‘Ontvouwen van je nieuwe horizon’ • Volle Maan in Kreeft van 18 januari 2022 ♥ Manuela van der Knaap ♥ Lichtwerkers Nederland


 De volle Maan in Kreeft van maandag- op dinsdagnacht 18 januari 2022 is ongelooflijk krachtig en tegelijkertijd vol met tegenstrijdigheden en wisselende krachten.

Het is een krachtig keerpunt en helpt ons om een nieuwe horizon te vinden. Mercurius staat weer retrograde en het is een zeer pittige dit keer. Innerlijk ontvouwen er nu nieuwe mogelijkheden voor het gaan leven van je ‘Goddelijke’ kwaliteiten. Dit artikel kan je inzicht geven in deze verwarrende tijd en inzicht in het innerlijke proces en dat in de wereld. Ik wens je veel lees plezier…

 

Verwarrende en onrustige situaties

 

Deze volle Maan laat een zeer complexe en heftige horoscoop zien. Er zijn veel energetische wisselingen tegelijkertijd, zoals Mercurius in Waterman die nu retrograde is gaan lopen, Venus die tussen nu en de volgende nieuwe Maan weer vooruit (direct) gaat lopen. En Uranus, die regeert over technologie, komt uit zijn retrograde stand tijdens deze volle Maan en gaat weer vooruit lopen. Hierdoor komen de ontwikkelingen van (bio)technologie die zichtbaar worden in de wereld weer in een versnelling.

Ik ga proberen om het zo compact mogelijk te omschrijven, omdat het zoveel verschuivingen zijn is dat geen gemakkelijke opgave. Al deze verschuivingen in de krachten van planeten kunnen verwarrende en onrustige situaties geven en een gevoel van onzekerheid en het overzicht te zijn verloren. Wanneer een planeet (of astrologisch punt) retrograde loopt, dan lijkt deze vanaf de Aarde achteruit te lopen naar de plek waar deze vandaan kwam. Energetisch is een retrograde planeet naar binnen gekeerd en de kracht waar de planeet mee verbonden is, zal dan minder makkelijk in te zetten zijn in de wereld. Ik zal de belangrijkste situaties hieronder uiteenzetten.

 

Extra intense Mercurius retrograde

 

Voor Mercurius gaat dat dan over de kracht van beweging en uitwisseling van A naar B, dus dit gaat over denken (mentale beweging), verkeer, afspraken maken, handel, communicatie, media, informatie en ook kinderen zijn sterk verbonden met de speelsheid van Mercurius. Al deze krachten lopen in de periode van retrograde stroef en zijn moeilijk in te zetten in de wereld, maar vragen om introspectie en willen intern werkzaam zijn, zodat ze niet de verbinding met de essentie van de oorspronkelijke kracht verliezen. Dus eigenlijk eerst intern orde op zaken stellen, zowel in de mens, als in een bedrijf, sector, land of organisatie.

 De huidige retrograde periode is vanaf 14 januari tot 3 februari.

Het is een extra heftige retrograde periode, omdat de energie van de Bron er bij betrokken is. (Zwarte Maan in Tweelingen, Mercurius retrograde is Heer.) Daardoor zijn de krachten vele malen groter dan bij een ‘normale’ retrograde Mercurius.

(Zwarte Maan in Tweelingen in het 9de huis, zwarte Zon in Kreeft in het 9de huis, Mercurius Retrograde in Waterman is heer van de zwarte Maan in Tweelingen ingaand Saturnus in Waterman in het 4de huis.)

 

Vrije woord en verantwoordelijkheid

 

Er is tijdens deze Mercurius retrograde periode nog een extra beperkende factor, omdat Mercurius ingaand Saturnus staat. Saturnus is de kracht van verantwoordelijkheid, begrenzing, regels, bestuur (overheid) en autoriteit(en). In de hogere octaaf, de meer overstijgende kwaliteit, wordt dat autonomie en authenticiteit.

 Wat betekent dit nu heel praktisch voor ons?

Mercurius staat nu in Waterman en dit maakt de hang naar vrijheid, gelijkwaardigheid en bewustwording hierover nog eens extra wakker in ons. Door de beperkingen die Saturnus kan geven, kan het voelen alsof je stikt en gevangen zit of dat je in de knoei komt door beperkingen, zoals dat bijvoorbeeld het geval is bij winkels en restaurants enz. Dit gevangen gevoel kan flinke wanhoop oproepen. In dit bewustwordingsproces is de factor van vertrouwen ook betrokken en kan je helder gaan zien of dit vertrouwen op zijn plaats is of niet.

