Arcturian channeling maart 2023 ♥ Marilyn Raffaele ♥ Lichtwerkers Nederland

 

Marilyn Raffaele channelt The Arcturian Group

Maart 2023, vertaald vanuit het Engels

 


Welkom beste lezers.

De wereld lijkt steeds meer gepolariseerd, met dualiteit die elk aspect van het dagelijks leven lijkt te beïnvloeden. Sommigen leven in grote rijkdom terwijl anderen in angst en armoede leven en worstelen om te overleven. Vrouwen worden in sommige landen behandeld als onmensen, terwijl ze in andere landen gezaghebbende posities bekleden en gerespecteerd worden. Manifestaties van dualiteit, scheiding en twee machten lijken eerder toe dan af te nemen.  

Veel van deze kwesties zijn niet nieuw, maar lijken nieuw voor velen omdat ze altijd werden genegeerd, verborgen of gewoon als normaal beschouwd.

Nu worden voor het eerst steeds meer van deze manifestaties erkend en in twijfel getrokken


De hoge resonerende energieën die op dit moment naar de aarde stromen en de aanwezigheid van vele geëvolueerde bewustzijnstoestanden zorgen ervoor dat geesten en harten opengaan, waardoor mensen de wereld kunnen zien op manieren die zij voorheen niet kenden of eenvoudigweg zonder nadenken accepteerden.  

Wanneer iemand een plaats van spirituele ontvankelijkheid bereikt, begint zijn bewustzijn zich te openen voor de waarheid. Het kleinste beetje spiritueel inzicht duidt vaak op spiritueel ontwaken. Dit gebeurt op dit moment voor velen en kan worden waargenomen nu steeds meer mensen beginnen in te zien dat de meeste problemen in de wereld het gevolg zijn van wetten, overtuigingen, concepten, tradities en religieuze regels die door de meerderheid zijn aanvaard en zelfs omarmd, eenvoudigweg omdat zij werden aangedragen door degenen die gezaghebbende posities bekleden.

Door de tijd heen hebben “leiders” op elk gebied hun weg naar machtsposities afgedwongen of gekocht.

Zelfs vandaag de dag zijn er mensen in de regering, de financiële wereld, het bedrijfsleven, de georganiseerde religie, het onderwijs en de gezondheidszorg die agenda's promoten die vermomd zijn als zijndein het belang van het volk, maar die in de eerste plaats bedoeld zijn om zichzelf en hun compagnons te dienen.

De driedimensionale wereld heeft dit eenvoudigweg geaccepteerd omdat het collectieve geloof in afscheiding de meerderheid heeft geprogrammeerd om te geloven dat anderen (machthebbers, deskundigen, religieuze leiders enz.) het beter weten dan zijzelf wat het beste voor hen is.

Nu de ogen beginnen open te gaan, zullen velen ontdekken dat dekeizer geen kleren heeft

Portalen van hoog resonerende energie staan nu open en stromen.


Ook al zien jullie misschien nog niet de veranderingen waarop jullie gehoopt of verwacht hadden, de meesten van jullie ervaren deze energieën lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel. Meditatie wordt gemakkelijker. Misschien merk je dat je kritischer bent geworden en vraagtekens zet bij wat je wordt verteld. Dingen waaraan je voorheen belang hechtte, zijn onbelangrijk en irrelevant geworden.  Je begint de brokstukken in je persoonlijke geloofssysteem te herkennen en ontdekt dat veel van de dingen die je altijd als noodzakelijk voor geluk hebt beschouwd (voedsel, amusement, relaties, religieuze overtuigingen) dat eenvoudigweg niet zijn.  

Aan de andere kant dient de aanwezigheid van hoog resonerend Licht ook om zakken van verouderde energie bloot te leggen die moeten worden herkend, erkend en losgelaten - momenteel door velen ervaren als fysieke, emotionele, mentale en zelfs spirituele disharmonie die uit het niets lijkt te komen.

Vertrouw en sta het proces toe geliefden, waarbij je altijd onthoudt dat je Hogere Zelf altijd de show leidt, niet driedimensionale concepten en overtuigingen.

Vertrouw erop dat er een Goddelijk plan is en laat het zich ontvouwen zonder weerstand


Weerstand is een natuurlijke menselijke reactie op alles wat ongewenst is, maar weerstand is een vorm van energie die de verschijning waartegen weerstand wordt geboden eenvoudigweg voedt en kracht geeft. Verzetsloosheid betekent niet het negeren van een probleem, of zeggen: “God is alles, dit is niet echt”, terwijl je worstelt met een fysiek of emotioneel probleem.  

“Spirituele niet-weerstand” is doen waartoe je geleid wordt, zonder de situatie macht te geven door het besef dat - hoewel alles in de derde dimensie een onderliggende werkelijkheid heeft - driedimensionale creaties geen wet hebben om ze in stand te houden of te ondersteunen, “niet door God gewijd zijn”, en gewoon driedimensionale overtuigingen manifesteren en daarom altijd tijdelijk van aard zijn.  

