De Aarde spreekt ♥ Pamela Kribbe ♥ Lichtwerkers Nederland

Pamela channelt de Aarde

Lieve mensen,

Ik ben de stem van de aarde. Ik groet jullie allen in blijdschap. Het verwarmt mijn hart jullie aanwezigheid, jullie openheid naar mij toe te ervaren. Ik verlang naar contact met jullie. Het is de bedoeling dat wij ons gezamenlijk ontwikkelen en samen op weg gaan naar een andere, nieuwe wereld.

Ik wil jullie mee terug nemen naar het begin van onze verbinding, de oorsprong van onze samenwerking. Ik ben een levend wezen, ik ben een bewustzijn dat jullie ontvangen heeft in oude, oude tijden.

Ik was ontvankelijk voor jullie komst naar aarde, wilde leren en groeien door jullie aanwezigheid hier. Jullie komen niet van de aarde, jullie komen van de sterren. Jullie dragen een licht met je mee dat nieuw is voor de aarde en de natuur. Laat mij dit uitleggen.

Als planeet absorbeer ik licht van buiten.  Het licht van de zon verwarmt mij en brengt leven voort uit mijn wezen. Ik word geïnspireerd door de zon, ik heb de zon nodig om het fysieke leven tot stand te laten komen op mijn huid. De zon is een ster. Jullie zijn vertegenwoordigers van de zon. Jullie dragen sterrenlicht in je ziel mee, en zijn daarmee op aarde geboren.

Wat was de bedoeling van dit licht en jullie komst hier? Jullie zijn hier op aarde, om de aarde zelf, om mij en de natuurrijken op mij, tot leven te wekken. Tot een innerlijk leven! Waar de zon mij helpt lichamelijk gestalte te geven aan het leven, helpt jullie sterrenlicht mij innerlijk tot bewustzijn te komen.

Denk eens aan wat er gebeurt op het moment dat je een boeket bloemen in je huis hebt staan, en daar vol bewondering naar kijkt. Jij ziet de schoonheid van die bloemen, de zuiverheid ervan, de kleur, de geur, de hele uitstraling. De bloem zelf weet dit niet, de bloem is wie ze is. Maar door jouw blik, jouw aanwezigheid, jouw bewondering, wordt er iets wakker in de bloem. Ze gaat zichzelf ervaren als iets dat mooi en begerenswaardig is. Zij geniet van jouw aandacht, en iets in haar, een vonkje van zielelicht, wordt gewekt.

Je zult zien dat de planten en bloemen waar jij bewust aandacht aan schenkt, gewoon door ervan te genieten, door ze te bewonderen en ze te omringen met zorg en aandacht, dat die bloemen en planten beter zullen groeien, meer levenskracht zullen hebben, diepere wortels in de aarde zullen slaan. Jullie zijn scheppers: met jullie denken, met jullie zelfbewustzijn voegen jullie scheppingskracht toe aan de levende natuur op aarde. En dit is wat de natuur verlangt. Zij verlangt ernaar in bewustzijn te groeien, de sterren te raken, het sterrenlicht in zich op te nemen.

Denk eens aan de dieren die jullie in huis houden, jullie huisdieren. Daar hebben velen van jullie een bijzondere band mee. Op het moment dat je een persoonlijke band aangaat met het dier, ervaar jij veel warmte, liefde en onvoorwaardelijke trouw vanuit het dier, maar het dier ontvangt ook van jou. Door jouw menselijke aanwezigheid, jouw specifieke bewustzijn, wordt het dier aangeraakt. Een vonkje licht ontspringt in hun harten, en zij zetten een stap in hun evolutie naar een groter bewustzijn van zichzelf.

Alles in het universum is op weg, is groeiend, naar een dieper zelfbewustzijn. Een bewustzijn van de eigen goddelijkheid, van het eigen licht, en uiteindelijk van je eigen scheppingskracht. Alles in het universum beweegt zich langzaam toe naar een punt waarop het beseft : “ik ben zelf deel van God, ik ben zelf schepper”. Hiervan te genieten, en er verantwoordelijk mee om te gaan, dat is het doel van de schepping.

