Op weg naar de Leeuwenpoort ♥ Willemien Timmer ♥ Lichtwerkers Nederland

 

Voel jij de opbouw in energieën ook al? Het lijkt een beetje een snelkookpan waar we in zitten. De collectieve spanningen lijken op te lopen, de verdeeldheid neemt steeds grotere vormen aan. Dat kan ook haast niet anders. De onderste steen moet eerst boven komen voordat er een nieuwe balans gevonden kan worden.

 

De lemniscaat

 

De energie van de 8 - van augustus - is gefundeerd in de energie van de lemniscaat, de oneindige balans en de wens om daar naartoe te gaan bewegen.

Om het gouden midden - de middenweg -de rechte lijn, oftewel het midden van de lemniscaat te kunnen gaan “pakken” dienen beide kanten of polariteiten volledig belicht te zijn. Eerder is het midden niet te vinden, te verankeren of te belichamen. Dat is zowel in het groot (collectief) als in het klein (in persoonlijke uitlijning). Wanneer er steeds meer individuele mensen of zielen hun midden gaan vinden en innemen is dit uiteraard van invloed op het collectief veld. Dat betekent telkens weer je eigen polariteiten aankijken, in alles wat innerlijk omhoog komt borrelen. Of dat nu angsten zijn of liefdevolle gevoelens, licht- of schaduw delen van je Zelf erkennen en omarmen, terug naar 'huis' halen (in je mens-zijn).

 

De Leeuw

 

De energie van de 8 deze maand zet dit proces versterkt aan, om polariteiten (in je Zelf en het collectief) te belichten. Het zet alles meer op scherp, met kracht vanuit de Leeuw-energie.

 De Leeuw als koning van het dierenrijk is energetisch het symbool van het innerlijk koningschap.

De koning kan het zwaard hanteren, balanceren op het randje, wijze en weloverwogen beslissingen nemen (gecombineerd vanuit hart en mind) en knopen door hakken. Het gaat daarbij om koningschap vanuit bewustzijn. Koningschap over je eigen bewustzijn. Als een ware innerlijke leider al je innerlijke delen (van licht en schaduw) kunnen (h)erkennen, leiden, verenigen en samen laten gaan (werken). Voor het hoogste goed. Om balans te scheppen en te hanteren vanuit de passie en liefde van het hart.

 

Zielester

 

De energie van deze maand resoneert ook diep door in het zielenster chakra, daar waar onze kosmische blauwdruk of zielsblauwdruk zich bevind. Met andere woorden: je zielsblauwdruk wordt geprikkeld, gestimuleerd en dieper geactiveerd om te ontwaken. Om als mens meer je zielspassie, -missie en hogere bedoeling te gaan ontwaken waardoor je bewuster zult kunnen worden waar jij leeft vanuit passie kracht, licht, liefde en hart volgens zielsbedoeling én waar (nog) niet.

Dit bewuster makend geeft innerlijk meer zicht en feeling met waar voor en in jezelf nog groeiwerk ligt. Waar nog gewerkt mag worden aan het herstellen van innerlijke balans, waar nog transformatie of bekrachtiging nodig is en waar nog schaduwdelen uitgenodigd, gezien of omarmt mogen worden. Of juist lichtdelen van je Zelf.

 

De energie van augustus

 

De energie van augustus is dus gericht op het hervinden van een nieuwe balans nadat (met kracht) nog meer tegen gestelde delen van ons Zijn (h)erkend zijn. Met kracht omhoog gewerkt vanuit het onbewuste. Her-innert vanuit de zielsblauwdruk en verankert en belichaamd in het mens-zijn.

 

Leeuwenpoort

 

De Leeuwenpoort is de meest krachtige periode van het jaar om intense transformaties te doorlopen die gedurende de komende maanden dieper zullen integreren in je menselijke systemen.

De vurige leeuwenkracht, de verbindingen met Sirius (oorspronkelijke blauwdrukken portaal) en de verbinding met het innerlijk koningschap en de eigen kracht, willen en zullen dieper her-innert worden. Voor ieder uiteraard passend in de eigen zielsevolutie en passend bij de groei die je daar binnen bewandeld. Ook als mens op aarde.

Maar een vurige tijd is het wel. Een tijd van grote wijzigingen waarin ook een omslag kan plaatsvinden. Dat proces start altijd innerlijk maar vind vanuit integratie ook de weg naar de buitenwereld.

 

 Stukje bij beetje herinner je je eigen kracht en koningschap en zul je (weer) meer leiding over je eigen leven gaan nemen.

Dat is waar de leeuwenenergie (in jou) toe aanzet. Om de Oorspronkelijke kracht weer te belichamen, weer je eigen oorspronkelijke vermogens terug te krijgen omdat je deze weer vanuit het hart en bewustzijn kunt hanteren. Zodat jouw scheppend vermogen weer bewust en krachtig ingezet kan worden voor de creatie van de nieuwe wereld. Die zet je nu wellicht al deels bewust in, maar de zielspassie en -drive is om terug te groeien naar de volledige bewuste potentie en belichaming van je volledige Godsbewustzijn.

 

Op weg naar het 8-8 portaal

 

Het meest krachtige hoogtepunt van de Leeuwenpoort periode is het 8-8 portaal. We bevinden ons dan collectief zogezegd in het middelpunt van de lemniscaat. Zodat het voelbaar is hoe de doorgang naar het gouden midden (voorbij polarisatie en verdeeldheid) kan voelen. Om een traptrede hoger te rijzen in je zielsevolutie, uit het oude te stappen en het nieuwe koningschap binnen te stappen (ook al zal dit in de komende maanden dieper gaan integreren en bewuster worden voordat het volledig belichaamd gaat worden.

 

Instroom van lichtcoderingen

 

Ik neem nu al waar dat de druk die opgevoerd wordt, energetisch, de opbouw is van een stroom aan lichtcoderingen vanuit de Andromedaanse blauwdruk/8D die tijdens het 8-8 portaal in zullen gaan dalen.

Lichtcoderingen verbonden aan de grote witte Lion Beings (symbolisch weerspiegeld als gevleugelde witte leeuwen) die verband houden met de Onbevlekte onvoorwaardelijke Liefdeskracht van het innerlijk Koningschap.

 Hoe deze instroom van lichtcoderingen zal gaan binnen stromen en wat deze ons ieder exact zullen gaan brengen, zullen we mogen gaan ervaren. Ieder vanuit het eigen punt van evolutie en bewustzijn wat je nu vrij gemaakt hebt. Maar het zal bijdragen aan het innerlijk weer toe eigenen van het koningschap, de eigen transformerende, scheppende vermogens die van oorsprong bij de blauwdruk van jouw wezen horen.

 Daar waar jij in je Koningschap (Meesterschap) gaat staan, daar neem je weer verantwoordelijkheid voor jouw leven en creaties, jouw ervaringen, ballast en kwaliteiten. Vanuit Meesterschap sta je sterk in je midden, licht, kracht en bewustzijn en weet je / voel je wat jouw plek binnen het grote geheel is en neem je die plek in.

 

Dan Ben je dat midden van de lemniscaat (de balans) en leef je in rechte lijn met hart, ziel en Bron.

 

Het 8-8 portaal is ook dit jaar weer een zeer krachtige initiatie in je eigen koningschap en een liefdevolle krachtige push vanuit Bron om op te gaan staan en te her-inneren wie je werkelijk Bent.

 

Ik wens ieder een paar prachtige dagen toe in aanloop van het 8-8 portaal en de Leeuwenpoort


Er is nog zoveel meer te vertellen en te delen over deze bijzondere periode en de vrijkomende/instromende energieën, maar bij deze een kleine vertaalslag. Hoe dan ook is het aan ieder vooral om zelf te beleven wat deze periode jouw groei en bewustwording brengt en welke een Meesterstap voorwaarts in evolutie het voor jou persoonlijk in mag houden! Heb een magische tijd!

 

Willemien Timmer

www.apofyliet.nl


.

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.