Magische vernieuwing van het leven • Deel 2 Jaarhoroscoop 2024 & Eclips 28 oktober 2023 ♥ Manuela van der Knaap ♥ Lichtwerkers Nederland


❥ Lees hier ook Deel 1 van de Jaarhoroscoop najaar 2023 en 2024


❥ In dit artikel DEEL 2 van de JAARHOROSCOOP voor 2024 gaat het over de gedeeltelijke Maansverduistering van zaterdag 28 oktober 2023. Hierin kan je over het innerlijke proces lezen van het najaar van 2023 en 2024.

 

Het staat vol met praktische tips, uitleg over het overlevingsmechanisme van deze periode, wat je daarin praktisch tegen kan komen in het leven en hoe je daar uit kan bewegen en wat dit je tot in de hoogste frequentie kan brengen aan groei en bewustzijn. 

 

Lees met je hart

 

Dit artikel is meer dan een geschreven tekst. Dit artikel kan je van binnenuit begeleiden om chaos en afscheiding los te laten en je te openen voor de magie van het ware leven zoals het bedoeld is.

 

Wanneer je leest met je hoofd en alles wilt begrijpen, dan blokkeer je de stroom en het hologram. Als je leest met je hart, dan komt dat wat voor jou van belang is helder naar voren.

 

Door het artikel vaker te lezen, krijg je meerdere lagen aangereikt, maar lees het artikel bij voorkeur in zijn geheel. Inzichten en openingen hoeven niet direct te komen, maar kunnen zich ook in de dagen of weken na het lezen ontvouwen. Ik wens je heel veel leesplezier.

 

Reusachtige hindernissen gemakkelijk opgeruimd

 

Dit artikel is DEEL 2 van de JAARHOROSCOOP voor 2024 over de processen in de binnenwereld, beschreven aan de hand van de gedeeltelijke Maansverduistering op zaterdag 28 oktober 2023 in de astrologische Stier-Schorpioen as. Deze is zichtbaar in heel Europa als een klein hapje dat uit de Maan genomen wordt. De start is rond 20:00 uur, de maximale verduistering is rond 22:15 uur en het is allemaal weer voorbij rond 00:30 uur. Een Maansverduistering is een bijverschijnsel van een Zonsverduistering en in dit geval was die op zaterdag 14 oktober 2023. Het thema van deze eclips is: ‘Reusachtige hindernissen worden plotseling en gemakkelijk uit de weg geruimd’. Of ‘Een sluimerende crisis gaat zich plotseling baanbrekend en met hoge snelheid bewegen’. Lees meer in het artikel over de ‘Ring of Fire Eclips’ DEEL 1 van de JAARHOROSCOOP 2024 over de processen in de wereld: ‘Weergaloze transformatie’.

❥ Dit artikel van de Maansverduistering gaat dus over het innerlijke proces voor het najaar 2023 en 2024.

 

Impact van verduisteringen

 

Een verduistering is minimaal één jaar werkzaam en actueel, dus de informatie in dit artikel ook. Een verduistering is een verankering van frequenties in onze realiteit. Deze beschrijving van deze Maansverduistering is werkzaam voor de hele wereld en op verschillende locaties zullen andere facetten uitgewerkt worden. De impact van een Zonsverduistering is vooral in de wereld zichtbaar en die van een Maansverduistering vooral in het onderbewuste en die uitwerking zien we pas later terug in de wereld om ons heen door het gedrag van mensen. Maar we voelen een Maansverduistering wel direct in de binnenwereld en persoonlijke ervaringen. Gedeeltelijke verduisteringen zijn minder prettige ervaringen dan totale verduisteringen. Beide verduisteringen in oktober zijn gedeeltelijke verduisteringen. Totale verduisteringen zijn krachtig, maar ook duidelijk in wat ze komen brengen. Een gedeeltelijke verduistering kan flinke onrust geven, omdat de processen een soort van blijven hangen. Het is wel krachtiger dan een nieuwe of volle Maan, dus met meer impact, maar vooral verwarrend. De Ring of Fire van 14 oktober was voor het grootste deel verduisterd en daarom wel duidelijk genoeg in bewustwording. Maar de Maansverduistering van 28 oktober is dus echt extra lastig, werkt door in het onderbewuste en is dus maar moeizaam bewust te maken voor de meeste mensen in haar boodschap.

