Het grote kosmische Levensvuur • Volle Maan in Vissen van woensdag 2 september 2020 ♥ Manuela van der Knaap ♥ Lichtwerkers Nederland

Dit is de beschrijving van de processen rond de volle Maan in Vissen van woensdag 2 september 2020. Deze volle Maan geeft ons een diep inzicht in het verschil tussen universele waarden en waardesystemen die wij mensen op Aarde gebruiken. Op collectief niveau wordt er een nieuwe maatschappelijke structuur wakker en wordt ‘The Great Reset’ gepresenteerd aan de mensheid. Voor ieder persoonlijk is er diepe transformatie bezig om het Kosmische levensvuur te integreren en komen er nieuwe magische lagen van communicatie vrij in ons. Je leest hier meer over in dit artikel, ik wens je veel leesplezier…

 

Afwezigheid van universele waarden

 

Het overlevingsmechanisme van deze volle Maan laat moeite zien om verbinding te vinden met elkaar en om de verschillen in elkaars waardesysteem te overbruggen. In deze periode word je je waarschijnlijk enorm bewust van wat voor jou belangrijke waarden zijn. De manier waarop dat duidelijk wordt ontstaat doordat je gaat voelen waar de schoen wringt als het gaat om het aardse waardesysteem. Dat aardse waardesysteem wordt gemeten met geld. Een dienst of product is een geldbedrag waard en wordt geruild voor geld. Onder het mom: ‘geld is uitwisseling van energie’ mag je de ander gewoon een poot uitdraaien en een groter deel van de taart nemen. Dat is in de dualiteit een waarde die wordt ondersteund en zelfs verheerlijkt. Dus hoe groter het deel van de taart is die je kunt veroveren, hoe meer respect dit afdwingt. Dit gaat ook over het nemen van verantwoordelijkheid en op een authentieke en verantwoorde manier leven. De energie van deze volle Maan in Vissen laat diep verdriet voelen hierover en over de afwezigheid van universele waarden zoals bijvoorbeeld liefde, vriendschap, zorgzaamheid, zuiverheid en gewoon omdat je er blij van wordt als drijfveren in het leven. Maar maakt je ook bewust van waar jij staat en wat jouw waarden zijn.

(Priapus in Weegschaal in het 2de huis, zwarte Zon conjunct Venus in het 11de huis in Kreeft. Zwarte Maan conjunct Mars vierkant Diamant, Jupiter, Pluto en Saturnus in Steenbok 5de huis.)

 

Strijd

 

Er kan veel strijd zijn om los te komen van omstandigheden en verbindingen die knellen, maar ook zijn er in deze periode regelmatig plotselinge botsingen met anderen, omdat belangen niet verenigd kunnen worden en er geen verbinding is. Strijd kan zomaar oplaaien als je  bijvoorbeeld boodschappen aan het doen bent en de opgelegde regels niet worden nageleefd en angst voor boetes of voor het virus het overneemt. Dit gaat dus ook over het nemen van verantwoordelijkheid en grenzen en over helder krijgen of de verantwoordelijkheden in de verbinding met de ander wel kloppen, en dus opgelegd en niet echt van jou zijn. Deze strijd kan enorme spierpijn en verstarring teweegbrengen in het lichaam. Spieren laten dan een blokkerende energie ervaren. Velen ervaren deze blokkade in de nek en rug. Spieren, armen en de kaken zijn allemaal verbonden met Mars en die kracht staat onder druk in deze periode.

(Zwarte Maan conjunct Mars in het 8ste huis vierkant Diamant, Jupiter, Pluto en Saturnus in Steenbok 5de huis.)

 

Strijd met het systeem

 

Die strijd is ook actief tegen het bestaande maatschappelijke systeem waarin het bestuur in handen gekomen is van kleine groepen rijken en bestuurlijk zijn deze krachten door nationale regeringen niet meer te corrigeren. Dit zien we trouwens ook in de criminaliteit, die steeds meer speelt met de huidige bestuurders. Op dit moment is er enorm veel strijdlust richting de bestaande structuren (bestuur en systeem) die vanuit allerlei lagen aangevallen wordt met nieuwe initiatieven en correcties. We zien in heel Europa grote demonstraties tegen de coronaregels en de noodwet die in verschillende landen er al doorheen is gedrukt. Het diepere proces gaat om het terughalen van de autoriteit naar jezelf, waardoor je weer authentiek en autonoom kunt leven en Zijn.

(Zwarte Maan conjunct Mars vierkant Diamant, Jupiter, Pluto en Saturnus in Steenbok 5de huis. Noordelijke Maansknoop in het 10de huis in Tweelingen, Heer is Mercurius in Maagd 1ste huis oppositie Maan conjunct Neptunus in 7de huis in Vissen.)

