Het leerproces van de ziel ♥ Pamela Kribbe ♥ Lichtwerkers Nederland

 

Pamela Kribbe channelt Maria Magdalena

 

Ik ben Maria Magdalena. Ik groet je vanuit blijdschap en verbondenheid.

Jullie allen hebben je toegelegd op een innerlijke weg en zijn vastbesloten die te gaan.

Dit is het enige dat je werkelijk vervulling brengt: de stem van je eigen hart en ziel te gaan horen en verstaan.

Dat is voor jullie net zo belangrijk als zuurstof is om te ademen en in leven te blijven, net zo fundamenteel als brood en water om het lichaam te voeden.

Het feit dat deze toewijding er is, betekent dat er in jou een bewustzijnsverschuiving heeft plaatsgevonden. Bij velen van jullie was dat al het geval vóór je geboorte in dit leven. Het was jouw ziel die zich al in een bepaalde evolutiefase bevond. Jouw ziel voelde: nu is de tijd rijp voor een aards leven waarin ik mij werkelijk kan laten zien, waarin de ziel echt kan doorstromen tot in de aardse realiteit van alledag.

 Het duurt een aantal aardse levens voordat je op deze wijze gehoor kan geven aan de roep van de ziel.

In eerdere levens is het nodig en gepast om ervaring op te doen met het aardse leven. De ziel heeft tijd nodig om te wennen aan aardse levens en de dynamieken van emoties en lichamelijkheid die zich daarin afspelen. Dit is een leerproces voor de ziel. De ziel weet op een bepaalde manier alles al voordat ze begint te incarneren, maar dit weten is niet doorleefd en geworteld, het is nog geen ervaren kennis. Het is, om een eenvoudig onderscheid te maken, het verschil tussen theoretische kennis en praktische kennis. De ziel weet in de kiem alles al, maar het ervaren van het leven in verschillende gedaantes en incarnaties maakt dat de wijsheid praktisch en tastbaar wordt. Zo ontstaat de liefde.

 Wanneer wijsheid werkelijk neerdaalt in een aards mens is het niet de theoretische kennis die deze mens onderscheidt; het is eerder de warmte, de liefde, het geduld en de compassie die hij of zij uitstraalt wat anderen raakt.

Er heeft dan een alchemie, een transformatie plaatsgevonden in het zielsbewustzijn van die mens en dat kon alleen omdat hij of zij de incarnatie aanging, de weg door het vlees en bloed, door de pijn en de pieken en dalen van diepe emoties. Deze zijn nodig om levende wijsheid en liefde geboren te laten worden.

Zo bezien is menswording, het in een lichaam geboren worden en te maken krijgen met onwetendheid, pijn, angst en twijfel, een heroïsche daad, waarmee je bewust een deel van je bewustzijn en innerlijk weten versluiert, opdat je die wijsheid op een dieper niveau kan gaan belichamen.

Wat ik hier beschrijf is eigenlijk wat channelen of kanaliseren in de breedste zin van het woord betekent.

 Het gaat niet zozeer om een boodschap ontvangen, maar meer om het hele proces van je goddelijke kern via de ziel verbinden met een aards lichaam; het gaat om de overgave aan een incarnatie en dus een vernauwing van het bewustzijn, zodat het zielebewustzijn ondergedompeld raakt in een bepaalde vorm in tijd en ruimte (het lichaam, de collectieve cultuur).

Die ogenschijnlijke sprong in de beperking, in de duisternis, schept wegen naar het licht toe, een groter licht dat er nog niet was. Dat is het scheppingsproces dat jullie aangaan binnenin je eigen ziel. Het betekent heel veel wanneer jij hier op aarde mens bent geworden en weer contact maakt met je ziel, je oorsprong en die probeert te belichamen in het leven van alledag. Het hoort bij de ontwikkelingsgang van een ziel dat die zichzelf een tijdlang vergeet om te wennen aan het aardse bestaan, om ervaring op te doen.

Het kan niet anders dan dat je je oorspronkelijke wijsheid en kennis eerst een tijd lang verliest, en ondergedompeld raakt in de krachtige, heftige energieën van de aarde.

 Maar nu is het voor een aantal van jullie tijd om weer omhoog te gaan, om de bron waaruit je voortkomt weer te gaan herkennen en de stem van je ziel te horen.

En zo ga je dan echt doen wat het doel is van je ontwikkeling: het samenbrengen van enerzijds de sfeer van het goddelijke, de kennis en de wijsheid en anderzijds de sfeer van het leven, het voelen, het ervaren, de emotie. Dan ben je een kanaal tussen aarde en hemel en schep je iets nieuws, dat betekenis heeft voor de schepping als geheel. Jullie zijn daar klaar voor.

Ik wil beschrijven waar het om gaat in het leggen van de verbinding met jouw hogere wijsheid en je ziel, die inmiddels heel ervaren is geworden door alle vorige incarnaties.

Wat jullie het meest tegenhoudt in het werkelijk toelaten van de oorspronkelijke energie en de verworven wijsheid van je ziel is dat je jezelf klein maakt.

