Herken je ziel ♥ Pamela Kribbe ♥ Lichtwerkers Nederland

 

Liever luisteren?

Download de channeling via de onderstaande knop! 

Pamela channelt Jeshua

Lieve mensen,

Ik ben Jeshua. Ik ben jullie broer en geliefde. Ik ben niet ver van jullie. Het liefst vertoef ik in jullie midden, dicht bij mijn broers en zussen. Voel mijn warmte.

Ik ben geen leraar die over de hoofden van de mensen heen preekt. Ik was een mens net als jullie en ken maar al te goed de emotionele diepten die je in het mens-zijn beleeft. Velen van jullie voelen zich verloren in deze werkelijkheid. Je hebt het gevoel alleen te staan in een wereld die je niet begrijpt.

De wereld lijkt niet te resoneren met wat jij van binnen voelt, met jouw dromen en idealen. Veel mensen bevinden zich in een permanente toestand van eenzaamheid en onrust; die proberen ze te verdoven via allerlei bezigheden, door heel veel denken, door allerlei verslavingen.

Er is een grote angst om die innerlijke leegte te betreden en te doorvoelen. Dat doorvoelen van de eigen eenzaamheid is misschien wel de grootste angst van mensen. Tegelijk ligt hierin ook de grootste opdracht, want het is het doel en de betekenis van deze overgangstijd dat jullie je goddelijke zelf, je goddelijke kern gaan wekken, tot leven brengen in deze aardse realiteit, waarin je je aanvankelijk niet herkend voelt, niet gekend, waarin de ogen van je vader en je moeder, de ogen van je leraren en van je leeftijdgenoten jou niet of niet voldoende weerspiegelen. Zo groei je op. Je voelt je genoodzaakt een deel van jezelf af te schermen, te verbergen. Het is alsof jouw oorspronkelijke ‘ik’ niet gekend wordt door de anderen, door de wereld om je heen.

Dit is zeer benauwend voor een jong kind dat vol leven zit, vol dromen, innerlijke kennis en verlangens.

Al heel vroeg in je leven voelen jullie je genoodzaakt jezelf te beknotten en te vervormen om mee te doen, om zo de liefde en erkenning te ontvangen, te vinden in de omgeving buiten je. Vrijwel altijd is de eerste fase van je leven er een van zelfontkenning. Waarom is dat zo? Omdat velen van jullie al van vóór je geboorte een bewustzijn met je meebrengen, in je dragen dat niet overeenstemt met de wereld zoals die nu is.

Als jouw ziel hier neerdaalt en zich kleedt in een lichaam van vlees en bloed heeft jouw ziel een voornemen, een innerlijke opdracht: ze wil licht brengen in deze wereld, in het collectieve bewustzijn op aarde. Er is een roeping in je ziel die oud is, die je al vele levens in je meedraagt. Maar toch, als je ondergedompeld raakt in een aardse lichamelijke persoonlijkheid die je deels overerft van je ouders, ondergedompeld in een wereld die nog steeds omgeven is door een waas, een sluier van angst, dan treedt er altijd een soort zelfverlies op als je opgroeit.

Velen worden zich hier pas goed van bewust tijdens hun tienerjaren. Dan ontstaat er een zoeken en een onrust die hen buiten de gebaande paden roept. Maar juist in deze kritieke fase ligt er in de maatschappij veel nadruk op het leveren van prestaties en het belang van je aanpassen,  en voldoen aan allerlei perfectiebeelden die in feite ongeschikt zijn voor je ziel. De ziel is als een tere bloem die omgeven moet worden met zorg, met liefde en respect voor het unieke karakter van die bloem.

