Vertrouw jezelf

 

Pamela Kribbe channelt Maria Magdalena

 

Ik ben Maria Magdalena. Ik ben jullie zuster, een gelijkgestemde. Ik omring jullie met liefde en vriendschap.

 

Soms voelen jullie je heel alleen op je aardse reis, en lijkt de afgescheidenheid zo echt dat je je soms niet meer verbonden voelt met het geheel, en ook niet met het licht in jezelf, met dat wat het aardse overstijgt en aan alles leven geeft, met de schepper of de creatieve bron binnen in je. Dat licht van jouw ziel, dat is de essentie, daar gaat het om.

 

Dit te voelen en steeds meer te gaan voelen in je aardse leven: dat is je missie, je roeping.

 

Dit licht dat jij ten diepste bent is niet iets abstracts of algemeens. Het is uniek. Het is jouw licht. Jij bent een individueel wezen met eigen kleuren, met een eigen mozaïek van schitterende kleurtinten dat is opgebouwd uit vele, vele ervaringen op aarde en elders.

 

Stel je voor dat je dat nu bent.

Dat je jezelf waarneemt als een driedimensionaal veld van allerlei kleuren, gevoelsinhouden en wijsheid. Er is een licht binnen in je dat dit alles samen houdt. Je lichaam, je aardse lichaam is slechts één uitingsvorm van dit veld, van dit vibrerende licht. Je bent veel meer dan je lichaam. Je bent oud. Je bent al vele malen op aarde geweest, en je hebt verschillende  lichamen gedragen.

 

Voel dat licht binnenin eens in je hart en laat het door je ruggengraat heen stromen van boven naar beneden tot in je stuitchakra. Voel je zelf, voel je eigen kern.

 

Ontvang dit licht van je essentie en stel je voor hoe het helemaal afdaalt vanaf je kruin, door je keel heen, je hart, en daarna je buik tot in het stuitchakra.

 

Stel je voor dat je vanuit dit veld over ogen beschikt: niet je fysieke ogen, maar je innerlijke ogen.

Je opent die ogen, je innerlijke ogen, en kijkt naar jezelf, naar het veld van energie om je heen, en je concentreert je daarbij op de lichtste en mooiste kleuren. Voel de energie daarin. Voel de kracht en wijsheid die in je zitten. Laat die helemaal gronden, naar de aarde toe komen, contact maken met je benen en je voeten.

 

Het is jullie doel op aarde je eigen innerlijke licht te kanaliseren en naar buiten te brengen. Het je verbinden met je innerlijke unieke licht, en dit door jou heen naar buiten laten stromen, de wereld in: dat is één beweging.

 

Op het moment dat je je geroepen voelt je kanaal te openen, je intuïtie te volgen, te luisteren naar je innerlijke stem, word je tegelijk ook opgeroepen om in de wereld, in je omgeving, in het dagelijks leven anders te worden, veranderingen aan te gaan.

 

Want het is de diepste wens van je ziel zich uit te drukken in de materie.

Juist in deze tijd wil de ziel verbinding maken met de aardse realiteit en daarin uitstromen.

Er zijn heel veel mensen die hun licht binnenhouden. Die wel glimpen opvangen van hun inspiratie, een gevoel, een zachte fluistering, die hun duwtjes in de rug geeft, maar op het moment dat ze voor de keuze staan dit uit te spreken, dit te delen met anderen, dan staan ze op een drempel.

 

Die drempel kan een blokkade worden van terughoudendheid en angst, omdat je hebt geleerd deze stem binnen te houden of zelfs het zwijgen op te leggen.

 

Wat je in feite doet als je in dit leven besluit om gehoor te geven aan die innerlijke stem, aan je intuïtie, je kanaal:  je doorbreekt dan een oud patroon van angst dat ouder is dan dit leven zelf.

 

Jullie bevinden je in een lange geschiedenis.

Als ziel zit je in een langdurige evolutie en ben je bezig om steeds meer jezelf te worden onder omstandigheden die dit niet noodzakelijk in jou aanmoedigen of ondersteunen. Het vergt veel moed om jezelf te zijn in een omgeving die dat niet persé steunt of begrijpt.

 

Gehoor geven aan je intuïtie, aan je ziel, is dus een daad van moed, van durf. De drempel of de terughoudendheid die je ervaart, is iets wat zich door meerdere levens heen heeft opgehoopt. In deze tijd is er kans en gelegenheid om dit geleidelijk aan los te laten, zodat je weer vrij wordt om tot uitdrukking te brengen wie je bent.

 

Zolang je dat niet doet, zolang je jezelf terughoudt,  in wezen onderdrukt, voel je je op een bepaald niveau alleen, gevangen en ongelukkig. Je voelt je dan als een vogel die niet mag vliegen of als een rups die niet uit zijn cocon mag komen.

 

Je hebt inmiddels door vele levens heen grote rijkdom verzameld in je hart. Die rijkdom bestaat niet alleen uit kennis, maar ook uit compassie, emotionele diepten, begrip en leraarschap: dat wil nu vorm krijgen.

 

Heb vertrouwen in jezelf. Vertrouw dat nu voor jou de juiste omstandigheden aanwezig zijn om tot bloei te komen.

 

Stel je voor dat het licht, het innerlijk licht waarover ik sprak, nu doorstroomt tot in de toppen van je vingers, je handen, je voeten en je benen. Sta het toe om naar buiten te stromen.

 

Er is veiligheid.

 

Er is nu genoeg veiligheid om dit te doen.

 

Als je nog met angsten vecht, zijn dat vooral angsten uit het verleden. Het is nodig steeds een stapje vooruit te doen, steeds meer uit de schaduw van het verleden te treden, omdat alleen dat je zal overtuigen van de veiligheid en de mogelijkheid om nu je licht te laten stralen.

 

Laat het licht nu geconcentreerd naar je keel toe gaan. Voel licht stromen door je keel – centrum van communicatie – en maak een verbinding tussen je hart en je keel.

 

Ik wil nu iets zeggen over channeling in het algemeen.

 

In deze tijd is het de bedoeling dat channeling een hart-gedragen bewustzijn voortbrengt of uitdrukt. Het gaat niet louter om helderziendheid, niet om toekomstvoorspellingen of toekomstvisioenen.

 

Het gaat om het uitdrukken van het hartbewustzijn, het uitdrukken van liefde via jouw kanaal.

De keel is het midden tussen het kruinchakra en het hartchakra. Als je channelt vanuit een hogere sfeer ontvang je liefde en informatie die binnenstroomt via je kruin en die van onderop wordt gedragen door jouw geopende hart. Alleen vanuit een geopend hart kun je een hogere vibratie van liefde communiceren.  Hart en kruin vloeien beide samen in je keel en vinden daar een weg naar buiten.

 

Besef daarmee ook je kostbaarheid, de kostbaarheid van jou als kanaal.

 

Als je channelt gaat het er niet om dat je spectaculaire beelden ziet of helderziend bent in de oude zin van het woord. Het gaat erom dat je meehelpt een nieuw bewustzijn neer te zetten op aarde. Jij als kanaal bent essentieel daarin, niet zomaar een neutraal doorgeefluik.

 

Jouw ontwikkelde hart, ontwikkeld door vele levens heen, door pijn en vreugde heen, is mede de boodschapper

 

Je staat gelijk aan de leraar of degene die jou boodschappen geeft.

Heb besef van je eigen waardigheid en zie het channelen als een samenwerking. Het bewustzijn dat uit een hoge sfeer bij je komt, helpt je dingen in een wijder perspectief te zien; dat is soms moeilijk vanuit je aardse bewustzijn, en dat is wat de leraar of de gids die je channelt toevoegt. Maar jij, die vanuit je hart aanwezig bent, ontvangt deze energie en informatie vanuit jouw ontwikkelde, aardse bewustzijn.

 

Een ontwikkeld aards bewustzijn is net zo belangrijk als een ontwikkeld kosmisch bewustzijn. Het is juist vanuit het samenvloeien van beide dat je echt waardevolle informatie geeft aan mensen.

 

Twijfel dus niet aan jezelf.

 

Zet de leraar of de gids die je channelt niet boven je, maar zie hem als een gelijkwaardige partner, en voel hoe jij vanuit je hart de boodschappen draagt, die je ontvangt.

Jij als aardse ontvanger en de gids als hemelse boodschapper hebben ieder een uniek perspectief op het leven; die zijn allebei evenveel waard. In het samenvloeien van beide kun je de harten van mensen raken, en zelf kun je er ook moed, vreugde en inspiratie uit putten.

 

Vertrouw op je eigen ontwikkelde hart, op je eigen wijsheid en ervaar de vreugde van het in verbinding zijn. Je bent het helemaal waard.

 

Het is je natuurlijke zijnstoestand. Open jezelf daarvoor.

 

© Pamela Kribbe

www.pamela-kribbe.net