‘Rust, rijping en ware Liefde’ • Nieuwe Maan in Leeuw 28 juli 2022 ♥ Manuela van der Knaap ♥ Lichtwerkers Nederland

 

 In dit artikel lees je over de processen voor de komende Maan(d) tot de volgende nieuwe Maan (27-8).


Je kan lezen welk krachtenspel er bezig is in de wereld en in jezelf, dat de grote megastructuren afbreekt in de wereld en in ons eigen leven.

Je krijgt met dit artikel ook inzicht hoe je kan mee bewegen met de diepe innerlijke transformatie voor lichaam, persoonlijkheid en Ziel.

We krijgen deze maand een groot cadeau, dat de stille kracht van het ontvankelijke en passieve vrouwelijke en ‘goddelijke’ Liefde vanuit de innerlijke oorsprong voor je gaat ontsluiten. Ik wens je veel leesplezier…

 

 

Drukkende verantwoordelijkheid

 

 

 Opnieuw gaat het thema deze maand over het loskomen van dwingende structuren, verantwoordelijkheden en dwingende autoriteiten.


Als je jezelf te veel conformeert aan de gestelde parameters, dan kun je een enorm gevoel van gevangenschap ervaren in jezelf of in externe opgelegde structuur en regels. Een belangrijke reden waarom je gevangen raakt hierin, is door het nemen van verantwoordelijkheid. Maar als je die verantwoordelijkheid beter onderzoekt, zal je merken dat deze niet zuiver is. Dan is de verantwoordelijkheid bij jou neergelegd, terwijl deze ergens anders hoort of neemt een ander verantwoordelijkheid voor jou en dan mag je alleen meebewegen. Deze drukkende situaties kunnen een enorme aanslag plegen op je gezondheid en welbevinden in je eigen bestaan. Dus bevrijd jezelf waar mogelijk van deze dwingende situaties.

(Priapus conjunct Diamant en gecorrigeerde Priapus conjunct Pluto 1ste huis Steenbok.)

 

 

Dwingende systemen

 

 

 Om een voorbeeld te geven wil ik graag wat delen over de situaties die ik de afgelopen weken heb meegemaakt, doordat mijn moeder terminaal in het ziekenhuis werd opgenomen.


Ze knapte door een wonder weer op en ging naar een revalidatiecentrum. De hele situatie was intens en ze had constante zorg nodig, dus bleef er continu iemand van onze familie bij haar. Wat mij al heel snel duidelijk werd, is dat er enorm veel fouten gemaakt worden in de overdracht van informatie en dat eigenlijk iedereen slachtoffer is van het systeem. Vooral in het revalidatiecentrum, een onderdeel van een megagroot bedrijf, is de dwingende structuur op de voorgrond aanwezig. De enkeling maakt in dit dwingende systeem met zijn of haar liefde het grote verschil. Verantwoordelijkheden worden gegeven, terwijl die eigenlijk niet gedragen kunnen worden. Op een ander moment worden verantwoordelijkheden en vrijheid juist ontnomen en ben je overgeleverd aan de grillen en de structuur van het bedrijf en medewerkers. Door gebrek aan medewerkers die moeten functioneren in een dwingend systeem en door slechte overdracht van informatie (meestal door tijdgebrek), kan bijna niemand echt goed functioneren in zo’n systeem. Ook de medewerkers (artsen, specialisten en verpleging) kunnen hierin niet tot hun recht komen of functioneren.

 Daardoor vertrekken steeds meer mensen uit de zorg, die gehackt is door megabedrijven met hun dwingende en vaak onmenselijke structuren, gewoon omdat mensen het niet meer uithouden in deze dwingende systemen.


Zij moeten dan kiezen voor zichzelf. Dus het probleem wordt steeds groter en dit is overal in alle sectoren van de maatschappij bezig en goed zichtbaar.