Jullie zijn scheppers, en jullie zijn hier op aarde gekomen als zielen, om bewust gebruik te gaan maken van je scheppingskracht, en zo bij te dragen aan mijn evolutie. Jullie weten allemaal dat er in dit proces, ondanks de oorspronkelijke intentie achter ons samenzijn, dingen scheef zijn gegaan. Herinner je echter je oorspronkelijke liefde, je verlangen om deel te nemen aan dit avontuur met mij samen. Deze liefde, deze oorspronkelijke intentie, leeft nog steeds in jullie harten. Ook al zie je om je heen dat de mensheid onverantwoordelijk met haar scheppingskracht is omgesprongen. De mensheid is verzeild geraakt op een zijweg, zou je kunnen zeggen, of een omweg.

Jullie kwamen op aarde uit een bron van licht, als engelen-kinderen, maar naarmate het avontuur vorderde, zijn jullie het spoor bijster geraakt. De mensheid is op een gegeven moment op een punt geraakt dat zij niet wilde samenwerken met de krachten buiten zich, dat zij zichzelf tegenover de natuur plaatste en haar wortels in, en verbinding met, het grotere geheel verloor. Uit angst gingen mensen grijpen naar middelen als macht en verovering, om zich zeker te stellen van een plek op aarde. Je zou hier kunnen spreken van een val, een val uit het paradijs. Waar jullie oorspronkelijk de bedoeling hadden het leven te dienen op aarde, het te hoeden en te voeden met jullie scheppingskracht, hebben jullie nu ook meegemaakt hoe het omgekeerde het geval kan zijn. Dat je de natuur niet meer erkent als levende schepping. Dat de aarde niet met het eerbied en respect wordt behandeld dat zij verdient als jullie partner.

Sommigen van jullie stemt dit zeer treurig, en ik begrijp dit. Ook in mij is er een droefheid om  wat er is gebeurd. De natuur, de planten, de stenen, de dieren hebben duisternis ervaren door de negatieve energieën die de mensheid heeft verspreid op aarde. Zij hebben de verlatenheid gevoeld, het teruggestoten worden uit de eenheid die er ooit was.

Toch is er in het hart van de aarde, in mijn hart, een blijvende liefde en compassie voor jullie allen, en ik vraag jullie ook compassie te voelen voor jezelf en het geheel der mensheid. Jullie zijn op weg in een groots ontwikkelingsproces. In elk leerproces maak je fouten. Dat is de betekenis van groeien en leren, dat je zijwegen inslaat, dwaalwegen, omwegen.

In deze tijd komt er verandering in het collectieve bewustzijn van de mensheid. Er zijn nu mensen opgestaan op aarde, die in hun hart een herinnering dragen aan de oorspronkelijke verbondenheid tussen mens en aarde. Zij hebben weet van de gezegende en vruchtbare wisselwerking die mensen bedoeld zijn aan te gaan met deze, jullie planeet. Voel dat nu eens opnieuw, hoe diep je verbonden bent met mijn wezen.

Ik houd zo van jullie. Jullie zijn mijn engelen van licht, en nog steeds is mijn hoop op jullie gevestigd. Ik vraag jullie mij te erkennen, te zien, en mijn energie weer door je heen te voelen stromen als een levende partner die met jou samen deze weg gaat van incarnatie op aarde.

Door jezelf meer te aarden, je met mij te verbinden, breng je je sterrenlicht diep in de materie. Je laat het schijnen en stralen, en dat brengt de verandering op aarde die nu zo nodig is, zo gewenst! Door jezelf vanuit je hart te verbinden met mij, laat je zien wie je werkelijk bent.

Dat inspireert mij, het brengt de natuur tot leven, en het inspireert ook andere mensen.

Ieder mens heeft een unieke bijdrage in dit grote avontuur, een heel eigen vonk van licht, die je hier komt brengen.

❥ Wat is aarding?

Ik wil nu iets meer zeggen over de betekenis van aarding. Wat betekent het om geaard te zijn, verbonden met mij? Aarding wil zeggen: in je lichaam zijn, je lichaam helemaal ervaren, en de levenskracht voelen stromen tot in de toppen van je vingers en tenen. Kijk eens of je dat nu kunt ervaren. Kun je je vingertoppen en tenen voelen, nu op dit moment? Kun je het leven daarin voelen stromen?