 De bewustwording vraagt in ieder geval om introspectie en het nemen van verantwoordelijkheid over de situatie om te kijken waar je de autoriteit hebt neergelegd en of dit wel klopt.

Ook het nemen van verantwoordelijkheid over wat je denkt en uitspreekt is nu extra aan de orde.

Voor de media en andere publicatievormen kan dit betekenen dat er extra bewustwording komt rondom verantwoordelijkheid of kunnen er zelfs beperkingen worden opgelegd.

(Saturnus in Waterman in het 4de huis vierkant Uranus stationair in Stier in het 7de huis. Zwarte Maan in Tweelingen in het 9de huis, zwarte Zon in Kreeft in het 9de huis, Mercurius Retrograde in Waterman is heer van de zwarte Maan in Tweelingen ingaand Saturnus in Waterman in het 4de huis. Saturnus vierkant Cheiron in Ram 6de huis.)

 

Kinderen en vrijheid

 

 Specifiek wil ik de situatie rondom kinderen er even uitlichten.

Rondom kinderen is er nu intense een situatie ontstaan over het prikken, waarin de meningen sterk zijn verdeeld in alle lagen van de bevolking en bestuur.

Deze astrologische stand laat zien dat de overheid zich bemoeit met zaken die het gezin aangaan en het zou zomaar kunnen dat er een vrijheidsbeperking komt voor kinderen of een verandering rondom verantwoordelijkheid over kinderen.

Het kan ook gaan om weer een nieuwe lockdown, het sluiten van scholen of ouders die kinderen thuis houden van school.

 Houd er rekening mee dat deze horoscoop voor de situatie wereldwijd van toepassing is. Dus ieder land heeft daarin zijn eigen stukje van de puzzel te leggen.

Onder andere in België en veel andere landen is de situatie voor vele ouders en specialisten inmiddels in een alarmerende situatie gekomen.

(Saturnus in Waterman in het 4de huis vierkant Uranus stationair in Stier in het 7de huis. Zwarte Maan in Tweelingen in het 9de huis, zwarte Zon in Kreeft in het 9de huis, Mercurius Retrograde in Waterman is heer van de zwarte Maan in Tweelingen ingaand Saturnus in Waterman in het 4de huis. Zon conjunct Pluto in Steenbok 4de huis conjunct IC.)

 

Zoeken naar een nieuwe horizon

 

Het huidige overlevingsmechanisme laat zien dat mensen in actie komen. De meest positieve kant daarvan is dat ze daadkrachtig op zoek gaan naar een nieuwe horizon, nieuwe doelen en zingeving om zo vat te krijgen op hun eigen leven. Hiervoor is veel moed nodig en die wordt nu gemobiliseerd.

 Maar velen die de nieuwe horizon niet kunnen vinden, zullen frustraties en onvrede naar buiten projecteren met strijd.

Veel mensen hebben een kort lontje en is er dus veel woede en ook ruzies over de verschillende meningen, waarin mensen als kemphanen lijnrecht tegenover elkaar staan.

(Priapus in Boogschutter in het 3de huis conjunct Mars. Noordelijke Maansknoop in het 8ste huis in Stier en gecorrigeerde noordelijke Maansknoop in Tweelingen 8ste huis sextiel Cheiron in het 6de huis in Ram.)

 

De goddelijke hand in deze wisseling van tijdperken

 

 Op collectief niveau wordt steeds duidelijker dat het oude systeem niet meer voldoet.

Bevolkingsgroepen staan lijnrecht tegenover elkaar in een grote polariteit, omdat ze verschillen in hun mens- en wereldbeeld. Het oude systeem is gebaseerd op wetenschap en dit heeft een enorme verschraling en uitholling van de binnenwereld laten ontstaan en dat is voor mensen steeds moeilijker te verdragen. De Bronenergie (zwarte Maan) gaat vlak na deze volle Maan in Kreeft lopen en daardoor komt vanaf dat moment en voor het komende jaar een focus te liggen op de binnenwereld en het gevoel, maar ook voeding gaat een dingetje worden.

 Het oude loslaten kan zorgen voor een ineenstorting van het systeem en grote chaos veroorzaken.

Ook de Aarde gaat rond deze volle Maan door een diepe transformatie en kan aardbevingen, extra veel vulkaanuitbarstingen en op andere manieren van zich laten horen. Het ‘goddelijke’ is nog steeds stevig verbonden met het hele transformatieproces. Maar het innerlijk kan niet meer genegeerd worden en vraagt om een plek in het geheel. Ik zet een inspirerende video van een interview van Peter Toonen met Hans Siepel, die laat zien waarom we in de eindtijd zitten van dit oude systeem:

https://cafeweltschmerz.nl/videos/de-kijk-van-god-op-de-coronacrisis-peter-toonen-en-hans-siepel/

 Ik voeg er aan toe, dat ook de manipulerende schaduwkrachten een rol spelen in het geheel om het transformatieproces in het juiste tempo te laten ontvouwen.

Er is zo ongelofelijk veel licht en bewustzijn aanwezig in het huidige transformatieproces, dat een te grote snelheid van de veranderingen desastreus zou kunnen zijn. Dus alles heeft zijn plek in het geheel.

(Noordelijke Maansknoop in Stier en (gecorrigeerd) Tweelingen in het 8ste huis. Zon conjunct Pluto op de IC 4de huis. Venus in Steenbok conjunct Diamant in het 3de huis. Zwarte Maan in Tweelingen 9de huis met Mercurius retrograde als Heer conjunct Saturnus. De zwarte Maan gaat vlak na de volle Maan in Kreeft lopen en daardoor komt er het komende jaar een focus te liggen op de binnenwereld en het gevoel, maar ook voeding.)

 

Vertrouwen in verbindingen

 

De hele situatie vraagt om naar binnen te keren en het terughalen van macht en kracht en ook autoriteit naar jezelf. Het wil intern weer op orde komen, zodat je met een verse blik en stevig gecentreerd in je eigen kracht weer naar buiten kan keren. Daarin zijn vertrouwen en liefde de doorgang. En dan bedoel ik niet dat je maar blind moet vertrouwen en het ‘Love and Light’ syndroom (alles is licht en liefde) weer handen en voeten mag gaan geven.

 Het gaat nu echt om helder zien welke verbindingen vertrouwen verdienen en welke niet

(Saturnus in Waterman in het 4de huis vierkant Uranus stationair in Stier in het 7de huis. Zwarte Maan in Tweelingen in het 9de huis, zwarte Zon in Kreeft in het 9de huis, Mercurius Retrograde in Waterman is heer van de zwarte Maan in Tweelingen ingaand Saturnus in Waterman in het 4de huis. Venus retrograde conjunct Diamant in Steenbok 3de huis.)

 

Onze ware ‘Goddelijke’ potentie

 

Er is ook nog een puur energetisch component die zich nu begint te manifesteren. Vanuit de ‘Goddelijke’ lagen vanuit de stilte van ons ZIJN, ontvouwt iets nieuws. Wij leven als mens maar een heel erg klein deel van onze ware potentie. Volgens onderzoek wordt maar 10% van het hele potentieel van onze hersenen gebruikt, laat staan van ons hart. En het nieuwe potentieel is zich in ons nu aan het openen, dwars tegen de verdrukking in.

 Deze vernieuwing gaat ons bevrijden uit het gevangenschap van dualiteit van ons dagelijks leven, zodat we dat tot nu toe doen in de Matrix.

Dit is al een jaar bezig heb ik zelf gemerkt tijdens mijn webinars en consulten, en is verbonden met het Saturnus vierkant Uranus proces dat nu in een afronding is gekomen. Eindelijk!!! Het gaat om een proces rondom verantwoordelijkheid, autonomie en authenticiteit en het op een nieuwe manier tot expressie brengen van ons bewustzijn. Deze vernieuwing is vanaf de zomer 2021 steeds dringender geworden en de druk op de keel en het kosmisch Hart is af en toe niet te doen.

(Saturnus in Waterman in het 4de huis vierkant Uranus stationair in Stier in het 7de huis. Zwarte Maan in Tweelingen in het 9de huis, zwarte Zon in Kreeft in het 9de huis, Mercurius Retrograde in Waterman is heer van de zwarte Maan in Tweelingen ingaand Saturnus in Waterman in het 4de huis. Venus retrograde conjunct Diamant in Steenbok 3de huis. Cheiron in Ram 6de huis.)

 

Alles wat je hart je ingeeft

 

 Dit is een stukje informatie voor de voorlopers, die werken aan het openen van het nieuwe energielichaam in zichzelf.

De spirituele octaaf van dit proces gaat over groei van creatie naar manifestatie. In de keel (niet de keelchakra) is zich een nieuw ‘Goddelijk’ centrum aan het openen. Dit vraagt van ons om innerlijke autoriteit en authenticiteit en het helemaal samenvallen daarmee. Pas dan kan de nieuwe vorm van manifestatie zich openen. De manier waarop wij ons bewustzijn vormgeven in de wereld zoekt hiermee een nieuwe vorm. Vanuit manifestatie (i.p.v. creatie) ontstaat alles als vanzelf, gewoon omdat je bestaat en helemaal in lijn staat met jezelf, vanuit diep vertrouwen en liefde voor jezelf en alles wat er in je is. Je ontvangt jezelf en daarmee kan alles wat je hart je ingeeft moeiteloos manifesteren, zonder enige weerstand.

