Een op de zes jongeren denkt erover om einde aan zijn leven te maken ♥ Eveline van Dongen ♥ Lichtwerkers Nederland


Een op de zes jongeren denkt erover om einde aan zijn leven te maken: ‘Het is crisis op crisis en zij voelen dat’.

In diverse kranten wordt melding gemaakt van de zorgwekkende psychische toestand van vele jongeren. De toename werd eerst gekoppeld aan de maatregelen tijdens de coronacrisis, maar nu die ingetrokken zijn, blijft het beeld hetzelfde tot ieder verbazing en verontrusting.

Zijdelings wordt vermeld dat de (prestatie)druk op jongeren te groot is, dat de sociale druk door social media tot een vervormd zelfbeeld leidt en dat de psychische ondersteuning door het maatschappelijk vangnet gigantisch faalt.

Deze stijging van psychische klachten en angststoornissen bij jongeren, de bijna verdubbeling van het aantal kinderen die depressief zijn en toename van jongeren met zelfmoordneigingen neemt echter al vele jaren toe en was alreeds voor de crisis ingezet.

Het wegdoen als een resultaat van de genomen maatregelen is misschien een mooie cover-up voor het falend overheidsbeleid en het overduidelijk ongezonde sociaal-maatschappelijke klimaat. Het doet echter af aan het leed dat zich al vele jaren afspeelt onder onze jongeren.

 

In de prestatiegerichte maatschappij, waarbij men nog steeds zijn identiteit ontleent aan sociale status, behaalde diploma’s en uiterlijk vertoon, is het niet zo gek dat velen zichzelf verliezen


Men kan er niet meer omheen dat de maatschappelijke druk voor veel kinderen en jongeren niet meer vol te houden is. Ze missen zingeving, daadwerkelijke aansluiting en verbinding en vooral de ruimte om hun eigen identiteit te ontdekken en zichzelf te zijn.

Het toont zich ook steeds vroeger. De aantallen kinderen die al op basisonderwijs vast lopen, neemt gestaag toe. Ze worden uiteindelijk thuiszitters en niet alleen zij, maar ook hun ouders zitten daarna met hun handen in het haar, omdat dan pas het traject van vastlopen in het systeem begint. Met als uiteindelijk resultaat dat het kind niet meer kan worden bestempeld als vastgelopen in het onderwijs, maar vastgelopen in het leven.

Ondertussen is de meeste hulp gericht op het terug in de pas lopen, in plaats van terug in verbinding komen om het eigen pad te volgen. Men grijpt naar kunstmatige oplossingen en lapmiddelen. Een depressie wordt met medicijnen verholpen, schooluitval met nog meer kopzorgen, zelfmoordneigingen met opsluiting en isolatie.

 Het kind dat zich niet gezien en gehoord voelt, dat zich nergens bij voelt horen, eenzaam en alleen is, verbinding mist met zichzelf, de ander en het leven, wordt zo gestraft voor het eigen systeem dat in opstand komt tegen de druk van buitenaf.

Gelukkig zie ik ook nieuwe initiatieven, organisaties, therapeuten en vooral ouders die gaan staan voor hun kinderen. Die zien dat zij iets nodig hebben dat anders is dan dat zij hadden. Of misschien juist dat wat zij ook hadden gewild. Niet langer gaat de vlieger meer op dat onze kinderen moeten doen wat wij hebben gedaan, omdat iedereen dat moet. Niet langer kunnen we ons verschuilen achter ‘ik heb het ook gedaan en ben er ook niet slechter van geworden’ of ‘ik vond het ook niets, maar ja het hoort erbij’. We kunnen niet meer wegkomen met ‘Je moet dit doen, want later moet het ook’.

 Zolang het adagium geldt: Je moet hard werken, je best doen, je vrije tijd opofferen, je inzetten voor school-werk-je sportclub, meedoen met de maatschappij, sociaal acceptabel gedrag vertonen, zodat je later mee kan komen in de samenleving, een goede baan krijgt en dan kan doen wat je leuk vindt, ondanks dat je daardoor nu weinig tijd voor jezelf hebt en dat wat je wilt doen’ hebben we nog een lange weg te gaan.

 

Dit is wat leidt tot crisis op crisis en daar hebben de kinderen last van. Dat voelen zij

 

Deze kinderen, onze jongeren laten ons precies zijn waar ons maatschappelijk systeem wringt


Niet de maatregelen, maar het systeem plaatst ze in een isolement. Het wordt tijd dat we naar ze gaan luisteren. Dat we ze gaan zien voor wie ze zijn. Dat we ze volgen in het pad dat zij voor zichzelf in gedachten hebben. Zij zijn onze toekomst. Laten we ze die ook geven.

 Hoe zet jij je in voor hun toekomst? En hoe kunnen we dit samen doen?

Jaren heb ik gewerkt als zorg- en gezinscoach en met twee nieuwetijdskinderen als spiegel ben ik ook bezig met het opzetten van het nieuwe leren. Wil je meedenken, stuur me even een bericht.

Liefs.

Eveline van Dongen
www.innertreasure.nl


 

 Lichtwerkerszielen zijn vaak diep afgestemd op de gevoelens van anderen.

 

Als kind volgen zij de emoties van hun ouders en door hun gevoeligheid worden zij zich zeer bewust van hun psychische lasten. Lichtwerkers hebben de neiging de ouder van hun ouders te worden, zich ouder te gedragen dan hun leeftijd en zich verantwoordelijk te voelen.

 

Als volwassene kunnen zij diep empathisch zijn wanneer zij verliefd worden, zij kunnen zich zo dicht bij hun partner voelen dat zij met hem versmelten en geen onderscheid meer kunnen maken tussen de emoties van hun partner en hun eigen emoties. Ze kunnen de genezer van hun partner gaan worden, hun lijden willen verlichten en hun pijnlast "mee dragen".

 

Hetzelfde kan gebeuren als ze kinderen hebben of als ze nauwe banden hebben met vrienden.

 

 In al deze relaties hebben lichtwerkers moeite met het lijden van anderen.

 

Empathisch zijn betekent in staat zijn te voelen wat anderen voelen, wat op zich al aangeeft dat het op het hart gebaseerde bewustzijn in je is ontwaakt. Als je echter niet op de 'stopknop' kunt drukken en je te verantwoordelijk voelt voor het lijden van anderen, beginnen deze sterke gevoeligheid en het verlangen om te helpen je eigen groei en zelfexpressie in de weg te staan.

 

Daarom is het voor lichtwerkers van vitaal belang om een houding van afstand nemen te ontwikkelen, zich bewust te worden van hun ware rol, en de betekenis van lijden te begrijpen.

 

  Naast uitleg over de dynamiek van te veel willen helpen, laat Jeshua zien hoe onthechting (in plaats van versmelting) ruimte schept voor een ander soort heling.

 

 

Dealing with the suffering of others

 

 Zondag 16 oktober 2022, 20:00 uur

 Inleiding en meditatie Gerrit Gielen

 Pamela Kribbe channelt Jeshua

 Engelstalig


Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

.

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Algemene voorwaarden - Privacybeleid
 - © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland - Lightraisers Worldwide (EN)

© Let op: De afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.