Aarding wil zeggen: jouw sterrelicht, jouw zielelicht, diep verankeren in de materie. De materie die jou het dichtst nastaat is je eigen lichaam: de cellen, de moleculen in jouw lichaam wachten op jouw bezieling! Jij bent de zon voor je eigen lichaam. Jouw bewustzijn brengt jouw lichaam tot leven, geeft het genezingskracht, levenskracht en vitaliteit. De kracht om te doen wat je echt wilt in je leven. Wees je bewust van die scheppingskracht. Hoe meer je haar in het lichaam verankert, hoe meer je werkelijk incarneert, en de veranderingen schept in je leven waar je naar verlangt.

Geaard zijn voelt helder en rustig aan. Je staat open naar je kosmische bezieling, en tegelijkertijd maak je de verbinding met de dagelijkse wereld, het leven van alledag. Die brug slaan tussen kosmos en aarde, die verbinding voelen, dat is aarding.

Velen van jullie dragen je zielelicht in de bovenste helft van je lichaam mee, om je hart en hoofd heen, maar vinden het moeilijk dit zielelicht werkelijk helemaal af te laten dalen, werkelijk handen en voeten te geven op aarde. Eén van de redenen waarom je dit lastig vindt, is de angst om groot te zijn, om werkelijk de stralende engel en ster te zijn die je bent, om een verschil te maken en anders te zijn. Deze angst is oud, en reikt dieper dan dit leven alleen. Vele malen hebben jullie de aarde bewandeld in het verleden en vaak heb je je niet welkom gevoeld. Jullie zijn bezig deze oude pijn te helen.

Ik wil twee manieren aanreiken om jezelf dieper te aarden en te voelen dat je hier welkom bent, dat je hier vrij jezelf kunt zijn in al je grootheid, in al je scheppingskracht en goddelijkheid.

❥ Aarding door genieten

De eerste manier is door te genieten, en beter kan ik zeggen: door te leren genieten, want jullie zijn het ontwend geraakt om werkelijk te genieten. Te genieten van wat? Van alle ervaring die je kunt opdoen op aarde. Het lichaam biedt zoveel mogelijkheden tot genieten, maar vele daarvan zijn als zondig of minderwaardig bestempeld in jullie cultuur. Genieten van je lichaam, van de bewegingen die het maakt, van de zon op je huid, van eten en drinken, van aangeraakt worden door een ander, van warmte en tederheid. Hiervan genieten heeft te maken met werkelijk kunnen ontvangen. Waarom is dit moeilijk voor jullie?

Velen van jullie hebben ergens het gevoel dat er iets mis met je is, dat je niet goed bent zoals je bent. Dat je moet presteren en je best doen om in aanmerking te komen voor goedkeuring en erkenning. Dit is een dwaas idee, vanuit de natuur bezien. Heb je ooit een dier zijn best zien doen om erkenning te krijgen? Welnee, het dier is wie die is. Hij kan genieten, van de zon, van het eten, van het baden in water, van de seizoenen en natuurlijke ritmes van het leven.

Jullie worden uitgenodigd weer te ontvangen, jezelf te ervaren als een goddelijk wezen dat mag ontvangen! Gewoon omdat je bent wie je bent. Te genieten van de eenvoudige dingen die het leven in een lichaam je biedt. Ontvangen lijkt simpel te zijn, maar is het niet. Het vraagt om een diep niveau van zelfliefde, jezelf erkennen en waarderen om wie je bent. Durf het aan. Kies elke dag een moment uit, waarop je je afvraagt: wat kan ik nu voor mezelf doen dat me echt voedt en vervult? Waar heb ik nu echt zin in? En doe het dan. Doe het voor jezelf, omdat je jezelf waardeert, omdat je hier bent om te genieten.

En merk eens op: als je echt geniet, zonder schuld of schaamte, van wat het ook is, dan ben je geaard. Je bent dan totaal in het nu aanwezig, en alles is goed. Er zijn even geen gedachten aan het verleden of aan de toekomst. Genieten is in het nu zijn, genieten is geaard zijn.