 Om je eigen zielsenergie te ontvangen in het hier en nu moet je durven geloven in je eigen grootsheid, geloven dat je werkelijk een stralende engel van licht bent, vol kracht en diepte.

En jouw licht is niet louter afkomstig van de goddelijke sfeer waaruit je stamt, maar komt net zo goed voort uit de vele aardse levens waarin je hebt geworsteld met pijn en angst en je steeds bewuster bent geworden van wie je bent. De grootsheid van je eigen wezen en je eigen geschiedenis nu toelaten – erkennen: “Ik ben dat” – is de stap die je nu moet zetten opdat je ziel werkelijk kan incarneren, helemaal kan doorstromen in je lichaam en je aardse zijn.

Ik nodig je uit om in jezelf te onderzoeken in welk opzicht je jezelf onwaardig acht, niet goed genoeg of misschien wel eigenlijk heel slecht, alsof je iets misdaan hebt.

Misschien kun je een gevoel van zondigheid of falen in jezelf bespeuren.

Kijk eens met volle aandacht in je eigen energieveld of er ergens een donkere plek oplicht die zich misschien als pijn of spanning manifesteert en waarin negatieve gedachten over jezelf zitten. Kijk intens naar wat zich nu aandient.

Misschien zie je een kind verschijnen of krijg je eenvoudig een gevoel.

Het is een last die je meedraagt, maar aan sommige lasten ben je zo gewend geraakt dat je ze niet meer als zodanig ervaart. Je denkt dat dit de normale toestand is. Maar de normale toestand is vreugde. De normale toestand, waarin je in evenwicht bent, is dat je met vertrouwen kijkt naar jezelf en naar het leven en er ja tegen zegt met het gevoel dat je goed bent zoals je bent. Je hoeft dan niet volmaakt te zijn op basis van een of ander uiterlijk ideaal; je bent goed gewoon omdat jij jij bent, omdat jij een onlosmakelijk deel bent van het geheel. Jij hoort erbij, je bent belangrijk en je mag alles onderzoeken wat je wilt. Ook boze of negatieve gedachten en emoties mogen er zijn: twijfel, wanhoop, weerstand.

Kijk eens of dat er zit, of er in jezelf een afkeer of negatief gevoel of weerstand is tegen het leven op aarde, of je je niet welkom voelt of gekwetst, of je je niet gezien voelt of dat je is verteld dat je niet goed genoeg bent.

 In vrijwel iedereen zitten beelden van onwaardigheid en het is belangrijk die op te sporen en er naartoe te buigen met je licht, want dit is feitelijk wat je kanaal blokkeert. Kanaal in de meest brede zin van het woord: het openstaan naar je ziel.

Haal eens rustig adem naar je buik, nodig je zielsenergie daadwerkelijk uit in je lichaam te landen; in je hart en in je buik. De buik is energetisch de zetel van kracht en aarding, maar tevens een plaats waar je diepe wonden kunt hebben opgelopen. Kijk eens of je in je buik een gevoel van waardigheid kunt creëren, kunt ervaren.

Je buik weet hoe dat moet, jouw buik is verbonden met de aarde en weet dat jij een natuurlijke plaats hebt in het leven op aarde en in de kosmos: jij mag er zijn. In jouw buik is er een stil weten dat jij helemaal goed bent. Maak contact met dat weten en maak letterlijk ruimte voor jezelf. Stel je voor dat er een ruimte is om je lichaam heen, een energetische ruimte zo groot als jij voelt dat goed is, groot genoeg om jouw licht te bevatten. Laat die ruimte helemaal tot aan je voeten reiken en om je voeten heen de aarde ingaan. Voel dat je er echt bent.

Het is mogelijk dat sommigen van jullie voelen dat je zielenenergie omhoog wil schieten, vanwege herinneringen dat het pijnlijk is om hier helemaal te zijn, dat er afwijzing of zelfs geweld kan dreigen.

Ik vraag je het toch te doen, jezelf te vertellen dat het veilig is.


Vul je buik met het licht van je ziel, voel dat je welkom bent. Laat het doorstromen door je stuitje, je dijen, je knieën, je onderbenen, je voeten en de aarde in. Dit is de bedoeling; dit is het kanaliseren van jouw essentie naar de aarde toe. Voel hoe groot en mooi en krachtig je bent en hoe juist jouw grootheid anderen inspireert en helpt. Je zit niemand in de weg met jouw grootheid.

Dit is mijn boodschap: als het gaat om het kanaliseren van je eigen ziel, let dan op oude beelden van onwaardigheid die nog in je leven en oefen met het vullen van je buik, je onderste chakra’s, met je zielslicht. Dáár wordt het echt, dáár wordt het tastbaar en stroomt het de aarde in. Dat is de bedoeling en dat is wat jou ten diepste vervulling geeft.

© Pamela Kribbe

www.pamela-kribbe.nl

 

 

 

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Snel navigeren: Home » Blogs » Agenda » Evenementen » Webshop » Gratis downloads

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


Kesklinna linnaosa, Sakala tn 7-2

10141 Tallinn, Estland


Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332


Disclaimer - Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2022 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.