Open your mind to the inverted Matrix

 

We zijn in een spannende fase beland. Het Diamanten Licht stroomt nu uitbundig door het Aardegrid en het collectief menselijk bewustzijn, en dit Licht dwingt de donkere krachten naar de oppervlakte, en forceert hen keuzes te maken die hen hoe dan ook in de openbaarheid brengen, hetzij door overgave, hetzij door weerstand te bieden en wanhopige acties te verrichten.


Hun voornaamste instrument, de kracht van illusie, wordt hen in een rap tempo afgenomen.

 

 

Na een periode van eeuwen waarin de illusie steeds sterker werd, met een toename in rationalisme, materialisme en atheïsme, wordt deze nu met hoge snelheid afgebroken, wat overduidelijk het einde van een cyclus markeert en een overgang naar een nieuw tijdperk inluidt.

Er is niets dat de Goddelijke Waarheid kan weerhouden om zich steeds sterker en zichtbaarder te gaan openbaren en de restanten van de geïnverteerde Matrix bloot te leggen

 

Met de geïnverteerde Matrix wordt bedoeld een holografische realiteitsconstructie die de Goddelijke, Multidimensionale Waarheid verborgen houdt, die de waarheid op zijn kop zet, waardoor niets is wat het lijkt.

 

Deze geïnverteerde Matrix kent een machtsstructuur waarin slechts de top de waarheid van deze “illusie-generator” kent, daaronder bevindt zich het uitvoerend personeel, dat in een zekere onwetendheid op een “need-to-know basis” de opdrachten uitvoert om die Matrix in stand te houden. 

 

Het wordt algemeen als een feit aanvaard, ook binnen de psychologische wetenschap, dat de mens voornamelijk vanuit zijn onderbewustzijn leeft. Dit is tevens een multidimensionale werkelijkheid waar de ongeziene krachten van de geïnverteerde Matrix dankbaar gebruik en misbruik van maken, door voortdurend vanachter de sluiers gedachten en emoties van mensen te beïnvloeden, te sturen en te manipuleren, en boodschappen en programmeringen over te brengen via met name media en entertainment, die het collectieve onderbewustzijn impulsen geeft om diens creatiekracht in te zetten om hun agenda te verwezenlijken.

 

De politiek is vanzelfsprekend ook bij uitstek een terrein waar deze beïnvloeding en sturing plaats vindt, om zo het maatschappelijk beleid te sturen richting die agenda. 

 

Krachten achter de sluiers volgen daarin voortdurend de corrumpeerbare ingangen die zij kunnen vinden in het bewustzijn van politici, via egoïsme, ambitie, ijdelheid, hebzucht, angst voor gezichtsverlies en vernedering, etc. Ook hun idealisme is een belangrijke ingang, want naïef idealisme is voor hen een waardevolle manier om mensen voor hen te laten werken, denkende dat zij goed doen voor de wereld terwijl zij in hun onwetendheid, gecompartimentaliseerd op hun functies en specialismes, een hele andere agenda aan het doorvoeren zijn, waar zij op een bewust niveau helemaal niet achter zouden staan.

 

In 2007 was ik op bezoek bij een lichtwerker, die me vertelde wat voor werk hij deed. Hij vertelde me dat hij voortdurend werd geleid om uit zijn lichaam te treden en met zijn astrale lichaam te reizen naar de gebouwen van het Parlement en de Senaat in Washington DC. Daar zag hij in de zalen waar de politici aan het debatteren waren, grote aantallen Reps, die, onzichtbaar voor de politici, druk bezig waren alle interacties tussen de politici te manipuleren en te saboteren, en zo verdeeldheid te zaaien. Hij werd steeds geleid om grote etherische kristallen in die zalen te plaatsen, om hun corrumperende invloed te beperken, wat met name van belang was bij de totstandkoming van grote, politieke besluiten.

Aanleiding voor deze post was mijn bezoek aan de bioscoop onlangs.

Voor het eerst in 2,5 jaar besloten we weer eens naar de film te gaan, Dr. Strange deel 2, om precies te zijn. Mijn innerlijk kind houdt van verhalen die doorspekt zijn met magie en multidimensionaliteit. De meest surrealistische ervaring had ik echter niet tijdens het bekijken van de film, maar tijdens de reclames ervoor. Eén van de reclames was een bizar promotiefilmpje van de Verenigde Naties. Ik had het nog niet eerder gezien op TV of op social media. In dit filmpje sprak een dinosauriër de VN toe hoe de mensheid op een uitroeiing afstevent als het doorgaat op de wijze waarop de mensheid met het klimaat omgaat.

 

Dit filmpje is een sterk voorbeeld van hoe de geïnverteerde matrix werkt.

Het kent verschillende lagen, die allemaal sterk programmerend zijn, en waarin de onderste lagen gericht zijn op destructieve creatiekracht. De meest onschuldige laag is de bovenste laag. Deze laag weerspiegelt de goedbedoelende intenties van de betrokken VN-medewerkers die dit filmpje gemaakt hebben, waarin zij in hun idealisme en “climate-change” overtuigingen menen de wereld een plezier te doen door deze boodschap op deze wijze naar buiten te brengen, creatief gebruik makend van digitale technologie en de geschiedenis van het uitsterven van de dinosauriërs.

 

Deze bovenste laag is de laag die de VN-medewerkers op een bewust, persoonlijk niveau motiveerde om het filmpje te produceren. Deze bovenste laag hadden beïnvloedende krachten vanachter de schermen ook nodig om de VN -medewerkers te bewegen het filmpje te maken, daarbij dankbaar gebruik makend van hun idealisme en overtuigingen. Daaronder schuilt echter een laag waarin zij zich niet tot weinig bewust zijn van de trillingseffecten van het filmpje. Het filmpje werkt frequentie verlagend wanneer men de illusie blindelings volgt en het niet vanuit wakker bewustzijn bekeken wordt. Het werkt in op gevoelens van angst, schuld, boosheid, frustratie en verontwaardiging. 

 

Daaronder schuilt nog een laag, welke voor mij duidelijk maakt dat we echt in een fase beland zijn, waarin grotere realiteiten zich aan het openen zijn, en waarin we gaan ervaren dat “de waarheid vreemder dan fictie” is.

 

Deze laag zendt een boodschap uit waarin de Reps het willen doen voorkomen dat ze nog altijd “in control” zijn (wat niet zo is).

 

Een beeld waarin een Rep de VN toespreekt, het is werkelijk het ultiem machtsvertoon van ras tot ras. Er spreekt echter ook een wanhoop van uit, dat zij zich zo kenbaar maken, alsof het nu menens en alles of niets is, alsof ze het nodig achtten om op deze wijze in te grijpen en de mensheid terug vast te zetten in de illusie, wat niet meer gebeuren gaat. 

De volgende en laatste onderlaag is het meest destructief en ligt niet in de beelden maar in de woorden “Don’t choose extinction”. Zoals iedereen wel bekend is, kent het onderbewustzijn geen negatieve woorden, als “geen” en “niet”. Kijk wat er dan overblijft van de boodschap, en je ziet welke programmering getracht wordt er doorheen te drukken.

 

De timing van de publicatie van dit filmpje is geen toeval, nota bene 12 dagen nadat formeel de zogenaamde “Eindtijd” is aangebroken (15 oktober 2021), zoals ik heb begrepen. Deze krachten proberen nog een laatste draai te geven aan de evolutie van het menselijk collectief bewustzijn in hun voordeel, en het is aan de mensheid dit niet toe te staan en haar creatiekracht bewust en positief in te zetten. Door collectief voor licht en liefde te kiezen, de eigen frequentie te blijven verhogen, het hart te openen, en bewust het Christusbewustzijn en een Paradijselijke Nieuwe Aarde voor (derde) ogen te houden. Maar vooral ook door de Mind te openen, want dat is de eerste stap, zo heeft een leraar me ooit verteld.

 

“Opening your mind is the first step to greater realities”

 

Het zijn niet klimaatmaatregelen die de doorslag gaan geven voor de toekomst van de mensheid, maar het vermogen om door die Matrix heen te zien, uit de illusie te stappen, waardoor je de regie houdt over je bewustzijn en je je niet meer op het verkeerde been laat zetten, ook als je filmpjes als deze bekijkt.

 

Niets is wat het lijkt in de geïnverteerde matrix. Open your mind, the rest will follow. 

 

En tenslotte, ja, uiteindelijk is ALLES illusie, en is de buitenwereld slechts een spiegel, en zijn negatieve krachten slechts actoren in een verhaal om je bewustzijn te helpen evolueren.

 

Op het moment dat je ook die krachten in je hart kunt nemen, dan smelt alle dualiteit om ons heen. Maar voordat het zover is, is het goed om de illusie eerst te doorzien, en dan naar binnen te keren, te onderzoeken welke pijn en welke oordelen de triggers in die buitenwereld in menzelf blootleggen.

 

Uiteindelijk veranderen we de buitenwereld door transformatie van onze binnenwereld, en niet andersom.

 

Maxim Lazet

www.maximlazet.nl