Jouw unieke weg ♥ Pamela Kribbe ♥ Lichtwerkers Nederland

 

Pamela Kribbe channelt Jeshua

 


Lieve mensen,

Ik ben Jeshua.

Ik ben de vertegenwoordiger geweest van de Christusenergie op aarde in een tijd waarin die energie niet welkom was, niet werd begrepen. Maar het was nodig om kiemen te zaaien, om een impuls aan het bewustzijn te geven. Het collectieve bewustzijn liep vast in die tijd, stagneerde. En wanneer energie of bewustzijn stagneert, verdiept dat de pijn en het lijden in mensen, en wordt het steeds lastiger om vonken van licht op te vangen, om zielscontact te maken.

 Hoe meer angst en onwetendheid de overhand krijgen, des te meer blijven mensen verstoken van contact met hun ziel, die de levende bron is van al hun scheppingen.

Alles wat je creëert vanuit vrije keuze – niet bepaald door je omstandigheden, je jeugd, andere levens – alles wat werkelijk vrij wordt gekozen en gecreëerd, komt uit de ziel als scheppingsbron.

De grootste bedreiging voor het Collectieve Bewustzijn op aarde, voor de Aarde en de mensheid als geheel, is dat mensen, individuele mensen het contact verliezen met de scheppende bron van binnen, met de ziel.

 Als dat gebeurt, raakt de mens gefragmenteerd, verdwaald. Hij verliest z'n kern en wordt een speelbal van uiterlijke invloeden, van angsten vooral, en is geneigd zich aan te passen aan de bestaande orde.


 

Die mens die zielscontact ontbeert, zoekt zekerheid en houvast bij de bestaande orde, de sociale kringen waarin hij of zij verkeert; het erbij horen, het voldoen aan verwachtingspatronen van buiten, daar zoekt die mens redding in.

Dit is echter een dwaalweg, want ook in deze tijd vraagt het collectieve bewustzijn op Aarde om vernieuwing en verandering, om het ontsluiten van nieuwe wegen.

Jullie doen in essentie hetzelfde als wat ik deed in mijn tijd, hoewel er nu meer openingen zijn in het collectieve veld om de Aarde heen


Er is een breder gedragen veld, een breder gedragen impuls om te groeien naar een hartgedragen bewustzijn waarin de eenheid tussen al het levende, tussen mensen maar ook tussen mens en natuur weer voelbaar wordt. En jullie worden allemaal bewogen, zijn aangeraakt door het verlangen, oprecht vanuit de ziel, om bij te dragen aan deze bewustzijnsverandering.

 Wanneer je die roep in je ziel voelt, is dat een teken dat je hart ontwaakt is en je verbonden bent met diepere lagen van jezelf.

Om de ziel en jezelf te volgen en om afstand te doen van verwachtingspatronen van ouders, familie, vrienden, collega’s, en werkomstandigheden, dat vraagt om moed.

De weg naar binnen, naar herstel van het contact met je oorspronkelijke ziel, die weg naar binnen vereist moed en het vermogen om bewust pijn te dragen


Die weg vraagt erom dat je je eigen pijn onder ogen ziet, en ook eerlijk je eigen angsten die ongetwijfeld omhoogkomen als je de weg naar binnen gaat.

Als je ontwaakt, als je de roep van je ziel gaat horen, is het vaak zo dat het leven eerst moeilijker, zwaarder lijkt te worden, omdat je je heel bewust wordt van je angst en je aanpassingsdwang, van  het verlangen erbij te horen of niet afgewezen te worden.

 Hiermee word je geconfronteerd als je de fluisteringen van je ziel gaat volgen. Op allerlei gebieden - in relatie met je familie, met je geliefde, met je gezin, met je werk - in alles word je uitgedaagd om je eigen authentieke weg te volgen.

Ik vraag je nu om heel teder en respectvol met jezelf om te gaan. Het volgen van het pad van je ziel maakt je kwetsbaar, gevoelig, open. Hierin schuilt een grote kracht.

Een kwetsbaar mens is oneindig veel creatiever en levendiger dan een geharnast mens. Maar om deze kwetsbaarheid te kunnen dragen in deze harde wereld, is het nodig om jezelf op waarde te schatten en te omringen met de aandacht en de zorg die jij als ontwakend mens nodig hebt.

Je kunt niet verwachten dat daarin wordt voorzien door je omgeving


Als jij een stap uit het massabewustzijn zet, het Collectieve Bewustzijn, sta je alleen en is het van groot belang te beseffen wie jij bent en wat je rol is, en jezelf te omringen met aandacht en zorg, zoals ik zei.

 Ik vraag je om dat nu te doen door met je aandacht naar binnen te gaan en via je adem in je buik te zakken.

Sluit je even af voor je omgeving en richt je aandacht, je aanwezigheid, helemaal op jezelf. Voel het veld van energie dat jou omgeeft en dat bij jou hoort.

Word je bewust van je voeten op de grond, je contact met de Aarde.

Voel de energie van Moeder Aarde en voel hoe zij jou herkent. Zij is een levend wezen, een bezield wezen met een enorme intelligentie, met een heel oud ‘weten’.

Voel hoe zij jou welkom heet en je wilt helpen om jouw zielsmissie, jouw zielspad te voltooien. De Aarde is er om jou te steunen.

En voor een deel zit de Aarde in jou via je lichaam, je lichaam van vlees en bloed. Je lichaam draagt in zich de taal en de intelligentie van de Aarde, van Gaia. Maak contact met deze laag.

De cellen van je lichaam zijn gemaakt van Aardse stof, van materie, maar hun motor, hun bron is jouw ziel. Jouw unieke ziel is de werkelijke schepper van jouw levende lichaam. Er is een samenwerking tussen de natuurlijke kracht van de aarde en jouw unieke ziel. En het lichaam dat jij nu bewoont is een manifestatie van deze beide krachten. Beschouw het met eerbied.

Laat alle uiterlijke oordelen los die je mogelijk heb over je lichaam.

Voel het innerlijke leven en de Goddelijke natuur van je lichaam. En stel je voor dat je je bewust wordt van de aanwezigheid van je ziel in je lichaam. De ziel is in jouw lichaam, is niet ergens ver boven of buiten je.

 Zonder de ziel zou jouw lichaam niet bestaan.

Stel je voor dat in iedere cel van je lichaam de intelligentie en de informatie van jouw ziel aanwezig is als vonken van licht. Voel dat door je hele lichaam stromen. Verwelkom je ziel daar.

En kijk dan eens of er een plek is in je lichaam die wat gespannen voelt of die eventueel pijnlijk is, waar je last van hebt. Is er nu een plek, een plaats in je lichaam of in je energieveld die je aandacht trekt? Waar je voelt dat de stroming van je ziel stagneert? Laat het maar vanzelf opkomen en als je wilt kun je een beeld laten verschijnen dat past bij deze gestagneerde energie, iets wat jou informatie geeft van het waarom van deze stagnatie.

Kijk daar liefdevol naar. Je hoeft niet iets te doen.

 Alleen te voelen en waar te nemen waar het blokkeert en daar zacht naar te kijken.

Wellicht zie je een kind in dat verstopte of gestagneerde deel. Een kind dat bij jou hoort, een innerlijk kind dat zich graag zou bevrijden, maar dat gebukt gaat onder bepaalde angsten of oordelen.

Kijk eens of je dat kind kunt bevrijden.

Of je kunt vragen aan hem of haar wat het nodig heeft om zich vrijer te kunnen uitdrukken en ontplooien. Stel je voor dat je dit kind aankijkt. En realiseer je dat de heling onmiddellijk begint, wanneer je op deze manier contact maakt met een geblokkeerd deel in jezelf.

Als je zonder oordeel vrij en open kijkt naar donkere delen in jezelf, gaat er liefde stromen


 Dat is helend op zich. Een deel dat verdwaald is, komt bij je terug. Laat dit gebeuren.

 Ontvang het kind in jezelf dat verdwaald of verstopt is geraakt. Het is een bron van leven en wil naar je toe komen.

Nu wil ik iets zeggen over het werk dat jullie doen in deze wereld, het lichtwerk.

Op het moment dat jij diep naar binnen gaat, jezelf onderzoekt, de confrontatie aangaat met de duistere delen van jezelf, doe je tevens iets voor het Collectief Bewustzijn. Je graaft een nieuwe weg, je opent mogelijkheden voor het grotere veld van bewustzijn om opgetild te worden naar een ander niveau, een niveau van meer openheid, warmte, liefde.