 

'The Great Reset'

 

Op collectief niveau zien we dit bijvoorbeeld terug in het World Economic Forum dat de week voor deze volle Maan, een heel nieuw waardesysteem ‘The Great Reset’ presenteert. Dat kan wel gezien worden als een aanval op de waardigheid van het menselijke bestaan, omdat digitalisering en robotisering en integratie met mensen beschouwd wordt als de nieuwe heilige graal. Het kan allemaal prachtig worden, maar het wordt met deze nieuwe systemen ook wel heel eenvoudig om de mens tot robot te maken.

(Zwarte Maan conjunct Mars vierkant Diamant, Jupiter, Pluto en Saturnus in Steenbok 5de huis.)

 

❥ Hieronder zie je een video met een analyse van ‘The Great Reset’.

 

 

 

Maatschappij voor het Watermantijdperk

 

Deze horoscoop van de volle Maan laat zien dat er transformaties en vernieuwing actief zijn voor waardesystemen. In het slechtste geval zijn het manipulaties. Het is ook belangrijk om niet uit het oog te verliezen dat in een periode van grote veranderingen, velen een gooi zullen doen naar de macht, maar de geschiedenis laat zien dat dit nog nooit voor langere tijd gelukt is. Het is dus niet nodig om in de angst te schieten over de chaos die er nu bestuurlijk heerst. Deze grote verschuivingen zijn noodzakelijk, om te komen tot een nieuwe maatschappijvorm die wel verbonden is met de watermanprincipes en de basis kan vormen voor het Watermantijdperk. Inspiratie over vernieuwende visies en initiatie van nieuwe modellen zijn daarin van levensgroot belang. 

(Zwarte Maan in Ram conjunct Mars en Cheiron 8ste huis oppositie Priapus in Weegschaal. Zwarte Zon in het 8ste huis ruim conjunct met Venus in het 11de huis in Kreeft. Zwarte Maan conjunct Mars vierkant Diamant conjunct Jupiter, Pluto en Saturnus in Steenbok 5de huis.)

 

Nieuwe maatschappelijke vorm

 

In de onderstaande video legt Professor Bob de Wit uit dat we onderweg zijn naar een nieuwe maatschappelijke vorm. Op dit moment zien we dat de grote technologische bedrijven (Corporate States/Nations) vrij spel hebben en te groot en internationaal zijn om hen regels op te kunnen leggen. De komende tijd gaan er nieuwe maatschappelijke vormen ontstaan door initiatie van moedige visionaire mensen die een tegenbeweging op gang brengen. Er zal dus nog wel even wat onrust zijn voordat de nieuwe maatschappelijke vorm gevonden is. Deze volle Maan in Vissen is daarin een hele belangrijke. 

(Noordelijke Maansknoop in Tweelingen in het 10de huis. Mercurius in Maagd 1ste huis oppositie Maan conjunct Neptunus in Vissen 7de huis. Zwarte Maan in Ram conjunct Mars en Cheiron 8ste huis.)

 

Nieuwe stappen voor het Watermantijdperk

 

Prof. Bob de Wit legt ook uit dat deze nieuwe maatschappijvorm veel mogelijkheden geeft om de Watermanprincipes te gaan leven. Deze waarden zijn vrijheid, gelijkwaardigheid, bewustzijn, vriendschap en nieuwe vormen voor samenleven in groepen (communities). Hieronder zie je de video over vernieuwingen van het maatschappelijke model vanuit wetenschappelijke invalshoek. Prof. Bob de Wit in gesprek met Flavio Pasquino bij Café Weltschmerz:

 

Nieuwe vormen van communicatie

 

Op persoonlijk niveau zijn er grote transformaties bezig. Er worden nieuwe lagen in ons onderbewuste actief. Diepe, intense en ongrijpbare angsten, schuld en schaamte worden voelbaar en helder zodat ze kunnen worden losgelaten. Dit kunnen processen zijn waarin een diepe overtuiging van het eigen onvermogen de kern is en die ooit ontstaan is door verwijtbare schuld en nog steeds op je drukt. We ervaren steeds nieuwere en diepere oerlagen waarvan het oorspronkelijk de bedoeling was dat die op Aarde geleefd zouden worden. Deze nieuwe oerlagen zijn als het ware nieuwe zintuigen die op een nieuwe manier communiceren met de Aarde, de kosmos en de omgeving. Maar door angst, schuld en schaamte gevangen, hebben we die oorspronkelijke verbinding met de Aarde losgelaten en ontstond het onderbewuste. We maken de diepe angsten vrij en zetten ze om naar oerkracht. Ieder persoonlijk maakt op dit moment enorme groei door in het bewust maken van wat wij hebben weggestopt in het onderbewuste en daarmee bevrijden wij ons uit het gevangenschap van de dualiteit.

