Posts met de tag LemuriëVerloren Beschavingen ♥ Wieteke Koolhof ♥ Lichtwerkers Nederland
Een onderwerp wat we geregeld voorbij zien komen in de ‘Bewustzijnshoek’ is dat van de Verloren Beschavingen. En dan horen we met name vaak over Atlantis en Lemurië...

Lemurië, ons ontwaken en ons meerstrengige DNA ♥ Mieke Vulink ♥ Lichtwerkers Nederland
Onze hoog-sensitiviteit en veel van onze hogere vermogens stammen uit de Lemurische periode, die miljoenen jaren geduurd heeft. Toen hadden we nog de beschikking over een DNA dat uit (minstens) 12 lagen bestond.