Deze weg die soms heel eenzaam lijkt, die om moed vraagt en focus, die doe je niet alleen voor jezelf.

Wat jij uiteindelijk te geven hebt aan anderen is jouw eigen ontwikkelingsweg, de weg die jij met veel pijn en moeite bent gegaan


De heelwording en transformatie die zich aan jou voltrekken, dat is jouw grootste gift aan de mensheid.

Je kunt van alles doen om jezelf te ontwikkelen, om vaardigheden, opleidingen, instrumenten tot je beschikking te krijgen, maar de essentie van wat jij te delen hebt, dat ben jij. Dat is jouw unieke ziel in contact met jouw Aardse persoonlijkheid en de transformatie die je innerlijk hebt volbracht. Dit is het licht dat jij uitstraalt, een eigen uniek licht.

Niemand bewandelt dezelfde weg.

Jouw unieke licht trekt specifieke mensen aan en tegelijk trek je zo mogelijkheden aan op je eigen unieke weg, zowel privé als op het gebied van werk. Dus ook als jij vanuit het contact met je ziel de weg weer naar buiten gaat, je manifesteert in de wereld, wees je dan erg bewust van de scheppende bron in jou, de ziel in jou.

Ook als het gaat om lichtwerk, is het de bedoeling jouw unieke weg te volgen en je niet te veel aan te passen aan bestaande normen en ideeën, om goed te voelen wat bij jou past, wat jou dient, welke vorm jou dient in plaats van dat jij de vorm dient. Hier doel ik op als ik zeg: neem jezelf serieus en besteed aandacht en zorg aan jezelf als lichtwerker.

 Je bent en blijft kwetsbaar en gevoelig, juist omdat je zo dapper de innerlijke weg volgt.

Stel je jouw unieke gave of geschenk aan deze wereld, die voortkomt uit jouw zielsstroom, nu eens voor als een bloem, die vanuit je hart naar buiten straalt met haar licht. Kijk of je een bloem kunt zien in het midden van je hart die jouw energie weerspiegelt. En stel je voor dat je deze kostbare energie, geboren uit jouw innerlijke transformatie, deelt met de wereld, met mensen, met de maatschappij.

Kijk eens hoe die stroom eruit ziet.

Voel je dat die unieke energie die bij jou hoort, bij jouw weg, dat die z’n weg vindt in je werk, in je relaties in de wereld om je heen? Of voel je dat je nog iets tegenhoudt?

En kijk ook eens hoe die energie, die stralende bloem in je hart, hoe die ontvangen wordt door de mensen om je heen.

Neem eens een persoon in gedachten die heel belangrijk is voor jou. Stel je voor dat je tegenover die persoon staat en dat je de energie van jouw bloem, van het hart in jou, uitreikt, aan die persoon geeft. En kijk dan of die ander dit werkelijk kan ontvangen. Of die weerstand biedt of er juist heel open voor is. Kijk ernaar zonder oordeel.

Dit kun je ook doen als het gaat om werk in het algemeen: voelen of jouw energie kan uitstromen op een bepaalde plek in een bepaalde situatie, en of die ook echt ontvangen wordt


 Dat wil zeggen: begrepen en gewaardeerd.

Dat is belangrijk. Ga zorgvuldig om met jezelf. Bewaar en koester de bloem in je hart, die is enorm kostbaar.

Ten slotte vraag ik je om mijn aanwezigheid te voelen. En ik ben hier niet alleen.

Jullie worden allen omringd door liefdevolle gidsen die jou steunen op je weg. Als mens en als lichtwerker. Jullie worden omringd door licht en steun uit niet-Aardse sferen. Er wordt veel van je gehouden. Voel het respect en de zorgzaamheid die er vanuit onze sfeer zijn voor jou. En behandel jezelf op dezelfde manier.

Ik groet jullie vanuit innerlijke verbondenheid. Weet: ik ben nooit ver weg. Wij zijn één.

 

© Pamela kribbe
www.pamela-kribbe.netBlijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Algemene voorwaarden - Privacybeleid
 - © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland - Lightraisers Worldwide (EN)

© Let op: De afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.