Het Goddelijk plan is geactiveerd en ontvouwt zich zoals het moet voor het Hoogste goed van allen ♥ Marilyn Raffaele ♥ Lichtwerkers Nederland


Dierbare lezers, welkom in het nieuwe jaar dat een jaar van verrassingen en verandering zal zijn.

 Er zal veel aan het licht komen in het komende jaar en sommige dingen zullen jullie choqueren.

De meesten van jullie hebben al intuïtief veel gebieden van verandering gezien, maar sommige dingen zullen als een verrassing komen.

Wees niet bang of bezorgd geliefden, wanneer vertrouwde overtuigingen, tradities en manieren om je leven te leiden niet meer zo belangrijk voelen en niet meer zo resoneren als ze ooit deden.

 Dit betekent gewoon dat je energie verschoven is naar een nieuwe resonantie, waardoor je nu energetisch niet meer in overeenstemming bent met veel dat je altijd geaccepteerd hebt als een deel van je leven.

Voorkeuren voor voedsel, kleding, werk, vermaak en de meeste uiterlijke activiteiten zullen veranderen, soms ingrijpend en soms maar een beetje. Het kan zijn dat je je meer aangetrokken voelt tot stilte en eenzaamheid dan tot veel van de uiterlijke activiteiten waar je voorheen van genoot.

Omdat iedereen een individuele uitdrukking is van Goddelijk Bewustzijn, houdt de reis die nodig is om dit tot een werkelijk bereikte staat van bewustzijn te maken nooit op. De spirituele evolutionaire reis vindt plaats gedurende vele levens en omvat alle ervaringen die nodig zijn om elk individu te brengen tot waar zij open, voorbereid en klaar zijn om de hogere dimensionale realiteiten te omarmen van wie en wat zij zijn.

 

Evolutie stopt niet wanneer een persoon ontwaakt uit het derde dimensionale geloofssysteem, dat is pas het begin


De derde dimensie is de onderste sport van een zeer hoge dimensionale ladder en evolutie gaat oneindig door in deze hogere dimensies. God is oneindig en een oneindige God kan eenvoudigweg niet begrepen worden met de eindige beperkte menselijke geest, hoewel velen het proberen en vele anderen denken dat ze erin geslaagd zijn. God openbaart Zichzelf, als een individu bereid is en er klaar voor is. Jullie hebben allemaal openbaringen gekregen die uit het niets leken te komen, maar kwamen ze werkelijk uit het niets?

 Ascensie is niets meer dan de uitbreiding van het bewustzijn door de integratie van de waarheid die dan automatisch het valse oplost en de staat van bewustzijn van een persoon wordt.

Omdat er slechts EEN Bewustzijn is, is elke individualisering van dit ENE Bewustzijn al een volledig en compleet, maar wanneer een persoon dit niet begrijpt, blijven ze creëren en leven in een wereld van illusie, waarbij ze de verschillende vormen van dualiteit en afscheiding ervaren die ze onwetend hebben gecreëerd. De spirituele reis is het proces van het afpellen van het onpersoonlijke en valse rommel dat ieder onwetend mens in de loop van vele levens in zijn bewustzijn heeft laten accumuleren.

Zodra een diepere, vollere realisatie van de waarheid plaatsvindt, betekent dit niet dat je dan je gewone leven achter je laat, maar eerder dat je, omdat je nu de hogere waarheden betreffende jezelf en de wereld begrijpt en hebt geïntegreerd, in de wereld kunt leven maar er niet van kunt zijn.

Een hogere staat van bewustzijn reageert automatisch op de wereld op hogere manieren, want bewustzijn is wat je bent


 Jullie dienen het Licht en helpen bij het ascensieproces van de aarde, gewoon door wie jullie zijn.

Het is niet nodig om voortdurend te worstelen met pogingen en activiteiten die bedoeld zijn om iemand of iets liefde te betuigen, zoals veel religies leren. Jullie bewustzijn van EENheid en herkenning van het reeds aanwezige Licht in ieder mens dient om automatisch liefde in iedere situatie te brengen. Dit is Lichtwerk, en dat is waarvoor jullie gekomen zijn. Er zullen gelegenheden zijn waar enige actie vereist is, maar in het algemeen is de hogere zin van Lichtwerk die van geen strijd, niet op zoek naar het redden, helen of herstellen van de fout die je om je heen ziet, maar eerder eenvoudigweg standvastig vasthouden aan de waarheid en getuigen van de Goddelijke Realiteit die altijd aanwezig is, zelfs wanneer het er niet zo uitziet.

Zelfs zij die verkiezen in oude energie te blijven, voelen de resonantie van de hogere dimensionale frequenties van Licht die jullie in bewustzijn dragen. Sommigen zullen je er misschien niet voor mogen, ook al begrijpen de meesten hun reactie niet. Anderen zullen zich aangetrokken voelen tot deze hogere energie, maar laat geen van beide reacties je verontrusten, want je bent al of bijna afgestudeerd voorbij het zoeken van bevestiging van mensen, plaatsen of iets buiten je. 

Je hebt misschien gemerkt dat steeds meer mensen betrokken lijken te zijn bij het helpen van anderen. Vaak is het op een heel basaal niveau en via een of andere rigide gestructureerde groep, maar het vertegenwoordigt een eerste stap naar het ontwaken in een bewustzijn van eenheid, wat is hoe evolutie werkt, stap voor stap.

Degenen die vastzitten in oude energie en weigeren om te wijken, liever vasthoudend aan verouderde ideeën van afscheiding en dualiteit, oorlog, hebzucht en egoïsme, zullen geleidelijk merken dat het steeds moeilijker wordt om hun positie te handhaven als de wereld om hen heen verandert.

Er zijn velen die worstelen om aan de macht vast te houden in de overtuiging dat persoonlijke macht hen veilig en bevoorraad houdt. Alles wat gevormd is uit overtuigingen van dualiteit en afscheiding heeft geen wet om het op zijn plaats te houden, alleen een geloof erin en als deze overtuigingen afnemen, nemen ook hun uiterlijke vormen af.

 Mediteer vaak, rust in de ware aard van je wezen, zelfs als je met je dag bezig bent.

Meditatie wordt door sommigen gezien als een middel om een of ander godsidee te smeken om wat de persoon denkt niet te hebben en nodig te hebben. Ga nooit mediteren met het idee om iets te verkrijgen waarvan je gelooft dat je het niet hebt, want dat versterkt alleen maar het geloof van afgescheidenheid. Laat je meditatie eerder een rusten zijn in het stille bewustzijn van “Ik heb omdat IK BEN”. Meditatie is simpelweg jezelf toestaan te rusten in de realisatie van eenheid met God. 

Het is normaal en natuurlijk dat er vreemde gedachten door je heen zweven als je mediteert. Ga nooit in boze weerstand of geloof niet dat je niet kunt mediteren omdat dit gebeurt. Laat de gedachten gewoon door je heen zweven zonder er aandacht of macht aan te geven, terwijl je je blijft concentreren op een stil gewaarzijn van eenheid. Zoek niet naar lichten en stemmen en ervaringen waarover je misschien hebt gelezen of anderen over hebt horen praten, want dit beperkt je eigen persoonlijke ervaring en kan in feite zelf gecreëerd zijn.

 Het kan lijken alsof er niets gebeurt als je mediteert, maar weet dat wanneer iemand naar binnen gaat met de intentie om te rusten in Ik Ben er altijd iets gebeurt op de diepere niveaus.

 

Naarmate een persoon zich ontwikkelt, begint hij meditatie te beleven en wordt de behoefte aan gestructureerde zitmeditaties minder. De staat die je zoekt door meditatie wordt gewoon je staat van bewustzijn, altijd bij je als je bezig bent met je werk, interacties, plezier, en wat dan ook. Het is gewoon een kwestie van een klein beetje bewustzijn altijd afgestemd te houden op je innerlijk en je bewust te zijn van de Goddelijke realiteit, die je op zijn beurt in staat stelt gemakkelijk de Goddelijkheid van anderen te herkennen, zelfs diegenen die misschien onaangenaam of rigide zijn in hun negatieve overtuigingen.

