Het afbrokkelen van valse funderingen ♥ Marilyn Raffaele ♥ Lichtwerkers Nederland

 

Marilyn Raffaele channelt The Arcturian Group

 


Dierbare lezers, welkom bij deze boodschap die in werkelijkheid jullie boodschap is omdat bewustzijn datgene naar zich toe trekt waarmee het in overeenstemming is en zo trekken jullie via deze boodschappen naar jezelf toe wat het is dat je moet weten, begrijpen en waar je klaar voor bent.

Daarom is het zo belangrijk om je bewust te zijn van wat je in je bewustzijn vasthoudt.

Wereldgebeurtenissen blijven stress en verwarring veroorzaken voor iedereen. Zij die een eenheidsbewustzijn hebben bereikt begrijpen dat er een energetische verschuiving plaatsvindt, maar ook zij ervaren een gevoel van droefheid omdat zij weten dat de wereld zo anders zou kunnen zijn. Vergeet nooit dat een nieuwe en andere wereld het doel is, het Goddelijke Plan, en zal gebeuren. Laat het proces toe, geliefden, want alles verloopt volgens plan en alles wat niet in en van Goddelijk bewustzijn is, is tijdelijk. 

Velen van jullie voelen zich steeds meer aangetrokken om afstand te nemen van activiteiten en mensen die ooit belangrijk voor jullie waren. Dit is omdat jullie geëvolueerd zijn en jullie bewustzijn niet langer in overeenstemming resoneert met sommige van deze activiteiten en personen. Het betekent niet dat deze dingen ongepast of onjuist waren, het betekent eenvoudig dat jullie in een andere staat van bewustzijn zijn gekomen.

Wanneer je ervoor kiest je terug te trekken uit dingen die ooit een grote rol speelden in wie je was, brengt dat vaak boze reacties teweeg van degenen die bij je betrokken waren door middel van activiteiten of als metgezellen.

 Je terugtrekking wordt gezien als een persoonlijke afwijzing door hen die nog niet in staat zijn te begrijpen dat energie zich wil afstemmen op gelijksoortige energie en dat jouw energie veranderd is.

Heb hen lief die zich gekwetst en afgewezen kunnen voelen omdat je niet langer met plezier de dingen doet die je vroeger deed. Ga niet in discussie. Doe af en toe mee, want het kan geen kwaad om “het spel mee te spelen” om liefdevol te zijn op een niveau dat zij kunnen begrijpen. Het gebeurt vaak dat degenen die lange tijd goede vrienden zijn geweest, open staan voor het idee dat sommige dingen voor jou voltooid kunnen aanvoelen en dat het geen persoonlijke afwijzing van hen is. Deze vriendschappen worden vaak voortgezet in een hogere en meer bevredigende vorm. 

 

Alles wat momenteel bekend en geaccepteerd is in het geloofssysteem van de derde dimensie is aan het veranderen


Sommige dingen zullen radicaal veranderen en sommige niet, maar naarmate het collectieve bewustzijn meer en meer ontwaakt kan het niet anders dan zich manifesteren in hogere vormen. Vele lang gevestigde instellingen en geloofssystemen zullen niet langer zijn zoals ze geweest zijn omdat de energieën die hen in stand hield en onderhield niet langer zal bestaan.

 Zij die volledig in het driedimensionale geloofssysteem leven en voor hun welzijn afhankelijk zijn van de buitenwereld, ervaren op dit moment angst.

Verandering vernietigt het illusoire fundament waarop zij hun leven hebben gebouwd en laat hen spartelend en verward achter.

Echter, het afbrokkelen van een valse fundering is vaak de wake up call die nodig is om hen te 'dwingen' tot nieuwe en hogere manieren van denken


Sta het proces toe dierbaren, sta het gewoon toe, vertrouw erop en weet dat alles wat op dit moment plaatsvindt een facet is van het ascensieproces van de aarde, zelfs als de dingen niet erg spiritueel lijken te zijn.

Het Drie Dimensionale leven is gebouwd op en manifesteert zich vanuit wat al bekend en geaccepteerd is in een universeel bewustzijn van dualiteit, afscheiding, en twee machten. Omdat zij nog niet begrijpen dat alle antwoorden binnenin liggen, blijft de meerderheid kijken naar de “deskundigen” op alle gebieden van het leven – religie, filosofie, onderwijs, wet, geneeskunde, regering enz. voor antwoorden, waarheid en kennis. 

Omdat de meeste deskundigen onderzoek doen, informatie verzamelen en tot conclusies komen via het driedimensionale geloofssysteem, zullen de feiten die zij propageren en die geaccepteerd zijn als het laatste woord over een onderwerp, veranderen naarmate het bewustzijn verandert, waardoor deze deskundigen en degenen die afhankelijk zijn van hun bevindingen in de war raken, boos worden, zich afreageren en zich verzetten als er nieuwe ideeën naar boven komen.

De bevindingen van deskundigen zijn in de hoofden van de meesten altijd als waarheid beschouwd, maar nu steeds meer mensen ontwaken en op hun intuïtie beginnen te vertrouwen, beginnen zij veel algemeen aanvaarde overtuigingen in twijfel te trekken. Door hun nieuw ontwaakte bewustzijn bekijken ze de wereld met nieuwe ogen en kiezen ze ervoor om veel van de lang gekoesterde maatschappelijke en religieuze regels die hen in slavernij hielden, te verwerpen. 