Het is moeilijk erop te vertrouwen dat er een Goddelijk Plan is wanneer je getuige bent van het lijden van zovelen of wanneer alles wat je leven op orde lijkt te houden, begint af te brokkelen. Maar wie eerlijk naar waarheid zoekt, moet vertrouwen op de realiteit van wie en wat hij is. Zij die driedimensionale levens leiden in de overtuiging dat zij slechts een fysiek lichaam zijn dat onderworpen is aan allerlei ziekten, ongelukken, gebreken en beperkingen van het driedimensionale geloofssysteem, zullen gewoon doorgaan met het creëren van en lijden onder de creaties voortkomend uit hun eigen bewustzijn.

Het is tijd om werkelijk, waarachtig en eerlijk te aanvaarden dat een bewustzijn van eenheid met God (AL WAT IS) automatisch jouw eenheid vormt met alles wat God is en dat het daarom niet nodig is om voortdurend te blijven zoeken naar “het goede” van de buitenwereld.

Wanneer dit besef langzaamaan jouw bewustzijnstoestand wordt, zullen de overvloed, harmonie, creativiteit, volledigheid, intelligentie enz. die reeds volledig aanwezig zijn in je geïndividualiseerd Goddelijk Bewustzijn, zich beginnen te manifesteren op schijnbaar gewone manieren en zonder inspanning.

Jij die deze boodschappen leest bent spiritueel voorbereid om te leven vanuit een bewustzijn van vertrouwen, in het besef dat wat er op dit moment ook plaatsvindt in je leven deel uitmaakt van een onstuitbaar evolutionair proces dat jou liefdevol begeleidt uit een geconditioneerd bewustzijn van dualiteit, afscheiding en twee machten - naar de realiteit van het Goddelijk Bewustzijn dat al volledig in jouzelf aanwezig is.

Je moet bereid zijn concepten en overtuigingen op te geven die gebaseerd zijn op dualiteit, afscheiding en twee machten, zelfs als dit je scheidt van de overtuigingen van sommigen die dicht bij je staan.

Het is niet nodig de veranderingen die je innerlijk aanbrengt uit te zenden of te proberen anderen daardoor te “redden”. Maak deze keuzes in stilte en leef ze naar je beste vermogen. Je vertrouwen in de waarheid - in plaats van in wereldconcepten over de waarheid - zal je in staat stellen om alles wat je nog in slavernij houdt met het valse te herkennen en los te laten.  

Velen die klaar zijn om naar een diepere staat van bewustzijn te gaan, zeggen: “Ik ben liefdeloos en onvriendelijk geweest. Ik heb anderen pijn gedaan. Ik ben het niet waard, ik ben er niet klaar voor. Ik ben een slecht mens geweest en moet boeten voor mijn zonden voordat ik er klaar voor ben.” .... Hoor dit - Mensen zijn nooit onwaardig geweest en kunnen dat ook nooit zijn. Je bent geen mens, maar een Goddelijk Wezen dat in dichte energie leeft en driedimensionale ervaringen heeft. Het is onmogelijk voor iemand om onwaardig te zijn, of hij dat nu gelooft of niet. Concepten en overtuigingen van “onwaardigheid” vertegenwoordigen niets meer dan spirituele onwetendheid, onderwezen en bevorderd door hen die zich nog niet bewust zijn van de waarheid.

Geloof je werkelijk in één alomtegenwoordige, alwetende, almachtige God? Zo ja, waar kan een persoon vol zonde en fouten dan vandaan komen? Waar zouden ze van gemaakt zijn? Waar zouden deze zonde en dwaling vandaan komen als God alomtegenwoordig is?

Je bent klaar om de voet die in de derde dimensie staande blijft op te tillen en naar buiten te brengen, en hem volledig naast de andere te plaatsen in de wereld van Gods schepping. Niemand kan zich afstemmen op de hoog resonerende energieën van een nieuwe aarde, terwijl hij zich stevig blijft vasthouden aan vertrouwde maar laag resonerende energieën die hij ontgroeid is. 

Spiritueel vertrouwen is geen blind geloof in een of andere vage gevende en onthoudende God.


Het is eerder aanvaarden dat, omdat je de manifestatie/uitdrukking bent van één alomtegenwoordig Goddelijk Bewustzijn, je alles belichaamt wat God is, waardoor alles wat “niet God” is, een illusie is.  

Doe wat je geleid wordt te doen wanneer driedimensionale ervaringen praktische driedimensionale handelingen vereisen, maar blijf altijd gecentreerd in de wetenschap en het vertrouwen dat je Hogere Zelf je door elke ervaring heen leidt naar volledige herinnering aan wie je al bent maar tijdelijk vergeten bent.

Vertrouw erop dat je in elk moment wordt geleid, hoe moeilijk je menselijke wereld ook lijkt, want EENheid is de werkelijkheid.

Vertrouw en laat toe.

The Arcturian Group


Marilyn Raffaele
www.onenessofall.com

 


Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

.
.

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.