Hart en Ziel ♥ Pamela Kribbe ♥ Lichtwerkers Nederland

Lieve mensen,

Ik ben Maria Magdalena, jullie zuster en gelijkgestemde. Ik groet jullie allen.

Ik ben een van jullie. Wij bouwen aan een nieuwe werkelijkheid op aarde. We brengen gangen van licht, wegen van licht, in een collectief bewustzijn dat verduisterd en versluierd is geraakt. Channeling betekent ten diepste dat je bewustzijn en licht brengt in een collectief veld dat bij mensen overschaduwd is geraakt door angst en twijfel aan zichzelf.  

Als mensen niet in hun kracht staan, gaan ze enorm twijfelen aan zichzelf en kunnen ze geen gebruik maken van het innerlijk kanaal dat hen verbindt met hun ziel. Dit innerlijk kanaal, je hogere bron van kennis en intuïtie, staat iedereen ter beschikking, maar de verbinding ermee kan verbroken raken als je in zelfontkenning en zelfveroordeling leeft.


Op het moment dat je in contact komt met de stem van je ziel en je innerlijk kanaal zich opent, ga je licht verspreiden onder mensen.

Sommige mensen staan hier op te wachten. Ze zijn heel erg toe aan precies dat licht en die informatie die jij komt brengen. Ze staan ervoor open. Dit is jouw publiek. Dít zijn de mensen die jij kunt raken met jóuw bewustzijn en met jóuw innerlijke gaven. Er zijn echter ook mensen die er niet voor open staan; die kunnen terugdeinzen voor het licht of de informatie die jij te geven hebt.


Als je een kanaal bent voor een vernieuwend bewustzijn - een bewustzijn minder op angst gebaseerd en meer op vreugde en overvloed - dien je met een zekere behoedzaamheid in de wereld te staan.

Je bent een brenger van het nieuwe! Besef dat goed! Waar de angst het grootst is, kan er ook weerstand of vijandigheid optreden. Het is niet de bedoeling dat je daarmee strijd aangaat. Dat is niet nodig. Je kunt je volledig concentreren op je eigen innerlijke licht, op je kanaal. Je zult vanzelf gaan aanvoelen waar jouw energie welkom is en gemakkelijk stroomt. Je hoeft dan ook niet te vechten of te strijden om jouw unieke talenten, jouw unieke energie in de wereld te zetten.

Zodra je het innerlijk kanaal opent, gaat je energie anders stromen. Je hele vibratie, je hele energieveld wordt anders. Je gaat je steeds meer oriënteren op een basis, een anker van liefde, overvloed en vertrouwen; de stemmen van angst, zelfkritiek en weerstand worden steeds zachter. Dit is een geleidelijk proces. Maar hoe meer je je afstemt op de liefde en de vreugde, des te gemakkelijker wordt dit; des te meer kun je dan gaan voelen wat je plek is in je leven van alledag. Je gaat steeds beter aanvoelen waar de liefde die leeft in je hart, de warmte en het willen geven en delen, waar die echt worden verwelkomd en gezien. Je gaat steeds meer je eigen natuur volgen en loslaten wat niet meer bij je past. Je probeert ook niet meer jezelf te bewijzen en verdedigen, of anderen te overtuigen; dat is niet meer nodig. Je kunt volledig bij jezelf blijven en doen wat voor jou goed voelt en mee stromen op je eigen zielsenergie. Dat betekent soms afscheid nemen van bepaalde omgevingen, relaties, en situaties. Dit kan pijnlijk zijn. Maar het trouw blijven aan je eigen ziel wordt steeds belangrijker voor jou, en gaat boven alles.


Ik vraag je nu om contact te maken met je hart: de poort naar je ziel

Rust met je bewustzijn heel zacht in je hart. Voel dat je hart veel meer is dan een fysiek orgaan. Voel dat het een veld is van energie dat jou met geheel andere werkelijkheden verbindt. Als het gaat om de werkelijkheid van de ziel ben je niet gebonden aan je lichaam, aan tijd en ruimte, aan de aardse wereld. Je bent vrij! Jouw ziel is vrij! Voel de grootsheid en de weidsheid van je oneindige ziel; ontvang die in je hart. Laat het binnen stromen en voel hoe dit je bewustzijn verruimt, opener en vrijer maakt.

