De Stilte waarin jij vrij bent

 

Geertje Smit channelt Het Veld van Liefde

 

Lieve mensen, Jullie leven in een turbulente tijd. Er gebeurt enorm veel in jullie buitenwereld. Het lijkt erop dat verschillende partijen strijden voor goed en voor kwaad, alsof er verschillende invloeden zijn die jullie levens kunnen aanraken, impact kunnen hebben op jullie bestaan.

 

 

Wanneer jullie je verliezen in deze bewegingen die je buiten jezelf waarneemt, dan verlies je de basis, de grond, die altijd – als jou – rust in jouw kern. Je komt dan in actie tegen dingen die ogenschijnlijk in de buitenwereld gebeuren en komt in een situatie van weerstand, conflict en ergernis. Het lijkt er dan op dat jou vanuit deze buitenwereld iets wordt aangedaan, alsof je een slachtoffer bent van de dingen die zich buiten jou voltrekken.

 

Vrijheid is altijd onmiddellijk beschikbaar.

 

Wanneer je enige tijd bewust in de stilte verkeert, kun je voelen dat je daar altijd vrij bent. Wat zich ook met lichamen en situaties in de buitenwereld lijkt af te spelen: je kunt op ieder moment naar deze plek terugkeren en daar ben je onmiddellijk vrij. Vrijheid is een directe ervaring, die onmiddellijk voor jou beschikbaar is. Je bent vrij in de stilte die jou toebehoort.

Wanneer je je weer naar de buitenwereld toekeert en deze altijd aanwezige basis verlaat, dan raak je in de beperking van het mens-zijn, dan identificeer je je met jouw persoonlijkheid. Daar ben je onvrij, dat is correct, omdat de persoonlijkheid wordt gedreven door ideeën over tekort. 

 

Je kunt steeds weer terug naar de basis.

 

Wanneer je merkt dat je gedreven wordt vanuit dat persoongericht denken, kun je altijd weer terugkeren naar de basis. Vanuit deze basis kun je het schouwspel dat zich buiten jou voltrekt in volledige rust waarnemen. Steeds wanneer je iets van het schouwspel vindt of erbij betrokken raakt kun je er zeker van zijn dat je de basis weer hebt verlaten en zit je weer in je persoonlijkheid. Daar is niets mis mee, want dit biedt de volgende kans om weer contact te maken met je basis.

 

De pijn van het geïdentificeerd zijn met de persoonlijkheid biedt je de kans om weer terug te keren naar de basis en dan ben je toeschouwer van en deelnemer aan het leven tegelijk. 

 

Vanuit deze situatie van toeschouwer zijn, vanuit de identificatie met de stilte, kun je ook waarnemen wat je zelf denkt, voelt en ervaart. Ook dat hoort bij die wereld van fenomenen. Wanneer je dan terugkeert naar de stilte en de fenomenen en gebeurtenissen om je heen eenvoudig beschouwt, dus ook jouw eigen persoonlijkheid die druk is met bepaalde aspecten en situaties en wanneer je accepteert dat deze zich gedraagt volgens de overtuigingen en ideeën die nu eenmaal bij deze persoonlijkheid horen, dan ontstaat er een zekere afstand, een zekere acceptatie. Dan neem je weliswaar deel aan het leven en ben je een lichaam, maar ben je niet meer volledig geïdentificeerd en komt deze wereld jou niet meer als zo reëel en bedreigend voor.

 

Dit is feitelijk wat het betekent om een lichtwerker te zijn op deze aarde, dat je enerzijds doordrongen bent van stilte en licht, dat je deze kwaliteiten ook voelt en dat je erop bent afgestemd, en dat je tegelijkertijd de persoonlijkheid beziet vanuit deze mildheid en dat je deze persoonlijkheid zo zijn dagelijkse gang laat gaan.

 

Dan word je letterlijk lichter.

 

Wij willen jullie ertoe aansporen om je vaker met je aandacht naar deze stilte, deze ruimte, dit licht, toe te keren. Want dan kan het licht ook doordringen in jouw persoonlijkheid, de zogenaamd vaste vorm van jouw persoonlijkheid, en word je letterlijk ‘luchtiger’, lichter. De ruimte die je dan belichaamt, die je dan als het ware met je meebrengt, breng je dan ook mee in het contact met anderen, zodat zij ook door deze ruimte en stilte opnieuw kunnen worden aangeraakt. Mensen herinneren zich hun oorsprong wanneer ze deze in iemand anders geleefd zien.  

 

En vloeit actie uit stilte voort.

 

Bezie dus alle bewegingen in de wereld die zich op dit moment voltrekken vanuit deze eeuwigheid, vanuit deze stilte die je bent. En merk dat het je allemaal wat minder raakt. Wanneer je contact hebt gemaakt met deze stilte, waarvan je continu doordrongen bent, kun je ook beter voelen wanneer er actie vereist is, wanneer actie eenvoudig voortvloeit uit jouw zijn, en wanneer niet. En jullie zullen merken dat actie in heel veel minder gevallen nodig is dan jullie veronderstellen wanneer jullie met je persoonlijkheid geidentificeerd zijn. Actie is eenvoudig een voortvloeisel uit zijn en gaat dan moeiteloos. Je merkt dat je er niet eens over nadenkt, het gebeurt. Jij bent als het ware een extensie van de stilte, die op dat moment actie onderneemt. Er zijn geen oordelen bij betrokken, je beweegt eenvoudig mee met de inspiratie. 

 

Voel eens wat een andere manier van zijn dat is. Kijk eens hoeveel rust en stilte dat met zich meebrengt en hoe zeer je daarnaar verlangt. 

 

Wij zijn hier om jullie altijd te herinneren aan jullie oorsprong. Wanneer jullie je zorgen neerleggen in deze bron van Licht en Liefde, die ook in jullie leeft, zul je merken dat ook deze zorgen en blokkades doordrongen raken van het licht en dus lichter, luchtiger worden, minder dicht. Wanneer je in de stilte bent houden ze feitelijk op te bestaan. Maak dus wat vaker contact met dit veld. 

 

Het Veld van Liefde

 

Geertje Smit

www.geertjesmit.nl