Arcturian channeling september (1) 2023 ♥ Marilyn Raffaele ♥ Lichtwerkers Nederland

 

Marilyn Raffaele channelt The Arcturian Group

September (1) 2023, vertaald vanuit het Engels


Gegroet lieve lezers. Welkom bij onze boodschap.

 

Het evolutionaire proces zorgt ervoor dat velen hun keuzes en beslissingen uit het verleden opnieuw onder de loep nemen. Door dit proces voelen velen spijt en schaamte omdat ze inzien dat sommige keuzes uit het verleden onverstandig, kwetsend en op het ego gebaseerd waren.

Telkens wanneer acties uit het verleden worden onderzocht vanuit een nieuwe en hogere staat van bewustzijn, zullen ze met nieuwe ogen worden bekeken en op een andere manier dan voorheen.  

 

 Deze ervaring is een facet van het evolutieproces geliefden, een proces dat iedereen doormaakt wanneer ze evolueren van de ene staat van bewustzijn naar een meer verlichte staat.

Omarm of claim niet de schaamte of zelfafkeer die kan ontstaan als je terugkijkt op je leven - dingen die je gezegd hebt, acties die je ondernomen hebt, zelfrechtvaardigheid of iets uit het verleden waardoor je je nu beschaamd of onwaardig voelt.  

 

Een individu kan alleen leven vanuit zijn hoogst bereikte staat van bewustzijn en daden uit het verleden weerspiegelen simpelweg een vorige staat van bewustzijn. Dit wil niet zeggen dat excuses nooit nodig en gepast zijn, maar probeer niet stil te staan bij of zelfs maar terug te keren naar een vorige staat van bewustzijn die nu voorbij is. 

Je hebt honderden rollen gespeeld gedurende honderden levens in je evolutionaire reis naar bewuste EENheid met de Bron. Je bent man, vrouw, homo, hetero, krijger, boer, slaaf, koning/koningin, rijk en arm, ziek en gezond, dom en slim geweest en je hebt deze ervaringen gemaakt in lichamen van elke huidskleur, terwijl je de staat van je bewustzijn op dat moment tot uitdrukking bracht.  

 

 Wees alert bij het besteden van tijd aan het onderzoeken van vorige levens, want dit kan gemakkelijk een onnodige en op je ego gebaseerde afleiding worden.

Als een vorig leven belangrijk is voor je huidige leven en evolutieproces, dan zul je je er gewoon op de een of andere manier bewust van worden door dromen, herinneringen, een spiritueel kanaal dat het oppikt, of gewoon door de aanwezigheid van kwaliteiten, gaven, talenten en kennis die je niet bewust in dit leven hebt geleerd, wat de waarheid is achter “wonderkinderen”. 

 We willen het graag hebben over healing, omdat velen van jullie momenteel fysieke, emotionele en mentale problemen ervaren die uit het niets lijken te komen.


“Zakken” van opruimende energie worden vaak in een of andere vorm opnieuw ervaren en nemen vaak de weg van de minste weerstand, wat een gebied van het lichaam zal zijn dat zich nog schade of ziekte uit het verleden herinnert. Iemand die bijvoorbeeld in verschillende levens aan tuberculose is overleden, kan oude energie voornamelijk opruimen via zijn longen in de vorm van frequente infecties of medische problemen.  

 

Omdat Goddelijk Bewustzijn alles is wat bestaat, kan het alleen Zichzelf uitdrukken en niets anders dan Zichzelf, want waar zou iets buiten de alomtegenwoordigheid vandaan kunnen komen?

 Als ziekte, pijn en lijden belichaamd zouden zijn in Goddelijk Bewustzijn, dan zouden ze permanent zijn, voor altijd op hun plaats gehouden door de Goddelijke Wet en nooit veranderd, genezen of verwijderd kunnen worden.  

 

Ziekte op alle niveaus is een materiële manifestatie van het collectieve geloof in afscheiding (van God/ De Bron, dualiteit (ziek/gezond) en twee machten (dat ziektekiemen, omgeving, voedsel, leeftijd, erfenis, omstandigheden etc. macht hebben over ieder mens). Het geloof dat iets jou kan scheiden van je echte zelf/ZELF is vals, maar levend en wel en manifesteert zich zodoende in en door het derde dimensionale geloofssysteem zoals de verschijningen gemakkelijk kunnen getuigen.

 

Naarmate je groeit in spiritueel bewustzijn begin je te begrijpen dat Goddelijk Bewustzijn oneindig compleet en heel is in en van Zichzelf en dat daarom de valse dromen die zovelen dromen er geen deel van uitmaken. Mensen zeggen vaak: “Hoe kan God toestaan dat dit of dat gebeurt?” Het antwoord is dat God niet in de droom is, noch is de droom in God. 

