles aanwezig is, als leven dat beweegt, groeit en grenzen opzoekt, dan is de ziel dat deel van het leven dat aan jou toebehoort. De ziel is uniek en eigen; daar hoor jij thuis, dat is jouw deel van het Leven. Jouw ziel is opgenomen in de grote stroom, staat niet apart daarvan, is deel van het geheel. Maar toch heeft ze een eigenheid, een uniek zijn dat jou tot jou maakt. Die ziel wil, net als het leven zelf, zichzelf ontplooien, zichzelf leren kennen en doorgronden; ze wil vooral veel ervaren, en wel tot in de diepte, tot en met alle gevoelens die er zijn.

 

De ziel is niet selectief, wil zowel duister als licht ervaren. Ze is zeer eigenzinnig, wil zelf weten, ervaren, en tot inzicht komen. Op haar weg door het leven zoekt een individuele ziel daarom altijd het uiterste op: in het ene leven meer dan in het andere, in de ene incarnatie meer dan in de andere, maar een unieke ziel wil en moet zèlf tot innerlijke groei komen; kan niet vanuit opgelegde wetten zomaar dingen aannemen. Eigenzinnigheid en avontuurlijkheid horen dus bij jou als ziel.

 

Wat is kracht dan in dit geheel? Wat betekent het om in je kracht te komen?

 

Ik zou ‘kracht’ willen definiëren als ‘vertrouwen op je eigen ziel’. Dat vergt moed, want jouw ziel is anders, is eigen, is uniek. Om tot een radicale inkeer te komen, moet je dus vertrouwen op je ziel. Dat betekent ook: je niet vergelijken met wat daar buiten is; je niet bezighouden met hoe andere mensen het zien of doen, je niet de wet laten voorschrijven door een leer of een theorie vanuit het verleden.

Wat het wel betekent? Echt gaan luisteren naar je innerlijke stem, voelen welke gemoedsbewegingen er diep in jou naar boven willen komen, luisteren naar de golven van de zee, en vertrouwen op de oerkrachten die daar werkzaam zijn. Zó kun je het ook zien.

 

Als je in een aards lichaam bent, heb je te maken met de persoonlijkheid die jij hebt. Die persoonlijkheid ben jij niet, hoewel het wel zo voelt. Die persoonlijkheid die je hebt, maar niet bent, is in het verleden ook wel ego genoemd. Ik gebruik de woorden ‘persoonlijkheid’ en ‘ego’ in neutrale zin, dus zonder de labels ‘goed’ of ‘slecht’. Je hebt een bepaalde persoonlijkheid; die is voortgekomen uit je genen, uit wat je biologisch meegekregen hebt van je ouders, en door je opvoeding; je hebt een bepaald temperament.

 

In de persoonlijkheid leeft angst doordat ze wil overleven. In je persoonlijkheid zitten allerlei overlevingsmechanismen doordat ze met angst is opgevoed en opgegroeid. Angst doordesemt nog steeds jullie samenleving, ook al wordt het beter. Naast de persoonlijkheid heb je de ziel, uiteindelijk de bron van je bestaan hier; de bron van jouw aanwezigheid in het leven. De ziel wil jou inspireren; wil met jou als aardse persoonlijkheid versmelten; wil via jouw persoonlijkheid groeien, zich verruimen en ervaren.

 

Maar als jouw persoonlijkheid de overhand heeft, als je dus louter denkt en doet vanuit je persoonlijkheid – en die is veelal gebaseerd op angst en pijn uit het verleden – dan krijgt je ziel niet genoeg speelruimte.

 

‘Kracht’ definieer ik als ‘het toelaten van je ziel, ruimte maken voor je ziel’, dus als een golf of beweging die je niet kunt beheersen met je persoonlijkheid: die wil graag beheersen, wil graag weten, snappen, ordenen, wil voorspelbaarheid en bovenal veiligheid. De ziel biedt niet altijd veiligheid, want ze wil groeien, wil over grenzen heen, wil nieuwe ervaringen opdoen. De persoonlijkheid leeft vaak nog onder het dictaat van de angst uit het verleden, vanuit wat de ouders voelden, vanuit de collectieve, maatschappelijke ideeën. Tussen je persoonlijkheid en je ziel bevindt zich altijd een spanningsveld. Je persoonlijkheid is gericht op het oude en vertrouwde dat veilig aanvoelt. Kracht betekent je durven overgeven aan het nieuwe; luisteren naar je ziel.

 

In mijn definitie is kracht dus het tegenovergestelde van willen beheersen en manipuleren, en vanuit je hoofd het leven willen regelen: dat is in feite juist een teken van onmacht en vaak ook van angst. Meebewegen met je ziel vergt moed en het loslaten van zekerheden. Maar die overgave, die soms wordt afgedwongen door een crisis: dat is nu juist in je kracht komen.

 

De eerste stap daartoe is luisteren naar je ziel: wat beweegt jou écht, wat voel je écht van binnen?

 

Jullie is van alles aangeleerd over hoe het hoort, hoe het moet, over wat wel en niet mag. Die stemmen kunnen de stem van je ziel overstemmen, overheersen. De eerste stap naar leven vanuit je ziel en in je kracht komen, is je bewust worden van het verschil tussen wat je denkt te moeten en wat je diep van binnen verlangt. Daarom is het van essentieel belang om stil te worden en een stap terug te zetten uit de drukte, eisen en verwachtingen van alledag. Helemaal stil worden en luisteren naar de diepere gevoelens die enigszins op de achtergrond zijn geraakt, betekent de eerste stap zetten naar in je kracht komen, betekent dus: echt gaan luisteren naar je Zelf. Dus naar ‘jezelf’ met een hoofdletter.

 

Dat is een heel proces. Want vaak blijf je door angst gebonden aan het luisteren naar anderen – het gehoorzamen of het aanpassen – en kom je niet toe aan de eigenzinnigheid die erbij hoort.

 

Dus ruimte nemen voor jezelf en radicaal naar binnen keren: dat is de eerste stap om in je kracht te komen

 

De tweede stap is dat je na verloop van tijd naar buiten brengt wat je voelt als jouw unieke weg, als de volgende stap in je leven. Dat is altijd een stap van dichter bij je kern komen, je bevrijden van oude ballast, je oorspronkelijke kleuren laten zien, je essentie laten zien.

 

In je kracht staan is leven volgens je ziel. Dat is altijd beweeglijk en veranderlijk; dus niet één ding dat steeds hetzelfde blijft. De ene dag betekent leven vanuit je ziel dit, en de andere dag dat. Het is dus een dynamisch iets.

 

Ik vraag je om nu contact te maken met je zielsbewustzijn. Laat even los wie je denkt dat je bent, met andere woorden: laat die beperkingen en angsten los. Denk eens groot!

 

Stel je voor dat er midden in je hart een kracht leeft die helemaal in overeenstemming is met het leven zelf, met de natuur in en buiten jou, een totaal vanzelfsprekende kracht die niet bang is. Stel je voor hoe die kracht zich vanuit je hart uitbreidt over je hele lichaam: naar boven, naar beneden. Als je die kracht van binnen voelt, kun je wellicht ook ervaren dat die in verbinding staat met een groter geheel, een grotere stroom. Die kracht van jouw ziel is verbonden met andere krachten, met een krachtenspel. Voel maar eens of je dat kunt ervaren. Het is als een golf in een zee. Jij bent een golf die een bepaalde beweging aan het maken is, en je bent daarin deel van de zee. Voel de bewegingen, de stuwingen om je heen in het grote veld. Word je bewust van jezelf als één golf.

 

Kijk dan eens of er vanuit die ene golf die jij bent, een beeld tevoorschijn komt, of een kleur, een woord of gevoel, dat jou iets zegt over de volgende stap die goed is voor jou. Je luistert al naar je ziel. Stel je dan voor dat jij op die golf zit. Jij zit op een golf die langzaam aanzwelt, al zijn krachten verzamelt en dan omslaat. In totale overgave slaat de golf om en spoelt uit op het strand.

 

In je kracht komen wil zeggen: vertrouwen op die beweging, op die golf, meegaan op de stroom en doen wat je ziel je influistert.

 

Dank je wel voor je aandacht.


© Pamela kribbe

www.pamela-kribbe.net