Voel hoe je los komt van de energie van angst en oordeel. Voel hoe vertrouwd het is om met je ziel in contact te staan. Het is niet iets van ver weg. Het voelt heel dichtbij en intiem. Laat dit gevoel vanuit je hart doorstromen naar je buik, naar je stuitchakra, en door je benen heen naar de aarde toe. Word je ervan bewust wie je bent in deze wereld. Jullie zijn allen beïnvloed geraakt door angsten, door geweld en door afwijzing die je in deze werkelijkheid ervaren hebt. Een deel van jou, een deel van je ziel, is verdwaald geraakt in dit veld van angst en mistigheid,  en is onwetend over wie jij echt bent, onwetend ook over de kracht die jou ter beschikking staat.


Stel je nu voor dat je vanuit je hartbewustzijn hier helemaal aanwezig bent

Voel het door je hele energieveld stromen. Maak verbinding met de aarde. Je bent hier helemaal als jezelf met al je wijsheid en kracht! Stel je voor dat je in een mistig veld staat. Ergens in dat veld bevindt zich een deel van jou, een stuk van jou dat verdwaald is geraakt en geen verbinding heeft met jou als ziel. Maar het wil dit wel, want het voelt zich verdwaald en verloren in deze mist; het is niet gelukkig zonder jou. Voel de zon schijnen in je hart en roep dit deel van jou aan; roep het naar je terug.

Vraag dit deel van jou, dat in het donker verkeert, uit de mist naar voren te treden en zich aan jou te laten zien.

Je kunt het ook voelen, je hoeft het niet letterlijk te zien. Energie manifesteert zich op vele manieren. Je neemt waar via je innerlijke zintuigen, niet de lichamelijke, niet de menselijke, maar de intuïtieve zintuigen. Dat kan op vele manieren. Je hoeft daar niet over na te denken. Kijk wat zich spontaan aandient. Voel de energie die verlost wil worden. Zet je innerlijke oog, je derde oog, wijd open en focus je intens op die energie die verdwaald is geraakt, maar die hoort bij je ziel. Voel even heel diep waar die energie over gaat. Is het angst? Is het eenzaamheid? Verdriet? Boosheid? Weerstand? Voel de kern van die energie.

Vraag dan aan dit deel van jou: “Wat heb jij nodig?”, “Wat heb jij nodig van mij?” Geef dat dan aan dit deel van jou. Doe ook dit intuïtief, bijna instinctief. Voel wat het nodig heeft. Jij kent dit deel van jou. Het is je meer nabij dan je eigen kind. Het wil bij jou terug komen. In verloste gedaante zal het jou met iets helpen. Dat wat verloren en verdwaald is geraakt, draagt een vrucht in zich, een talent, een kwaliteit. Zodra jij die omarmt, kan dat talent tot bloei komen. Voel die transformatie binnen in je! Herhaal dit nog eens voor je zelf wanneer het nu nog niet helemaal lukt of voltooid is.

 

Tot slot wil ik dit zeggen.

Als je op aarde een kanaal of een leraar wordt – je zou ook kunnen zeggen een helper of begeleider van mensen – ben je iemand die iets nieuws brengt, die verlossing brengt van het oude, van beklemming, van angst. Dit vraagt om moed en om durf. Jullie zijn op dit punt juist beschadigd geraakt in het verleden. In vorige levens, mogelijk in dit leven, heb je pijn, geweld, afwijzing meegemaakt. Het is de bedoeling dat je hier veilig bent. Aan de ene kant breng je iets nieuws, aan de andere kant is het juist in dít leven op aarde de bedoeling dat je veiligheid ervaart met wie je bent, dat je je innerlijk afstemt op wat goed voelt voor jou: zo kies je voor de stroom van vreugde en zachtheid, en niet meer voor die van strijd en conflict.

Er is ruimte voor jou, voor jullie. De liefde kan stromen op een zachte manier, op zo’n manier dat je de vreugde ervaart van op aarde zijn, dat je er deel van uitmaakt, dat je contact maakt met de aarde en de mensheid op een manier die vredig en soepel is. Dit is iets wat jullie in je leven willen bereiken. Niet alleen voor de wereld buiten je, maar vooral ook voor jezelf om vanuit een positie van vrede en ontspanning meer jezelf te kunnen zijn als vernieuwer, als pionier in bewustzijn.

Dan ben je hier aanwezig vanuit een eenheidsbewustzijn of zoals je het ook zou kunnen noemen: Christusbewustzijn. Er is dan geen strijd meer, maar vrede, vooral in jezelf.


Ik groet jullie allen vanuit mijn hart. Er wordt veel van jullie gehouden.

Dank jullie wel.

© Pamela Kribbe
www.pamela-kribbe.net

Tekstredactie: Ben van den Broek

 

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.