 

Mercurius retrograde extra heftig komend jaar

 

Omdat Mercurius de astrologische heerser is van de stroom van de Bron in Maagd van september 2023 tot eind september 2024, zullen de retrograde perioden extra heftig zijn en veel impact hebben. Dit betekent dat de retrograde werking van Mercurius in Maagd die regeert over zuivere communicatie, dan sterk naar binnen gericht is. Wanneer niet in verbinding bent met je binnenwereld en met jezelf, dan kom je nog meer dan normaal in chaos terecht. En je verliest dan zelfs je overzicht en verbinding met de realiteit. Dan lukt het je niet om de agenda gepland te krijgen of om op een afspraak te komen. Mercurius heerst over contact, dus in de breedste zin ook over van A naar B bewegen in communicatie, informatieoverdracht (scholen en media) en verkeer. Mercurius is er puur voor de overdracht en is normaal gesproken niet zo geïnteresseerd of iets zuiver is of niet. Maar nu Mercurius verbonden is met de stroom van de Bron in Maagd wordt er wel zuivere intentie gevraagd. Als de intentie dienstbaar en zuiver is kan informatie stromen tijdens Mercurius retrograde perioden en anders zal er veel mismatch zijn en niet stromen. Het zal in de wereld ook super helder worden wat zuivere en dienstbare informatie is en wat niet.

 

Mercurius retrograde najaar 2023 en 2024:


❥ 13-12-2023 tot 2-1-2024 (tot 23-12 in Steenbok, vanaf 24-12 in Boogschutter)

❥ 2-4-2024 tot 25-4-2024 in Ram


❥ 5-8-2024 tot 26-8-2024 (tot 15-8 in Maagd vanaf 16-8 in Leeuw)


❥ 26-11-2024 tot 15-12-2024 in Boogschutter

 

Loskomen van oude ballast en pijn

 

De richtingsaangever (noordelijke Maansknoop) in de horoscoop laat alle energie stromen naar in beweging komen, stoppen met klagen en consumeren en beginnen met je aandacht en energie geven aan dat wat je belangrijk vindt. Het gaat om het kiezen voor jezelf en moedig de stappen nemen die nodig zijn buiten de normale paden en het gaat dus om vernieuwing. Door deze weg te gaan meldt zich een hele pittige en diepe (kosmische) wond. Oude patronen (karma) hebben je geleerd veilig te blijven in de massa, niet anders te zijn en je hoofd dus niet boven het maaiveld uit te steken. Maar de weg die ons gewezen wordt is dwars door deze pijnlijke wond heen. Het gaat erom de alarmbellen van de wond wel te horen, maar je niet te laten verleiden door het zoeken naar schuld en misschien komt er ook schaamte. Dit zijn de krachten die je gevangen houden in het oude. Je hebt dus te dealen met oude trauma’s en angsten die zich melden om omgezet te worden naar Meesterschap. Dit proces van het omzetten van trauma is actief sinds augustus 2023, heeft haar hoogtepunt rond de jaarwisseling en eindigt in juni 2024. In dit proces is vergeving de grootste kracht die maakt dat je kan loskomen van oude ballast en pijn. Mocht je de doorgang naar de juiste activiteit en vernieuwing niet kunnen vinden, dan val je terug op oud gedrag met aanpassing naar wat er van je gevraagd wordt, leunen op de ander of iets doen voor de ander en jezelf daarbij vergeten.

(Zuidelijke Maansknoop in Weegschaal 5de huis oppositie noordelijke Maansknoop in Ram 11de huis conjunct Cheiron in Ram 10de huis.)

 

Kom in beweging

 

Waarschijnlijk vind je op je zoektocht naar wat jouw actieve bijdrage en vernieuwing is in het leven, in contact met groepen van gelijkgestemden. Omdat er steeds meer censuur is en inmiddels ook een wet op het verspreiden en verkondigen van ‘nepnieuws’ zien we steeds meer communities verschijnen online, waar helaas meestal voor betaald moet worden om te kunnen deelnemen. Het is fijn dat achter gesloten deuren, de vernieuwing en het bewustmaken van wat er allemaal gaande is in de maatschappij, gewoon kan doorgaan en zelfs in een hogere versnelling. Helaas is het voor een steeds groter wordende groep niet haalbaar om hier aan mee te doen, omdat de kosten van dagelijks levensonderhoud maar blijven stijgen en er weinig over is om iets extra’s van te doen. Dus wees inventief en ga doen waar je blij van wordt. Bijvoorbeeld een wandeling met een groep gelijkgestemden. Of begin zelf met een wandeling in de buurt waar je woont en stel je bewust open voor een ontmoeting met een gelijkgestemde of geïnspireerde ingevingen die je invallen om je energie op te richten en je zo naar het juiste pad te leiden. Beweging zoals wandelen of iets (simpels) actief doen kan je helpen situaties in beweging te brengen.

