Gouden draad ♥ Astrid Esmeralda ♥ Lichtwerkers Nederland

 

Soms zijn er momenten dat je verstrikt raakt in een kluwen van draden die tussen jou en andere mensen lopen. Draden die de onzuiverheden vasthouden van jouw persoonlijke pijnpunten en die van de ander.

Als het jou raakt, dat pijnpunten en bijbehorende overlevingsmechanismen een authentieke, open verbinding in de weg staan, ben je vast al vaker bezig geweest kluwens te ontrafelen tussen jou en anderen.

Maar zoals dat gaat met horizontale verbindingsdraden, die altijd voor beide personen een les in zich bewaren, heeft de andere persoon deze wens soms niet.

Het is misschien jouw wens om incongruenties terug te brengen naar authenticiteit terwijl de wens van de ander, vanuit ooit zo nodige overleving, nog bescherming is.

Deze tegendelen trekken elkaar aan om bewust en opgeschoond te worden maar dat lukt niet altijd. Soms kunnen horizontale draden niet, of niet helemaal, gezuiverd worden.

 

 Je kunt wel voor jezelf jouw deel opschonen


Laat de draad tussen jou en de ander maar eens een tijdje liggen en verleg je focus naar de gouden draad die via jou verticaal van de Bron naar de aarde loopt.

 Waar is deze draad nog niet gezuiverd van persoonlijke haken en ogen?

Breng hier je aandacht naar toe. Reis in visualisatie langs deze gouden draad binnenin en hou stil op elke plek waar nog stagnatie voelbaar is.

 Dit zijn de plekken waar jij jouw ziel, verbonden met jouw Goddelijke waarheid, nog niet volledig hebt toegelaten door je heen te stromen.

Laat deze gouden draad jouw lei-draad zijn, de draad die jou leidt. In je denken, voelen en doen. Geef Goddelijke waarheid elke dag ruimte om via deze gouden draad valse aannames over jezelf en de ander weg te vegen. Word een schone lei..

En laat op deze schone lei nieuwe woorden verschijnen, voortkomend uit de plek waar de waarheid van God en jou dezelfde zijn. Waarheid uit één stuk.

 De gouden draad loopt evenzeer omhoog de hemel in als omlaag diep de aarde in. En tegelijkertijd loopt ze als een spiraal naar binnen, naar de kern van je wezen. Aan het eindpunt vind je altijd God, buiten je en binnenin.

Neem het uitzuiveren en verstevigen van jouw gouden brondraad als eerste prioriteit, de draden met andere aardse zielen zullen als vanzelf naar juistheid meekleuren.

Of ze nu opgeschoond worden of toch liefdevol ontbonden, dat maakt niet uit. Je weet nu dat God altijd goud weeft...

(Uit haar boek: Stille kracht - Hoofdstuk Het smalle pad)

 

Astrid Esmeralda
www.dichterbijmij.com 


Lichtwerkers hebben veel levens geleid die in het teken stonden van spiritualiteit. Ze voelden zich daartoe van nature aangetrokken en belandden vaak in kloosters, tempels of esoterische gemeenschappen.

Het leven in deze aan spiritualiteit gewijde organisaties, zowel in het oosten als het westen, stond vaak in het teken van:

 Verzaking van het lichaam, de emoties en seksualiteit

 Nadruk op het hogere, het geestelijke, het onpersoonlijke

❥ Emotioneel, psychisch en/of lichamelijk misbruik als de organisatie (klooster, tempelorde, gemeenschap) waarvan je deel uitmaakte wereldse machtsdoelen had die jij moest dienen.

Psychologische consequenties hiervan voor vele lichtwerkers:

 Kloof tussen je menselijke en je spirituele kant.

 

 Verwaarlozing van je emotionele behoeftes en je psychologische binnenkant als mens.

 Superioriteitsgevoelens die niet horen bij een hartgedragen bewustzijn.

 Misbruik van je levensenergie, die heeft geleid tot trauma en verkeerde opvattingen over ‘dienstbaarheid’ : jezelf wegcijferen (in theorie je ego, maar feitelijk je passie, creativiteit, originaliteit) werd gezien als hoger terwijl het (menselijke) Zelf juist het kanaal is voor het hogere.

Maria Magdalena nodigt je in deze channeling uit te onderzoeken in hoeverre je nog vastzit in deze oude erfenis. Ze wijst manieren aan om de energetische last ervan los te laten en een meer liefdevolle en geaarde vorm van spiritualiteit te omarmen.

Bevrijd je van de energetische last van oude spirituele levens

 

 Zondag 6 november 2022, 20:00 uur

 Beschouwing en inleidende meditatie van Gerrit Gielen

 Pamela Kribbe channelt Maria Magdalena


Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

.

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.