(Zwarte Maan in Kreeft conjunct Venus in het 7de huis oppositie Priapus conjunct Diamant en gecorrigeerde Priapus conjunct Pluto 1ste huis Steenbok. T-vierkant Jupiter (direct) conjunct Cheiron in Ram 3de huis. Zuidelijke Maansknoop in Schorpioen oppositie noordelijke Maansknoop in Stier conjunct Mars en Uranus.)

 

 

Menselijkheid

 

Gelukkig is er in de dwingende megastructuren en -bedrijven nog menselijkheid en liefde te vinden in de verbinding van mens tot mens, zoals die lach, dat grapje, dat lieve gebaar om iets extra’s te doen, vaak tegen de regels in.

 Die menselijkheid maakt dat het leefbaar blijft en dat we kunnen ontsnappen aan het chagrijn en dodelijke dwang van systemen.


Het is dus de kwaliteit van de inhoud die we van binnenuit delen met een ander. Die verbinding van mens tot mens, die maakt dat we kunnen bestaan in het vermorzelende systeem dat steeds meer scheuren gaat vertonen. Dit komt vooral omdat alleen verzekeringen en aandeelhouders met hun egoïstische zakelijke doelen de dienst uit maken, profiteren en verder iedereen in het systeem uitgehold wordt en leegloopt. Het systeem is hierdoor ook aan het leeglopen. Er zit geen leven meer in de dwingende megastructuren, ze zijn doods en leeg.

 Dit is door de hele maatschappij heen het grote probleem van overheid en megabedrijven die met hun macht al het leven er uitpersen.


Doordat Pluto, de semi-planeet die regeert over macht, door Steenbok gaat tot in het voorjaar van 2023, worden bestuurlijke wandaden nu zichtbaar en beginnen in te storten. Dit gebeurt nu, omdat we in de afrondende fase zijn beland van deze grote transformatie van systemen.

(Zwarte Maan in Kreeft conjunct Venus in het 7de huis oppositie Priapus conjunct Diamant en gecorrigeerde Priapus conjunct Pluto 1ste huis Steenbok. T-vierkant Jupiter (direct) conjunct Cheiron in Ram 3de huis. Zuidelijke Maansknoop in Schorpioen oppositie noordelijke Maansknoop in Stier conjunct Mars en Uranus.)

 

 

Leven of dood

 

 

 We kunnen dus uit de bestaande dwingende systemen ontsnappen door onze innerlijke verbinding die we vanuit menselijkheid en liefde met elkaar maken.


Hierdoor worden we geïnspireerd om bewust te worden waar het leven met haar levenskracht heerst en waar het dood, uitgehold en leeg is. Dit is een innerlijk proces, dat je bewust maakt van de situatie in je eigen leven.

 Het kan deze maand dus intens confronterend zijn om de desolate holle leegte te ontmoeten in jezelf.


Deze ontmoeting is nodig om bewust te worden van je situatie, waardoor je eventueel andere keuzes kan maken.

Door de holle leegte te durven voelen, zet je een diepe transformatie in gang die van binnenuit komt. Mijn meditatie-webinars zijn er weer om je te begeleiden in deze transformatie, door aanwezig te ZIJN met wat er is. Doordat je stilstaat bij de holle leegte kan de ware volle levenskracht die diep vanbinnen ligt te wachten rijpen, groeien en voelbaar worden. 

(Zwarte Maan in Kreeft conjunct Venus in het 7de huis oppositie Priapus conjunct Diamant en gecorrigeerde Priapus conjunct Pluto 1ste huis Steenbok. T-vierkant Jupiter (direct) conjunct Cheiron in Ram 3de huis. Zuidelijke Maansknoop in Schorpioen oppositie noordelijke Maansknoop in Stier conjunct Mars en Uranus.)

