Maansverduistering: Herstel van het oorspronkelijke mannelijke ♥ Manuela van der Knaap ♥ Lichtwerkers Nederland

Deze Maansverduistering in bijschaduw laat een pittige energie zien met veel strijd en ontvlambare situaties. Dat wat zich nu laat voelen is rauw en vol met oude karmische herinneringen, verbonden met onze geschiedenis en voorouders, opnieuw voelbaar om zo te worden geheeld. Dit geeft ons de mogelijkheid om het oorspronkelijk mannelijke en de pure onschuld in onszelf te herstellen. Het is geen gemakkelijke energie om in evenwicht te brengen in jezelf. Lees meer in dit artikel… 

 

Speciale maansverduistering

 

Het eclipsen-seizoen is weer begonnen en deze start met een Maansverduistering in bijschaduw op 5 juni 2020. Dit is geen echte Maansverduistering, maar het licht van de volle Maan wordt door de schaduw van de Aarde enigszins gedimd. De ervaring leert dat dit energetisch lastige Maansverduisteringen zijn, omdat de energie als het ware blijft hangen. Met een volle Maan of een totale Maansverduistering wordt de energie goed verankerd. Dat kan soms behoorlijk intens zijn, maar intern komt de boodschap van de energie wel aan en kan worden verwerkt. Dat is anders bij deze Maansverduisteringen in bijschaduw en misschien kunnen we het beter zien als een vervorming van de energie. De energieën zijn complex en ingewikkeld en geven mogelijk meer interne chaos en onduidelijkheid. Daarom is het van belang om er voor te gaan zitten en je goed te verbinden met deze Maansverduisteringen in bijschaduw, zodat je intern de verwarring en onduidelijkheid met je bewustzijn en aanwezigheid kunt ordenen. Vooral met een bewuste verbinding met alles wat er in het moment aanwezig is in jezelf, kan de orde en rust op de meest eenvoudige manier herstellen. (Dus, voor wie interesse heeft, ik ben er weer met mijn webinars.)

 

Eclipsen-seizoen zomer 2020

 

De serie van verduisteringen is opgebouwd uit een Maansverduistering in bijschaduw van vrijdag 5 juni 2020, een totale ringvormige Zonsverduistering op zondag 21 juni 2020 en op zondag 5 juli 2020 nóg een Maansverduistering in bijschaduw. Ik heb besloten om deze verduisteringen apart te beschrijven en dus niet in één groot artikel zoals je van mij gewend bent. De energie van de Zonsverduistering is energetisch leidend in dit geheel en deze horoscoop laat vernieuwing zien van de maatschappelijke en bestuurlijke structuren of mogelijk herstel van de oorsprong hiervan. En voor wie daar aan toe is, komen er openingen voor nieuwe autonome vormen en structuren om jezelf neer te zetten in deze nieuwe maatschappij. Hierover dus later meer in het artikel over de Zonsverduistering.

 

Herstel van het oorspronkelijk pad

 

De horoscoop van de Maansverduistering in bijschaduw van 5 juni 2020 laat diepe pijnlijke  Marsenergie zien. Dit gaat over gewonde daadkracht, agressie en ook het oplaaien van oudzeer en zaken die zijn verbonden met voorouders(lijnen) die nog hun ding doen in ons DNA/RNA. De astroïde Nessus is verbonden met Mars in een samenstand. Nessus heeft een karmische werking en wordt ook wel kort gezegd de ‘gifmantel’ genoemd. De persoon die deze gifmantel krijgt overlijdt, maar komt daarmee wel op zijn uiteindelijke bestemming. Er wordt dus iets heel ouds uitgewerkt en hersteld. Het pad wordt geëffend en weer in de juiste richting gezet. Afgelopen week is er in de Verenigde Staten opnieuw een zwarte man overleden door een gewelddadige arrestatie van een blanke politieman. Dit zou zomaar die gifmantel kunnen zijn. Er zijn daarna ook rellen uitgebroken in de Verenigde Staten. Astrologisch wordt aangegeven dat wat er in gang gezet wordt ongrijpbaar is en waarschijnlijk ook chaos zal veroorzaken. (Mars conjunct Nessus en Neptunus in Vissen in het 3de huis. Mars is Heer van de zwarte Maan in het 4de huis conjunct Cheiron in Ram.)

