‘Volwassen autonoom ZIJN’ • Volle Maan in Kreeft 7 januari 2023 ♥ Manuela van der Knaap ♥ Lichtwerkers Nederland


In dit artikel lees je over de volle Maan in Kreeft van 7 januari 2023. Het gaat over de grote en diepe transformaties van dit moment, die op zeer effectieve manier helen wat afgescheiden is geraakt in ons.

In dit artikel diepere uitleg over het onderbewuste en heling daarvan. Je leest ook over hoe echt volwassen en autonoom te worden, om te kunnen gaan schitteren en je Wezenlijke Zelf te laten zien. Ook de valkuilen en kansen van deze transitieperiode worden in dit artikel uitgelegd. Die periode begint nu en zal een jaar duren. Ik wens je veel leesplezier…

Dit is de beschrijving van de eerste volle Maan van 2023 op zaterdag 7 januari 2023 om 00:07 in Kreeft. Dus ik begin met je een geweldig, gezond en liefdevol 2023 te wensen in vrijheid en dat mijn artikelen, video’s, webinars en mineralen je nog vaak liefdevol mogen aanraken, inzicht geven en inspireren. Ben je benieuwd wat het jaar 2023 je zal brengen, dan kan je meer lezen in...

 

Het maatschappelijke artikel over 2023

 

Het innerlijke proces van 2023Je kan natuurlijk ook de video kijken.

 

Diepe innerlijke processen

 

Tijdens de feestdagen gingen de innerlijke processen in een diep en rap tempo door. En ook deze volle Maan in Kreeft horoscoop laat een diep ontwaken zien en bewustwording en transformatie van onbewuste lagen in ons.

❥ De basis van de processen is het vinden van liefde, rust en veiligheid in jezelf en in verbinding met anderen.

Dus komen er diepe oude ingesleten patronen in jouw bewustzijn om gezien en gevoeld te worden. Dat kan teleurstelling brengen of plotseling verdriet waar je misschien niet de vinger op kan leggen, maar wat na innerlijk onderzoek een diep proces oplost waarin je jezelf steeds weer weggeeft en beschikbaar stelt voor misbruik en macht van buitenaf.

(Noordelijke Maansknoop in Stier 8ste huis conjunct Uranus.)

 

Bevrijden

 

Deze innerlijke processen worden door de stroom van de Bron (en het AL-Bewustzijn) begeleid en inspireren je om je binnenwereld vrij te maken, waardoor je alles waar je nog vastzit aan iets buiten jezelf, kan bevrijden. Op vele niveaus, zoals het zeer omvattende patroon van de dualiteit van de Matrix, maar ook in vele relaties. Of het patroon van iedere keer weer het aantrekken van mensen die misbruik van je maken of je niet goed behandelen en daar dan ook niet meer van los kunnen komen. Dat zijn dan jouw patronen en dan is er iets in jou wat steeds opnieuw deze situaties aantrekt. Rond deze volle Maan in Kreeft is het mogelijk om deze innerlijke zware patronen te doorbreken.

(Zwarte Maan in Kreeft conjunct Maan Out Of Bounds (OOB) en zwarte Zon in het 10de huis oppositie gecorrigeerde Priapus, conjunct Pluto Priapus in Steenbok conjunct Venus in Waterman alles in het 4de huis. De gecorrigeerde Priapus is ook nog ruim conjunct 9,29 orb met Diamant, Zon, Mercurius in Steenbok 4de huis.)

 

Trauma’s oplossen

 

Als we kijken naar de voorouderlijnen, heel praktisch, dan zien we een 3000 jaar oude geschiedenis van een maatschappij waarin we leven die steeds overvallen werd door geweld van buitenaf. Er waren maar weinig periodes waarin er niet weer een ander (zeevarend) volk vanwege eigen belangen de ander wilde overheersen. Dit zijn dus ook in onze voorouderlijnen diep ingesleten patronen van onveiligheid.

Bij vele mensen is pas een paar jaar de huidige bestuurlijke macht en manipulatie bewust geworden. Dat riep eerst onveiligheid op en de oude patronen van angst werden flink getriggerd.


 Inmiddels zijn we in een volgende fase van het verwerken gekomen en weten velen niet meer hoe het nu verder moet.

Het mag dan wel bewust geworden zijn wat er achter de schermen van macht speelt, maar hoe maak je jezelf hiervan vrij, levend in een wereld die zoveel millenniums van geweld en manipulatie heeft gekend? En op een ander niveau bekeken vanuit de innerlijke wereld, daar gaat het om je bewustzijn bevrijden uit de (sub)creatie van de dualiteit van de Matrix. In de Matrix hebben we vele ervaringen opgedaan op multidimensionale niveaus die ook zeer traumatisch kunnen zijn en doorwerken in je dagelijkse ervaring in het leven.