Het hele doel van de keuze om op aarde te zijn in deze ongewone en intense tijden is om een slapende wereld te helpen ontwaken naar hun ware aard, naar het feit dat God geen oude man in de hemel is zoals zovelen is geleerd, maar eerder Alomtegenwoordig Bewustzijn is, wat op zijn beurt alles wat gezien, gehoord, geproefd, aangeraakt en geroken wordt op het derde dimensionale niveau tot een materieel concept van Realiteit maakt. 

 

De wereld die je kent lijkt heel echt


Je ervaart pijn, gebrek en beperking in vele vormen. In onwetendheid heeft iedereen in de loop van vele, vele levens dichte energie verzameld en opgeslagen die zich naar buiten toe blijft uiten, maar zich momenteel uit jullie fysieke, emotionele en mentale lichamen aan het verwijderen is.

 Zolang het menselijk bewustzijn blijft geloven dat de derde dimensie de enige realiteit is, zullen zij die blijven manifesteren als hun persoonlijke en globale realiteit.

Ieder mens is een schepper, een Godwezen dat zijn of haar wereld schept vanuit de substantie van zijn of haar bewustzijn, een bewustzijn dat in werkelijkheid Goddelijk/God/ Bewustzijn is, maar dat mettertijd geconditioneerd en vertroebeld is geraakt door overtuigingen van goed en kwaad, afscheiding en twee machten.

 

Dit kan ertoe leiden dat je je afvraagt waarom sommige zeer vriendelijke en liefdevolle mensen veel problemen hebben


Dat komt omdat ze nog steeds creëren vanuit een driedimensionale staat van bewustzijn. Er is geen onuitgedrukt bewustzijn. Nooit zijn problemen of lijden persoonlijk, maar veeleer bestaan deze dingen als uitdrukkingen van een onpersoonlijk universeel geloofssysteem van afscheiding waarvan individuen onwetend hebben toegestaan dat het hun staat van bewustzijn is. Het menselijke/materiële gevoel van goed is net zo illusoir als het menselijke gevoel van slecht. Het zijn gewoon de twee uiteinden van de hypnotiserende stok.

De huidige tijden zijn moeilijk voor iedereen, zowel de spiritueel ontwaakten als zij die dat niet zijn. Iedereen voelt de intensiteit van de aarde-energie op dit moment. Hoogfrequente lichtenergieën uit de hogere dimensies roeren zich op en ontmaskeren zakken van duistere energie die verborgen zijn gebleven en vaak vermomd als gewone mensen, plaatsen of dingen.

Alles zal uiteindelijk worden blootgelegd en oplossen in het niets waaruit het is opgebouwd

 

Blijf niet zitten wachten tot dit of dat gebeurt of bidden dat een bepaalde gebeurtenis zal plaatsvinden. Het Goddelijke Plan is geactiveerd en ontvouwt zich zoals het moet voor het hoogste en beste goed van allen. Het is jullie taak om het Licht van de waarheid vast te houden en erop te vertrouwen dat alles volgens plan verloopt, persoonlijk en wereldwijd, wat betekent dat jullie moeten accepteren dat ondanks de schijn de werkelijkheid is dat alles al perfect en heel is.

Wij weten dat jullie moe zijn. Probeer de huidige tijd niet te vergelijken met het verleden en verlang niet terug naar hoe het was. Het verleden is voltooid en heeft de wereld gebracht tot waar zij nu klaar is voor het nieuwe en hogere. Jullie bevinden je in het midden van een enorme bewustzijnsverschuiving. 

Creaties gevormd vanuit hogere staten van bewustzijn kunnen alleen maar beter zijn dan die gevormd zijn vanuit de lagere resonanties van het verleden. 

Wij zijn de Arcturian Group


Marilyn Raffaele
www.onenessofall.com

 

 

  Speciale dank voor de vertaling
Martien van wakkeremensen.orgBlijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Algemene voorwaarden - Privacybeleid
 - © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland - Lightraisers Worldwide (EN)

© Let op: De afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.