Oh, hoe zeer heeft de aarde, de mensheid, de schoonheid en de onschuld nodig van jullie zielen! Deze wereld, deze aarde, lijdt. Het lijden en de pijn op aarde schreeuwen om genezing, om heling en waarheid. De waarheid ligt besloten in de zielen van alle mensen op aarde. Het tragische is dat mensen zich genoodzaakt hebben gevoeld hun eigen ziel te verbergen, te smoren: uit angst, voornamelijk uit angst om er niet bij te horen, om alleen te zijn, eenzaam en afgescheiden. Je moet je ziel verkopen om mee te kunnen doen in een bewustzijn dat wordt aangedreven door angst; in een collectief bewustzijn dat nog steeds gericht is op overleving en strijd.

Ik wil hiermee niet een zwart beeld schetsen van de situatie op aarde. Ik wil jullie er alleen maar van bewust maken hoe groots en belangrijk het innerlijk werk is dat jullie doen, en waar jullie je toe opgeroepen voelen. En ieder van jullie weet dit, voelt zich geroepen naar binnen te keren.

Door de zoektocht naar jouw eigen unieke ‘ik’ , jouw zielskwaliteiten, de tere bloem in jouw hart, bén je al geroepen. Je voelt die roep al jaren lang. Doordat je die roep voelt sta je stil te midden van een constant bewegende en verhaaste werkelijkheid. Je staat stil en begint je bewust te worden van allerlei mechanismen om je heen: hoe mensen zich gedragen, het verschil tussen hoe ze zich laten zien en wat ze werkelijk voelen. Al die waarnemingen ontstaan als je je hart opent. Allereerst voor jezelf, maar daardoor wordt ook je waarneming van de werkelijkheid om je heen steeds genuanceerder en word je zelf steeds gevoeliger voor energieën om je heen. Dit is de verschuiving van ego naar hart. Als je volledig door ego en angst wordt beheerst heb je bijna geen innerlijke wereld; ik bedoel een unieke innerlijke wereld. Je wordt gedreven door impulsen, overlevingsdrang, ook emotioneel, en er is weinig innerlijke ruimte om jezelf te leren kennen en te voelen wie jij écht bent en wat jij écht graag wilt. De overgang van ego naar hart betekent een inkeer naar binnen, en het vraagt om moed, grote moed, om die stap te zetten, omdat je je daarmee losmaakt van allerlei heersende overtuigingen, perfectiebeelden, en sociale dwang.

Ik vraag je om die moed in jezelf te herkennen. Heb respect voor wie je bent en vanwege de zoektocht die je bent aangegaan. Voel de ruimte in je hart. Maak contact met die stille ruimte daar, van waaruit je zo veel waarneemt en zo veel voelt. Met een geopend hart heb je een gevoelig hart dat soms overspoeld raakt door de pijn en het lijden dat je waarneemt in mensen om je heen, en ook breder via het nieuws. In jullie hart ontstaat dan een verlangen naar verandering, naar verbetering. Jullie voelen dat je wilt bijdragen aan het tot stand brengen van een meer liefdevolle werkelijkheid. Tegelijk word je nog geleid door oude impulsen en kun je proberen vanuit een strijdhouding de wereld te veranderen. Dat werkt niet, omdat verandering van binnenuit ontstaat, vanuit het hart, vanuit een hartsbewustzijn. Je raakt gelijkgestemde harten aan die hun eigen inspiratie gaan volgen. De stroom van verandering is altijd een stroom vanuit liefde. Voel de zachtheid van liefde. Het is jullie diepste opdracht in de liefde te geloven en die allereerst aan jezelf te geven, te ontdekken in jezelf waar je jezelf hebt ontkend, waar je jezelf constant hebt bekritiseerd, waarin je jezelf belemmert en het jezelf niet gunt om tot uitdrukking te brengen wat erin je leeft en wie je bent.

Het is vanuit mijn gezichtspunt vaak zo alsof jullie in een dwangbuis leven. Maar die dwangbuis is zo gewoon geworden, zo natuurlijk, dat je de stem van de liefde soms niet meer hoort, gewend als je bent geraakt aan angstige en dwangmatige gedachten. Ik vraag je dan ook op dit moment om ruimte te maken voor jezelf, voor wat je echt vóelt van binnen, ook al zijn het sombere gevoelens. Alles mag er zijn en is waardevol. Voel hoe je je ontspant.