 

Ontvlambare situaties

 

Voor ons persoonlijke proces kunnen er in deze periode rondom deze Maansverduistering in bijschaduw scherpe woorden zijn die deze oude zaken uit het familieverleden omhoog brengen. Dit kan ook betekenen dat je herbelevingen krijgt en misschien een plotselinge angst of boosheid die je niet direct thuis kunt brengen. Het kan ook gaan om herinneringen uit het multi-dimensionale verleden in andere dimensies waar jouw bewustzijn bestaat (alles bestaat NU, tegelijkertijd). Ook plotselinge aanvallen of ontvlammende ruzies kunnen aan de orde zijn. Maar dit is dus om oude dwalingen ter herstellen. (Mars conjunct Nessus en Neptunus in Vissen in het 3de huis. Mars is Heer van de zwarte Maan in het 4de huis conjunct Cheiron in Ram. Zon in Tweelingen oppositie Maan in Boogschutter vierkant Mars, Nessus en Neptunus in Vissen 3de huis. )

 

Onlogische situaties op scherp

 

Er is in potentie veel woede aanwezig die ook collectief is. Dit kan te maken hebben met de onrechtvaardigheid van het contactverbod rondom corona, maar ook andere bronnen hebben. Er is een enorme onlogica als het gaat om waar mensen wel in contact mogen zijn met elkaar en waar niet. Maar het gaat wel om échte bedrijven en levens die worden benadeeld. Bij veel mensen werkte deze onlogische situaties op de lachspieren, maar dat krijgt nu mogelijk een andere wending. Tijdens deze periode is er een makkelijk ontvlambare energie, die ook door één simpele opmerking kan ontsporen. De boel staat dus op scherp. (Mars conjunct Nessus en Neptunus in Vissen in het 3de huis. Mars is Heer van de zwarte Maan in het 4de huis conjunct Cheiron in Ram. Zwarte Zon 8ste huis conjunct Mercurius 7de huis in Kreeft (onlogisch). )

 

Hogere wijsheid van de ontmoeting

 

De richting-aangever in de horoscoop laat zien dat we in gesprek mogen om met elkaar de essentie helder te maken. De verhalen en het vuur daarvan kunnen in de ontmoeting luchtiger worden en meer in perspectief komen. Ook is het dan mogelijk om een ‘hogere’ wijsheid en essentie aangereikt te krijgen, die een diepe transformerende werking hebben en de eenheid herstellen in de weggestopte lagen van het onderbewuste alle betrokkenen. (Noordelijke Maansknoop in Tweelingen in het 7de huis. Heer is Mercurius in het 7de huis die staat conjunct met de Zwarte Zon in het 8ste huis, beide in Kreeft.) 

 

Natuurlijk evenwicht

 

Deze horoscoop van de Maansverduistering in bijschaduw laat nog een andere laag zien die van zich laat horen en dat is die van het Wezen van onze Aarde. Ook deze laag van ons thuis vereffent een rekening om weer evenwicht te herstellen. Er wordt ons nu veel getoond wat ontspoort is doordat we los zijn van de oorspronkelijke natuurlijke manier van leven. Ik verwacht rondom deze Maansverduistering dat de Aarde in actie komt voor dit herstel en we dit zullen merken met mogelijk wat onrust in de natuur of zelfs natuurrampen. (Zwarte Maan in Ram conjunct Cheiron in het 4de huis. Mars conjunct Nessus en Neptunus in Vissen in het 3de huis. Mars is Heer van de zwarte Maan in het 4de huis conjunct Cheiron in Ram.)

 

Herstel instinct

 

De planeet Mars speelt een hoofdrol in deze horoscoop. Mars is verbonden met het instinct en in het lichaam met de Gal. Zoals ik het afgelopen jaar al vaker in mijn artikelen heb beschreven, zijn we toen we in de dualiteit van de Matrix kwamen, door gevoelens van schuld en schaamte gemanipuleerd om onze ‘dierlijke’ lagen verbonden met het instinct los te laten. Daarmee zijn we een speelbal geworden van manipulatie. Het instinct weet namelijk direct wanneer iets niet klopt of onzuiver is. Daar is geen twijfel, maar een diep weten. Dit zijn wij als mensheid kwijtgeraakt in onszelf. Het heel maken van de afscheiding in ons, daarvan is deze instinctieve onderbewuste kracht een belangrijk onderdeel. (Zwarte Maan in Ram conjunct Cheiron in het 4de huis. Mars conjunct Nessus en Neptunus in Vissen in het 3de huis. Mars is Heer van de zwarte Maan in het 4de huis conjunct Cheiron in Ram.)

