Posts met de tag AshtarIngrijpen Licht: Ongewone Lucht Objecten ♥ Arthura Hector ♥ Lichtwerkers Nederland
In de afgelopen periode zijn er opmerkelijke objecten in jullie luchtruim waargenomen en neergehaald. De lichtvoertuigen komen daar tevoorschijn waar grote onbalans heerst en vele slachtoffers vallen.

Diamanten Brein & Reptielen Brein ♥ Arthura Hector ♥ Lichtwerkers Nederland
Het reptielen brein is ontstaan vanuit het licht naar de duale aarde, als een soort waarschuwingsmechanisme voor gevaar. Zodra de lagere wereld van angst is opgelost transmuteert het reptielenbrein.

Barsten in het politieke platform ♥ Arthura Hector ♥ Lichtwerkers Nederland
De barsten in het politieke platvorm worden groter, dit kan leiden tot de val van het kabinet Rutte IV in Nederland. De politiek creëert een diffuse sfeer tijdens de de herfst.

Disclosure UFO Fenomeen ♥ Arthura Hector ♥ Lichtwerkers Nederland
De volgende stap: Er gaat een belangrijke onthulling plaatsvinden in het contact met de andere dimensies. De sterrenbroeders en zusters vanuit Goddelijke liefdeslicht staan klaar om met jou in contact te komen.

Grote golf zonnevlammen ♥ Arthura Hector ♥ Lichtwerkers Nederland
Deze zal de aarde gaan bereiken over een aantal maanden en een grote zuivering in het elektrisch-magnetische veld veroorzaken. Dit bijzondere effect zal de onwaarheden opheffen en de disbalans vereffenen.

Kracht en Tegenkracht ♥ Arthura Hector ♥ Lichtwerkers Nederland
Het angstvirus is al eonen aanwezig en komt nu in de fysieke vorm tevoorschijn. Zij, de machthebbers hebben jou geloof nodig, zonder jouw angst zijn zij nergens.