Stel je voor dat er bij jou nu een liefdevolle gids staat die je met stralende ogen aankijkt, die jou volledig accepteert en niets verwijt. Deze vriend wil jou begroeten. Er is grote vreugde in zijn of haar hart om met jou contact te maken. Kun je dat ontvangen? Kun je de stralende blik van deze vriend in je opnemen en je erdoor laten verwarmen? Ik ben zo’n vriend voor jullie. Ik sta werkelijk naast jullie. Ik doe een beroep op de liefde in jouw hart en vraag je die aan jezelf te geven. Neem eens in gedachten een moment in je leven waarop je veel moed hebt getoond, waarbij je door een ontzettend moeilijke periode ging of een keuze maakte die je veel angst bezorgde, en voel de enorme kracht die er in jou schuilt. Hoe je tegen alles in naar jezelf hebt geluisterd en hebt volgehouden. Jullie hebben veel doorstaan. Alleen al door hier te zijn in deze werkelijkheid waarin de hoogste energie in jou, de hoogste gave, niet gespiegeld werd door jouw omgeving, en die je zelf moet ontdekken. Alleen al dat gegeven maakt dat het moeilijk is hier te zijn. Toch zijn er die enorme kracht en doorzettingsvermogen in jouw ziel waardoor jij hier bent en waardoor jouw hartsenergie is ontwaakt en de wereld instroomt, ook al merk je dat niet. Ik zou willen dat je meer overtuigd bent van je eigen kracht en kwaliteiten, en jezelf niet meer zo onderschat. Ook heel veel van jullie zelfkritiek, het naar beneden halen van jezelf, het gebrek aan zelfvertrouwen, komt niet werkelijk voort uit je eigen ideeën, maar uit ideeën die je hebt geabsorbeerd van buitenaf, gebaseerd op angst. Voel je oorspronkelijke zelf dat vrij is van al die lasten! Herinner je wie je bent, als een kind zo vrij! Vol dromen, wensen en verlangens en zonder enige twijfel daarover of het wel mogelijk is dit te realiseren.

Stel je voor dat je vleugels hebt. Maak contact met die vleugels en voel hoe daarin jouw zielsenergie bewaard is gebleven. Je bent hier om verandering te brengen. Je kunt niet leven met de bestaande realiteit. De frictie en de weerstand die je ervaart horen bij wie jij bent, bij jouw weg. Veroordeel jezelf hier dus niet om; hierin ligt juist een belangrijk stuk van jouw waarheid. Het gaat erom je daarbij op je gemak te voelen, je niet te schamen voor jezelf, voor je anders zíjn. Je brengt een nieuw licht in deze wereld. Als je de angsten van het ego aflegt, niet meer luistert naar de constante zelfkritiek en de oordelen die je op jezelf afvuurt, dan wordt er iets nieuws wakker in je hart, in je ziel. Ga weer geloven in je dromen! Deze wereld ís aan het veranderen. In steeds meer mensen, in steeds grotere groepen mensen, is er een diep verlangen naar verandering, maar velen weten niet hoe. Er is onrust in het collectieve bewustzijn. Er is ook een soort dreiging, omdat door alle media en technologische mogelijkheden steeds meer wordt waargenomen hoe we als mensheid met de aarde omgaan. De verdeling van de middelen op aarde en de omgang met de natuur: dit alles wordt steeds meer zichtbaar. In die zin wordt de mensheid steeds meer één, één geheel. We kunnen niet meer doen alsof dat wat ver weg of aan de andere kant van de wereld gebeurt, niets met ons te maken heeft. Door hun toenemende gevoeligheid worden mensen ook sterk geraakt door het wereldlijden.