Herstel zuivere mannelijke kracht

 

Bij heling van deze kracht van het instinct komt er een rauwe, maar pure mannelijke kracht vrij die super zuiver is, maar niet gepolijst of zich aanpast aan protocollen of regels. Wordt deze kracht onderdrukt, dan worden de vervormde mannelijke krachten onmenselijk, niet te hanteren en dit wordt vaak benoemd als ‘dierlijk of het beest’. We zijn nu bezig om deze krachten te ontdoen van hun dwalingen en te herstellen in hun oorspronkelijke bedoeling. Een heel zuivere mannelijke kracht, die weet en doet wat nodig is. (Zwarte Maan in Ram conjunct Cheiron in het 4de huis. Mars conjunct Nessus en Neptunus in Vissen in het 3de huis. Mars is Heer van de zwarte Maan in het 4de huis conjunct Cheiron in Ram. Zwarte Zon in het 8ste huis in Kreeft.)

 

Pure oorspronkelijke onschuld

 

Als we deze kracht in onszelf toelaten en de ongepolijste zuivere mannelijke kracht weer stroomt, dan komt er ook herstel van het pure onschuldige van het ‘goddelijke kind’ in ons. Die pure onschuld is enorm helend en bevrijdend. Als je deze oorspronkelijke onschuld van wie je in Wezen bent kunt toelaten, dan komt er ontspanning en kun je weer op eigen grond staan en ben je niet meer vatbaar voor manipulatie en verdraaiingen. Dan komt er ook lichtheid in het onderlichaam en de aarding is dan van een nieuwe orde, licht en heel en verbonden met het Wezen van de Aarde. Je staat dan op nieuwe grond in je oorspronkelijke oer-verbinding in harmonie met de grote krachten van het universum. De harmonie en vrede in jouw wereld herstellen zich dan vanzelf. (Zwarte Maan in Ram in het 4de huis conjunct Cheiron oppositie Priapus in Weegschaal in het 10de huis. Mercurius 7de huis conjunct zwarte Zon in het 8ste huis in Kreeft oppositie Diamant in het 2de huis in Steenbok.)  

 

Ik wens je heel veel wijsheid en moed voor het proces van de komende weken.

 

Heb het goed…

© Manuela van der Knaap
www.inzichten.com

Pamela Kribbe channelt moeder Aarde en Maria Magdalena

 Zondag 7 juni om 20:00 uur


Over corona en de ontspoorde mannelijke energie in deze wereld

 

Pamela channelt de Aarde (Gaia) over de relatie tussen de coronacrisis en de diepe invloed van een mannelijke energie die vervreemd is geraakt van het hart, de focus overmatig op het mentale legt en het contact kwijt is met het vrouwelijke.

 

Het vernietigende effect van deze ontwortelde mannelijke energie, zegt de Aarde, is niet iets wat zich alleen in de buitenwereld voltrekt (denk aan de verwoesting van de natuur en de onmenselijkheid van een voornamelijk op consumptie en productie gerichte economie). De ontspoorde mannelijke energie zit ín ons allen en beïnvloedt ons dagelijks denken, voelen en handelen.  Het obsessieve denken, gericht op beheersing en controle, is een tweede natuur geworden, en de huidige crisis wijst op de grenzen aan deze houding. 

 

De natuur, de aarde, geeft die grenzen langzamerhand steeds duidelijker aan; de coronacrisis is één manier waarop de wal het schip keert.   

 

Er is een vrouwelijke energie in de aarde, en in ons als kinderen van de aarde, die gezien en gehoord wil worden. We kunnen haar echter niet horen met het verstand, wel met ons hele wezen, dat zoveel meer omvat dan het denken.

 

Over het voelen vanuit je buik – laat de crisis vóór jou werken

 

Pamela channelt Maria Magdalena over de noodzaak om – juist nu – te gaan leven vanuit je innerlijke weten, dat zich energetisch gezien in de buik bevindt en niet in je hoofd. Maria Magdalena zal erop wijzen dat de ontwrichtende effecten van de huidige crisis vooral dat deel van jezelf raken dat niet in harmonie is met je ziel. 

 

Angst, niet willen voelen, wegvluchten en mentale oplossingen bedenken voor de problemen in je leven, zijn reacties die niet overeenstemmen met wat de ziel in jou wil. Jouw ziel wil niet ‘gelukkig zijn’ op een oppervlakkige manier of ‘alle zaken op orde’ hebben. Jouw ziel wil dat je aandacht geeft aan het essentiële: wat geeft je leven zin, wat ráákt jou ten diepste, waar wil jij echt energie in stoppen? Deze crisis nodigt uit tot een fundamentele herbezinning daarop en Maria Magdalena zal in deze channeling ingaan op het belang van ‘zakken in je buik’ en ‘de diepte ingaan’, opdat het licht van je ziel werkelijk kan indalen.


Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Algemene voorwaarden - Privacybeleid
 - © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland - Lightraisers Worldwide (EN)

© Let op: De afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.