(Noordelijke Maansknoop in Tweelingen in het 10de huis. Mercurius in Maagd 1ste huis oppositie Maan conjunct Neptunus in Vissen 7de huis. Zwarte Maan in Ram conjunct Mars en Cheiron 8ste huis.)

 

Energetisch vrij Zijn

 

De nieuwe lagen die nu bij deze volle Maan energetisch vrijkomen in ons zijn stromend, super verfijnd en hebben in de verbinding een magisch tintje. Het is bijna meer een soort ademen met de omgeving vanuit iedere cel. Maar ze kunnen alleen stromen als jij je hebt vrij gemaakt uit beklemmende banden met anderen of met macht buiten jezelf. Daarvoor is het nodig om heel duidelijk te communiceren wat jij nodig hebt en los te laten dat er een oplossing moet komen. Soms is het beter om afscheid te nemen omdat de belangen niet bij elkaar te brengen zijn. Dat kun je pas uitvinden als ieder op een gelijkwaardige manier zichzelf zichtbaar kan maken. 

(Uranus sextiel Maan conjunct Neptunus 7de huis en Uranus driehoek Mercurius in Maagd 1ste huis. Zwarte Maan conjunct Mars vierkant Diamant conjunct Jupiter, Pluto en Saturnus in Steenbok 5de huis. Zwarte Zon conjunct Venus (ruim) oppositie Diamant Jupiter, Pluto en Saturnus in Steenbok 5d huis.)

 

Kosmisch levensvuur integreren

 

Het knalgele mineraal Bruciet van een topkwaliteit met een wakkere Wezenskern helpt om blokkades vloeibaar te maken en de communicatie en uitwisseling tussen binnen en buiten te openen, zoals ik hier in het artikel heb beschreven. Het is dus een prima mineraal om je te helpen om die nieuwe kosmos-aarde verbinding te openen. De enorme ophoping en uitbarstingen van hitte en vuur in het lichaam, die sinds een paar weken zo intens aanwezig is bij veel mensen, verdwijnt of gaat op hun eigen tempo, stap voor stap beter doorstromen als ze met dit mineraal mediteren.

❥ Als het nieuwe kosmische levensvuur niet goed kan worden toegelaten, dan is het mogelijk dat er bloeddruk problemen ontstaan, schommelingen in de bloeddruk of een bloeddruk die gevaarlijk hoog is.

Het is gewoon opvallend hoeveel mensen plotseling deze klachten hebben met betrekking tot de bloeddruk. Bekijk dan of er emotionele of lichamelijke blokkades zijn die dit kosmische levensvuur niet kan toelaten of tijd nodig hebben om de blokkades op te lossen en te verteren. Misschien kun je uitproberen of deze speciaal kosmisch geopende Bruciet iets voor je kan betekenen. Ik heb net een grote partij geïmporteerd uit Pakistan, van een ongelofelijke topkwaliteit en heel betaalbaar (tussen 10 en 35 euro.)

 

Authentiek op eigen grond staan

 

Als je het nieuwe kosmische levensvuur in het energielichaam tot in de fysieke lagen kan laten stromen, dan kunnen de beklemmende verbindingen buiten jezelf ook niet meer aanhaken. Dan kun je die nieuwe oerverbindingen met de Bron en de Aarde optimaliseren en van daaruit ontstaat dan het nieuwe verfijnde stromen en het communiceren met de omgeving, zonder jezelf te verliezen. Hierdoor weet je wat je waard bent en wat jij belangrijk vindt en wat dus jouw basiswaarden zijn. Je leeft dan je authentieke Zelf en staat letterlijk op eigen grond en wordt gesteund en gevoed door het Wezen van de Aarde en de Bron. Deze volle Maan in Vissen maakt deze nieuwe lagen van expressie in ons wakker. Dit zijn nieuwe lagen van het Kosmische Mens zijn. 

(Zwarte Maan in Ram conjunct Mars en Cheiron 8ste huis oppositie Priapus in Weegschaal in het 2de huis. Zwarte Maan conjunct Mars vierkant Diamant conjunct Jupiter, Pluto en Saturnus in Steenbok 5de huis. Zwarte Zon ruime conjunctie met Venus in het 11de huis)

 

Heb het goed...

 

© Manuela van der Knaap 
www.inzichten.com 

 

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief