Grote golf zonnevlammen

 

Ashtar: Er komt een enorme elektromagnetische golf naar de Aarde. (2022)

 

In de komende periode worden de zonnevlammen nog actiever dan voorheen. Zij worden groter en groter met intervallen van rust. Het totale Zonnestelsel wordt op die manier voorzien van een enorme zee van Goddelijke kosmische energie. Planeten en sterren komen daardoor in een hoger energieveld terecht. Het kan zelfs zover gaan dat er sterrenvlammen ontstaan. Vele 'Hittegolven' gaan ontstaan op aarde en in de kosmos.

 

 

 

Deze grote elektromagnetische golf zal de aarde gaan raken, waardoor de wereld en de mens letterlijk in ene ander daglicht wordt geplaatst.

 

Kosmisch Bewustzijn wordt geopend

 

Dit fenomeen brengt een grote verandering teweeg in het veld van de donkere materie, wat uiteindelijk uitmondt in een grote golf van hoog geladen *protonen deeltjes. Deze zal de aarde gaan bereiken over een aantal maanden en een grote zuivering in het elektrisch-magnetische veld veroorzaken.  

 

Dit bijzondere effect zal de onwaarheden opheffen en de disbalans vereffenen.

Daarnaast opent deze golf het kosmische bewustzijn van de mens. De opbouw van deze krachtige golf wordt laag voor laag neergezet in de komende maanden. Trapsgewijs wordt er steeds meer energie vrij gegeven via de steeds groter wordende zonnevlammen. Het veld wat ontstaat door de grote zonnevlammen wordt uitgezonden door de gehele kosmos. Het zal alles in een hogere frequentie plaatsen.

 

Kosmische Kennis

 

Vanuit deze grote kosmische protonengolf wordt het kosmisch bewustzijn geopend bij ieder die daar klaar voor is.

Lichtwerkers worden zich bewust van de kracht van de kosmos, de invloed op de aarde en de mens. Dit zal vele nieuwe kennis openen. Bij een speciale groep starseeds wordt het kosmisch DNA geactiveerd, zij gaan een hele nieuwe laag verkennen. In de komende maanden zal de frequentie van de schumann (aarde) resonantie verhoogd worden als voorbereiding op de grote golf die de aarde gaat bereiken deze zomer.

 

Effecten die verwacht kunnen worden

 

De natuur gaat reageren op deze hoge golf door middel van hittegolven en stortregens.

 

Op psychologisch gebied zal er een opschoning plaatsvinden met betrekking tot het loskoppelen van oude psychische lijnen. Oud karma en negatieve familielijnen worden direct doorbroken.

 

In het energetische deel van de mens, zal er een herstellende opwaartse beweging plaats vinden.

 

Vrede in de zomer

 

Vanaf de volle maan van mei zal er een liefdesgevoel gaan stromen en de komende maanden zal er in de energetische lagen een bevrijding plaatsvinden van oude patronen.

 

Tijdens de zomermaanden wordt er veel uitgewerkt op emotioneel vlak. Een vredelievend gevoel komt daar uit voort. De vrede wordt geboren en in de zomer zal dit tot uitdrukking komen. De  oorlog in Europa zal beëindigt worden en dit verloopt in stappen.

 

Wetenschap

 

Wetenschappers buigen zich al geruime tijd over het 'God-Deeltje'. De donkere materie is voor hen een ongrijpbaar iets. Daar gaat spoedig verandering in komen en de kennis zal zich gaan openen aan hen die de vernieuwing omarmen.

 

Dit alles zal leiden tot meer kennis naar het onzichtbare veld, waar de oorsprong van de sterrenwezens ligt en vele onbekende levensvormen op aarde uit voort zijn gekomen. 

 

De tijdgeest verandert dit jaar in een bijzonder snel tempo en dit zorgt voor vele diverse ervaringen. Het zal uiteindelijk leiden tot een verbinding tussen de wetenschappers van vele landen en naties door middel van de liefdesenergie.

 

De grote elektromagnetische golf zal alles overspoelen en dringt door in elke atoom, elke cel en door elk onbekend deeltje. De erkenning van het bewustzijn van de elementen wordt een feit.

 

De duistere zijde die steeds hun oude macht wilt behouden zal afzwakken en zich steeds meer terugtrekken. Zij vormen uiteindelijk een eigen afzonderlijke kern.

 

Richt je op het voorbereiden van een nieuwe beschaving op aarde. Droom van een vredig paradijs, want de kennis gaat komen om dit neer te zetten.

 

De interne-Aarde

 

De wezens uit de Binnen-Aarde, dragen een grote kennis bij zich en deze oude en heilige kennis gaat over de schepping van het aards paradijs: Shangri-la of Shamballha. Het is nu de tijd dat deze kennis gedeeld mag worden en deze willen zij delen met de mensheid. Vele contacten gaan ontstaan.  

 

De Tempels van de Binnen-Aarde zijn zich aan het voorbereiden op de grote golf die gaat komen. Deze Tempels dragen allen een verschillende trilling en geluid. De resonantie van de aarde kunnen zij zo beschermen en weer balanceren. Nu de de mensheid wordt opgetild naar een hogere resonantie zal ook hier ondersteuning worden gebracht.

 

De oude natuurlijke kennis van eenheid is nodig om zich te koppelen aan de nieuwe kennis van Aquarius, zodat de vernieuwing vanuit verbinding gaat ontstaan.

 

Oude tijdslijnen lossen op

 

Er ontstaat een opschoning binnenin de negatieve verledentijdslijnen, wanneer er gewerkt wordt aan het oplossen van een oud karma en negatieve verledentijdslijnen.

 

Het schaduwdeel in het verleden wordt verlicht en trilt nu door in een hogere toon.

 

Deze vernieuwde energie golft helemaal door naar het heden, zodat er een soort nieuwe tijdslijnen ontstaat. Wanneer je wilt ascenderen via de aarde, dan is het een noodzaak om het oude los te koppelen. Deze delen zijn niet meer nodig in de nieuwe trilling, ze zijn te zwaar.  

 

Emoties

 

De emoties die je voelt opborrelen in jouw vernieuwde vorm, zijn vanuit een natuurlijke oorsprong ontstaan en worden weer snel losgelaten. Vele onbekende herinneringen zullen bovenkomen, zodat de blinde vlek van onwetendheid oplost. Een zuivere herinnering is nodig om vooruit te komen en om de nieuwe kennis te omarmen. Stap uit het oude programma van manipulatie en laat je hart weer stralen. 

 

Adonai Ashtar

 

Ik groet het Licht in je hart

 

10 mei 2022

 

© Arthura Hector

www.ashtar-rose.com