❥ Aarding door creëren

Er is nog een tweede manier om je aarding steviger te maken. Dat is creatief zijn. Doen waarvoor je geschapen bent. Ieder mens heeft van nature verlangens om iets in de wereld te zetten. En dat heeft niets te maken met maatschappelijk succes of roem, het heeft te maken met wat jou ten diepste bevredigt. Het kan zijn dat het hebben van een gezin jou ten diepste bevredigt, het kan zijn dat het leiden van een bedrijf jou ten diepste bevredigt, het kan zijn dat het helpen van dieren jou ten diepste bevredigt, het kan zijn dat het scheppen van kunst jou ten diepste vervult. Ieder mens heeft iets waar het zieleverlangen naar uitgaat. En op het moment dat je daar gehoor aan geeft, voel je je vervuld. Op het moment dat je je in het creatieve proces begeeft, en voelt: “ja, dit ben ik, zo geef ik mijzelf gestalte, dit voelt goed”, dan stroomt jouw energie, en maakt jouw ziel rechtstreeks contact met het hart van de aarde, met het hart van deze werkelijkheid. Daarom is het zo belangrijk uit te vinden wat je echt wenst en verlangt in je leven, en om ruimte te maken voor de scheppende creatieve stroom in jezelf. Daar klopt jouw goddelijk hart.

Ik wil jullie op het hart drukken om daarin wat meer voor jezelf op te komen! Velen van jullie onderdrukken je eigen impulsen om te doen wat je hart begeert. Jullie denken zo vaak aan hoe het hoort, wat er van je verwacht wordt, wat je plichten en verantwoordelijkheden zijn. Maar zo vind je niet de weg naar het ontvouwen van je scheppingskracht! Jouw scheppingskracht spreekt vanuit je buik, vanuit je basis. Ze houdt geen rekening met allerlei beperkende normen en waarden die je je eigen hebt gemaakt. Breek daarvan los! Voel de fontein van vuur en hartstocht die vanuit je buik omhoog komt, als je deze toestaat vrijelijk te stromen. Dan komen er vonkjes van licht vanuit je buik, vanuit je hart, vanuit je wezen naar buiten, en zul je iets origineels neerzetten op aarde. Je zult zien dat jouw creatie andere mensen zal raken en dat zij er blij en geïnspireerd van worden. Je eigen passie, je eigen verlangen volgen, heeft veel meer positief effect op de wereld dan netjes doen wat er van je gevraagd wordt en je aanpassen aan beperkende structuren.

Dit is een tijd van verandering. Het is een tijd om moedig te zijn, risico’s te nemen, het verlangen van je hart te volgen, op alle gebieden van je leven. Door werkelijk de stem van je hart te volgen, sla je je wortels diep in de aarde, en voel je dat het leven hier waard is om geleefd te worden.

❥ De cirkel rond

De eerste manier om je te aarden die ik noemde, was genieten en ontvangen. Dit is een stroom naar binnen. De tweede manier heeft te maken met een stroom naar buiten: creëren en geven. In het scheppen vanuit je hart, geef je jezelf aan deze wereld. Ontvangen en geven: een cirkel die heel maakt.

Naarmate je meer durft te genieten, je jezelf waardig acht om te ontvangen, des te meer maak je contact met jouw inspiratie, wat jij hier komt geven aan de wereld. En naarmate die stroom sterker wordt en zich gaat vermenigvuldigen in wat je met jouw creativiteit neerzet in de wereld, des te meer ga je genieten van de liefde en vreugde die je tegenkomt op je pad.

❥ Deze stromen van geven en ontvangen, van creëren en genieten, versterken elkaar.

Ik, de Aarde, heb baat bij deze helende cirkel van ontvangen en geven. Ik werk in deze beweging met je samen. Ik wil niets anders dan jouw goddelijke scheppingskracht, die unieke vonk in jou, voeden en stimuleren. Mensen die in zichzelf het vermogen tot genieten en creëren ontwikkelen, zullen als vanzelf een andere band aangaan met de Aarde. Ze zullen zich weer bewust worden van hun grootheid, hun goddelijke natuur, en juist daardoor beseffen dat ze gedragen worden door een stroom van leven die alles met alles verbindt. Je eigen grootheid ervaren gaat samen met een gevoel van kleinheid, een bewustzijn van je verbondenheid met al het leven dat je omringt en draagt. Een mens die zichzelf eert en respecteert, werkt van nature samen de levende wezens die hem omringen: de planten, dieren, de sterren, de gehele natuur. Je eigen grootheid kennen betekent bij uitstekt datje je plaats kent in het geheel, en daar vreugde uit put.