(Zuidelijke Maansknoop in Weegschaal 5de huis oppositie noordelijke Maansknoop in Ram 11de huis conjunct Cheiron in Ram 10de huis. 25ste Sabian symbol 1ste en 2de beeld. Heerser van Ram en dus de noordelijke Maansknoop en Cheiron is Mars in Schorpioen conjunct Mercurius, Zon en Shapley Attractor 5de huis.)

 

Erkenning en Meesterschap

 

Deze horoscoop van de gedeeltelijke Maansverduistering laat zien dat de kans vrij groot zal zijn dat er geen of weinig erkenning zal zijn van buitenaf voor jouw stukje dat je inbrengt in het grotere geheel. Er kan een diep proces op gang komen waarin je deze pijn van het niet herkend en erkend worden mag helen. We leven de meeste tijd in de dualiteit van de Matrix en zijn (bijna) allemaal afgewezen op de Essentie die wij in Wezen zijn. Dat heeft dan waarschijnlijk een diepe wond geslagen in je eigenwaarde en zelfvertrouwen. De weg naar buiten, naar een leven waarin je jouw Wezensessentie wel kan inbrengen in het grote geheel van het leven, is ook verbonden met haar tegendeel en dus met heling van het overlevingsmechanisme dat we hebben opgelopen in de afscheiding van de dualiteit. Dit kan een gevoel van diepe eenzaamheid oproepen en denken dat je alles alleen moet doen en er dus geen hulp is voor jou. Het najaar van 2023 tot juni 2024 is een periode van diepe heling en het verkrijgen van Meesterschap door heling van de pijn van het gemis van erkenning en steun voor wie jij in Wezen bent en wat je komt inbrengen in het geheel.

(Zie astrologische verwijzingen de alinea hierboven.)

 

Van strijd naar vruchtbaarheid

 

We zullen in het najaar van 2023 en 2024 veel strijd zien en mensen met korte lontjes. Dit zien we ook op het wereldtoneel met oorlogen waar eeuwenoude strijd weer oplaait. Het is in die strijd alsof er twee werelden zijn die elkaar niet begrijpen en die door de strijd maximaal bezig gehouden worden om alles op de rit te houden en niet in chaos te belanden waardoor zij de controle verliezen over het leven en zichzelf. Het zijn de lagere driften (van het beest), die zich in deze strijd voeden en opdringen. De essentie van waarom strijd vat krijgt op je, is door zelfontkenning die meegekregen is toen je opgroeide in een maatschappij die je liet zien dat je alleen goed genoeg bent wanneer je je beheerst en gedraagt op een bepaalde geciviliseerde manier om succesvol te kunnen zijn. Daarmee is je Wezenlijke essentie onderdrukt geraakt en is er onrust in je gekomen en ben je vatbaar geworden voor strijd. Omdat je in de eerste plaats die strijd voert met jezelf om helemaal jezelf te mogen zijn en dus wie jij in Wezen bent. Door je energie in te zetten om je Wezenlijke essentie en dat waar je van droomt te gaan leven, zet je de energie om die in stilstand strijd wordt, naar iets vruchtbaars.

 (Zie astrologische verwijzingen de alinea hierboven.)

 

Overlevingsmechanisme najaar 2023 & 2024

 

De inspiratie van de Bronstroom is vanaf september 2023 tot eind september 2024 in Maagd. Deze kracht vraagt van ons om in het hier en nu te ZIJN. Veel meer dan normaal is een uitstapje buiten het NU onvruchtbaar. Zelfs het proberen te plannen of overzien hoe iets zich kan ontwikkelen, brengt je al in het overlevingsmechanisme en uit verbinding met je innerlijke rust en centrering. Het overlevingsmechanisme in deze periode is chaos, eenzaamheid, projecties en mensen om je heen die met hun projecties (onbewust) op zoek zijn naar een verantwoordelijke en schuldige voor de situatie. Dit resulteert dan weer in strijd en aanvallen. Vooral als je zelf nog twijfels hebt of wat je doet ook echt goed genoeg is (wat vaak het geval is bij het ondernemen van iets nieuws), dan is dat een opening voor deze schuldzoekers om projecties op te parkeren. Dus let goed op deze patronen in jezelf en in de ander. Heel je eigen patronen, zoek de schuld en verantwoordelijkheid niet buiten je, maar blijf in het hier en nu en neem wat afstand en rust om te kunnen zien met onderscheidingsvermogen wat er speelt in de situatie waarin je bent beland, zonder ‘oude koeien uit de sloot te halen’.

