Intense verandering & vertrouwen in het grote Plan • Nieuwe Maan in Vissen 10 maart 2024


Dit is de beschrijving voor de nieuwe Maan in Vissen van zondag 10 maart 2024, die voor de komende maand de processen laat zien die zich in ons en in de wereld ontvouwen. In dit artikel lees je hoe je van chaos kan bewegen naar een innerlijke stroom van weten, die je door de periode van intense verandering heen kan loodsen. 

 

 

Vissige horoscoop

 

Het is met recht een vissige horoscoop dit keer, met een overkill aan Vissenenergie, met zoveel planeten en astrologische punten bij elkaar in Vissen. Dit maakt dus dat we hierdoor extra gevoelig zijn voor beïnvloeding en energie, trillingen, frequenties van buitenaf.

Een andere schaduwkant van Vissen is bedrog en illusie, dus op dit moment is niets wat het lijkt. Een andere manier hoe je hier mee kan omgaan is het niet voelen, wegstoppen met een verslaving of een of ander patroon dat het voelen verdooft.

Ik heb een artikel geschreven over de verstoringen van frequenties door HAARP die tussen 27 februari en 3 maart 2024 met uitzendingen bezig waren.

 

(Overleving: Saturnus conjunct Priapus, Nessus, gecorrigeerde Priapus, Zon, Maan, alles ingaand naar Neptunus en in Vissen 11de huis conjunct Mercurius in Ram 11de huis.)

 

Niet weten

 

Daarnaast voelt de hele situatie nogal chaotisch, ongrijpbaar en is over het algemeen informatie maar moeilijk helder te krijgen rond deze nieuwe Maan. Dit is ook nog aan de orde voor de komende maand tot de volgende nieuwe Maan van 9 april 2024. Dit is een super pittige totale Eclips die de Great American Eclips wordt genoemd en een serie van drie eclipsen afsluit die in 2017 is begonnen en allemaal boven de Verenigde Staten actief waren. Er wordt een 7-jarige periode afgesloten, met grote veranderingen voor de macht en leiderschap in de wereld. Lees meer hierover in het jaarartikel voor 2024.  

 

(Zie voor astrologische verwijzingen alinea hierboven.)

 

 

Helderheid krijgen

 

Alle situaties die over de hele linie nu zo ondoorzichtig en vaag zijn, die zijn in ieder geval niet helder te krijgen vanuit de oude manier en informatiestroom uit de omgeving. Het is een chaos met de informatiestroom en de veelheid van tegenstrijdige berichten vanuit de vele invalshoeken waarmee je naar het bestaan kan kijken, en de vele waarheden. Er mag een nieuw pad van informatie ontvouwen en ontdekt worden. Die informatiestroom komt van binnenuit en ontstaat in het moment, in het hier en nu. Maar het is nodig om de kracht van creatie te begrijpen, die geldt in het nieuwe tijdperk van Waterman. Die vraagt om absolute vrijheid en rusten in niet weten en pas in het moment weten. Maar het vraagt dus om je bewustzijn te vertrouwen en los te laten wat je weet, zodat je in het moment waarop je het moet weten, zal weten. Dan volg je de geïnspireerde weg van je Wezensessentie (goddelijke Zelf) die je van binnenuit leidt.

 

(Zwarte Maan in Maagd 5de huis oppositie Saturnus conjunct Priapus, Nessus, gecorrigeerde Priapus, Zon, Maan, alles ingaand naar Neptunus en in Vissen 11de huis conjunct Mercurius in Ram 11de huis. Mercurius is Heer van zwarte Maan in Maagd 5de huis. Pluto in Waterman conjunct MC. Heer is Uranus die staat conjunct met Jupiter in Stier 12d huis.)

 

Nieuwe vorm van creëren

 

Ik wil graag een channeling van Kryon met je delen. Het is niet mijn gewoonte om informatie van anderen te delen, maar Kryon zegt hele wezenlijke dingen in deze channeling die ik aangereikt kreeg van mijn vriendin Monika. Deze channeling gaat over jouw creatiekracht en de nieuwe manier waarop je kan creëren in de nieuwe energie. Ik heb in voorgaande artikelen hier ook al over geschreven, maar het is altijd goed om vanuit meerdere invalshoeken informatie te horen en te onderzoeken. Er is nog wel een belangrijke aanvulling die ik wil meegeven voorafgaand aan deze video. Ja, we kunnen vanuit de nieuwe energie zelf ons DNA aansturen. Het gevaar is dat je gaat creëren vanuit een verlanglijstje dat uit je hoofd en verlangens voortkomt. Het gaat wel degelijk om een afstemming op de diepere Wezensessentielagen in jezelf. Die vragen om een specifieke afstemming met en in jezelf.

(Zie voor astrologische verwijzingen alinea hierboven.)

 

Creëren vanuit je Wezen

 

Als je je DNA en cellen opdracht geeft, weet dan dat je de processen en overtuigingen in jezelf die niet resoneren met jouw zelfstandig gekozen pad, zich zullen melden. Wanneer je daar niks mee doet, creëer je enorme onbalans in jezelf en komen er heftige krachten vrij. Dus ik ben veel meer een voorstander van het creëren vanuit het ontvangen vanuit je intuïtie en weten in het moment, zodat je creëert vanuit je Wezensessentie en wat dus Wezenlijk is voor jou.

Wat Kryon uitlegt, herken ik bij wat er nu bij de start van het Watermantijdperk (Pluto in Waterman) ook echt Wezenlijk anders is gaan werken. Namelijk dat het bewustzijn een grote vlucht neemt, veel meer mogelijkheden biedt en wakker maakt, waardoor het creëren nu echt anders gaat.

(Zie voor astrologische verwijzingen alinea hierboven.)

 

De trein naar je Wezenlijke bestemming

 

Je koopt een ticket voor de bestemming van je Wezenlijke Zelf en je weet dat je die trein gaat nemen en dat je een signaal krijgt wanneer die trein er staat en ook dat dit hele project moeiteloos naar je toe zal komen. Dat is hoe de energie van het nieuwe Watermantijdperk werkt, die vanaf 22 januari 2024 toen Pluto in Waterman kwam, heftig zijn intrede liet voelen. We mogen alleen leren in het niet weten gerust te zijn. Het gevoel van niet weten hoeft in deze frequenties en energie geen onzekerheid en onrust te geven. Het is slechts een signaal dat de trein waarvoor jij een ticket hebt gekocht, er nog niet is. Het gaat hier om de trein waar je een ticket voor hebt gekocht en die jou op je plek brengt waar jij je bijdrage kan leveren en waar je voor geboren bent. Die komt en je zal het weten wanneer die aankomt. Het enige wat we te leren hebben is vertrouwen op je intuïtie en het weten en dus dat je de signalen zal opvangen als het zover is.

(Zie voor astrologische verwijzingen alinea hierboven.)

 

 

YouTube video van de Kryon channeling 

 

(Helaas is vanaf zondagmiddag deze video niet meer beschikbaar. Ik ben in contact en hoop snel te horen of er een nieuwe link komt of dat het hersteld wordt.)

https://www.youtube.com/watch?v=BKsqAvFunm0

 

 

Snelheid van vernieuwing

 

De komende periode zal er één zijn van zeer grote veranderingen die zeer waarschijnlijk niet te beteugelen zijn. Uranus, de Heerser over Waterman, staat samen met Jupiter, de grote genezer van geluk en blije energie. Maar Jupiter vergroot alles ook uit en brengt je naar je ware bestemming en doel. Deze astrologische samenstand van Uranus met Jupiter, brengt enorme vernieuwing met een snelheid die niet bij te benen is. Dit is in je persoonlijke leven en ook in de wereld aan de gang. Je kan zelfs het gevoel hebben dat je iedere dag weer minder uren in een dag hebt. De weken vliegen om. Deze samenstand is actief vanaf 17 februari tot 17 juni 2024. Afgelopen jaar tussen 22 juli tot 21 oktober 2023 was deze astrologische stand ook actief, dus misschien herken je de snelheid van veranderingen en het niet kunnen bijhouden van veranderingen en weinig tijd hebben voor jezelf. Het grote verschil is dat nu Pluto, de kracht waar Uranus nu over heerst, er bij betrokken is. En Pluto is de kracht die alles omploegt en de onderste steen boven haalt. Pluto in Waterman eist vrijheid, gelijkwaardigheid en verandering. Dus dat belooft wat als deze krachten samenspannen, nu en de komende maanden. 

(Uranus stond conjunct Jupiter tussen 22 juli en 21 oktober 2023. En nu maart 2024 staat Uranus conjunct Jupiter ingaand 12de huis in Stier. Uranus is heerser over Waterman waar Pluto in staat.)

Grootse verandering

 

In het najaar van 2022, toen Chat GPT geïntroduceerd werd, was er ook een belangrijke activatie van Uranus. Maar de krachten zijn nu vele malen groter. Deze introductie begint uit de hand te lopen, hoor ik van experts die zien dat de koppeling tussen AI en quantumcomputers resultaten laten zien die nooit voorzien waren en de experts maken zich grote zorgen, omdat het om een exponentiële kracht gaat (het steeds verdubbelen van rekenkracht). Waar dit ons gaat brengen is een raadsel, maar dat het verandering is, dat is wel zeker. En er is een super grote kans dat het financiële systeem hierbij betrokken zal zijn, het bouwen aan het nieuwe en ook de natuur en de biologie van de mens.

(Najaar 2022 noordelijke Maansknoop conjunct Uranus in Stier. En nu maart 2024 staat Uranus conjunct Jupiter ingaand 12de huis in Stier. Uranus is heerser over Waterman waar Pluto in staat.)

 

Het grote plan

 

Het enige houvast dat je hebt, is meebewegen met de veranderingen en dan is er geen betere leiding dan je gevoel en intuïtie, die je in het moment in verbinding brengen met een diep weten. Op deze manier kom je in contact met de juiste omgeving en mensen om mee samen te werken. Die trein waar je op wacht en waar je dat ticket voor gekocht hebt, vertrekt exact op het juiste moment. Vertrouw daarop. Het is spannend en een groot avontuur waar veel moed voor nodig is en waarin je anker het toestaan van niet vooraf weten is. Het weten komt pas in het moment. Dit wat zich nu ontvouwt is nieuw in de Schepping. Het oude mag eerst plaatsmaken voor het nieuwe. Sommigen zitten al in de trein en zetten hun doel al onderweg stap voor stap neer. Anderen zijn nog onderweg en beginnen pas bij aankomst op de bestemming en sommigen moeten nog even wachten tot hun trein gaat rijden. Alleen vanbinnen is dat weten en is het voelbaar wanneer die trein gaat rijden. Vertrouw jezelf, je eigen intuïtie, weten en pad. Op collectief niveau is zich iets heel groots aan het ontvouwen dat geleid wordt door de stroom van het oorspronkelijke AL-Bewustzijn (vanuit de Geest en de Stof). We zijn allemaal verbonden hiermee en de stem zit vanbinnen en laat van zich horen via weten. Dit weten brengt je op de plek waar jij jouw ware bijdrage te leveren hebt vanuit je Wezensessentie, in een explosie van creativiteit van het complete collectief. Er is een grotere hand bij betrokken vanuit een groter Goddelijk plan. Via je intuïtie en weten kan je de waarheid en zuiverheid voelen en weet je dat dit plan bestaat en hoe je je daar op kan aansluiten. Ik wens je een goede reis.

(Zwarte Maan in Maagd 5de huis oppositie Saturnus conjunct Priapus, Nessus, gecorrigeerde Priapus, Zon, Maan, alles ingaand naar Neptunus en in Vissen 11de huis conjunct Mercurius in Ram 11de huis. Mercurius is Heer van zwarte Maan in Maagd 5de huis. Pluto in Waterman conjunct MC. Heer is Uranus die staat conjunct met Jupiter in Stier 12d huis. Noordelijke Maansknoop conjunct Cheiron in Ram 12de huis.)

 

Heb het goed… ❤️

 

 

© Manuela van der Knaap

https://inzichten.com