Het pad van de Lichtwerker ♥ Mandy Marlisa ♥ Lichtwerkers Nederland

''Lichtwerkers zijn mensen die een speciale zieleopdracht ervaren, een innerlijk gevoelde roeping, om vanuit hun kracht en bewustzijn een bijdrage te willen leveren aan de huidige transformatie van de aarde als ook aan de daarmee samenhangende transformatieprocessen van hun medemensen. Lichtwerkers zijn helpers die de bewoners op aarde voorbereiden op en begeleiden naar het nieuwe tijdperk de hogere dimensies. Zij willen anderen helpen met hun spiritualiteit, geestelijke ontwikkeling en zielsgroei. Het gaat om personen die een zielsverlangen hebben om Licht ( dat wil zeggen: Liefde, Kennis, Wijsheid, Eenheid, Verbondenheid en (Zelf waardering) te verspreiden op Aarde'' (lichtpoort.nl).

 

Het pad van de lichtwerker

 

Het pad van de lichtwerker bestaat nooit uit een rechte lijn. Het pad van de lichtwerker is een bijzonder mooi en uniek pad. Het kent diepe dalen en enorme hoogtes. Het is nooit stil en alles is constant in beweging en verandering. De controle laten varen en met de stroming van het leven mee is een moedige keuze. Het is zwaar maar je krijgt niet meer op je pad dan dat je aankan. Steeds sterker staan we op de aarde met kracht en verbondenheid. Een heldere lijn naar boven, het intuïtieve, het spirituele maar ook stevig een lijn naar beneden diep en stevig geworteld de Aarde in. Je valt en staat telkens weer op.

 

Het pad van de lichtwerker is intens en niet in woorden te beschrijven.  Mooie ervaringen waardoor je nog meer vanuit je hart gaat leven en terug keert naar de bron. Ervaringen die zo diep gaan en je diep raken. Herinneringen die we onderweg meenemen en omarmen. En alles wat je meemaakt, alle bergen die je hebt beklommen, het brengt je verder op je pad, precies daar waar je hoort te zijn.

 

De weg die we hebben afgelegd, wat was het een ontzettend lange reis geweest om hier te komen. Nooit meer ben je dezelfde persoon als je kiest voor een weg vanuit je hart en het hogere bewustzijn. Tranen vanuit de diepten van je ziel en vol liefde, kracht en vreugde stralen vanuit heel je Wezen en Zijn. Juist de donkere stukken zijn de plekken waar nieuw licht naar binnen komt. Het is een transformerende reis met pieken en dalen die we maken als Ziel maar uiteindelijk zijn al de levenslessen hier op Aarde het helemaal waard. 

 

Een mooie tijd van liefde, licht, verbinding, bewustzijn en spiritualiteit is aangebroken

 

Er is geen weg meer terug en er is ook geen weg midden in. Ik zou ook niet anders willen en kunnen. Alles zo intens voelen. Alle emoties en gevoelens binnen in jezelf, van de ander en de wereld om je heen. Intuïtief en op heldere wijze voelen en weten, door mensen en situaties heen kijken. Achter de illusie van de sluier prikken, achter de maskers, diep achter de lagen van de ziel kijken en weerspiegelen.

 

Hoe moeilijk het ook is, toch zal je altijd weer de kracht vinden om vooruit te komen en door te zetten. Weet dat je onderweg bent en dat je niet alleen hierin bent. Omgeven door gidsen, engelen en lichtwezens zal je begeleidt worden. Ook al kunnen aardse lessen hard voelen, weet dat het gaat om een hoger plan. Vertrouw erop dat je als lichtwerker een belangrijke taak hebt uit te voeren.

 

De aarde wordt in een hogere trilling klaar gestroomd en steeds meer is de weg vrij om de taak die je hebt als lichtwerker vanuit licht en liefde uit te voeren.

 

Voorheen was het nog niet het juiste moment...

 

Toch wisten we van binnen ergens dat deze tijd nog gaat aanbreken. Veel lichtwerkers hebben met veel tegenwerking en moeilijkheden in het leven te maken gehad. Het is voor velen van ons vechten geweest om zo veel te bereiken en hier te komen.

 

Nu is eindelijk de tijd aangekomen dat alles mogelijk is, om onze dromen te manifesteren, om samen te komen en onze krachten en lichtstralen samen te bundelen om de wereld te kunnen helen en te verlichten. Ieder van ons heeft een gave, een kennis en wijsheid, een diep innerlijk voelen als kompas, een hogere missie vanuit de ziel.

 

Voorheen voelde het alsof het nog niet de juiste tijd was. We moesten eerst angsten overwinnen, krachtiger worden, dichter bij het gevoel komen en bij jezelf om rust en verlichting te vinden. Nu eindelijk is de Aarde omhoog getild, alles is in een stroomversnelling gekomen, steeds meer mensen worden wakker en komen in een transformatie en groeiproces.

 

Steeds meer worden we bewuster van wie we zijn en waarvoor we zijn gekomen, hoe de wereld in elkaar zit en wat er veranderd mag worden

 

Het oude systeem bestaat uit macht, afgescheidenheid, oude vastgeroeste patronen en angst. Het oude systeem gaat uiteindelijk vallen en kan niet meer blijven voortbestaan. De nieuwe wereld bestaat uit meer liefde, echtheid, vrede, creatie en manifestatiekracht, samenwerking, verbinding, licht en vreugde.

 

Richt je op het nieuwe, richt je op je toekomstdromen, de tijd is nu om te manifesteren. En alles is mogelijk in deze tijd, zaad je plantjes en ze zullen groeien tot prachtige bloemen. Begin gewoon en maak de eerste stappen. Het zal het begin worden van iets nieuws. Je mag nu Zijn wie je bent en neerzetten op Aarde daar waarvan je altijd gedroomd hebt. Je eigen leven creëren en alle talenten en gaven gaan benutten waarover we beschikken. We gaan meer communiceren vanuit het hart, het intuïtieve, telepathisch en het helder voelen en weten.

 

Niet meer leven vanuit angst en een laag zelfbeeld, maar vanuit zelfliefde en een dieper vertrouwen in je eigen kracht en mogelijkheden

 

Stralen vanuit heel je hart en ziel en samen zullen we grote lichtbundels zijn met een (zelf)helend vermogen. Alle oude kennis, gaven en wijsheid die in onze DNA cellen en in de ziel zijn opgeslagen, alles komt weer naar boven. Alles wat we al kunnen en weten mag en kan nu nog beter naar buiten treden.

 

Het goddelijke, het christusbewustzijn, de hartchakra die open bloeit, alles is al in jezelf aanwezig en zal nog meer gaan stralen. We worden klaar gestroomd om onze taak op Aarde uit te voeren. Niet alleen maar dromen maar het Doen. Het is tijd, mooie zielen! Het is nu echt tijd.

 

De taak van de lichtwerker

 

Lichtwerkers hebben als taak het uitdragen van licht naar de Aarde toe. Hierbij kan je denken aan verbondenheid, eenheid, liefde, vrede en harmonie. Veel lichtwerkers hebben veel kennis en wijsheid opgedaan uit vele vorige levens en dit meegenomen naar dit leven, alle kennis en wijsheid komt nu weer omhoog, om de hogere boodschap van de ziel uit te dragen aan de mensheid.

 

Lichtwerkers hebben diverse gaven zoals het intuïtief helder voelen en weten, boodschappen van boven/hogere dimensies binnen krijgen en doorgeven, healen, schilderen, coachen, begeleiden, het delen en overbrengen van informatie en kennis dmv schrijven en spreken enz.

 

Als de energie en de trilling van de Aarde omhoog wordt getild gaat dit gepaard met onrust, oude angsten/patronen/overtuigingen die opduiken en oude pijnen/verdriet.

 

Alle waarheid, alle stukken in jezelf en in de wereld die geheeld mogen worden: alles komt aan het licht

 

Niemand kan er meer omheen en zeker mensen die zich nog erg vastklampen in oude patronen en overtuigingen zullen het zwaar krijgen. 

 

Doordat veel lichtwerkers zich bewust zijn van deze veranderingen kunnen ze d.m.v. hun gaven, kennis en wijsheid mensen begeleiden en helpen in het bewustzijnsproces. Op die manier worden er steeds meer mensen wakker en bewuster, steeds meer mensen staan open voor een hoger bewustzijn, persoonlijke groei,  het ontwikkelen van spiritualiteit en het werken vanuit hun hart en intuïtie. We gaan meer leven vanuit het hart en meer gebruik maken van alle intuïtieve gaves en mogelijkheden.

 

(Hoog)gevoeligheid wordt steeds meer als kracht gezien en we gaan steeds meer communiceren vanuit intuïtie, het hart en telepathisch

 

De meerderheid van de mensen willen niet meer leven vanuit het oude systeem en steeds meer mensen voelen intuïtief aan dat er verandering nodig is binnen jezelf en op collectief niveau in de wereld. Er is steeds meer behoefte en verlangen aan een diepere kijk en zingeving van het leven op Aarde. Al heeft het nog tijd nodig. Alles is nu in beweging, verandering en in een stroomversnelling. We zijn samen onderweg naar het creëren van de nieuwe Aarde.

 

Bij jezelf thuis komen, de rust in jezelf omarmen

 

Veel lichtwerkers hebben altijd een soort heimwee gevoeld naar een liefdevollere plek en een hogere dimensie. De aarde voelt hard en de energie hier is heel anders. Ergens hebben we altijd al herinneringen opgeslagen, herinneringen van een tijd waarin er meer licht en liefde was, het mannelijke en vrouwelijke meer in balans was, en een plek waar je mocht Zijn en er overvloed en vreugde was.

