‘Transformatie & bevrijding’ • Gedeeltelijke Eclips van 30 april 2022 ♥ Manuela van der Knaap ♥ Lichtwerkers Nederland


Dit is een korte beschrijving die de essentie weergeeft van de gedeeltelijke Eclips van zaterdag 30 april 2022.

 In dit artikel vind je de persoonlijke en wereldse processen voor het komende jaar.

De nadruk ligt hierbij de manier waarop je functioneert in de wereld en hoe de wereld zelf functioneert.

 Het wordt een jaar van grote transformaties, ontmantelingen en het ontluiken van het nieuwe.

Dit artikel beschrijft hoe dat er voor jou persoonlijk uitziet en hoe je kan meebewegen in de verandering. Ook lees je over de manier waarop de grote veranderingen van de huidige macht ontmanteld zullen worden. Met videoboodschap van Manuela. Ik wens je veel leesplezier…

 

Praktische informatie

 

Deze gedeeltelijke Eclips is zichtbaar op Antarctica en in Zuid-Amerika en is astrologisch berekend exact voor de hele Aarde rond 22:28 uur. Het is ook nog eens de tweede nieuwe Maan in de maand april en daarom noemen we deze maan een zwarte Maan en deze valt ook nog eens samen met het Beltane feest. Met het Beltane feest wordt vanuit de oude aardereligie de vruchtbaarheid gevierd en de zomer verwelkomd met het helende zonlicht. Deze eclips is de centrumkracht in het eclipsseizoen. Astronomisch bekeken is de totale Maansverduistering van 16 mei 2022 een bijproduct van deze gedeeltelijke Zonsverduistering.

 De processen van deze eclips werken zeker een half jaar door tot het volgende eclipsseizoen, maar eigenlijk minimaal 1 jaar, soms zelfs nog langer.

 

Verantwoordelijkheid nemen

 

Deze gedeeltelijke Zonsverduistering is een onderdeel van een grotere Sarosserie 6-Noord van Zonsverduisteringen (eclipsen) en deze eclipsfamilie heeft een thema. Het beschreven thema van deze eclipsfamilie kan kort worden samengevat: ‘Autoriteiten en gezagdragers nemen verantwoordelijkheid, en daarmee verplichtingen op zich, over situaties die voortvloeien uit de onbetrouwbaarheid van iemand anders.’

In onze huidige situatie kan dit betekenen dat wij het zelf zijn die deze verantwoordelijkheid nemen of nieuwe leiders die de problemen gaan oplossen. Maar het kan ook te maken hebben met een nieuw (besturings-) systeem dat wordt geïnstalleerd, om daarmee verantwoordelijkheid te nemen om een probleem op te lossen.

Maar dit gebeurt mogelijk met een vooropgezette bedoeling en zijn slinkse besturing, bedrog of eigen gewin hierbij de achterliggende drijfveren.

Het gaat in ieder geval om het oplossen van bestaande problemen door het nemen van verantwoordelijkheid.

(Zuidelijke Maansknoop in Schorpioen 12de huis. Zwarte Maan in Kreeft in het 8ste huis. Boek: Bernadette Brady ‘Voorspellende astrologie’ ISBN: 90-76277-61-3)

Afbraak van het oude

 

 Ik wil graag in het kort het onderliggende proces uitleggen, dat zich al vanaf 2008 aan het ontvouwen is en vanaf 23 maart 2023 in een volgende fase terecht zal komen.

We zijn nu in het afrondende jaar beland en daardoor zal het proces toenemen in intensiteit en naar een volgend niveau getild gaan worden. Het totale proces duurt tot 20 november 2024.

 Wat is nu het proces dat zo intens ons leven bepaald sinds 2008?

De semi-planeet Pluto is vanaf 2008 in Steenbok gekomen en als astrologen weten we dat dit voor de maatschappij en alle systemen een van de pittigste periodes is. Tijdens deze cyclus vinden veel verandering plaats en de bestuurlijke macht zal nieuwe stappen zetten of ontmanteld worden.

Toen ik mij voor 2008 afstemde op deze periode kwamen innerlijk de woorden: ‘De dictatuur van het bedrijfsleven’ naar boven. Dat kon ik toen nog niet plaatsen. Nu is het helder geworden dat we bestuurd worden door het grote geld en belangen van mega grote bedrijven (Corporate States).

In deze periode tussen 2008 en 2024 ontstaat er macht en onmacht over alles wat ons beperkt, ons controlerend gevangen houdt, verplicht om iets buiten onszelf te volgen, zoals alle structuren in het algemeen en vooral de (bestuurlijke) systemen.