 

Bedelen of smeken bij een of ander concept van God om iets te veranderen waar God geen besef van heeft, is nutteloos, representatief voor afscheiding en versterkt in feite de energie van het geloof. Ja, “wonderen” gebeuren af en toe, maar dit heeft meer te maken met het spirituele contract van de persoon dan met menselijke smeekbeden.

Doe wat je intuïtief geleid wordt om te doen op het gebied van gezondheid voor jezelf en degenen voor wie je zorgt, maar doe het in het besef dat ziekte een driedimensionale manifestatie is waar God “niets vanaf weet” omdat Goddelijk Bewustzijn zijn eigen alomtegenwoordige, almachtige, alwetende natuur is, kan en altijd alleen maar heeft uitgedrukt als harmonie, liefde, compleetheid, heelheid, overvloed, intelligentie, enzovoort. 

 

 We maken degenen die lijden aan fysieke, emotionele of mentale ziekten niet belachelijk.

Gidsen en wezens met een hoge resonantie aan “de andere kant” zijn altijd aanwezig om steun en troost te brengen aan hen die lijden op aarde en vooral wanneer iemand dicht bij “de dood” is.

 Blijvende genezing kan alleen plaatsvinden wanneer ziekte niet langer als bestaansrecht wordt gegeven in iemands bewustzijnstoestand, omdat bewustzijn zich altijd manifesteert.

Zelfs degenen die zich spiritueel bewust zijn van het feit dat ziekte geen Waarheid is, zullen tijdens hun leven op aarde gezondheidsproblemen hebben. Omdat slechts enkelen het volledige bewustzijn van het niet bestaan van ziekte bereikt hebben en ook omdat je leeft waar afscheidingsgeloof het collectieve bewustzijn vormt, zul je waarschijnlijk enkele, maar veel minder dan de meerderheid van deze verschijningen ervaren.

 

Als je fysieke, emotionele, mentale of zelfs spirituele moeilijkheden ervaart, leer dan eerst de waarheid te kennen en doe dan datgene waartoe je van binnenuit geleid wordt te doen. Er is hulp beschikbaar voor - en op - alle niveaus van bewustzijn, maar laat je intuïtief leiden, want wat vorig jaar misschien de juiste actie was, is misschien niet de juiste actie voor vandaag.

 Geef gezondheidskwesties nooit de macht, zelfs niet als ze je gek maken, want de enige macht die ze echt hebben is de macht die jij ze geeft. 

Veel van de problemen die mensen op dit moment kwellen zijn zuiveringen die op een bepaald moment zullen ophouden. Het is belangrijk om te onthouden dat de fysieke dood een zielskeuze is die niet bewust wordt gemaakt, maar eerder op een dieper onbewust niveau. Wanneer een ziel ervoor kiest om naar huis te gaan, zal ze vaak een ziekte of situatie kiezen die hen daartoe in staat stelt.


 Het algemene geloof is dat alles gedaan moet worden om iemand op aarde te houden, maar als ze de keuze hebben gemaakt om te vertrekken, zullen ze dat doen, zelfs als ze zich niet bewust zijn van hun keuze. Doodgeboorten of sterfgevallen van kinderen zijn vaak vooraf geplande ervaringen die noodzakelijk worden geacht voor de evolutionaire groei van de ouders en de betrokkenen.

Het bewustzijn van Jeshua had geen overtuigingen over ziekte of afscheiding en dus toen mensen naar hem toe kwamen en zijn bewustzijn binnengingen waar overtuigingen over ziekte, zonde en lijden niet bestonden, losten de verschijningen op omdat ze geen energie hadden om ze in stand te houden.

Vergeet nooit dat je ditzelfde Goddelijke Bewustzijn Bent met een vrije wil om te kiezen wat je erin stopt

 

Neem degenen die je wilt helpen in bemiddeling NIET om ze te repareren, maar om hun Goddelijkheid te erkennen terwijl je beseft dat jouw bewuste EENheid met de Bron automatisch hun Eenheid met de Bron vormt omdat er maar EEN is. 

 

 

Observeer en eer het Licht van elke persoon ondanks de duistere of zware brokstukken die ze op dit moment gekozen hebben om in te staan. Dit is het werk. Dit is waarom jullie op aarde zijn, niet om te repareren, te veranderen of te helen maar om te weten dat niets gerepareerd hoeft te worden omdat God Alles is wat er is.

The Arcturian Group

Marilyn Raffaele
www.onenessofall.comBlijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

.

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Algemene voorwaarden - Privacybeleid
 - © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland - Lightraisers Worldwide (EN)

© Let op: De afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.