Ieder heeft een eigen snelweg naar het grote ontwaken ♥ Mieke Vulink ♥ Lichtwerkers Nederland

 

De transformaties en transmutaties zetten zich in volle vaart door.

In alle opzichten wordt alles geactiveerd wat zich uit de dualiteit wil vrijmaken. Onze gedachten, die door vele pijnlijke ervaringen in ons huidige en in vorige levens zo gericht zijn geraakt op 'wat er niet goed is' of op ‘wat er fout kan gaan’, blijven als een oude grammofoonplaat door ons heen klinken.

Onbewust kijken we dan vanuit oude angstlagen naar ‘wat moet er veranderen’, in de wereld en in onszelf, om een ‘goede afloop’ te garanderen.

Om ons nog bewuster te maken van die oude ‘dat is niet goed’-gedachtestroom helpen onze hogere zelfdelen ons een handje. Zij zorgen ervoor dat we mensen en situaties aantrekken die in de ogen van onze persoonlijkheid het ‘niet goede’ vertegenwoordigen.

Zo gauw we zelf in de gaten krijgen hoe deze oude gedachtestroom voortkomt uit een afgesloten deel van ons hart kunnen we iets nieuws creëren. Heel simpel: met de intentie om ons hart weer te volledig te openen, zowel voor onszelf als voor de ander.

Het bewust krijgen van wat onze gedachtewereld veroorzaakt maakt deel uit van een groots ontwaken


Het gebeurt in een split-second; we zien het onszelf denken en doen en meteen kunnen we kiezen voor het helen van alles wat afscheiding veroorzaakt heeft. En wat we terugkrijgen is zó mooi: we zien hoe zich daardoor een prachtige liefdesgolf in de wereld verspreidt!

Daarnaast is er een andere stroom van gedachten die al in een diep, innerlijk weten geworteld is. Al eeuwenlang! Vanwege de afdaling naar lagere dimensies zijn we echter aan ons eigen innerlijke weten gaan twijfelen.

 Vanuit leegte en onzekerheid zijn we naar invulling en steun buiten onszelf gaan zoeken. Maar dit wordt niet langer ondersteund door de steeds hogere lichtfrequenties die er naar de Aarde komen. Daardoor worden we versneld losgekoppeld van alles waar we ons ooit aan vastgeklampt hebben.

Het waren tijdelijke substituten voor onze eigen, uit het oog verloren Goddelijkheid.

Vanuit die non-dualistische gedachtestroom bemoedigen we elkanders zoektochten naar volledige vrijheid. We bevestigen elkaars ontdekkingen die terugleiden naar eenheid met de Goddelijke Bron. Vanuit hogere dimensies wil aan ieder het hoogst mogelijke aangereikt worden om de bewustwording van die persoon te stimuleren. Zo gauw we dat beseffen is er geen goed of fout etiket meer nodig. We zullen dan onmiddellijk ervaren hoe dat inzicht ons verheft. In diezelfde split second voelen we een stroom van Licht door ons heen gaan (dat meestal kippenvel of een andere fysieke reactie geeft) en herkennen we onze eigen bewustwording daarin.

Gedurende vele levens hebben Lichtdragers (wat we in feite vanuit onze oorsprong allemaal zijn, maar niet iedereen belichaamt dat op eenzelfde manier) zich geschoold in Mysteriescholen. We hebben diverse versies van onze eigen Goddelijkheid leren te belichamen. Dat waren levens waarin we ons heel dicht bij onze ware essentie gevoeld hebben. De zelfbeelden en herinneringen aan die Zijns-energie stralen nog altijd licht uit. Het doorleefde weten over wat illusionaire identificaties waren is niet meer uit onze cellen te krijgen. Dit weten wijst ons ook de weg in ons huidige leven!

 

Diep in ons hart weten we wie we zijn


Onze gekwetste persoonlijkheid wacht nog op zelfliefde en het begrip over dat we dat niet à la minute kunnen belichamen. Juist het indalen van onze Goddelijkheid in ons verdichte lichaam en in de verdichte aardse velden - waar we dagelijks mee te maken hebben! - vraagt erom om alle druk van iedere ketel af te halen. Leef vanuit het vertrouwen dat alles precies op het goede moment naar ieder van ons toe komt.

Het zielenplan voor ons leven ontvouwt zich stap voor stap. Het is wezenlijk om jouw eigen stappenplan trouw te blijven, want jouw ontwaken ligt ingebed in jouw zielenplan. Het zal jou vanuit precies op het goede moment de juiste ervaringen bieden. In die goddelijke split second zul je het Licht gaan zien, dat ons allen van de oude naar de nieuwe gedachtestroom begeleidt!

Mieke Vulink
www.miekevulink.nl
Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

.