Irene Verweij

Mensen die in dit leven werken aan de levensles Creatie hebben het moeilijk met het tot uitdrukking brengen van hun eigen kracht. Veel mensen die deze levensles mogen leren, geloven in gebrek. Een ander geloof in gebrek is het geloof dat er niet genoeg geld verdient kan worden als ze zich zouden richten op hun talent. Veel mensen die werken aan deze levensles hebben een gebrekkig zelfvertrouwen. Wanneer het Zelf letterlijk en figuurlijk meer vertrouwd wordt, zal het groeien in kracht toenemen.

Vaak wordt deze levensles in een manlijk lichaam geleerd. Mannen hebben eeuwenlang de boodschap meegekregen dat ze zich groot en sterk moeten houden. Wanneer zij hun emoties of gevoelens toonden werden ze als slappeling gezien. Gelukkig is dit de laatste decennia aan het veranderen, maar toch blijft voor veel mannen het communiceren vanuit het hart een uitdaging.

Belangrijk in deze les is dat we onze eigen energie eerst gecentreerd hebben. Pas wanneer we dit hebben gedaan, kunnen we ook daadwerkelijk geven. Soms wordt verzucht: ‘Ik heb zoveel gegeven, ik ben helemaal leeg.’ Weet dat dit soort mensen mogen leren zichzelf op de eerste plek te zetten, omdat het geven anders voorwaardelijk wordt: ‘Ik geef je iets, maar ik moet er wel iets voor terug krijgen.’ Dat is geen geven, maar willen ontvangen via de omweg.

In de levensles Zijn worden we uitgenodigd om te leren dat we heel zijn; we hebben niets nodig buiten onszelf, geen liefde, geen vervulling of troost. Mensen die in dit leven werken met deze levensles ervaren vaak een leegte, waardoor ze voortdurend op zoek zijn om die te vullen. Sommigen doen dit door (teveel) te eten, drinken, drugs, werken of door voortdurend druk te zijn met allerlei activiteiten. Anderen trachten deze leegte te vullen door zichzelf te verbeteren.

Mensen die in dit leven werken met de levensles Aanpassing komen vaak in de problemen wanneer het leven hen uitnodigt te veranderen. Over het algemeen roept verandering angst op; angst voor het onbekende zorgt vaak voor een gevoel van controleverlies. Hierdoor worden gevoelens van kwetsbaarheid en hulpeloosheid getriggerd. Hoewel bijna niemand van veranderingen houdt, zijn mensen die met de levensles Aanpassing werken, zo halsstarrig en zetten zij zo de hakken in het zand bij iedere verandering,

Wat doe ik hier op aarde? Wat is de zin van mijn leven? Weet jij het? In dit artikel, dat onderdeel uit maakt van een reeks van 12 artikelen, wordt les 1 besproken uit de levenslessentheorie van Steve Rother*. Les 1 gaat over eigenwaarde en (zelf)acceptatie.