(Noordelijke Maansknoop in Stier 8ste huis conjunct Uranus. Zwarte Maan in Kreeft conjunct Maan Out Of Bounds (OOB) en zwarte Zon in het 10de huis oppositie gecorrigeerde Priapus, conjunct Pluto Priapus in Steenbok conjunct Venus in Waterman alles in het 4de huis. De gecorrigeerde Priapus is ook nog ruim conjunct 9,29 orb met Diamant, Zon, Mercurius in Steenbok 4de huis.)

 

Interessante podcast over koloniaal verleden. Helaas bij het einde van het interview neemt de interviewer het over van de gast, maar ondanks dat is het toch een interessante podcast.

 

Multidimensionaal oplossen

 

 De meeste innerlijke trauma’s zijn allemaal terug te vinden in je vele vorige levens en in dit leven in je kindertijd. Maar nu is de tijd rijp om multidimensionaal de steeds herhalende patronen tegelijkertijd op te lossen.

De huidige stroom van de Bron-energie in Kreeft en in het bijzonder van deze volle Maan, reiken je op al deze niveaus tegelijkertijd de inzichten aan. Dus innerlijk werk, zoals wij doen tijdens mijn meditatie-webinars en het innerlijk werk dat je dagelijks zelf kan doen, dat is NU super effectief. Het verschil zit in het niveau waarop je jezelf van binnenuit opent. Vanuit het kosmische Hart, open je jezelf vanuit het centrum van je Goddelijke Zelf en als je dan patronen te voelen en te zien krijgt, dan heel je ze op vele niveaus tegelijkertijd. Op niveaus in jezelf die minder omvattend zijn, zoals het niveau van de Ziel, de persoonlijkheid, het innerlijke kind enzovoort, heel je steeds een laagje, een deel, maar niet multidimensionaal op vele niveaus van het bewustzijn tegelijkertijd. Het kan wel multidimensionale lagen openen voor heling. Hier zijn we nu aan toe in onze ontwikkeling.

(Noordelijke Maansknoop in Stier 8ste huis conjunct Uranus. Zwarte Maan in Kreeft conjunct Maan Out Of Bounds (OOB) en zwarte Zon in het 10de huis oppositie gecorrigeerde Priapus, conjunct Pluto Priapus in Steenbok conjunct Venus in Waterman alles in het 4de huis. De gecorrigeerde Priapus is ook nog ruim conjunct 9,29 orb met Diamant, Zon, Mercurius in Steenbok 4de huis.)

 

Basis van tevredenheid en rust

 

 Het is in deze tijd mogelijk om je multidimensionale binnenwereld vrij te maken van alle patronen en trauma’s die er ontstaan zijn tijdens je verblijf in de dualiteit en Matrix.

Ook diepe (karmische) gevoelens van schuld en schaamte kunnen een grote rol spelen hierin.

Zo diep gaan nu de transformaties, dus wees lief voor jezelf en geef jezelf extra rust en ruimte om te zijn met wat er is. Het toestaan dat het er is en het doorvoelen ervan, is vaak al voldoende om het te kunnen los te laten.

Nu geloof ik niet zo in een constante staat van verlichting. Mijn visie is dat er altijd nog wel iets te groeien en te leren is en dat ook verlichting maar een onderdeel is van een cyclisch geheel. Wat er verandert als je door destructieve zware patronen heen breekt, is dat het leven leuker en simpeler wordt, met steeds minder drama en steeds meer momenten van geluk. En er ontstaat een basis in jou van tevredenheid en rust.

(Noordelijke Maansknoop in Stier 8ste huis conjunct Uranus. Zwarte Maan in Kreeft conjunct Maan Out Of Bounds (OOB) en zwarte Zon in het 10de huis oppositie gecorrigeerde Priapus, conjunct Pluto Priapus in Steenbok conjunct Venus in Waterman alles in het 4de huis.)

 

Ontstaan van dualiteit

 
 Wat is nu het onderbewuste?

Als iets onbewust is, dan hebben we de omstandigheden in het moment niet kunnen verwerken en dan wordt het geparkeerd in het onderbewuste om verder te kunnen met je aandacht in het dagelijkse realiteit. Dus om te overleven.

Als we tijdens heftige of traumatische situaties onszelf zouden toestaan om te voelen wat er is, dan ontstaat er geen scheiding in het bewustzijn.

 Dus dat is iets waar we zeker nog in kunnen groeien en wat je zelf kan oefenen in hier en nu situaties die heftige gevoelens oproepen.

Als er een stuk afscheiding ontstaat in je bewustzijn, omdat de pijn van het moment te groot is, dan ontstaat eigenlijk de dualiteit. Iets in jou wijst de gebeurtenis en de pijn af en daarmee wijs je die ook af naar de omgeving.

 Vervolgens trek je situaties aan die dat wat afgescheiden is geraakt in jou, spiegelen.

(Noordelijke Maansknoop in Stier 8ste huis conjunct Uranus.)

 

Spiegels van heling

 

Ik zal een voorbeeld geven.

Als je een situatie hebt meegemaakt waarin jouw waarheid is afgewezen als niet waar, zoals in de coronatijd bij velen is gebeurd en vervolgens ook het gezin, de clan of de maatschappij waartoe je behoort jouw waarheid afwijst, dan kan dat een diep trauma veroorzaken.

 Dat zet dan onbewust de boodschap vast dat jouw waarheid helemaal niet van belang is. Dan bepaalt die ander voor jou wat waar is.

Terwijl de meer omvattende waarheid is dat er vele waarheden zijn en ook invalshoeken om iets te bekijken.

Of zoiets als pestgedrag op school of op het werk. Of situaties met ouders of een groep mensen die bepalen dat jij niet goed bent, maar een slecht mens, zoals bijvoorbeeld is gebeurd tijdens de heksenverbrandingen.

Als je dit soort situaties niet hebt kunnen verwerken en er dus scheiding is ontstaan in je bewustzijn hierover, dan heb je waarschijnlijk diepe beschadigingen over je waarden en eigenwaarden en trek je mogelijk situaties aan van pesters of mensen die je afwijzen, misbruiken of slecht behandelen.

 Deze beschadigingen zijn vastgezet in het onderbewuste, in de afscheiding en komen als een spiegel terug om jouw afscheiding te helen en alsnog te doorvoelen.

(Noordelijke Maansknoop in Stier 8ste huis conjunct Uranus.)

 

Energetisch volwassen worden

 

 Een heel belangrijk thema dat nu speelt is dat we zijn gaan geloven dat de macht buiten je ligt. En zelfs dat er zoiets als een koning of bestuurder nodig is om voor ons te zorgen.

De ervaringen van dualiteit in de Matrix en lineaire realiteit van die 3000 jaar waarin we steeds in een maatschappij hebben geleefd met veel agressie, liggen onder andere hieraan ten grondslag. Het heeft gemaakt dat je onbewust je kracht weg hebt gegeven aan iets buiten jezelf en daardoor heb je dan regelmatig situaties van afwijzing en misschien zelfs misbruik en geweld aangetrokken.

Als je daar nu los van komt, is het belangrijk om je niet weer uit te leveren aan anderen met wel goede bedoelingen.

 Want dan kies je voor de lieve koning en bestuurder, maar sta je nog steeds niet op eigen benen.

De stap die nu gemaakt moet worden, is die van totale autonomie van je binnenwereld. Dit is energetisch volwassen worden en weten dat je niets van buitenaf nodig hebt om je te helpen.

(Noordelijke Maansknoop in Stier 8ste huis conjunct Uranus. Zwarte Maan in Kreeft conjunct Maan Out Of Bounds (OOB) en zwarte Zon in het 10de huis oppositie gecorrigeerde Priapus, conjunct Pluto Priapus in Steenbok conjunct Venus in Waterman alles in het 4de huis. De gecorrigeerde Priapus is ook nog ruim conjunct 9,29 orb met Diamant, Zon, Mercurius in Steenbok 4de huis. Cheiron in Ram 7de huis.)

 

Weer vrij en gelijkwaardig verbinden

 

Nu wil ik daar wel iets belangrijks aan toevoegen. Ik werk samen met mineralen en geef meditatie webinars, waarin ik mensen begeleid om van binnenuit jezelf te openen en te ontvouwen in het nieuwe Goddelijke energielichaam. Dat is herinneren. Als je optimaal samenwerkt met mineralen, dan ontvang jij hun frequentie en herinner je van binnenuit waar je wel optimaal kan stromen in vrijheid en vanuit je ware Goddelijke Zelf. En zo is het ook in verbinding met mensen.

Een ander mens kan je helpen herinneren en dan krijg je inspiratie aangereikt. Maar je blijft vrij, autonoom en onafhankelijk.

Omdat we zo heel erg lang in de dualiteit hebben geleefd, is de neiging groot om alles van buitenaf af te wijzen. Je moet het dan van jezelf helemaal alleen doen.

Dan is er ook verwarring over autonomie en wat ware zelfstandigheid is. Je gooit dan het kind met het badwater weg, is het spreekwoord.

 Er is dus een groot belang om het trauma van gevangenschap los te laten en weer echt vrij te kunnen uitwisselen met anderen.

(Noordelijke Maansknoop in Stier 8ste huis conjunct Uranus. Zwarte Maan in Kreeft conjunct Maan Out Of Bounds (OOB) en zwarte Zon in het 10de huis oppositie gecorrigeerde Priapus, conjunct Pluto Priapus in Steenbok conjunct Venus in Waterman alles in het 4de huis. De gecorrigeerde Priapus is ook nog ruim conjunct 9,29 orb met Diamant, Zon, Mercurius in Steenbok 4de huis. Cheiron in Ram 7de huis.)

 

Voorwaarde voor autonome uitwisseling

 

Het is ook belangrijk om je onderscheidingsvermogen te herstellen, door te voelen dat je op eigen benen staat en blijft.

❥ Als daar verwarring over is, dan is het van belang om waar te nemen of de voorwaarden in de verbinding kloppen.

Die voorwaarden zijn vrijheid, gelijkwaardigheid, openheid, respect voor jouw waarheid en ontwikkelingsweg en ook is belangrijk dat jij zelfstandig en een autonoom IK blijft. Dat zijn eigenlijk alle waarden van het nieuwe tijdperk van Waterman.

 Als jij vanuit jouw oude patronen de persoon die de workshop of de meditatie geeft boven jezelf blijft plaatsen, dan ga je opnieuw het oude patroon in.

We hebben namelijk allemaal vaardigheden, die elkaar aanvullen en het is van groot belang dat we die blijven delen met elkaar. Maar dan wel in vrijheid en gelijkwaardigheid en naast elkaar als broeders en zusters. Dus dat zijn voorwaarden om op een veilige en autonome manier te delen en ook deel te nemen aan een workshop, meditatie, werkzaamheden voor een ander te doen, en zo nog veel meer. (Alle activiteiten in mijn praktijk worden overigens vanuit deze waarden van vrijheid en gelijkwaardigheid gegeven.)

(Noordelijke Maansknoop in Stier 8ste huis conjunct Uranus. Zwarte Maan in Kreeft conjunct Maan Out Of Bounds (OOB) en zwarte Zon in het 10de huis oppositie gecorrigeerde Priapus, conjunct Pluto Priapus in Steenbok conjunct Venus in Waterman alles in het 4de huis. De gecorrigeerde Priapus is ook nog ruim conjunct 9,29 orb met Diamant, Zon, Mercurius in Steenbok 4de huis. Cheiron in Ram 7de huis.)

 

Samen schitteren

 

❥ Vanaf de nieuwe Maan in Waterman van 21 januari 2023 gaat de stroom van de Bron-energie (zwarte Maan) naar Leeuw.

De overgang van de begeleidende stroom van de Bron gaat dan naar een nieuw dierenriemteken. Dit kan een periode brengen waarin je een gevoel van niet weten, botsende waarheid en verwarring kan ervaren. Er kan dan de neiging zijn om vervolgens alles af te wijzen, om op die manier dan misschien wel helderheid te kunnen krijgen in jezelf over wat er speelt.

❥ Het thema voor het komende jaar met de Broninspiratie in Leeuw gaat over creativiteit, jezelf tot expressie brengen, zichtbaar maken en schitteren. Daarin zijn de waarden van Waterman erg belangrijk om niet te veel in een onemanshow terecht te komen.

We mogen dit samen gaan doen, in samenwerking is er voor iedereen plek om te doen wat je te doen hebt vanuit je Wezenlijke Zelf. Maar daarvoor is het opruimen van wat deze volle Maan in Kreeft ons brengt nog nodig om jezelf vrij te maken van onbewuste krachten die jou niet dienen, maar zich conformeren aan de waarheid van een ander. Daar gaat extra bewustzijn op komen en dan is het fijn om de Watermanprincipes van bewustzijn, vrijheid, gelijkwaardigheid en broeder/zusterschap bij de hand te houden als leidraad. Ik wens je een hele fijne doorgang…

 

Heb het goed…💞

 

 

 

© Manuela van der Knaap
www.inzichten.comBlijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

.

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.