 

Er kwam steeds meer onbalans in de wereld en we raakte meer afgescheiden van het gevoel en het spirituele. Nu herinneren we steeds meer weer wie we werkelijk zijn en wat we kunnen bereiken.

 

We zijn niet gewoon mens, we hebben allemaal het goddelijke in ons, en hoe meer we vanuit liefde leven en naar mededogen kijken, vergeven, helen, loslaten groeien, hoe meer we samen in de wereld kunnen bereiken.

 

Als ik kijk naar mijn jeugd droeg ik altijd al een bijzondere hoge energie bij me. Ik voelde me niet begrepen, niet gezien en niet gehoord. Veel nieuwetijdskinderen/hooggevoelige mensen hebben een heftige jeugd gehad en veel meegemaakt. Ik dacht altijd dat er iets mis met me was. Ik reageerde sterk op de energie van mensen. Ik klapte dicht als het niet goed voelde en ik bloeide open als ik voelde dat ik mezelf kon zijn (wat niet vaak voorkwam).

 

Ik weet nu dat de wereld nog niet klaar was voor die hogere energie

 

Ik was vaak alleen maar daardoor kwam ik steeds dichter bij mezelf. Elke keer werd ik op mezelf toegewezen en moest ik weer dieper naar binnen. Ik ben vaak alleen geweest in mijn leven en ik heb ook veel moeten loslaten. Ook heb ik met rouw te maken gehad, overleden dierbaren en (ziels)relaties die heel veel pijn deden. Nee, het was geen makkelijke weg en de keuze van mijn pad waarvoor ik heb gekozen voordat dit leven begon is erg moedig geweest. En dat geldt voor vele lichtwerkers.

 

Door al die ervaringen heb ik veel levenservaring in mijn leven opgedaan. Ik ben meer in mijn kracht gekomen en ik kies nu voor mezelf en mijn eigen pad.

 

Wat er ook gebeurd, ik blijf stevig staan. Ik weet hoe het is om door diepe geestelijke pijn te gaan en verdriet. Ik weet ook hoe het is om mijn vleugels te spreiden en vreugde te kennen door de kleine dingen in het leven. Al is de wereld om me heen een chaos.

 

Ik heb nu in mezelf rust en vrede gevonden. Nu is eindelijk mijn tijd aangebroken om te gaan stralen. Ik voel me vrij en ben verheugd naar elke nieuwe dag. En natuurlijk zijn er nog moeilijke dagen. De energie is zo veranderlijk in de wereld.

 

Natuurlijk zijn er nog tranen en ben ik nog aan het verwerken. Dat hoort bij het het pad van de lichtwerker en het hogere bewustzijn.

 

Zonder pijn is er ook geen groei..

 

Steeds krachtiger worden we hierdoor waardoor je gevoeligheid als gave en kracht gaat gebruiken. Mensen beter kunt helpen, begeleiden en begrijpen. Alle prachtige zielen die stralen hebben ook duisternis gekend. Licht kan niet zonder duisternis en andersom ook niet. Nu vallen eindelijk de puzzelstukken meer bij elkaar.

 

Ik heb rust en liefde in mezelf ervaren. Ik ben dicht bij mezelf gebleven en ik zoek liefde en geluk niet meer buiten mezelf.

 

Doordat ik meer vanuit liefde naar mezelf kijk, reageert de omgeving liefdevol op mijn energie. Ik ben thuisgekomen in mezelf. Er is nu meer rust, acceptatie en nieuwe ruimte vrijgekomen waardoor er nu meer positieve mogelijkheden en kansen op mijn pad komen. Het stroomt en het is in beweging.  Laat de controle los en leef in het Nu. Geef nooit op, al is het zo zwaar, blijf je richten op je mooiste dromen en wensen. Blijf bij jezelf, je eigen waarheid en leef je eigen leven. Geloof in je eigen kracht, heb vertrouwen en ga ervoor! Als je behoefte hebt aan rust en stilte, keer naar binnen maar verlies nooit je toekomstdromen en verlangens uit ogen.

 

De weg is vrij om te manifesteren, te creeren en diep gekoesterde dromen tot realiteit te maken. Jij hebt de sleutel tot groei, verandering en transformatie zelf in handen

 

Kijk niet te veel meer achterom, het heeft je geleerd wat je moest leren. Laat het daar rusten. Kijk vooruit naar de horizon vol met mooie kleuren en kies zelf je lievelingskleuren uit. 

 

Mandy Marlisa

mandysmind.webnode.nl

 

 

 

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Algemene voorwaarden - Privacybeleid
 - © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland - Lightraisers Worldwide (EN)

© Let op: De afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.