Helende relaties ♥ Pamela Kribbe ♥ Lichtwerkers Nederland

 

Pamela Kribbe channelt Jeshua

❥ Liever luisteren? Download de channeling gratis in onze webshop


Lieve mensen,

Ik ben Jeshua.

Ik ben hier bij jullie, en ik kom jullie de energie van het hart brengen, de energie van het geopende hart. Het hart van ieder van jullie bevindt zich in een proces van ontwaken, in een proces van je zowel naar jezelf als naar de ander toe openen. Dat is een prachtig ontwaken.

Soms worden jullie pessimistisch en ontmoedigd door de nare berichten over de wereld van vandaag die je hoort in het nieuws of die je leest in de krant. Maar er is een onderstroom waarneembaar bij heel veel individuen, waarbij ieder op een eigen wijze verschil maakt in deze wereld. Het ontwaken van een nieuwe tijd begint van onderaf, en wordt geboren in het hart van eenlingen, van mensen zoals jij en ik.

Het gaat erom een leven te leiden dat niet in het teken staat van angst, van overleven, van moeten winnen van anderen, maar om een leven waarin je echt vreugde kunt beleven, waarin er echtheid is in het contact tussen mensen, waarin je jezelf kunt zijn, jezelf kunt laten zien zoals je bent in je gevoel, je hart en je ziel.

We zijn immers allemaal meer dan alleen maar mensen van vlees en bloed.

❥ Jij bent niet je lichaam.

❥ Jij bent niet je geslacht, man of vrouw.

❥ Jij bent niet de rol die je speelt in de maatschappij, de baan die je hebt of de rol die je speelt in je familie.

❥ Je bent zelfs niet je gedachtenpatronen en de emoties die je keer op keer tegenkomt in het leven van alledag.

Je bent zelfs niet je eigen gedachten die vaak over elkaar heen tuimelen, die soms negatief en oordelend van aard zijn, vooral ook naar jezelf toe.

Gedachten kunnen je hevig in verwarring brengen.

Maar dit alles ben jij niet: het zijn energieën die door jou heen stromen


Jij bent echter veel meer dan je gedachten, je emoties, de manier waarop je je gedraagt en de rollen die je speelt in het leven van alledag.

❥ Jij bent het bewustzijn dat al deze energieën in zich toelaat, ernaar kijkt, ze ervaart, ermee speelt. En dit bewustzijn zelf is onvergankelijk, eeuwig, is niet van deze wereld.

Jij bent hier tijdelijk


Je bent de dans aangegaan met deze wereld, met de aarde, in deze dimensie, met dit lichaam. Hier ben je man of vrouw. Je leeft volgens de tradities en gewoonten die je aangereikt krijgt. Maar je bent meer dan dat.

❥ Het is belangrijk je te realiseren dat er in jou een dimensie schuilt die al die aardse bepalingen en definities van jou overstijgt.

Als je contact maakt met dat wat groter is in jou – dat noem ik je ziel – dan gaat er een hele nieuwe wereld voor je open. Dan word jij niet langer bepaald door de wereld, maar dan ga jìj bepalen hoe de wereld er voor jóu uitziet als je leeft en kennismaakt met de werkelijkheid van je ziel.

 

En wie of wat is dan die ziel?


Er zijn eigenlijk geen woorden voor, maar je kunt haar wel voelen. In jullie allen is er een bewustzijn aanwezig, een weten dat er méér is. Een grotere stroom in het leven, die je soms een duwtje geeft en mensen en situaties op je pad brengt die eigenlijk wonderlijk goed bij je passen. Jullie kennen het wel: hoe je je voelt als je in deze stroom bent, een stroom van schijnbaar toevalligheden, een stroom van gemak, eenvoud, vreugde, als dingen goed lopen in je leven.

Als je een fijne energie voelt stromen in het contact met iemand anders, dan zit je in die stroom, dan zit je in de stroom van je ziel. Je kunt dat met je verstand niet beredeneren, en je kunt het ook niet met je wil controleren. Maar deze stroming is voelbaar in je leven. En je zou willen dat je nog vaker dan nu je daarmee één zou voelen. En dat kan. Dat is ook de bedoeling. Het is jullie weg op aarde.

❥ Jullie zijn hier gemanifesteerd in een lichaam, in de materie. En jullie worden allen uitgenodigd op je levensweg om contact te maken met de innerlijke dimensie van je ziel.

 

Soms gebeurt dit door een crisis waardoor je alles wat je zeker had gesteld los moet laten. Ziekte of een relatiebreuk kan zoiets veroorzaken. Je komt dan in situaties waarin je op zoek moet naar wie je écht bent. Dan gaat het niet om wat je is aangepraat of aangeleerd, maar om wie je ten diepste bent en wat je keuzes zijn in het leven. Soms lijkt het alsof de weg naar binnen wordt afgedwongen door moeilijke, tragische gebeurtenissen. Maar eigenlijk is de weg naar binnen er een van vreugde. Soms is de aanleiding moeilijk en zwaar, maar de weg naar binnen wil je toeleiden naar een sfeer van licht waarin je weer herkent wie je bent, waarin je ook weer weet dat je onafhankelijk bent van de wereld buiten je. Jouw licht is stralende. Het is er altijd. Jouw ziel straalt altijd licht uit als een zon.

 

Het leven op aarde nodigt je uit dat weer te ontdekken, keer op keer

 

❥ Wat is de bedoeling van die weg naar binnen, van de weg naar je ziel toe, van de weg van het loslaten van al die manieren waarop je jezelf hebt laten bepalen door de buitenwereld uit angst, uit dwang of disciplinering? 

Het doel van die weg is dat je op aarde gaat leven vanuit je ziel. De weg naar binnen leidt naar een nieuwe weg naar buiten. Het is de bedoeling dat je jouw binnenste werkelijkheid

– wie je echt bent, jouw liefde, jouw licht, jouw unieke bijdrage – gaat delen met de wereld. De weg naar binnen leidt ook altijd weer naar buiten.

 

Daarmee kom ik op het thema van vandaag: relaties, liefdesrelaties, helende relaties


Er is veel pijn in de wereld; die wordt veroorzaakt door onbegrip en afwijzing binnen intieme relaties. Juist daar waar mensen hun grootste hoop hebben gevestigd op veiligheid en verbondenheid met de ander is er ook zoveel lijden en angst, verlatenheid en wanhoop.

❥ Hoe komt dat?

In een relatie brengen mensen soms verwachtingen mee, verlangens die in zekere zin te groot zijn voor de ander, die eisen, verwachtingen en claims leggen op de ander. Zo is er in heel veel mensen een diepe angst niet goed genoeg te zijn, te falen. Om een of andere reden denk je dat je niet goed bent zoals je bent, dat je tekort schiet. In heel veel mensen leeft dat gevoel, die angst die aan je knaagt en die in het dagelijkse leven spanningen veroorzaakt; dat kan maken dat je heel hard gaat werken bijvoorbeeld, of dat er juist niets echt goed uit je handen komt.

Binnen relaties brengen mensen die angst mee; ze hopen eigenlijk stiekem dat de ander die angst zal wegnemen. De ander wordt groter in de ogen van diegene die verliefd is: die reikt uit naar die ander. Het liefst wil je in die ander een absolute liefde tegenkomen waarin jij volledig begrepen, gezien en erkend wordt, een beetje zoals een ideale vader of moeder dat zou doen.

❥ Eigenlijk projecteren jullie je verlangen naar God vaak op de ander.


Dat klinkt misschien heel vreemd of zwaar, maar in jullie allen is er een diep verlangen naar God. En met God bedoel ik eigenlijk niets anders dan thuis, thuiskomen, jezelf kunnen zijn, heel ontspannen; veilig zijn, geliefd worden om wie je bent door een begrijpende, en liefhebbende ouder. Dat verlangen wordt vaak meegenomen in een relatie. Je begint er dan eigenlijk aan vanuit een tekort. Dit weet je vaak niet eens, want verliefdheid kan je zelfbewustzijn versluieren.

Maar als je dat verlangen, dat gevoel van tekort meeneemt in een relatie, stel je die ander voor een onmogelijke opdracht. Hij of zij kan jouw angsten niet wegnemen, kan jou niet heel maken. Alleen jij kunt dat doen. De ander kan de weg naar binnen niet voor jou afleggen. De weg naar de diepste, innerlijke plek in jou waar je vrij bent en heel, kan alleen door jou zelf worden afgelegd.

Een partner in een relatie kan spiegelen waar je jezelf tekort doet, waar je zelf een tekort aan zelfliefde, aan zelfacceptatie ervaart.

Maar die ander kan je tekort niet voor jou wegnemen.

Hoe vaak die ander je ook zal bevestigen en liefde zal aanbieden, alleen jij kunt je zelf naar jezelf toewenden en je diepste pijn helen.

Dat is je opdracht als mens.


In het meest tragische geval nemen mensen hun innerlijke angst en pijn mee in een relatie en geven die door aan de ander. En ze doen dat allebei met elkaar, waardoor er op den duur een afhankelijkheid ontstaat tussen de partners, maar ook een machtsstrijd. Allebei wil je onbewust iets hebben van de ander. En daarin zit een soort basisuitgangspunt: er is een tekort dat aangevuld moet worden. Je wilt dat de relatie jou heel maakt. Je wilt de weg naar buiten gaan zonder eerst de weg naar binnen volledig te gaan. En dat leidt tot strijd en lijden.

 

Wat is dan een helende relatie? Hoe staan de partners in zo'n relatie tegenover elkaar?

 

In een helende relatie hebben beide partners besloten de weg naar binnen te gaan, ieder voor zich. Ze zijn vastbesloten zichzelf te kennen, zichzelf aan te zien in zowel de donkere als de lichte kanten. Ze nemen verantwoordelijkheid voor zichzelf. Dieper en dieper gaan ze naar binnen, sluier voor sluier leggen ze af tot ze bij hun eigen ziel aankomen.

❥ Dit is een weg die ze beiden alleen gaan en die tot intense gevoelens kan leiden.

Op die weg groeit de intimiteit met jezelf, het begrip van jezelf. Je wordt rijk van binnen. Er ontstaat een toestand van overvloed; daarmee ga je ook een relatie binnen: niet vanuit een basistoestand van angst en een gevoel van tekort, waarbij iets moet worden aangevuld in je leven, maar vanuit een toestaand van overvloed. Je hebt de ander niet nodig, maar het is wel heerlijk en verrijkend om bij de ander te zijn. Het verschil is nu dat je elkaar ontmoet vanuit je ziel. Allebei ben je diep naar binnen gegaan. Dat heeft pijn, moeite en tranen gekost.

Maar kijk naar de rijkdom, je geeft elkaar de ruimte. Je probeert niet meer je problemen op te lossen via je relatie; je brengt juist oplossingen mee om je relatie te verrijken. Zo ziet een helende relatie er uit, een relatie geboren vanuit overvloed. Dat is een relatie die vreugde brengt en nog meer heling, want je kunt samen verder groeien. Je bent en blijft mens. De weg naar binnen is nooit helemaal ten einde. Er valt steeds iets nieuws te ontdekken. Door dit samen te doen onderneem je een prachtige, dynamische reis. Een helende relatie, een ontmoeting van ziel tot ziel, kan ook je weg naar binnen, de weg naar vreugde en licht versnellen, omdat je je door de ander herkend en gesteund voelt tot in je ziel.

❥ Ga nu met me mee in een kleine meditatie waarin je het verschil kunt voelen tussen in relatie met de ander staan vanuit je ziel, vanuit overvloed - en in relatie staan vanuit je kleinere zelf, vanuit een gevoel van tekort en angst. 

Stel je voor dat je tegenover je partner staat, je liefdespartner. Als je die niet hebt op dit moment kun je een ander uitkiezen. Dat kan een ex-partner zijn met wie je nog iets wilt uitwerken, maar je kunt ook gewoon een fantasiepartner nemen. Laat het maar spontaan aan je verschijnen: iemand uit het verleden of uit de toekomst.

Stel je voor dat je nu tegenover die persoon staat. Je kijkt elkaar aan. Kijk hoe de energie tussen jullie beiden stroomt. Eventuele remmingen, misverstanden of obstakels in die energiestroom neem je gewoon waar.

Kijk ook even welke emoties die uitwisseling tussen jullie in je oproept. Laat die er maar gewoon zijn. Je staat zo tegenover elkaar van mens tot mens.

Stel je nu voor dat er achter jou een gestalte staat die iets groter is dan jijzelf: een engelengestalte van etherisch licht, een stralend wit licht. Voel die grote gestalte achter je staan. Helemaal langs je rug voel je de aanwezigheid van die engel. Leun er maar tegenaan. Laat je vallen in de ruimte van die engel, van het licht. Voel hoe jij er een beetje mee versmelt. Ga daar helemaal in zitten… word een met die engel. Word die gestalte, die grote, lichtgevende gestalte … voel de ruimte, de ruimtelijkheid in dat wezen. Voel het licht dat onbekommerd straalt, voel de wijsheid, het begrip, het erbarmen. En kijk nu eens vanuit die gestalte naar de ander, je partner, of wie er ook staat. Kijk nog eens en zie dat er nu achter die ander ook een engel staat, een grote, lichtgevende gestalte, weids en mooi, heel in zichzelf en puur. Kijk naar die gestalte en voel nu de verbinding tussen jullie van engel tot engel, van ziel tot ziel.

En kijk eens of de problemen, de obstakels die er mogelijk eerst tussen jullie waren, nu in een ander licht verschijnen. Of ze misschien minder belangrijk worden of dat je ze makkelijker in een context kunt plaatsen. Eer de ziel in de ander. Zie haar of zijn grootsheid. En groet elkaar.

Misschien wil je in gedachten of in het echt je handen tegen elkaar houden ter hoogte van je hart en een lichte buiging maken naar die ander.

Doe dat maar vanuit je engelzelf. Vouw je handen bij je hart en maak een lichte buiging naar de ander: mijn ziel groet die van jou; ik eer jouw grootsheid, ik eer jouw weg. En kijk eens hoe die ander reageert op jouw boodschap.

Dit is zielscontact.

Dit is rijkdom, overvloed.

Dit is waar de weg naar binnen je naartoe wil leiden: naar elkaar ontmoeten in een ruimte zó groot, vol liefde en begrip, en van daaruit naar elkaars pijn kunnen kijken en elkaar een hand geven, zonder dat de één de problemen van de ander oplost of hoeft op te lossen. Alleen én samen ga je op weg.

Als je problemen ervaart op het gebied van relaties of in je relatie, vooral wanneer je emoties heel heftig zijn, wanneer je gedachten voortrazen in je hoofd, probeer dan eens die stap naar achteren te zetten in je grotere zelf, in wie je echt bent, in het licht dat in je leeft. Kijk van daaruit, en voel je thuis in wie je bent. Kijk zo naar de ander. Juist door even afstand te nemen van de emoties, van de gedachtenpatronen die er zijn in een relatie, kun je de ander vanuit een nieuw licht bezien. Dat geeft afstand, ruimte en vreugde.

Ik wil jullie allen bedanken voor je aanwezigheid hier, maar vooral voor je moed. Die moed heb je al getoond door hier te zijn op aarde, door hier je licht neer te willen zetten en te verspreiden, te delen met anderen.

Ik zie jou in je wezenlijke gedaante, in je ziel.

Je bent mooi en goed zoals je bent.

 Het is mijn diepste wens dit aan jou over te brengen: geloof in je eigen kracht, je eigen schoonheid en je eigen wijsheid


Het is er allemaal. En wel heel dichtbij. Achter je rug staat die grote gestalte van licht. Geloof erin.

Zo brengen jullie een nieuwe tijd van helende relaties met jezelf en met anderen elke dag een stap dichterbij.

Dank je wel.

© Pamela kribbe
www.pamela-kribbe.netBlijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.