Kijk met de ogen van liefde ♥ Pamela Kribbe ♥ Lichtwerkers Nederland


Liever luisteren?

Lieve mensen,

Ik ben Jeshua, ik ben jullie broer en vriend.

Ik sta heel dicht bij jullie. Voel mijn liefde en nabijheid.

Ik zoek een weg via het menselijk hart. Dat wat mensen verbindt is hun hart. Niet hun overtuigingen, hun ideeën of dat wat ze vinden of waar ze over oordelen: dat drijft mensen juist uiteen. Maar wel hun hart: dat is het verbindingspunt tussen mensen.

Voel je eigen hart op dit moment. Het centrum midden in je borst is een opening. Een poort naar de liefde. Als je kijkt vanuit de ogen van liefde laat je oordelen los. En allerlei tegenstellingen die er lijken te zijn tussen mensen, tussen jou en een ander, bezie je met mildheid en vanuit begrip. En soms kun je voelen dat een ander jou zo benadert. Dat die werkelijk open staat voor jouw verhaal, voor jouw ervaring, en je voelt je dan heel erg gezien en ontvangen door die ander. Dat is een heel bijzondere ervaring. Je komt dan even los van alle oordelen: niet alleen die je van buiten over je heen krijgt, maar ook die je van binnenuit op jezelf afvuurt.

❥ Jullie zijn heel erg gewend om over jezelf te oordelen. Om jezelf constant te bekritiseren en te evalueren: te kijken of je iets goed doet of slecht, hoe ver je bent, waar je nog in achter blijft.

Er is een heel negatieve stem in jullie waardoor je jezelf verdeelt, waardoor je niet met liefde naar jezelf kunt kijken. En soms kan een ander dat wel doen. En die ander kun je op allerlei manieren ontmoeten. Het kan een kortstondige ontmoeting zijn of een langere relatie. Maar de ander spiegelt dan in zo’n moment liefde naar jou toe. En daardoor kun je begrijpen wat het is om jezelf lief te hebben. Die ander kan jou een duwtje geven, je uitnodigen dat voortaan zelf te doen in relatie met jezelf. Werkelijk zacht en open naar jezelf kijken en jezelf bemoedigen en ondersteunen in plaats van steeds te twijfelen aan jezelf en jezelf te bekritiseren. Soms kun je de liefde in je hart alleen openen door die te geven aan een ander. Wanneer je een ander zonder oordeel benadert, vanuit begrip en medemenselijkheid, maak je contact met de energie van liefde. En hoe meer je dat doet in je dagelijkse leefwereld, hoe meer die poort van de liefde zich ook opent naar jouzelf toe.

❥ En daarom vraag ik je nu, neem eens een persoon in je leven waar je gemengde gevoelens over hebt, iemand die je raakt, maar niet altijd positief, iemand die je bezig houdt en van wie je niet goed weet hoe er over te voelen.

Neem die persoon in gedachten en ga naar je hart. Centreer jezelf in je hart. Voel je veilig bij jezelf. Sta stevig in je schoenen. Je bent veilig en beschermd. Je bent een zelfstandig, onafhankelijk wezen, een schepper. Niets of niemand kan jou dat afnemen. En kijk nu vanuit deze krachtige positie met de ogen van je hart naar die ander, wie dat ook is. Het kan iemand zijn uit het verleden of het heden, dat maakt niet uit. En voel dan de energie van die ander; voel eens wat zijn of haar grootste probleem is. Waar hij of zij het meest in vast zit of mee worstelt. Kijk of je dat energetisch kunt oppikken, en laat het verder buiten je. Het is niet jouw probleem, neem het gewoon waar. Voel of zie de pijn in de ander en kijk dan hoe die ander zich opstelt naar jou toe, hoe zijn of haar gedrag is naar jou toe, en hoe dat  voortkomt uit die pijn, uit dat probleem. En zet nu een stap terug. Je hoeft die ander niet te helpen of te redden. Maar als je dat kunt, vergeef hem of haar voor dit gedrag.

❥ Door te vergeven sluit je iets af.

