Gouden draad ♥ Astrid Esmeralda ♥ Lichtwerkers Nederland

 

Soms zijn er momenten dat je verstrikt raakt in een kluwen van draden die tussen jou en andere mensen lopen. Draden die de onzuiverheden vasthouden van jouw persoonlijke pijnpunten en die van de ander.

 

Als het jou raakt, dat pijnpunten en bijbehorende overlevingsmechanismen een authentieke, open verbinding in de weg staan, ben je vast al vaker bezig geweest kluwens te ontrafelen tussen jou en anderen.

 

 

Maar zoals dat gaat met horizontale verbindingsdraden, die altijd voor beide personen een les in zich bewaren, heeft de andere persoon deze wens soms niet.

 

Het is misschien jouw wens om incongruenties terug te brengen naar authenticiteit terwijl de wens van de ander, vanuit ooit zo nodige overleving, nog bescherming is.

 

Deze tegendelen trekken elkaar aan om bewust en opgeschoond te worden maar dat lukt niet altijd. Soms kunnen horizontale draden niet, of niet helemaal, gezuiverd worden.

 

 Je kunt wel voor jezelf jouw deel opschonen.

Laat de draad tussen jou en de ander maar eens een tijdje liggen en verleg je focus naar de gouden draad die via jou verticaal van de Bron naar de aarde loopt.

 

Waar is deze draad nog niet gezuiverd van persoonlijke haken en ogen?

 

Breng hier je aandacht naar toe. Reis in visualisatie langs deze gouden draad binnenin en hou stil op elke plek waar nog stagnatie voelbaar is.

 

Dit zijn de plekken waar jij jouw ziel, verbonden met jouw Goddelijke waarheid, nog niet volledig hebt toegelaten door je heen te stromen.

 

Laat deze gouden draad jouw lei-draad zijn, de draad die jou leidt. In je denken, voelen en doen. Geef Goddelijke waarheid elke dag ruimte om via deze gouden draad valse aannames over jezelf en de ander weg te vegen. Word een schone lei..

 

En laat op deze schone lei nieuwe woorden verschijnen, voortkomend uit de plek waar de waarheid van God en jou dezelfde zijn. Waarheid uit één stuk.

 

De gouden draad loopt evenzeer omhoog de hemel in als omlaag diep de aarde in. En tegelijkertijd loopt ze als een spiraal naar binnen, naar de kern van je wezen. Aan het eindpunt vind je altijd God, buiten je en binnenin.

 

Neem het uitzuiveren en verstevigen van jouw gouden brondraad als eerste prioriteit, de draden met andere aardse zielen zullen als vanzelf naar juistheid meekleuren.

 

Of ze nu opgeschoond worden of toch liefdevol ontbonden, dat maakt niet uit. Je weet nu dat God altijd goud weeft...

 

(Uit haar boek: Stille kracht - Hoofdstuk Het smalle pad)

 

Astrid Esmeralda

www.dichterbijmij.com