De boosheid in je buik ♥ Pamela Kribbe ♥ Lichtwerkers Nederland

 

Pamela channelt Maria Magdalena

 

Ik ben Maria Magdalena. Ik ben jullie zuster, gelijkgestemde en ik ben hier in vriendschap. Met mijn innerlijk oog zie en voel ik jullie harten. Jullie zijn reizigers. Jullie zijn op pad gegaan in dit leven vanuit een innerlijk zoeken, een verlangen, maar ook een wéten dat je hier moet zijn in deze tijd, op aarde, in het hier en van in jouw leven. Je ziel wilde hier zijn. Ik vraag je dit te voelen. Voel de ziel in je hart; maak contact met deze bron, die jouw schepper is, de schepper van je aardse persoonlijkheid. Zeg je eigen naam hardop in je hoofd en voel dat jij de schepping bent van je ziel. Jullie zijn één, maar de ziel neemt deel aan allerlei werkelijkheden, terwijl jij als aardse persoon deelneemt aan dit leven, hier en nu, in een lichaam en in een materiële werkelijkheid.

Het gaat om de wisselwerking tussen jou en je ziel. De ziel is niet alwetend. Jouw ziel wil iets ervaren door en via jou. Jij beschikt over kennis, ervaring en instincten die je hebt ontwikkeld in dít aardse leven en deze zijn waardevol en belangrijk voor de ziel; de ziel leert hiervan.

Als aards mens kun jij weer geïnspireerd raken door de ziel, want die heeft bronnen van wijsheid en kennis ter beschikking, die voor jou soms moeilijk toegankelijk zijn, opgeslokt als je bent door deze driedimensionale werkelijkheid. Er is dus een wederzijdse wisselwerking tussen de ziel en de aardse persoon. Ik vraag je respect te hebben voor het innerlijk weten dat in jouw aardse persoon leeft. Zie jezelf niet als de mindere van je ziel; het gaat hier om een gelijkwaardige relatie.

Hoe manifesteert de wijsheid van jouw aardse persoonlijkheid zich dan in jou? Hou maak je daar contact mee?

Dat gebeurt via je emoties en via je buik. In het hart zetelt de ziel, als je haar toelaat en zij daar mag zijn van jou. In je hart is de energie licht en liefdevol en ben je verbonden met de hemelse sferen, waaruit je voortkomt en waar je thuis ligt. Maak even contact met het centrum van je hart, middenin je borst, en voel de lichtheid ervan. Ook als er zwaarte is rondom je hart, ga nog dieper, naar de kern, voorbij het aardse en voel de lichtheid die er is. Ga net zo diep tot je het licht voelt. Maak contact met dat licht. Voel hoe rijk je bent. Je hebt talloze levens geleid op vele plekken in het universum; je hebt zoveel meegemaakt. Je hebt wijsheid vergaard en compassie ontwikkeld. Eigen het je toe. De wijsheid en de liefde die je in hemelse sferen van licht zo makkelijk kon beleven, voel die nu in je hart en voel je vrij. Terwijl je dit vasthoudt vraag ik je nu met je aandacht in te dalen in je buik. Ook in je buik zit een centrum. Het is het centrum van je aardse persoonlijkheid. Neem even de tijd om dat te vinden in je buik. Voel van binnenuit: “hé, daar zit die plek, die voelt als een anker, een basis, een centrum”. Wees daar aanwezig met heel je bewustzijn. Dan kun je voelen dat de sfeer, de energie, daar anders is dan op het niveau van het hart.

Op het niveau van de buik is de energie dichter, compacter, meer deel van de aardse, driedimensionale, materiële wereld. De energieën zijn op aarde zwaarder dan in de hemelse, lichte sferen waarmee je van oorsprong vertrouwd bent. Het vraagt heel wat van je om hier, vanuit licht, aanwezig te kunnen zijn. Het bewust bewonen van je buik is essentieel. Je dient je buik en alles wat daarin leeft te respecteren en serieus te nemen als een gelijkwaardige partner van je hart, van je ziel. Als je dat niet doet, raakt je buik leeg en onbewoond. En als je dan probeert vanuit het hart te leven, dan mis je de aansluiting met deze werkelijkheid en alle energieën die hier aanwezig zijn. Je mist een essentieel instrument: je aardse persoonlijkheid en je emotionele natuur. Waarom is er de neiging in jullie om de buik te ontvluchten, je daar niet thuis te voelen? Er is een oordeel in jullie over je buik. Als je je namelijk naar het centrum van je buik toe beweegt, kom je daar veel emotionele energieën tegen. Hele menselijke emoties, zoals angst, boosheid, wantrouwen, lust, passie, hoop en verlangen. Energieën die veel kracht en leven in zich dragen, maar waarvoor jullie terugdeinzen, omdat ze je kunnen overweldigen.

Jullie voelen je meer thuis in je hart. Waarom? Jullie zijn hoogontwikkelde, hooggevoelige zielen die hier gekomen zijn met een missie: bij te dragen aan de ontwikkeling van een hartgedragen bewustzijn op aarde. Jullie voelen je thuis in het gebied van het hart. Er zit ook een zekere weerstand tegen het aardse in velen van jullie. Sommigen beschouwen de aarde ronduit als een vijandig gebied, vanwege ervaringen van pijn en geweld die ze hier hebben beleefd, in dit leven of in vorige levens. Maar het gebied van de buik dient omarmd te worden. Het is de brug naar incarnatie, naar het indalen van je zielsenergie en voluit aanwezig zijn op aarde. Je dient je menselijke emotionaliteit écht serieus te nemen, deze niet als iets lagers te beschouwen maar juist als waardevol instrument in je leven.

Laten we dat eens oefenen. Ga met je ademhaling en aandacht naar het centrum van je buik. Laat daar een boze vrouw verschijnen. Die vrouw is heel kwaad, dat straalt ze uit. Misschien schreeuwt of tiert ze, misschien kijkt ze alleen heel kwaad en is haar gezicht rood van boosheid. Ze balt wellicht haar vuisten of ze stampvoet. Laat haar helemaal toe. Voel de diepe schreeuw die vanuit haar buik via haar longen, haar keel en haar mond naar buiten wil komen. Zij heeft er genoeg van. Er is iets onderdrukt geweest in haar en dat wil er uit. Zij heeft jouw toestemming nodig. Kun je ‘ja’ tegen haar zeggen? Voel het maar eens.

In die vrouw zit oprechtheid en eerlijkheid. Haar boosheid is niet bedoeld om andere mensen te beschadigen; het is eerder een vorm van zelfexpressie. Ze zoekt het contact met haar eigen kern en daarom schreeuwt ze. Door haar schreeuw wordt ze wakker en kan ze verloren delen van zichzelf terugvinden.

In ieder van jullie zit die boosheid; het kan bijna niet anders. Door verschillende oude angsten en oordelen, beperkende energieën uit je familie, je opvoeding en de maatschappij, onverwerkte resten van vorige levens, is een krachtig en authentiek deel van jou ondergesneeuwd geraakt. Dit onderdrukte deel manifesteert zich – wanneer het niet bewust wordt gemaakt - als een gevoel van krachteloosheid, niet bij je kracht kunnen komen en jezelf niet durven laten zien zoals je echt bent. Je bent in feite bang geworden voor je eigen kracht maar de prijs van het wegdrukken ervan is zelfverlies, gebrek aan creativiteit en allerlei gevoelens van onvrede en frustratie.

De eerste stap naar het bevrijden van jezelf, is contact maken met je boosheid hierover en deze woede als legitiem zien. Deze woede is oké; in de kern is het niet een agressieve energie, maar leidt ze je toe naar het diepe verlangen jezelf te zijn en vrij te worden van oude lasten.

Je kunt deze oude lasten – de oude oordelen en angsten die je hebt geabsorbeerd - niet kwijtraken via je hart. Het hart ziet en begrijpt heel veel en van alle kanten. Als jij bijvoorbeeld slachtoffer bent geweest van agressief gedrag, waar dan ook en van wie dan ook, dan kan het hart zich verplaatsen in jou, maar ook in de dader. Het hart draagt universele liefde en empathie in zich. Maar er is ook nog zoiets als een menselijk, emotioneel ik, dat de drager is van het hart. Dat menselijk ik is wel degelijk slachtoffer geweest, is emotioneel belast geraakt, heeft energieën van angst en oordeel geabsorbeerd die nog steeds in zijn systeem rondhangen en disharmonie veroorzaken. Om daar vrij van te worden is het echt nodig om in je buik te zakken en de woede, de verontwaardiging en ook het verdriet, het grote verdriet achter de woede, toe te laten. Alleen zo kan je hart – d.w.z. je ziel -  echt indalen tot op het niveau van de aardse persoonlijkheid. De emotie van boosheid kan je helpen dieper in contact te komen met je ware zelf, het gaat erom de boosheid te verwelkomen en haar boodschap werkelijk te verstaan. Probeer dus ‘ja’ te zeggen tegen de boze vrouw in jezelf als je haar in het dagelijks leven tegenkomt. Er zijn vele momenten in het dagelijks leven waarin je irritatie, boosheid of ongenoegen in jezelf kan ervaren. Neem dat serieus. Dat is het allerbelangrijkste.

Emoties, ook negatieve, zijn net zo goed de taal van jouw wezen als de fluisteringen van je hart dat zijn. Juist rauwe emoties kunnen je erg veel vertellen over waar je staat met jezelf op je levenspad. Laat boosheid toe. Werk ermee zoals met alle andere spirituele krachten; beschouw de boze vrouw in jou als een even waardevolle gids als een engel uit de hemel. Als je goed naar haar kijkt en tot haar doordringt met je bewustzijn, kan ze heel veel zeggen over wie jij bent en wat je ten diepste wilt. Als je contact hebt met je boosheid, voer dan een gesprek met dat deel van jezelf; laat de vrouw die je ziet zich uitdrukken, schrijf op wat je waarneemt, vertaal wat je ervaart naar de aardse werkelijkheid door er woorden aan te geven.

De volgende stap is: wat ga je doen met de doorvoelde informatie die je hebt ontvangen? Boosheid is allereerst een signaal voor jou, een roep om communicatie van een verdrukt deel in jou. Boosheid hoeft niet meteen geuit of uitgeschreeuwd te worden naar andere mensen. De crux is dat jij haar boodschap ontvangt. Als je die boodschap hebt geïntegreerd, kun je bepaalde stappen zetten in de buitenwereld, bijvoorbeeld duidelijker worden in je communicatie met andere mensen, nee zeggen als je dat zo voelt, eerlijker of directer worden.

Jullie vinden het moeilijk om helder voor jezelf op te komen in het contact met anderen. Je kijkt neer op je eigen boosheid, als ware het een lagere energie die je beter negeert. Besef dat als jij boos bent op een ander mens, je ook altijd om die ander geeft, anders zou je niet boos worden. Je wordt niet boos op iemand die je onverschillig laat, in dat geval glijdt wat zij of hij doet eenvoudig langs je af. Dus weet dat wanneer je boos bent op iemand, er ook altijd liefde is voor de ander. Als je nu die boosheid in jezelf gaat onderdrukken, omdat je liefde hoger en beter vindt, snijdt je in feite het contact met de ander voor de helft af. Je zegt ‘ja’ tegen de liefdesstroom en ‘nee’ tegen de authentieke boosheid die in je leeft, daarmee de liefde aantastend. Want je boosheid komt niet van je “lagere zelf”. Jíj bent het. Jíj bent ergens door gekwetst. Jíj hebt pijn. Als je dat deelt met de ander, dan is dat ook liefde: aardse liefde. Je laat zien, dat de ander jou raakt, dat die ander het vermogen heeft jou te raken. Dat is een compliment. Mensen beseffen dat instinctief. Eerlijk geuite boosheid is een vorm van liefde.

Je geeft de ander dus iets door boosheid te uiten. En met boosheid uiten bedoel ik: achter jezelf gaan staan en duidelijk aangeven wat jij voelt, hoe jij iets hebt beleeft, hoe jij je gekwetst voelt. Bewust boosheid uiten is niet een ander beschuldigen en van alles naar zijn of haar hoofd slingeren. Boosheid uiten vanuit je hart is een eerlijke en moedige daad.

Dat is ook het grote verschil tussen boosheid en agressie. In agressie wil je een ander pijn doen, opzettelijk bezeren. Dat gebeurt vaak als je boosheid lang hebt onderdrukt. Maar boosheid in pure, natuurlijke vorm is een spirituele energie. Het gaat over contact, oprechtheid, eerlijkheid. De eerste stap in dit proces is eerlijk zijn tegenover jezelf en de rauwe emoties die leven in het gebied van je buik helemaal toelaten als taal van de ziel. De ziel wil leren van de menselijke ervaring. Zeg ‘ja’ tegen boosheid, verdriet, angst en verlangen. Dan ga je je buik bewust bewonen. Het is niet altijd een rustig vaarwater in je buik; er kunnen daar heftige emoties leven. In je kracht staan wil zeggen dat je je toewendt naar die energieën en ermee samenwerkt. Het is niet spiritueel om deze onder controle te houden en altijd maar rustig en beheerst te zijn. Het is juist in het luisteren naar en samenleven met de emotionele energieën in je buik, dat je zielsbewustzijn dieper zakt en aanwezig raakt op het niveau van je aardse persoonlijkheid.

Ik wil graag afsluiten door je uit te nodigen nog een keer helemaal met je bewustzijn in je buik te zakken. Je bewustzijn is een open ruimte, die ‘ja’ zegt, welkom heet, niets veroordeelt. Wees open en nieuwsgierig naar wat er leeft in je buik, de emoties die er zijn. Voel hoe je gedragen wordt door de aarde; de aarde is jouw moeder. Ze heeft jouw lichaam mede vorm gegeven. Voel even het stuitchakra helemaal onder aan je ruggengraat. Voel: ik ben thuis op aarde, ik ben welkom en mag mezelf hier leren kennen en ontplooien. Je bent een inwoner van twee werelden. Je komt uit sferen van licht die ver van de aarde staan, maar je bent ook mens en een kind van de aarde. Voel het hart van de aarde; zij is een wezen van licht en van kracht. Voel haar energie door je voeten stromen. Voel je net zo thuis op de aarde als in de hemel.

© Pamela Kribbe

www.pamela-kribbe.nl

 

 

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Kesklinna linnaosa, Sakala tn 7-2

10141 Tallinn, Estland


Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.