De dichtheid van de aardse energie verhindert hen zich te herinneren wie zij zijn en waarom zij gekomen zijn. Zij begrijpen niet waarom zij “anders” zijn en passen vaak niet bij hun leeftijdgenoten. Hierdoor zijn velen depressief, verward en zelfs suïcidaal geworden. Maar met de tijd en de volwassenheid zullen de meesten uiteindelijk begrijpen dat zij het driedimensionale spel een beetje moeten meespelen om begrepen te worden door degenen die nog niet op hun niveau van bewustzijn zijn en te doen waarvoor zij gekomen zijn.

 

Ouders, probeer deze kinderen niet in driedimensionale vormen te dwingen waar ze al overheen zijn geëvolueerd 


 Zij hebben liefdevolle begeleiding nodig om te leven in een wereld die niet volledig met hen resoneert, maar laat jullie intuïtie jullie leiden in plaats van de mening van de maatschappij. 

Angst is de reden waarom zovelen blijven vasthouden aan verouderde overtuigingen, zelfs wanneer deze hebben geleid tot pijnlijke, onvervullende en soms ronduit verschrikkelijke levenservaringen. Angst is niets meer dan een uiting van afgescheiden bewustzijn en is de onderliggende bron van elke onenigheid op aarde. 

Wanneer een persoon gelooft dat hij afgescheiden is van God, mensen, andere levensvormen en wat hij nodig heeft, voelt hij zich ongeliefd en ongewenst. Omdat zij niet weten hoe zij met deze emoties moeten omgaan, geven zij vaak de schuld aan diegenen in hun leven die fysiek, emotioneel en mentaal naar hen uithalen in een poging om te bewijzen dat zij “iemand” zijn, macht hebben en respect en liefde waardig zijn. Dit kan gemakkelijk worden waargenomen bij individuen, rijk en arm, sommige politiemensen, regeringen, sommige militairen, bedrijven, en in vele hedendaagse driedimensionale instellingen.

Stel jezelf open voor het Licht, dierbaren


Laat de frisse lucht van dat wat nieuw en hoger is een prominente plaats innemen in jullie denken in plaats van het heden voortdurend te blijven vergelijken met het verleden. In tegenstelling tot wat velen geloven en hopen, zal het verleden niet precies zo terugkeren als het was, omdat de energie die het gevormd heeft niet meer dezelfde is. Bewustzijn is de substantie van vorm en het collectief is bezig zich te openen voor een nieuwe en hogere staat van bewustzijn.

Sta jezelf toe om alles los te laten wat af en compleet voelt, ongeacht wat anderen je vertellen. Bekrachtiging is het vertrouwen op en handelen naar je innerlijke leiding en intuïtie.

Licht zijn betekent niet dat je altijd bewust aan spirituele waarheid moet denken. Zodra een bewustzijn van waarheid en eenheid bereikt is, is het voor altijd van jou en zal het zich spiritueel blijven ontvouwen omdat Bewustzijn oneindig is. Weet dat je nooit kunt terugkeren naar een ontgroeide staat van bewustzijn, zelfs als je het zou proberen, zoals sommigen hebben gedaan in de hoop dat het het leven gemakkelijker zou maken.

 Wanneer je gelukkig bent en doet waar je van houdt, vibreert je energie op een hogere frequentie omdat liefde en vreugde de realiteit zijn. Omdat er maar één is, heeft de staat van je bewustzijn effect op alle anderen.

Tijd doorbrengen in de natuur, de schoonheid van een bloem ruiken en waarderen, kinderen zien spelen, een goed boek lezen, met vrienden praten, werk doen waar je van houdt, of een creatieve activiteit ontplooien waar je van geniet zijn allemaal spirituele activiteiten omdat ze je energie in een hogere frequentie brengen.

De overtuiging dat je niet spiritueel bezig bent als je je bezighoudt met andere activiteiten dan bewuste aanbidding of formeel gebed weerspiegelt oude religieuze leringen en dogma’s die zelfs vandaag de dag nog springlevend zijn. Leringen die zeggen dat het genieten van het gewone menselijke leven niet spiritueel is, zijn nog steeds gangbaar in sommige kerken, zelfs tot het punt waarop ze regels dicteren over welke activiteiten precies spiritueel en toegestaan zijn en welke zonden strafwaardig zijn. 

Lange tijd is geleerd dat lijden een mens dichter bij God brengt, dat om “heilig” te worden een mens moet lijden en het lijden aan God moet aanbieden als genoegdoening voor zijn aangeboren menselijke zondigheid, alsof God gelukkig zou kunnen zijn in het lijden van de individuele mens. Sommigen geloven dat als zij niet genoeg lijden, zij de dingen moeten helpen door activiteiten die fysieke pijn teweegbrengen. Als lijden in de Goddelijke Geest zou bestaan, zou het permanent op zijn plaats gehouden worden door de Goddelijke Wet, om nooit geheeld of veranderd te worden. 

 Deze leringen zijn lang geleden begonnen omdat zij de machthebbers, vooral de religieuze, in staat stelden het leven van een meerderheid die onopgevoed en naïef was, te controleren en te ontnemen. 

De meesten van jullie hebben een leven geleid onder de invloed van deze overtuigingen en zullen misschien merken dat ze af en toe opduiken in je denken over lijden. Lijden kan inderdaad een wake up call zijn voor hen die het nodig hebben, maar concepten over lijden dat God plezier verschaft, moeten gezien worden voor de onzin die ze vertegenwoordigen en voor eens en voor altijd losgelaten worden.

Weet dat…

God geen behagen schept in het lijden van Zichzelf zoals jij, heeft dat nooit gedaan en zal dat ook nooit doen. 

Wij zijn de Arcturian Group


Marilyn Raffaele
www.onenessofall.com

 

  Speciale dank voor de vertaling
Martien van wakkeremensen.org
Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Algemene voorwaarden - Privacybeleid
 - © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland - Lightraisers Worldwide (EN)

© Let op: De afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.