Tijdens deze periode is duidelijk zichtbaar geworden dat de huidige (bestuurlijke) systemen niet meer volstaan en aan het einde van hun bestaanscyclus zijn gekomen.

 Ook zijn de afgelopen jaren onder druk van Pluto alle huidige beperkende en besturende structuren en systemen met alle rottingsverschijnselen naar de oppervlakte gekomen, zodat we ze allemaal kunnen zien.

Dit proces komt dus in een afronding de komende jaren, maar vooral tot maart 2023 zullen oude bestuurders met hun structuren nog proberen om veranderingen te beteugelen en te misbruiken.

Maar de kracht van Pluto is niet te beteugelen en als men dat toch probeert wordt de verborgen realiteit zichtbaar.

Pluto ploegt het oude volledig om en ontmantelt alles, zodat er opnieuw gebouwd kan worden. Het gaat hier om veranderingen in de basis van de maatschappij en dat is een zeer intens veranderingsproces.

 

Vrede van de natuur

 

Als ik naar de horoscoop van deze gedeeltelijke Zonsverduistering kijk, dan is de essentie ervan het bouwen van een nieuwe basis in het leven. Een basis van vrede, verbonden met de natuur en ook met onze eigen ware natuur. Het is een eclips die bewustzijn, gevoel en inzicht brengt in de ware overvloed die de natuur uitdraagt. Maar ook de vrede die deze natuurlijke manier van leven uitstraalt en haar basis is, zal concreter en meer tastbaar worden. 

(Noordelijke Maansknoop in Stier 6de huis conjunct Uranus en eclips in Stier in het 6de huis.)

 

Opeisen wat ons toebehoort


Er is een ontwikkeling zichtbaar die ons inspireert om los te komen uit oude karmische kastijding, waarin we als een bedelaar genoegen nemen met de kruimeltjes.

Het leven vanuit een opgedroogde stroom voedt ons niet, maar zuigt ons leeg en laat ons achter met een gebrek aan energie en daadkracht, waardoor we steeds onderuit gaan.

Maar we gaan nu open als een bloem door de hoge frequenties die nu binnenkomen vanuit een ongelofelijk omvattend bewustzijn. We integreren deze frequenties tot in de diepste stoffelijke lagen van het fysieke lichaam.

 Dit is overigens een zeer heftig proces voor de meeste individuen, waardoor je ook stilgezet kan worden door ziekte of omdat je gewoon niet verder kan op het bestaande pad.

De heftige zonnevlammen en zonnestormen zijn daarin zeer dienstbaar om de frequenties door te geven. Neem rust om hierin mee te kunnen bewegen en te voelen wat er in jou opengaat. De oude patronen blijven doorgaan, tot het moment dat wij in de gaten krijgen wie wij werkelijk zijn.

 Pas dan gaan we leren om te leven vanuit onze ware kracht.

De energiestroom van deze eclips helpt ons om met trotse kracht recht op te gaan staan en ons geboorterecht op te eisen. We kunnen nu gezamenlijk opstaan en als één man gaan staan voor wat ons toebehoort. Zelfs als het nodig is om vanuit autonome kracht op te staan en te vechten tegen hen die zich het recht nemen, maar niet hebben, om de overvloed van het leven af te romen.

 Dus het leven vraagt je om met kracht en vastberadenheid op te staan, om de basis van het bestaan en wat je toekomt te herstellen. Te beginnen bij alles wat jou raakt in je eigen leven.

(Gecorrigeerde zwarte Maan in Tweelingen in het 7de huis conjunct zwarte Maan in Kreeft 8ste huis conjunct zwarte Zon in het 8ste huis. Oppositie Priapus in het 1ste huis in Boogschutter en 2de huis in Steenbok. Cheiron in Ram in het 4de huis. Noordelijke Maansknoop in Stier 6de huis conjunct Uranus en eclips in Stier in het 6de huis. Sabiansymbol 24ste graad Stier: ‘Beeldengids van de dierenriem’ Ram, Stier, Tweelingen, Kreeft. Door Helene W. en Willem A. Koppejan: ISBN: 90-202-1673-2. Dane Rudhyar ‘Astrologische Mandela’ ISBN: 90-6271-906-6.)

 

Oplossen van karmische herhaling

 

 Het proces dat de afgelopen weken heel krachtig speelde is het loskomen van de karmische herhalingen van ieders overlevingsmechanisme.

Dit ervaren we steeds opnieuw in de dualiteit van de Matrix. Dit patroon is ontstaan toen we de Matrix in kwamen en nu de gevangenis van de dualiteit van de Matrix begint op te lossen, krijgen we deze patronen zowel in de wereld als in onszelf uitvergroot te ervaren.

 Het is jouw persoonlijke rol vanuit overleving die je nu gaat herkennen.

Het is heel goed mogelijk dat je ‘s nachts in je dromen of tijdens meditatie informatie en inzicht krijgt over deze herhalende patronen. Weet dat je niets hoeft te doen, alleen maar hoeft waar te nemen en te accepteren en te voelen hoe het voelt, om deze patronen los te laten en om te zetten naar een leven dat jou wel voedt, waardoor je wel je ware Zelf kan leven.

(Gecorrigeerde zwarte Maan in Tweelingen in het 7de huis conjunct zwarte Maan in Kreeft 8ste huis conjunct zwarte Zon in het 8ste huis. Oppositie Priapus in het 1ste huis in Boogschutter en 2de huis in Steenbok.)

 Spiegelingen van de kosmos op aarde gemaakt door Manuela's dochter Eli toen ze 10 jaar was. © Manuela van https://inzichten.com
Spiegelingen van de kosmos op aarde gemaakt door Manuela's dochter Eli toen ze 10 jaar was. © Manuela van https://inzichten.com

 

De illusie ontmantelt zichzelf

 

 Het oorspronkelijke Oerbewustzijn komt binnen in onze realiteit en vermorzelt de gevangenis van de Matrix. Overal zien we dat heilige huisjes die de oude illusie in stand hielden, allemaal als een kaartenhuis beginnen in te storten. Het oude controlerende, dat breekt zichzelf af, daar hoeft niets aan gedaan te worden.

Als we dicht bij huis blijven en kijken naar het instorten van het systeem, dan zien we hier in de illusionaire wereld van de televisie een paar heldere voorbeelden van deze ineenstorting. Bijvoorbeeld, ‘The voice of Holland en ‘Vandaag Inside’ . Dit zijn slechts een paar voorbeelden van de manier waarop het huidige systeem, dat ons heeft bestuurd tot in alle facetten van ons leven, instort.

 Bij het ontmantelen van het systeem is er een hiërarchie waarbij meestal de kleinere vissen worden geofferd.


Deze afleiding kan ervoor zorgen dat grotere zaken verborgen blijven. Door het gevecht om controle en macht, ontmantelt het illusionaire systeem zichzelf.

(Noordelijke Maansknoop in Stier 6de huis conjunct Uranus en eclips in Stier in het 6de huis. Sabiansymbol 24ste en 25ste graad Stier. Boek: ‘Beeldengids van de dierenriem’ Ram, Stier, Tweelingen, Kreeft. Door Helene W. en Willem A. Koppejan: ISBN: 90-202-1673-2. En ook Dane Rudhyar ‘Astrologische Mandela’ ISBN: 90-6271-906-6.)

 

Verruiming van innerlijke belevingswereld

 

We krijgen tijdens deze ineenstorting van het oude weer verbinding met onze oorspronkelijke basis van leven en met name in verbinding met de natuur.

Misschien uit noodzaak geboren, omdat het oude ineenstort en hierdoor veel niet meer beschikbaar is.

Dus zorg dat je bent voorbereid.

Deze eclips laat een duidelijke confrontatie zien rondom het financiële systeem. De instroom van de Bron-energie brengt diepe transformatie en verruiming van de innerlijke belevingswereld en emotionele voeding. Dus ons ware geboorterecht krijgt nu nieuw leven ingeblazen en wordt weer voelbaar in ons. Door dit gevoel komt van binnenuit de drang om je in te spannen om de ware oorsprong van de natuur en de voeding die je ontvangt van een leven in vrede met je omgeving, te herstellen. Maar ook om je op te richten, zodat je ware Wezensessentie kan gaan stromen in je dagelijkse leven.

(Pluto in Steenbok 2de huis stationair, driehoek noordelijke Maansknoop in Stier 6de huis, Uranus en eclips. Gecorrigeerde zwarte Maan in Tweelingen in het 7de huis conjunct zwarte Maan in Kreeft 8ste huis conjunct zwarte Zon in het 8ste huis. Oppositie Priapus in het 1ste huis in Boogschutter en 2de huis in Steenbok. Noordelijke Maansknoop 25ste graad Stier. Boek: ‘Beeldengids van de dierenriem’ Ram, Stier, Tweelingen, Kreeft. Door Helene W. en Willem A. Koppejan: ISBN: 90-202-1673-2. En ook Dane Rudhyar ‘Astrologische Mandela’ ISBN: 90-6271-906-6.)

 

Agenda's en vrijheid

 

Op collectief niveau laat deze eclipshoroscoop duidelijk een confrontatie zien rondom het financiële systeem, maar ook het zichtbaar worden van de basis van het bestaan. De vernieuwing zal groot zijn het komende jaar, op alle fronten van het leven. Vooral technologie zal daarin een grote rol spelen, maar ook de noodzaak van het herstel van onze biologische oorsprong zal glashelder worden.

 In de vernieuwing zullen velen een eigen agenda hebben en proberen nog meer controle te krijgen, door gebruik te maken van technologie.

Het zal er misschien op lijken dat er nieuwe leiders opstaan die ons gaan helpen de situatie te beteugelen, maar kijk goed of je in die nieuwe structuren echt vrij zal zijn of dat je je eigen manier waarop je je leven organisch vorm geeft kan volgen, i.p.v. dat een verplichte stroom opgelegd wordt door een nieuwe structuur die je verstikt.

Maar ook op lichamelijk niveau van het DNA en op celniveau, is deze vrijheid hartstikke belangrijk. Alles, maar dan ook echt alles rondom de energie van deze eclips, heeft de potentie om volledig transparant en vrij te worden.De transformatie vindt plaats van binnenuit.

 Nogmaals, de ontmanteling en het transparant maken van het oude besturingssysteem van de Matrix die ons gevangen houdt, komt van binnenuit. Zowel bij ons, als ook bij de manipulerende en besturende organisaties.

(Pluto in Steenbok 2de huis stationair, driehoek noordelijke Maansknoop in Stier 6de huis, Uranus en eclips. Gecorrigeerde zwarte Maan in Tweelingen in het 7de huis conjunct zwarte Maan in Kreeft 8ste huis conjunct zwarte Zon in het 8ste huis. Noordelijke Maansknoop in Stier 6de huis conjunct Uranus en eclips in Stier in het 6de huis.)

 

Bevrijding

 

Om dit proces van vernieuwing en het innerlijk openen en verruimen van je binnenwereld en het oorspronkelijke Oerbewustzijn helemaal te kunnen toelaten, zijn er speciale mineralen naar mij toegekomen. Door deze Oerbewustzijnswortels (speciale Bergkristallen), kan het gevoel van innerlijke ware vrijheid tot in iedere vezel van het lichaam worden ervaren. Het oplossen van dualiteit in het Neptuniaanse energieveld van het Eenheidsbewustzijn is nu al aan het gebeuren. Er werd misbruik gemaakt van de splitsing van de eenheid die in de dualiteit van de Matrix ontstond, waardoor er illusie en verwarring gecreëerd konden worden door bedriegers die puur uit eigenbelang handelen. Maar dit wordt nu allemaal zichtbaar en kan niet langer verborgen blijven. Ik heb een video opgenomen waarin ik dit verder uitleg. Om de universele energie van het Eenheidsbewustzijn praktisch te kunnen gaan gebruiken, heb ik weer andere mineralen naar mij toe gekregen in een hele mooie stroom van heelheid. Het gaat om prachtige geslepen Phi-Vogel-Wortel-Amethisten, die je kunt vinden in mijn webshop. Ook de speciale Wortel Amethist webinars (en nieuwe en volle Maan webinars ook) helpen je te openen en om je te herinneren hoe je deze oorsprong van het Eenheidsbewustzijn kunt ervaren. Door de vrijheid en de heelheid van het oorspronkelijke Oerbewustzijn en Eenheidsbewustzijn te openen in jezelf, is het niet meer mogelijk om in onvrijheid en in de afscheiding van de illusie te leven. Dit is wat jij zelf kan doen om dit proces van bevrijding te bevorderen. De universele instroom van Bron-energie is de motor, die jou van binnenuit zal begeleiden om los te laten en jezelf opnieuw uit te vinden. Maar vooral om je innerlijke vrijheid te vinden en je hiervoor volledig te openen. Het is een heftige, maar ook prachtige tijd die we nu tegemoet gaan. Ik wens je heel veel sterkte en vooral liefde om deze prachtige vernieuwing toe te laten. 

(Jupiter, Venus en Neptunus in Vissen 4de huis.)

Video met Manuela waarin ik uitleg geef over de heelheid die weer in de afscheiding komt:


Heb het goed… 💞

 

© Manuela van der Knaap
https://inzichten.comBlijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Kesklinna linnaosa, Sakala tn 7-2

10141 Tallinn, Estland


Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.