Deze toenemende onrust en de grenzen die bereikt worden in de omgang met de natuur en ook met de medemensen, leiden tot een ontwaken. De oplossing, de sleutel tot vernieuwing zit in het herkennen van je eigen ziel. Door het stimuleren daarvan bij de opgroeiende kinderen kan de ziel weer deel gaan uitmaken van de alledaagse wereld. Dat is jouw opdracht. Heel simpel gezegd: je eigen ziel tot leven brengen, wekken, en dan voelen wat bij jou hoort, wat op jouw weg ligt. Dit is niet iets ingewikkelds wat je uit boeken zou moeten leren of wat een spiritueel leraar je zou moeten vertellen. Het is niet iets wat je met je hoofd kunt leren. De ziel herkennen is – althans voor een kind –  het meest natuurlijke wat er is. Eigenlijk doe je dan waar je zin in hebt. Wat jou een gevoel van vreugde, sprankeling en opwinding geeft: dat is de stem van je ziel. Jullie hebben afgeleerd daarnaar te luisteren, omdat je geleerd is dat het leven zwaar en serieus is en dat je er hard voor moet werken. Maar de stem van de ziel is anders, is als muziek, als een lied; die wil je meevoeren en bedwelmen, in extase brengen. Het hart volgt de extase; en niet de plichten, het moeten en de discipline. Vreugde is de leidraad van het hart en van de ziel. Voel dan ook dat je volledig gerechtigd bent vreugde te ervaren, en te doen wat je echt wilt.

Laat het idee los dat je je moet aanpassen, dat je realistisch moet blijven. Dromen zijn niet realistisch, omdat ze altijd voorbij de horizon kijken, verder gaan dan de bestaande realiteit. De drang om iets nieuws te ontdekken, te exploreren, te verkennen, is altijd het begin van creativiteit, van iets nieuws. Geloof daarin! Er is altijd iets nieuws te ontdekken, iets nieuws dat in jou geboren wil worden. Ook de ontdekkingsreis waarop jij je bevindt – het verkennen van je innerlijke ruimte: wie je bent, waar je jezelf hebt geblokkeerd – kent steeds nieuwe hoofdstukken. Er is steeds iets nieuws dat gezien wil worden. Bezie het als een vreugdevolle reis waarop je mooie ontdekkingen doet.

Ik vraag je tenslotte je voor te stellen dat er een vlinder naar je toe dwarrelt met prachtige kleuren en een hemelse schittering. Die vlinder komt van jouw ziel en wil je een boodschap brengen, wil je uitnodigen om iets nieuws te ontdekken, een mogelijkheid die je nog niet hebt verkend. Ontvang die vlinder in je hart. Kijk hoe mooi ze is, en laat de sprankeling van die vlinder helemaal toe in je hart. Word wakker! Vertrouw op jezelf! Niemand weet wat het beste is voor jou; jij weet het van binnen, jij voelt het! Laat de schittering van die vlinder door heel je lichaam en je energieveld trekken en voel je oorspronkelijke veerkracht, je verlangen om te leven, om er iets moois van te maken. Je brengt de verandering die deze wereld nodig heeft; die breng je door de vlinder een kans te geven: door je zelf te laten zijn wie je bent, door te geloven in je eigen kracht, je intuïtie, je innerlijk weten.

De overgang van ego naar hart wil altijd zeggen: opstaan in je eigen kracht, zelfstandig worden, je eigen spoor volgen. Geloven in je hart, ook als niemand anders dat doet. Dat vraagt om moed. Maar grote moed brengt ook grote vreugde en bevrijding. Dat is wat je uiteindelijk wilt: in dit leven bevrijd worden van oude lasten, en de ware kern vasthouden terwijl je hier bent.

Ik groet jullie allen vanuit diepe liefde en eerbied voor jouw unieke weg.

Pamela Kribbe

www.pamela-kribbe.nl

Tekstredactie: Ben van den Broek

 

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.