Orion heling Energie update ♥ Judith Loeffen ♥ Lichtwerkers Nederland


Deze maand is er veel Orion heling voelbaar in ons midden. Deze energie laat zich niet gemakkelijk omschrijven omdat de taalbarrière met Orion vrij groot kan zijn. Hun manier van werken met heling staat nog erg ver van de aarde in haar huidige ontwikkeling af. Het zal nog lang duren voordat helende Orion methodes goed geïntegreerd zullen zijn in onze samenleving.

De mens zit erg vast in ideeën over de dood, terwijl op Orion de dood in wezen niet bestaat. Hierdoor kunnen zij ons lessen leren waar wij als mens moeilijk uit onszelf zicht op kunnen krijgen.

Orion is een magische planeet. Die een hele andere structuur heeft dan onze planeet aarde. Deze is natuurlijk, waar Orion bovennatuurlijk is omdat het voornamelijk is opgebouwd uit het element ether. Een element wat op aarde relatief minimaal aanwezig is. Voor ons vormen de 4 elementen van aarde, water, vuur en lucht de basis, op Orion geldt dat ether de basis is. Hierdoor ontstaat er een hele andere levensvorm en een hele andere inrichting van de planeet.

 Orion is een meester in werken met de energie van ether.

Dit betekent dat zij kunnen transformeren op een hoog niveau. Ether wordt vaak geassocieerd met de Feniks vogel omdat het het enige element is wat wedergeboorte creëert. Het bevat zowel destructie - afbouw / afscheid nemen / loslaten - als wederopbouw. Daarmee is het een heel krachtig element wat bovendien overal doorheen kan dringen. Ether wordt weleens vergeleken met de Heilige Geest, omdat de energie van de Heilige Geest een zelfde soort mogelijkheden bezit. Hoewel de Heilige Geest heel anders in opbouw is, zijn er wel overeenkomsten in wat het voor ons mensen kan doen.

 Deze maand en het begin van volgend jaar zal voor veel mensen in het teken staan van loslaten, afscheid nemen en ook van breuken die ontstaan.

Deze breuken zullen leiden naar verder verval van dingen die we hebben los te laten. Dit kunnen structuren, systemen of patronen zijn die in onszelf of in de buitenwereld macht over ons hebben. Het kunnen ook relaties, vriendschappen, werk en woonsituaties zijn die breuken gaan vertonen, die wellicht niet meer geheeld gaan worden, maar ook zullen leiden naar verder verval.

 

Dit alles zal plaatsvinden voor het hoogste goed en volgens goddelijke orde


 Maar de mate waarop je dit kan doorzien en hoe dat je hier tegen aankijkt, zal sterk afhankelijk zijn van het frequentieniveau waarop je vibreert en of je vanuit een verruimder bewustzijn kan kijken.

Vooral dit laatste daar kan Orion licht bijzonder behulpzaam bij zijn. Orion bewustzijn is dermate anders opgebouwd en ontwikkeld dat het ons kan helpen uit heel wat oude denkbeelden en beperkingen te breken waar we op aarde nog steeds collectief aan onderhevig zijn. De hulp van Orion is hierbij zeer welkom omdat er binnen aards vermogen veel minder licht is op het ontstijgen van karma.

 Zeker na de laatste nieuwe maan en zon-eclips zullen er nog veel meer oude karmastukken aan het licht gaan komen om door ons doorbroken te worden.

Er zal veel gevraagd worden van ons spirituele zicht en om van daaruit zuiver naar iedere zich voordoende situatie te kijken die niet congruent en in harmonie voelt. Dit geldt voor wat zich afspeelt op het wereldtoneel, als ook met wat zich aandient in je privé leven. Beiden zullen/kunnen nog verstoord zijn door karma wat zich gaat willen laten zien aan ons. Onze innerlijke Zon is krachtiger geworden en die duldt geen karma, en zal dus alles daarmee verweven in het licht zetten.

 

Het kan een moeilijke periode zijn als je niet goed weet hoe door deze tijd heen te navigeren


Naast de vele andere hulpbronnen die vanuit het Universum tot onze beschikking staan, is de hulp van Orion zeker de moeite waard om uit te nodigen als je moeite hebt met het loskomen van karma of om karmische verbindingen te doorzien.

Orion heeft een bijzonder ontwikkeld derde oog waarmee het door veel karma heen kan zien, tot recht in het hart waar de balans zuiver is.

Daarnaast kan Orion energie zeer behulpzaam zijn op dit vlak omdat zij goed banden kunnen verbreken. Deze energie en wezens zijn krachtig en doelbewust en laten los wat hen niet dient.

Daarentegen kan een Orion ziel of starseed die dit vergeten is eindeloos in hetzelfde karma blijven hangen. Hij/zij is dan het contact met een stuk van zijn of haar heelheid kwijt waardoor het niet goed meer bij deze gave kan.

 Dé gave van Orion is werken met patronen en cycli.


Zij kunnen deze lezen zonder emotie, projectie of gedachten die verstorend werken. Voor hen zijn patronen en cycli herhalende vormen waarvan zij de energiestroom kunnen waarnemen en of deze ondersteunend is aan het individu, als ook aan het grote geheel en de goddelijke orde. Wanneer dit niet zo is dan kan Orion energieheling relatief gemakkelijk de energie in de stroom ophogen in frequentie en de vorm van de stroom zodanig aanpassen dat het vanuit synergie met de Bron kan stromen. Orion zielen zijn met recht getalenteerde grid werkers die veel licht en orde in het aarderaster en onze eigen blauwdruk aan kunnen brengen.

Eén van de redenen dat karma heling vanuit Orion bewustzijn veel makkelijker is, komt omdat hun besef van tijd los staat van de werkelijkheid. Hun werkelijkheid vormt zich niet in relatie tot tijd. Dit schept mogelijkheden om heel anders te creëren en om dieper in het brein en de cellen van mensen door te dringen waar karma vaak ligt opgeslagen. Karma uit zich in vastzittende patronen die niet of zeer moeilijk ontstegen kunnen worden. Omdat wij mensen zo gebukt gaan onder ons begrip van tijd. Ons denken leert ons dat het verleden zich zal blijven herhalen en dat patronen slechts oppervlakkig te doorbreken zijn.

Niks is minder waar als je opeens een heel ander bewustzijn tot je beschikking hebt. En hierin kan het licht van Orion voor ons een zegen zijn.

Orion heling kan je goed uitnodigen voordat je gaat slapen, omdat het vooral 's nachts op diep niveau heling en opschoning kan brengen in je systeem en celgeheugen.

Judith Loeffen
judithloeffen.nl


Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.