 Op reis naar een nieuwe aarde

Tenslotte wil ik jullie vragen met mij naar de toekomst te reizen, naar een nieuwe aarde. Stel je voor dat wij ons in de evolutie waarin wij ons nu gezamenlijk bevinden, al een paar stappen verder zijn. Ik ben zelf bezig toe te groeien naar een groter zelfbewustzijn. Dit is in mij ontwaakt, aangespoord door zowel de goede en de slechte tijden die er op aarde zijn geweest. Ik word zelfbewuster en creatiever in mijn wezen. Er is in mij een verlangen naar een werkelijkheid waarin mens en aarde hun oorspronkelijke liefdesband herstellen. Een nieuwe aarde waarop wij vreugdevol samenwerken, waarop ik weer geïnspireerd word door jullie liefde, jullie aandacht. Een werkelijkheid waarin ik jullie voorzie van alles wat je nodig hebt, wonend in een lichaam en afgestemd op het ritme van de natuur.

Stel je eens voor dat deze nieuwe aarde, waar je al zolang naar verlangt, nu aanwezig is. In onze harten is zij reeds aanwezig. Zij leeft daar als een kiem en laten wij deze kiem voeden met bewustzijn en haar laten ontbotten in onze fantasie. Stel je leeft op deze nieuwe aarde. Wat is het eerste dat je ziet? De mens leeft hier in harmonie is met de natuur. Technologie wordt gebruikt om de natuur ondersteunen in plaats van te manipuleren. Kijk eens of je voor jezelf een huis kan vinden op die nieuwe aarde. Er is daar een woonplek en een gemeenschap waar jij je prettig voelt. Laat je meevoeren door je fantasie, voel je niet belemmerd. Kijk eens waar jij woont op die nieuwe aarde. Of je daar een natuurlijke omgeving vindt waarin jij je prettig voelt. Voel het klimaat, voel de rust en de eenvoud van het leven. Het leven is daar weer simpel en zuiver, zoals het bedoeld is.

Kijk nu eens wat voor werk je daar doet, en neem werk in heel brede zin als datgene wat jou inspireert en een gevoel van vervulling geeft. Kijk eens of jij jezelf daar kan zien. Waarschijnlijk woon je in een kleine gemeenschap van gelijkgestemden en doe je daar precies wat jou bezielt, wat jouw ziel je ingeeft. Wat is het dat je dan doet? Waar stroomt jouw creativiteit het beste?

En als je dat voelt of ziet, weet dan dat je ziel tot je spreekt, hier in het heden. Dit is iets wat je nu ook wilt doen, en wat je hier ook kán doen, als je maar vertrouwt en durft te zijn wie je bent. Dit is het werk van je hart.

Voel nu ook eens op die nieuwe aarde, waar je echt van kan genieten. Laat een moment in je opwellen waarop je werkelijk geniet en iets ontvangt van wat de aarde jou te bieden heeft. Laat spontaan in je omhoog komen wat het is.  Wat is het dat jou ten volle het gevoel geeft:  het is goed zo, ik ben hier tevreden.

Voel de stromen van geven en ontvangen, op deze plek, in deze nieuwe realiteit. En hou het vast wanneer wij zo direct terugkomen naar het heden.

Deze aarde bevindt zich in een overgangsfase, en hoe meer mensen zich herinneren wat hun bezieling is, wat zij hier komen geven én ontvangen, hoe eerder de nieuwe aarde werkelijkheid wordt. Het zijn jullie die deze aarde gestalte zullen geven, ze zal opbloeien onder jullie handen en voeten. Ik dank jullie daarvoor, en verheug mij in jullie aanwezigheid.

© Pamela Kribbe

www.pamela-kribbe.nl


 

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Algemene voorwaarden - Privacybeleid
 - © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland - Lightraisers Worldwide (EN)

© Let op: De afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.