Openen van de ware Kosmische hart-identiteit ♥ Manuela van der Knaap ♥ Lichtwerkers Nederland

Deze volle SuperMaan in Schorpioen houdt ons vele spiegels voor en geeft ons groei en bewustwording rondom leven in angst of in vertrouwen.

In dit artikel kun je lezen waarom vertrouwen op zijn plaats is en welke processen van omkering voor het collectief bezig zijn. We krijgen een intensieve periode waarin deze volle SuperMaan een goede start is om onze ware Kosmische identiteit in eigendom te gaan nemen, met de liefde als basis. Dit is een hele grote stap in onze groei en het leven vanuit een rotsvast vertrouwen.

 

Intense periode

 

Deze volle Maan is de eerste van drie volle SuperManen. De tweede in deze serie is ook een totale Maansverduistering op 26-5, maar niet zichtbaar in Nederland en België, gevolgd door een ringvormige eclips op 10-6 en nog een laatste volle SuperMaan op 24-6. Dat belooft een intense periode te worden, maar met grote groei voor ons bewustzijn, veranderingen in ons DNA en het vestigen van ons ware erfgoed als mens.

 

Uitleg over de SuperMaan

 

Een SuperMaan is 14% groter dan de kleinste versie van de Maan (micro Maan) en 30% helderder en heeft extra effect op het water op Aarde (springtij). Zo’n SuperMaan heeft ook extra effect op ons mensen die voor een groot deel uit water bestaan. De kracht van een SuperMaan is dus nog beter voelbaar en is energetisch krachtiger dan een gewone volle Maan. Deze video geeft uitleg over wat een SuperMaan concreet is. Dit is een uitzending van RTL Z van november 2016.

De spiegel van Nep-tunus

 

Deze volle SuperMaan in Schorpioen heeft een sterke Neptunus energie (op de Ascendant). De energie van de planeet Nep-tunus is de spiegel, laat je zien wat je wilt zien of projecteert en kan je visie vertroebelen en vervormen. In de hogere octaaf is Neptunus de planeet die verbonden is met het universele, het magische, heelheid en eenheid. Het hele bereik is beschikbaar voor ons en het is maar net waar je mee in verbinding bent in jezelf, dat bepaalt welke zijde van Neptunus je te ervaren krijgt. Deze planeet regeert ook over holografische en collectieve energieën, oftewel energie waar wij ons in bewegen in het grotere geheel, die ons omvat, maar ook energie in zijn algemeenheid. Andere kwaliteiten van Neptunus zijn: spiritualiteit, ware eenheid en nep eenheid en spiritualiteit, geloof, God (Allah, Boedha, Krisna, enz.), het universum, man-vrouw polariteit, virussen, bedrog en oplichting. (Neptunus in het 12de huis op de Ascendant sextiel Pluto stationair in Steenbok in het 11de huis.)

 

Nep-tunus en de pandemie

 

In de huidige situatie rondom het virus en de pandemie leert Neptunus ons sowieso een heel belangrijke les; Wat is waar? En wat is Nep? Iedereen heeft een andere waarheid en invalshoek en wat maakt het ene meer waar dan het andere? Wetenschappers, experts, maar eigenlijk alle mensen, staan regelmatig lijnrecht tegenover elkaar met hun waarheid en ideeën. Deze omstandigheden zijn gestart in het begin van 2019 en de betreffende jaarhoroscoop van 2019 had ook een sterk overheersende Neptunus-energie (Neptunus op het overlevingsmechanisme). En deze grote les van Neptunus wordt steeds meer bewust voor een groeiende groep mensen.

De essentie van deze les is: bewust worden dat wat je projecteert en dus wat je wilt zien, ook zichtbaar zal worden in jouw realiteit.

Levend in de dualiteit van de Matrix wordt de magie van de universele heelheid verbroken en deze valt uiteen in de polariteit van voor en tegen, goed en fout, donker en licht enzovoort. De les is zien dat de omstandigheden waarin je leeft, niet losstaan van jou en waar je in gelooft. (Neptunus in Vissen 12de huis conjunct Ascendant. Zwarte Maan in Stier conjunct Uranus vanaf oktober tot de volgende nieuwe Maan van 11 mei 2021.)

 

Ondermijnen van misbruik


Maar wie denkt de kracht van Neptunus te kunnen hanteren en controleren en dus te gebruiken of misbruiken, zal daarin worden teleurgesteld (zoals in 2019 is gestart). De ware kracht van Neptunus ondergraaft alles, is glibberig en niet makkelijk te beheersen. De kracht van Neptunus laat je geloven dat je controle hebt, maar ondermijnt situaties, ondergraaft en duikt later op een meestal verrassende manier weer op, vol in het zicht. De ondermijning heeft dan een enorm grote verandering teweeggebracht, met meestal grote confronterende lessen die geleerd worden. (Neptunus in het 12de huis op de Ascendant sextiel Pluto stationair in Steenbok in het 11de huis. Pluto maakt een sextiel duet met alleen Neptunus. In 2019 jaarhoroscoop Neptunus conjunct Priapus in Weegschaal.)

 

V.S. grote veranderingen

 

De Verenigde Staten hebben Neptunus verbonden met hun Wezensessentie en deze kracht wordt nu, in deze periode rondom de pandemie, opnieuw geijkt en verbonden met de oorsprong van de Bron. Ook Pluto in Steenbok, die regeert over macht en bestuurlijke controle, wordt herijkt en verbonden met zijn zuivere essentie van zuivere volwassen bestuurlijke kracht.

Dus de Verenigde Staten krijgen de volle laag van grote veranderingen en herstel van goddelijke ordening en ware dienstbaarheid en zuiverheid.

(Horoscoop VS 4-7-1776 2:13:32 LMT Philadelphia: Zwarte Maan in Maagd 4de en 5de huis conjunct Neptunus oppositie transit Neptunus in Vissen en Pluto conjunct transit Pluto. Transit Neptunus oppositie Radix Neptunus 27-4-2021 & 28-8-2021 Retrograde & 26-2-2022. Transit Pluto conjunct Radix Pluto in Steenbok 9de huis 27-4-2021 bijna daarna gaat Pluto retrograde. Exacte samenstand voor reset van de macht: 21-2-2022 & 12-7-2022 retrograde & 21-22-2022. )

 

Wat is jouw realiteit?

 

Het persoonlijke proces rondom de sterke positie van Neptunus van deze volle SuperMaan, gaat over situaties rondom sociale druk, maar ook om het zien hoe jij naar buiten beweegt, de wereld in. Doe je dat vanuit angst en dualiteit? Creëer je met jouw angst nog meer angst en polarisatie of ben je verbonden met jouw eigen orgaan van heelheid, jouw hart, dat liefde, heelheid en eenheid brengt? Dat stukje bewustwording is rond deze volle SuperMaan levensgroot voelbaar en zichtbaar wanneer je in verbinding bent met de wereld om je heen. Er zijn in de wereld grote veranderingen bezig zich te voltrekken die angsten kunnen oproepen, wees je bewust van waar je mee resoneert en waar je in gelooft. Want dat is jouw realiteit. Er zijn op dit moment vele realiteiten naast elkaar; iedereen heeft zijn of haar eigen invalshoek. Hoe alles zich verder gaat ontwikkelen is niet altijd zoals het lijkt. Zeker niet wanneer je de realiteit bekijkt vanuit macht en onmacht. Vanuit vertrouwen is het jouw intuïtie in verbinding met je hart die je met wijsheid kan begeleiden. (Neptunus in het 12de huis op de Ascendant sextiel Pluto stationair in Steenbok in het 11de huis. Pluto maakt een sextiel duet met alleen Neptunus. Cheiron in Ram in het 1ste huis. Zon conjunct Uranus in het 1ste huis conjunct, Venus, Mercurius en zwarte Maan in Stier in het 2de huis oppositie Priapus in Schorpioen in het 8ste huis.)

 

Verlangen naar huis

 

Een ander issue dat deze volle Maan diep raakt, is een diepe eenzaamheid en verlangen terug naar huis, naar de heelheid van de Bron. Er kan zelfs een zweem van slachtofferschap omheen hangen. De polariteit lijkt toe te nemen, waarin de huidige maatregelen van de overheid gezinnen, families en vriendschappen verscheuren. Dit kan ook gepaard gaan met een diep gevoel dat vele wegen nu gaan scheiden. Bij welke kant van de polariteit wil jij horen, bij de schapen of de wappies? De angsten zijn diep en intens en van daaruit lijkt het de enige keus te zijn die we hebben.  En het is van belang dat we het verdriet en de boosheid rondom de afscheiding toelaten, zodat deze diep gevoeld en geheeld kunnen worden. Maar het vernieuwde AL-bewustzijn werkt geruisloos door en maakt van binnenuit mensen bewust van de polariteit en dat we in de basis ontstaan zijn uit hetzelfde bewustzijn. (Neptunus in het 12de huis op de Ascendant sextiel Pluto stationair in Steenbok in het 11de huis. Pluto maakt een sextiel duet met alleen Neptunus. Cheiron in Ram in het 1ste huis. Zon conjunct Uranus in het 1ste huis conjunct, Venus, Mercurius en zwarte Maan in Stier in het 2de huis oppositie Priapus in Schorpioen in het 8ste huis.)

 

Durven vertrouwen

 

Het gaat er nu echt om dat het basisvertrouwen in het grotere plan de ruimte krijgt. Rondom deze energie van deze volle SuperMaan in Schorpioen kan je in verbinding komen met de delen in jou die dit vertrouwen niet hebben. Deze delen lagen al heel lang te sluimeren in het onderbewuste en zorgden dat je te pas en te onpas, in een niet realistische angstreactie terecht kon komen, die niet zo makkelijk te stoppen was. Deze onbewuste angsten zijn afkomstig uit andere ervaringen in andere existenties en levens, waarin het niet zo goed afliep. Bezien vanuit de Wezensessentie en het overzicht van deze schepping, waren we toen nog bezig af te dalen, de Stof in. We kwamen na iedere greep naar de macht, die eindigde in weer een nieuwe nederlaag voor het collectief, steeds weer dieper in de dualiteit en afscheiding. Dus waarom zou je nu dan wel vertrouwen hebben dat het anders zal gaan? Het grote verschil is dat we nu vanuit het nieuwe Watermantijdperk bezig zijn met de omkering. Het zal nu anders zijn, omdat we niet meer bezig zijn nog dieper in de stof af te dalen, ook al lijkt het daar soms wel op. (Cheiron in Ram in het 1ste huis. Zon conjunct Uranus in het 1ste huis conjunct, Venus, Mercurius en zwarte Maan in Stier in het 2de huis oppositie Priapus in Schorpioen in het 8ste huis.)

 

Pittige tijden

 

Mogelijk heb je zelf ook het binnenkomen van het vernieuwde AL-bewustzijn in de realiteit van de 3de dimensie ervaren. Deze kwam met de nieuwe Maan van 13 maart 2021 eindelijk aan in de 3de dimensie in onze realiteit. Je kan over deze integratie van het vernieuwde AL-bewustzijn meer lezen in het betreffende artikel van de nieuwe Maan in Vissen. (Titel: ‘Bevrijding naar de 5D maatschappij.’ https://inzichten.com/19533-2/ ) Dit heeft ons de afgelopen maanden in momenten opgetild naar de 5de dimensie en de realiteit van het hart met intuïtief diep vertrouwen en weten. De verhoging in frequentie die fysiek geïntegreerd moest worden, was zo ongelofelijk intens dat velen zich enorm beroerd hebben gevoeld, toen vastzittende oude patronen in het lichaam vrijkwamen. Afgelopen week was er een heftige zonnestorm in het weekend, die begon op vrijdag 16 april en er was ook een grote M-Klasse zonnevlam op dinsdagnacht 20-4 en tussendoor waren er hoge elektronenstormen met af en toe een elektronencrash. Het was echt pittig de afgelopen week en voor sommige niet te doen. (Kijk in het artikel op mijn website voor de beschrijving van de intense elektromagnetische verstoringen. ) Waarschijnlijk heb je het wel gevoeld, met duizeligheid, hartkloppingen, hoofdpijn of migraine, zenuwpijnen en het opspelen van oude blessures enzovoort. Er werd enorm veel ouds in beweging gebracht om los te laten. En deze volle SuperMaan belooft weer een diepe fysieke integratie en transformatie. Het zijn pittige tijden en we hebben nog een paar SuperManen en eclipsen tegoed tot begin juni 2021. (Cheiron in Ram in het 1ste huis. Zon conjunct Uranus in het 1ste huis conjunct, Venus, Mercurius en zwarte Maan in Stier in het 2de huis oppositie Priapus in Schorpioen in het 8ste huis.)

 

Ware kosmische identiteit

 

Het goede nieuws is dat al deze heftige transformaties een upgrade van ons DNA en fysieke frequentie betekenen, waarmee het bewustzijn en de liefde van het multi-dimensionale Hart een grote doorbraak zullen maken. Deze volle SuperMaan in Schorpioen brengt de basis hiervoor. Het gaat om het thuiskomen in jezelf, in je eigen Hart, het samenvallen met jouw Kosmisch Hart (plasma bolletje op het middenrif). Dan is er een helder gevoel en een diep weten, dit ben IK. Niet het ego ik, maar het multi-dimensionale IK. Dit is het vestigen van de Zielepersoonlijkheid. Dit proces is voor sommigen al ruim een jaar bezig, maar zal nu gevoeld worden als de nieuwe basis waarop je kunt bouwen en vertrouwen. De natuur en haar natuurwezens ontvangen energetisch dezelfde universele update en daardoor kunnen zij een grote steun en misschien zelfs een noodzakelijke hulpbron zijn in dit proces van het in eigendom nemen van deze ware kosmische identiteit en erfgoed. Een hele fijne hulpbron van de natuur is de recent gevonden Wortel Amethist, die je energetisch helpt herinneren hoe je het vernieuwde AL-bewustzijn (universele bewustzijn) kan integreren in het fysieke lichaam. (Zon conjunct Uranus in het 1ste huis conjunct, Venus, Mercurius en zwarte Maan in Stier in het 2de huis oppositie Priapus in Schorpioen in het 8ste huis. Meesterschap van Cheiron in Ram in het 1ste huis.)

 

Ik wens je heel veel liefde en wijsheid in deze intense periode.

 

Heb het goed <3

 

© Manuela van der Knaap
www.inzichten.com
Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Algemene voorwaarden - Privacybeleid
 - © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland - Lightraisers Worldwide (EN)

© Let op: De afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.