(Saturnus in Waterman in het 4de huis vierkant Uranus stationair in Stier in het 7de huis. Zwarte Maan in Tweelingen in het 9de huis, zwarte Zon in Kreeft in het 9de huis, Mercurius Retrograde in Waterman is heer van de zwarte Maan in Tweelingen ingaand Saturnus in Waterman in het 4de huis. Venus retrograde conjunct Diamant in Steenbok 3de huis.)

 

Manifestatie van je eigen realiteit

 

De verbinding met het kosmisch Hart als centrum van je ‘Goddelijke’ zelf is hierin het allerbelangrijkste. Dit is dat plasmabolletje (Godsvonk) weer dat op het middenrif tussen de 3de en 4de chakra in zit. Het nieuwe centrum in de keel gaat zich dan ook als eerste uitlijnen met je kosmische Hart (Godsvonk). En dit kan zeer ongemakkelijk zijn en dus veel druk en andere ongemakken geven in keel en hart en daarbij ook nog eens onrust, twijfel en onzekerheid. Want vanuit het keelchakra zijn we zo gewend om alles uit te spreken en daarmee te creëren in de wereld. Maar dit innerlijke proces vraagt om heel goed op te letten wat je via je keel en stem in de wereld brengt.

 Komt dat wat je uitspreekt uit Goddelijke onvoorwaardelijke lagen van jezelf of ben je aan het creëren vanuit het oude vertrouwde mechanisme?


Het is het belangrijkste dat je in lijn staat met jezelf. Dat je je eigen ideeën, visies helemaal ontvangt en ermee samenvalt. Dat je dus niet om toestemming vraagt aan iets buiten jezelf, maar jezelf ontvangt en vertrouwt. Het kosmisch Hart is het centrum van je ‘Goddelijke’ zelf en maakt dit mogelijk door de onvoorwaardelijke liefde die het IS. Als dit nieuwe helemaal is ontvouwen, dan staan we in de eigen realiteit, los en vrij van macht en controle buiten onszelf. Dan manifesteren we onze eigen realiteit.

(Saturnus in Waterman in het 4de huis vierkant Uranus stationair in Stier in het 7de huis. Zwarte Maan in Tweelingen in het 9de huis, zwarte Zon in Kreeft in het 9de huis, Mercurius Retrograde in Waterman is heer van de zwarte Maan in Tweelingen ingaand Saturnus in Waterman in het 4de huis. Venus retrograde conjunct Diamant in Steenbok 3de huis.)

 

 

Ontvouw je nieuwe horizon, kort samengevat:

 

Kort samengevat geeft deze volle Maan ons de gift van terughoudendheid en herstellen van eigen verantwoordelijkheid, autoriteit en het ervaren van je ware authenticiteit. Het gaat om het aanhalen van de banden en vertrouwen in jezelf en het leven, en het helder maken en eren van jouw ware visie en expressie van wie jij in Wezen bent.

Er kan veel innerlijke druk zijn en verwarring over wel of niet en hoe iets neer te zetten in de wereld.

Situaties kunnen als heel tegenstrijdig worden ervaren.

De krachten van deze volle Maan zijn ongelofelijk groot en laten een keerpunt zien.

 Wat er van je gevraagd wordt is om in stilte met jezelf te ZIJN, zodat het nieuwe zich kan ontvouwen.

De innerlijke afstemming zorgt als vanzelf dat je bewust wordt van jouw volgende stappen, zodat je de juiste stroom van manifestatie vindt voor jouw bewustzijn.

Dus geef jezelf de ruimte om even helemaal niks te hoeven en in stilte te ZIJN met jezelf en daarmee je nieuwe horizon vorm te geven en te laten ontstaan, van binnenuit.

(Zon conjunct Pluto in Steenbok op de IC in het 4de huis. Venus retrograde conjunct Diamant in het 3de huis in Steenbok. Mercurius retrograde conjunct Saturnus in Waterman 4de huis vierkant Uranus stationair in het 7de huis in Stier. Zwarte Maan in Tweelingen in het 9de huis, oppositie Priapus in Boogschutter 3de huis conjunct Mars, zwarte Zon in het 9der huis in Kreeft oppositie Diamant conjunct Venus in het 3de huis.)

 

Heb het goed...

 

© Manuela van der Knaap
https://inzichten.comBlijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Algemene voorwaarden - Privacybeleid
 - © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland - Lightraisers Worldwide (EN)

© Let op: De afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.