 

 

Rijping in rust en stilte

 

Op hogere octaven inspireert deze nieuwe Maan ons om deze maand tot stilstand te komen, te stoppen met de ratrace van het holle bestaan en in een diepe rust en stilte te komen in jezelf. Hierdoor kan het passieve en ontvankelijke vrouwelijke in ons voelbaar worden en zal er een natuurlijke rijping plaatsvinden.

Een ervaren boer kan met je delen dat groei en rijping een kwestie van geduld is. In rust krijgt het organische van de natuur de ruimte. Dan pas wordt de basis van de ware natuur zichtbaar. Dit is eigenlijk de essentie van wat iets Wezenlijk is en in dit proces van rijping zal de ware natuur zich tonen.

 Dus geef jezelf de ruimte om te voelen wat er in jou leeft en ook in jouw leven. Als je de holle leegte tegenkomt, kan je daar niet omheen. Dan wil deze gevoeld worden om zo jezelf te bevrijden.


Vooral door rust te nemen, (actief) niets te doen, kan het Wezenlijke en het levende in jou wat er in de diepte ligt te wachten, rijpen. Hierdoor kan de kracht van rijping en de oogst die daarop volgt opbouwen in jou, waardoor het ruimte kan gaan innemen in je leven. Hier mag je actief aan werken. Dus zorg dat je die ruimte maakt, je leven onder de loep neemt om ruimte voor deze rust en stilte te creëren.

(Zwarte Maan in Kreeft conjunct Venus in het 7de huis oppositie Priapus conjunct Diamant en gecorrigeerde Priapus conjunct Pluto 1ste huis Steenbok. T-vierkant Jupiter (direct) conjunct Cheiron in Ram 3de huis. Zuidelijke Maansknoop in Schorpioen oppositie noordelijke Maansknoop in Stier conjunct Mars en Uranus.)

 

Ondoordringbare kracht van liefde

 

De rust, stilte en overgave aan het passieve en ontvangende vrouwelijke in ieder mens, kan deze maand als een extra cadeau een enorme ruimte van liefde in jou openen. Het natuurlijke ‘goddelijke’ vrouwelijke ontvangende ligt daar te wachten in jou en het is vol met omhullende liefde, koestering en mededogen. Maar vooral de warmte en menselijkheid die voelbaar kan worden in jezelf, maakt het grote verschil en dit kan dan ook stromen in verbindingen met anderen om je heen.

 Dit komt voort uit ons oorspronkelijke DNA en menselijke erfgoed (van voor de Anunnaki DNA-manipulatie).

Dit is de kracht van je Wezenlijk Zelf en is enorm krachtig en groots voelbaar, waardoor je zal kunnen blijven staan in pittige situaties.

Het kan zelfs voelen alsof de ander geen grip heeft op jou en alsof je de ander die niet in haar of zijn kracht staat, wegblaast. Ware liefde hoeft niet perse zacht te zijn. Het is een ondoordringbare kracht. Dit zijn grote transformaties voor de persoonlijkheid, maar ook voor je lichaam en in je hele bestaan.

 Weet dat de kracht van liefde en het innerlijke vrouwelijke groot is, maar blijf staan en twijfel niet aan je zuivere kracht. Als je hart, mededogen en dus de liefde aan het roer staan, dan kan de Bron-energie stromen in jou en via jou in je omgeving en dan zullen leven gevende liefde, koestering en zacht mededogen overal in doordringen.


(Zwarte Maan in Kreeft conjunct Venus in het 7de huis oppositie Priapus conjunct Diamant en gecorrigeerde Priapus conjunct Pluto 1ste huis Steenbok. T-vierkant Jupiter (direct) conjunct Cheiron in Ram 3de huis. Zuidelijke Maansknoop in Schorpioen oppositie noordelijke Maansknoop in Stier conjunct Mars en Uranus.)

Heb het goed... 💞

© Manuela van der Knaap
www.inzichten.com
Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Algemene voorwaarden - Privacybeleid
 - © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland - Lightraisers Worldwide (EN)

© Let op: De afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.