(Zwarte Maan in Maagd 3de huis conjunct gecorrigeerde zwarte Maan conjunct Venus in het 4de huis in Maagd oppositie Saturnus conjunct Priapus 9de huis conjunct Priapus, Nessus en heel ruim met Neptunus 10de huis, alles in Vissen.)

 

Verzwolgen door chaos

 

Ik wil graag deze belangrijk aanvulling meegeven op het overlevingsmechanisme dat tot eind september 2024 actief is. Deze is mogelijk op sommige momenten intens, chaotisch en angstig en één die er voor zorgt dat je alle grip op je aarding en aanwezigheid verliest. Psychoses en leven in een illusie of een droomwereld zijn iets wat je echt in de gaten moet houden. Iets waaraan je kan herkennen dat je in het overlevingsmechanisme, bent is dat een autoriteit buiten jou je steeds uit de droom haalt of je steeds iets moet begrenzen. Iets anders kan zijn dat er bedrog is door iemand die zich als autoriteit presenteert (overheid?), maar je eigenlijk een droom voorspiegelt die je in slaap sust, maar niet reëel mogelijk is. Je herkent het door afwezigheid van realiteitszin, helderheid en krachtig zelfbewust aanwezig zijn in het NU. En mogelijk ervaar je een diepe pijn in het hart en een gevoel dat je oplost, verdwijnt. Niet meer weten wie je bent en wat het is waar jij van waarde bent. Verzwolgen door chaos en de veelheid van alles om je heen. De speciaal geopende Hematiet kan je helpen om weer in contact te komen met jezelf.

(Zie astrologische verwijzingen de alinea hierboven.)

 

Magische momenten van helderheid en overzicht

 

Tijdens het komende jaar tot september 2024 kunnen er ook momenten zijn waarop je een enorm krachtige, heldere blik hebt in jezelf of naar een situatie in de omgeving. Dit zijn momenten waarop je alles doorziet. Dit zijn ook momenten waarop je vanuit het NU zowel de toekomst als het verleden, de hele organisatie van het hele krachtenspel, kan overzien. Magische momenten van pure zuiverheid en vreugde, waarin jij dienstbaar bent aan dat wat zich aan het ontvouwen is en wat jouw rol en bijdrage is in het geheel. Daar kan je nu extra inzicht in krijgen. Maar dat lukt alleen vanuit een zuivere afstemming en het willen begrijpen hoe zaken met elkaar communicatie staan en verbonden zijn in een organisatie.

(Zie astrologische verwijzingen de alinea hierboven.)

 

Chaos en verlies van controle en structuur

 

Ik verwacht ook chaos in de maatschappij in het najaar van 2023 en in 2024, ‘Weergaloze transformatie’ en verlies van controle over de systemen en structuren. Daarover kan je lezen in Deel 1 van mijn jaarhoroscoop voor 2024. Meer op het persoonlijke niveau bekeken zal het mechanisme dat de chaos brengt vooral de oplopende kosten zijn die mogelijk zelfs onbeheersbaar zullen worden. Het leven in onze zieke maatschappij drijft ons al jaren op om buiten onze comfort zone te gaan, zodat we kunnen rondkomen en onszelf het ons gezin te geven wat een modern leven ‘nodig’ heeft en om de aansluiting met de ‘mainstream’ in de wereld niet te missen. Dan ligt de autoriteit en sturing van jouw leven buiten je. De stroom van de Bron in Maagd komt ons laten zien hoe ver we uit verbinding zijn gegaan met een zuivere praktische en leefbare stroom. Met andere woorden, de organisatie die we in ons leven hebben gecreëerd klapt uit zijn voegen en is niet meer vol te houden. Zowel financieel als organisatorisch.

(Zie astrologische verwijzingen de alinea hierboven. Pluto in Steenbok 7de huis wordt beheerst door Saturnus conjunct Priapus. Pluto staat in Steenbok tot 22-1-2024 en opnieuw voor de laatste keer tussen 2-9-2024 en 20-11-2024. Pluto sextiel Neptunus 10de huis in Vissen.)

 

‘Rust, Regelmaat en Ritme’

 

De tijd doet vreemde dingen en alles wat er in een dag moet passen, dat past gewoon niet meer. Je komt aan alle kanten tijd te kort, wordt als het ware verzwolgen door het vlug en nog vlugger jezelf vooruit pushen van het ene moeten naar het andere. Door de enorme veelheid, zelfs als het leuke dingen zijn die je doet, is er geen rust, raak je uit je aarding, ga je uit het hier en nu en ontstaat er chaos in je hoofd, energie en leven. En het gevolg is dat je constant jezelf en situaties aan het begrenzen en bijsturen bent. Wat er van ons gevraagd wordt is onder de loep te nemen hoe we onszelf in het dagelijks leven hebben gepropt en waar we een stapje terug kunnen nemen en genoegen nemen met eenvoud en zuiverheid. Het is het ouderwetse ‘Rust, Regelmaat en Ritme’ dat ons in deze periode kan dienen. Stap uit de waan van de dag en voel in het hier en nu wat je wel en niet meer dient en ga van daaruit afscheid nemen en scheiden van dat wat niet echt bij de essentie hoort van je leven. Op deze manier kom je los van de chaos. De grote vraag is: Waar ben jij dienstbaar aan: aan het systeem van buitenaf of aan wat je Wezenlijk dient en je Hart voedt? Waarschijnlijk ben je de verbinding met jouw Wezenlijke essentie verloren en weet je niet meer wat jouw Hart werkelijk voedt. Je krijgt nu de kans om dit te herstellen.

(Zie astrologische verwijzingen de alinea hierboven.)

 

Verslavingen en ontsnappen aan de chaos

 

Wanneer je niet kan dealen met de chaos, dan is een makkelijke route om te ontsnappen aan de realiteit door het te zoeken in oppervlakkig vertier of verslavingen. Je bent dan gewoon even niet meer overweldigd door de heftige chaotische situaties waar je geen vat meer op krijgt. De essentie is willen wegvluchten uit hoe het is in het hier en nu. Dat vluchten om eventjes te vergeten kan veel verschillende gezichten hebben, zoals in je werk duiken (uit verbinding gaan), gamen, ‘Second Live’ videogames’, overeten, alcohol, drugs, plantmedicijnsessies (groei forseren), feestjes, seks (vreemd gaan), gokken, veel sporten, veel winkelen, alles letterlijk achter je laten en vluchten, nep-spiritualiteit, psychose en zelfs vanuit diepe wanhoop jezelf van het leven beroven. Er is enorm veel moed voor nodig om je verslavende gedrag onder ogen te zien en te durven voelen wat je wegdrukt en niet kan toelaten of onder ogen zien. Zoek de stilte op in de natuur of in meditatie, yoga of zet de vernieuwing in gang met bewegen (licht sporten). Mijn online meditatie-webinars zijn ook een goede manier om in het hier en nu te komen en inzicht en heling te krijgen van binnenuit.

(Zie astrologische verwijzingen de alinea hierboven.)

 

Oorspronkelijke vernieuwde aarding

 

Wanneer het je lukt om in eenvoud, rust en hier en nu te leven en zo buiten de chaos te blijven, dicht bij jezelf, dan ligt er nog een extra bonus voor je klaar: Magie! De natuur en de verbinding met de oorspronkelijke vernieuwde aarding, kunnen je een prachtige basis geven en zelfs een dragende bedding. Wanneer je in de natuur bent en in verbinding bent met natuurwezens van planten, mineralen of dieren, dan kom je met veel meer gemak buiten de dualiteit van de Matrix en in je oorspronkelijke vernieuwde aarding. Deze Wezens uit andere rijken dan het mensenrijk, zijn namelijk buiten de Matrix gebleven en veel meer in contact met ZIJN en het hier en nu. In een bos bijvoorbeeld maak je contact met een organisatie van Wezens die in het hier en nu zijn, zonder agenda en dat is heel erg goed voelbaar in de diepe rust die je kan ervaren in een bos, op de hei of in een natuurgebied. Maar ik ervaar dat ook in de multidimensionaal (geopende) organisatie van het kristalnetwerk in mijn praktijk. Dat is ook een organisatie van Wezens die zonder agenda samen ZIJN met wat er is. Maar ook wanneer ik samenwerk met mineralenwezens in mijn persoonlijke stiltemeditaties, tijdens online meditatie-webinars of met Cranio Sacraal therapie. En tijdens de uitleg van de organisatie waar ons bewustzijn zich in heeft ontwikkeld tijdens mijn online workshop ‘Scheppingen en zo…’ 

(Zie astrologische verwijzingen de alinea hierboven.)

 

 

De organisatie die jij Bent

 

De diepere essentie van de stroom van de Bron in Maagd gaat om communicatie van frequenties in een organisatie in het NU. Het is in essentie een logische organisatie. Je (energie)lichaam is ook zo’n organ-isatie. In mijn online meditatie-webinars leer ik je te herinneren, te luisteren en mee te bewegen met de frequenties in het energie- en fysieke lichaam die je roepen, omdat ze jouw aanwezigheid en aandacht nodig hebben om te kunnen helen. Wanneer de stilte en het ZIJN zich ontvouwen, dan wordt de communicatie van de organisatie die jij in Wezen bent bewust en zo kan je alles helen en communicatie en verbindingen herstellen. Naarmate je steeds vaker in verbinding met de organisatie die jij bent kan ZIJN en dus in het hier en nu, dan brengt dit steeds vaker en voor langere perioden een diepe sereniteit en zelfs magische ervaringen die plotseling ontstaan.

(Zie astrologische verwijzingen de alinea hierboven.) 

 

Watermantijdperk en het nieuwe bewustzijn

 

Vanuit aanwezigheid in jezelf in het hier en nu gaan de Geest en de Stof je dragen en voeden (kosmos-aardeverbinding), gewoon omdat jij op een natuurlijke manier onderdeel bent van een groter geheel. De dieren, planten en mineralen laten het ons zien. Zij zijn in een collectief bewustzijn gebleven, maar de mensheid is individueel bewustzijn gaan ontwikkelen (val van Atlantis en de Matrix) en gaat nu in het Watermantijdperk het individuele bewustzijn weer verenigen op een nieuwe manier met het collectieve nieuwe groepsbewustzijn. En dat is begonnen toen Pluto in deze cyclus weer opnieuw Waterman in ging in maart 2023. Hoger en bewust groepsbewustzijn bestond nog niet op aarde en is nu bezig om zich te ontwikkelen in ons en in de maatschappij.

(Noordelijke Maansknoop 11de huis conjunct Cheiron 10de huis in Ram. En zie astrologische verwijzingen de alinea hierboven.)

 

Magische vernieuwing van het leven

 

Vanuit het hier en nu ontstaat synchroniciteit en komt magie in je leven vol met toevalligheden, die je toevallen. Tijd verdwijnt en wordt vorm- en rekbaar. Het (Kosmisch) Hart is open en het bewuste centrum van de manifestatie. Ware magie komt in een synchroniciteit en kan je niet oproepen, maar ontstaat onder de juiste omstandigheden. Je wordt dan opgetild en opgenomen in eenheid en verbinding met de heilige levende organisatie in je omgeving. Alles gaat vanzelf en wordt je aangereikt. De oorspronkelijke maar vernieuwde aarde (dat is kosmos en aarde) gaat zich multidimensionaal (vanuit meerdere invalshoeken) manifesteren op een krachtige manier vanaf het najaar 2023 en in 2024. En wij krijgen de magie, zoals het leven met haar overvloed bedoeld is, aangereikt. Ik wens je een geweldig en magisch jaar toe…

(Maan conjunct Jupiter in Stier ruim conjunct Uranus. Zie astrologische verwijzingen de alinea hierboven.)

 

Ik heb zelf een video opgenomen over het najaar van 2023 en het jaar 2024 en vooral over de horoscoop van de Eclipsen van oktober die laten zien dat er echt nu veranderingen gaan komen voor het financiële systeem: video.

 

Er zijn vele verschillende visies naast elkaar, dus doe je eigen onderzoek over wat er gaande is en wat jij zelf kan doen om je voor te bereiden op wat er mogelijk komen gaat.

 

Heb het goed…

 

© Manuela van der Knaap
https://inzichten.com

 

 

 

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

.

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Algemene voorwaarden - Privacybeleid
 - © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland - Lightraisers Worldwide (EN)

© Let op: De afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.