Vanuit je medemenselijkheid, vanuit je begrip kun je een ander zien staan in zijn of haar leefwereld en zien hoe bepaald gedrag tot stand komt. Maar jij hoeft er verder niets mee. Het is niet jouw opdracht om dit op te lossen. Door te geven, door te vergeven zend je liefde uit naar de ander maar tegelijkertijd weiger je nog mee te spelen in een onevenwichtig spel tussen jullie. Een spel van manipulatie of een teveel of te weinig geven en ontvangen: dat spel laat je los. Juist door te vergeven stap je eruit. Daarom is het hart ook een strenge leermeester. Het hart is vol liefde en mededogen, maar het houdt niet van spelletjes. Spelletjes gaan vaak over macht en onmacht tussen mensen. Innerlijk een tekort voelen aan liefde of erkenning en dat bij de ander willen halen: dan kom je al gauw terecht in een machtsspel. En liefde, de energie van het hart, wil daar boven uitstijgen, wil in vrijheid een ander ontmoeten. Daar verlangen jullie naar, ieder van jullie.

❥ Tenslotte vraag ik je nu om te kijken naar je eigen pijn.

Centreer je weer in je eigen hart en voel in jezelf de aanwezigheid van een innerlijk kind dat bepaalde dingen niet begrijpt. Dat verward is geraakt over het leven hier en het moeilijk vindt zich te verhouden tot deze wereld en de mensen erin. Ga naar je eigen diepste verwarring toe. Je kunt het voor je zien in het gezicht van een kind dat in jou woont, bij jou woont, een deel van jou is. Kijk nu naar dit kind en vraag het: wat is jouw grootste angst? Wat is jouw grootste angst in dit leven hier? Kijk er neutraal naar. Ook hier hoef je er niet in te duiken. Het gaat erom wat je voor je ziet heel rustig in je op te nemen. Je zet een stap terug; je kijkt naar je eigen angst, naar het gekwelde kind in jezelf en je vraagt jezelf dan af: Die angst of die pijn in mij, tot welk gedrag leidt dat in mijn leven? Waar leidt het toe in mijn dagelijks leven? Hoe stel ik me op als gevolg van deze angst? Waarin belemmer ik mijzelf? En dan doe je hetzelfde als je zojuist met de ander deed. Je vergeeft jezelf hiervoor. Je ziet: ik heb bepaalde angsten of mijn innerlijk kind heeft bepaalde angsten of een pijn, en dat leidt tot een bepaald gedrag dat belemmerend is of manipulatief of onzeker. Je ziet dit gebeuren in jezelf en je vergeeft jezelf daarvoor. Want je begrijpt het, je begrijpt hoe angst kan leiden tot een bepaald gedrag. Je doet het niet opzettelijk, het is een instinctieve reactie op pijn. En als je jezelf hiervoor vergeeft, en er met begrip en compassie naar kijkt, dan komt er een nieuwe ruimte vrij.

Jullie denken vaak dat als je destructief gedrag in jezelf waarneemt of je ziet jezelf steeds tegen dezelfde muren oplopen, dat je dan moet ingrijpen en veranderen. Maar in deze houding van willen ingrijpen zit al het oordeel dat het fout is wat je doet. Er zit al strijd in zo’n houding en dat helpt je niet.

❥ Door een stap terug te zetten en werkelijk met de ogen van liefde te kijken naar jezelf komt er een heel nieuwe ruimte vrij waarbinnen je bewustzijn gaat verschuiven.

Dus de oplossing komt niet door het probleem rechtstreeks ‘aan te vallen’, maar juist door nieuwe ruimte te creëren, een stap terug te zetten en werkelijk jezelf te begrijpen en liefdevol aan te kijken. Probeer het maar eens. Je zult zelf voelen dat er innerlijk dan iets gebeurt. Dat er vanuit deze ruimte van compassie voor jezelf nieuwe energie gaat stromen en oude gedragspatronen minder dwingend worden, minder noodzakelijk. Liefde werkt altijd ontspannend. En als je ontspannen bent en je veilig voelt in jezelf komen er andere mogelijkheden op je pad, die dienen zich dan vanzelf aan. De wezenlijke stap is de ruimte van je hart openen en van daaruit naar jezelf gaan kijken.

De energie van liefde, van het hart, is aanwezig op aarde. Je kunt je tijdens je leven op aarde op verschillende lagen of niveaus afstemmen. Er is een niveau van angst, strijd, negatief denken en oordeel, maar er is ook een niveau van openheid, liefde en nieuwe mogelijkheden. En de stap naar liefde, naar dat niveau, naar die zijns-laag, die zet je zelf. Het is een keuze. Die kun je dagelijks opnieuw maken door jezelf ruimte te gunnen en met begrip en liefdevolle ogen naar jezelf te kijken.

Ik groet jullie vanuit het hart. Jullie zijn mij zeer dierbaar.

© Pamela kribbe
www.pamela-kribbe.nl

Tekstredactie: Ben van den Broek


 

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief