Ervaar je voedende levensstroom • Volle Maan in Waterman 12 augustus 2022 ♥ Manuela van der Knaap ♥ Lichtwerkers Nederland

 

 Dit is het artikel over de volle Maan in Waterman van 12 augustus 2022. Dit artikel geeft inzicht in hoe de grote megastructuren aan het instorten zijn. Er is veel frustratie, macht en onmacht en een gevoel vast te zitten.


Lees in dit artikel hoe je deze kan ombuigen naar een voedende stroom in jezelf en je leven.

Krijg met dit artikel ook inzicht in de heftige innerlijke transformaties voor lichaam, persoonlijkheid en Ziel, die nu actief zijn. Er ligt een groot cadeau klaar voor wie ontvangen kan. Ik wens je veel leesplezier…

Afbreken van innerlijke begrenzing

 

Je hebt in het artikel van de nieuwe Maan kunnen lezen hoe alle beperkingen in onszelf, in ons leven en de maatschappij, zichtbaar en ook voelbaar worden. Tijdens het webinar werd helder en voelbaar dat we de innerlijke grenzen en de beperkende structuren aan het oplossen zijn in onszelf. Die grenzen, externe autoriteiten en beperkingen hebben we misschien aangenomen of misschien zelfs nodig gehad om te kunnen functioneren in de wereld van de dualiteit. Maar nu is het tijd en mogelijk om ze los te laten. Een ander facet van beperkende structuur is tijd. Velen mensen merken dat tijd rekbaar is en heel anders ervaren kan worden. Als je in te veel moeten zit, dan kan de tijd kruipen of juist super snel gaan. Zit je lekker in je stroom, dan bestaat er geen tijd en past de tijd zich aan naar je ervaring. Dit is ook een voorbeeld over het veranderen en afbreken van beperkende structuren.

(Priapus in Steenbok conjunct Diamant en gelukspunt in het 6de huis en conjunct gecorrigeerde Priapus en Pluto 7de huis Steenbok. Maan staat conjunct Saturnus in Waterman 8ste huis en is Heer Priapus in Steenbok en zwarte Maan in Kreeft.)

 

Vastzittende stroom


 Lichamelijk kan je die beperkingen voelen met stijve spieren of heftige spanning in je lichaam die je niet kan afvoeren, omdat het vastzit of lijkt te zitten.


Ook op andere niveaus zoals in de persoonlijkheid (ego), in je dagelijks leven of in de innerlijke processen of de welbekende overlevingsmechanismes, kan je ervaren dat je muurvast zit in oude patronen. Ook kan er een gevoel zijn dat er iets heel erg mis is of dat je voor het ongeluk geboren bent. Bron-energie verbonden met voedende inhoud in jou en met het gevoel, wil stromen in lichaam en psyche.

Er wordt van je gevraagd om het oude bekende waar je jezelf aan vasthoudt, zoals de structuren die alles dragen en de verantwoordelijkheden die je daarmee op je hebt genomen, te laten en naar je innerlijke levensstroom te gaan met je aandacht, in je (ether)lichaam en daarmee in je leven.

 Door de levende stroom in jezelf te voelen kunnen alle opgebouwde structuren, kaders en verantwoordelijkheden die je houvast bieden, verschuiven en nieuwe betekenis krijgen.


Dit is wat letterlijk voelbaar was tijdens het nieuwe Maan webinar. Hier is rust voor nodig, bouw die in voor jezelf.

(Zwarte Maan in Kreeft conjunct zwarte Zon 12de huis conjunct Ascendant en gecorrigeerde zwarte Maan in Kreeft in het 1ste huis conjunct Venus in Leeuw. Oppositie Priapus in Steenbok conjunct Diamant en gelukspunt in het 6de huis en conjunct gecorrigeerde Priapus en Pluto 7de huis Steenbok. Maan staat conjunct Saturnus in Waterman 8ste huis en is Heer Priapus in Steenbok en zwarte Maan in Kreeft. Jupiter conjunct Cheiron in Ram 10de huis.)

Menselijkheid

 

Dit afbreken van kaders en structuren zien we ook in de maatschappij gebeuren. In het nieuwe Maan artikel kan je uitgebreid lezen over mijn eigen ervaringen met mega grote instituten en de confrontatie met de lege hulzen die eenzaam achterblijven in deze mega-bedrijven.

 De opgelegde structuren en verantwoordelijkheden persen alle leven uit de organisaties en wat er dus overblijft, is een systeem waar niemand in kan functioneren. Dat is nu overal in de maatschappij gaande en er wordt zelfs nog een tandje bijgezet.


Met het grote geld denkt men bedrijven te kunnen bouwen die lijken op een gevangenis voor de betrokkenen. Maar het leven sterft in dode strakke structuren en te veel opgelegde verantwoordelijkheden. De menselijkheid maakt het verschil.

(Zwarte Maan in Kreeft conjunct zwarte Zon 12de huis conjunct Ascendant en gecorrigeerde zwarte Maan in Kreeft in het 1ste huis conjunct Venus in Leeuw. Oppositie Priapus in Steenbok conjunct Diamant en gelukspunt in het 6de huis en conjunct gecorrigeerde Priapus en Pluto 7de huis Steenbok. Maan staat conjunct Saturnus in Waterman 8ste huis en is Heer Priapus in Steenbok en zwarte Maan in Kreeft Jupiter conjunct Cheiron in Ram 10de huis.)

Lege hulzen

 

De Saturnusenergie is overdadig aanwezig voor wie vanuit het overlevingsmechanisme leeft, nu Pluto door de laatste graden van Steenbok loopt tot in het voorjaar van 2023. Dit blijft zeker tot maart 2023 aan de orde, met situaties van intense macht, onmacht en controle.

 Het is dus enorm belangrijk dat je het proces waarmee je uit dit overlevingsmechanisme kan stappen gaat doorzien en kan toepassen. Dit artikel is daardoor voor het komende half jaar blijvend actueel.


De speciaal geopende Hematiet is daarvoor een fijne ondersteuning en helpt je om gecentreerd te blijven, in de stilte en het ZIJN te komen of te blijven en razend snel af te voeren wat niet Wezenlijk bij je hoort. (zie webshop) Dit mineraal is voor mij een echte life saver.

In deze periode tot in het voorjaar van 2023 zal duidelijk worden dat door afwezigheid van leven, van een gezonde levensstroom, van inhoud, van menselijkheid zoals een lach, een traan of een vriendelijk woord, de systemen zullen sterven. Ze zullen achterblijven als een lege huls zonder inhoud waar het leven niet kan bestaan.

 Daarmee doodt het systeem zichzelf.

Dit is ook een heling van egoïsme en egoïstische structuren, die door de planeet Jupiter worden opgeblazen en geheeld.

 Structuren zijn er om het leven te ondersteunen en niet andersom, zoals men denkt met het grote geld en overMACHT te kunnen regeren over de massa. Dat is wat er nu en het komende half jaar zichtbaar gaat worden.


(Zwarte Maan in Kreeft conjunct zwarte Zon 12de huis conjunct Ascendant en gecorrigeerde zwarte Maan in Kreeft in het 1ste huis conjunct Venus in Leeuw. Oppositie Priapus in Steenbok conjunct Diamant en gelukspunt in het 6de huis en conjunct gecorrigeerde Priapus en Pluto 7de huis Steenbok. Pluto staat tot maart bij in of bij het overlevingspunt. Maan staat conjunct Saturnus in Waterman 8ste huis en is Heer Priapus in Steenbok en zwarte Maan in Kreeft Jupiter conjunct Cheiron in Ram 10de huis.)

Loskomen van strijd


 Als je vastzit in de van buitenaf opgelegde verplichtingen, grenzen en structuren, dan is er meestal ook strijd met de omgeving. Dit kan komen doordat je mogelijk veel onmacht ervaart naar deze onmenselijke grote mega-structuren die nu nog verder worden opgebouwd.


Maar de macht en onmacht wordt vooral gevoeld naar het grote moeten, overal waar je het ontmoet. Die mega-bedrijven en instellingen lijken onoverwinnelijk, met hun huizenhoge opgelegde dwang, drang en protocollen waar iedereen aan moet voldoen. Maar zonder de stroom van leven en liefde zijn ze niets waard en kunnen ze niet bestaan.

 Je kan de macht en onmacht van het overlevingsmechanisme uitkomen door uit te zoomen en daardoor het grotere plaatje te zien.

De innerlijk opgebouwde frustratie zoekt een uitweg en komt dan in botsing met alles wat in de weg loopt.

Maar zodra we gaan zien dat ‘de schuld’ niet ligt bij de mensen die de beperkingen voor deze mega-bedrijven en -instellingen communiceren, maar bij falende systemen waar we het ‘verplicht’ mee moeten doen, dan kunnen de liefde en de menselijkheid weer stromen naar de mensen die vastzitten in het systeem. Want ook de mensen die in het systeem moeten functioneren, zijn ‘slachtoffer’ van het systeem.

 Natuurlijk hebben zij de keuze niet meer mee te werken aan het systeem, dus slachtofferschap is relatief als je je verantwoordelijkheid en begrenzing gebruikt.


(Jupiter conjunct Cheiron in Ram 10de huis. Noordelijke Maansknoop conjunct Uranus en Mars in Stier 11de huis. Priapus in Steenbok 6de en 7de huis conjunct Pluto in Steenbok. Saturnus conjunct Maan in 8ste huis in Waterman zijn Heer van zwarte Maan in Kreeft 1ste huis en Priapus 7de huis in Steenbok.)

Van moeten naar voedende stroom


Die strijd zien we ook in andere situaties waarin MOETEN een hoofdrol speelt, met bijvoorbeeld opgelegde autoriteit, zoals in een baan of (zelfstandige) opdrachten die je eigenlijk niet meer bevallen of niet echt bij je passen, of onbegrip van ouders die te veel begrenzen en zo nog meer.

 

 Daar gaat het dan ook om het loslaten van het moeten en uit de structuren, verantwoordelijkheden te breken die je in een situatie houden die je niet meer dient.


Dus laat je kinderen, net zoals voor jou goed is, genieten van de stroom zonder te veel te moeten. Het is nu nog zomervakantie, dus neem die rust zodat de innerlijke stroom gevolgd kan worden en de oude beperkingen in het lichaam, het DNA, je leven en verantwoordelijkheden kunnen verschuiven en afgebroken worden waar dat nodig en mogelijk is. Zodat de stroom van het levende licht van de Bron door je heen kan stromen en je lichaam, leven en levenspad kan voeden en het oorspronkelijke DNA, van voor het gevangenschap in de Matrix, stap voor stap kan herstellen. De speciaal geopende oerbewustzijnswortel is een mineraal dat enorm goed kan ondersteunen in het verbinding maken met het oerbewustzijn, vrijheid en de non-duale stroom van licht.

(Jupiter conjunct Cheiron in Ram 10de huis. Noordelijke Maansknoop conjunct Uranus en Mars in Stier 11de huis. Priapus in Steenbok 6de en 7de huis conjunct Pluto in Steenbok. Saturnus conjunct Maan in 8ste huis in Waterman zijn Heer van zwarte Maan in Kreeft 1ste huis en Priapus 7de huis in Steenbok.)

 

Transformatie cadeau

 

Contact maken met hoe je je vanbinnen voelt is de sleutel naar diepe transformatie van jezelf en je leven. Vanuit het overlevingsmechanisme kan het heel moeilijk zijn om verbinding te krijgen met je binnenwereld en met wat daar leeft. (Dit is actueel tot mei 2023.)

 Met het voelen krijg je ook vat op de situaties die je beperken. Dus het is super effectief om nu aandacht te geven aan je binnenwereld.


Als het je niet lukt om dit te zelf te doen, dan is mijn meditatie-webinar een mogelijkheid om je te begeleiden hiermee en je te helpen herinneren hoe eenvoudig en effectief het mediteren vanuit ZIJN kan zijn. Rondom deze volle Maan is de Bronkracht extra sterk vertegenwoordigd en krijgen we de transformatie als het ware cadeau. Maar daarvoor is het wel nodig om vanuit het overlevingsmechanisme in verbinding te komen met je gevoel en binnenwereld.

(Zwarte Maan in Kreeft conjunct zwarte Zon in 12de huis en gecorrigeerde zwarte Maan in het 1ste huis.)

 

De levensstroom van voeding

 

De stroom van de Bron biedt ons het herstel van het innerlijk leven aan en deze (nieuwe en) volle Maan ligt er een extra focus op de energie van Venus.

 Venus is verbonden met het vrouwelijke in ons en regeert over het hart en de liefde.


De volle Maan inspireert ons om met trots deze het vrouwelijke kwaliteiten van het hart te dragen. Maar vooral met gepaste trots te voelen hoe dicht deze kracht je bij jezelf brengt en hoe krachtig en autonoom deze is. Hiermee neemt het hart haar centrale plaats weer in.

De intuïtie leidt je naar het levenspad dat je ware voeding kan bieden. Een levensstroom die je geestelijk en lichamelijk kan voeden. Daar kan je (onder anderen emotionele en energetische) voeding ontvangen, maar tegelijktijdig met jouw bijdrage ook anderen voeden. Dan wordt het ware leven weer gediend in plaats van dode systemen en structuren. Je draagt dan bij aan het ontvouwen van ons ware erfgoed en stroom van het leven vanuit de eeuwig voedende Bron.

(Pria (Jupiter conjunct Cheiron in Ram 10de huis. Noordelijke Maansknoop conjunct Uranus en Mars in Stier 11de huis. Priapus in Steenbok 6de en 7de huis conjunct Pluto in Steenbok. Saturnus conjunct Maan in 8ste huis in Waterman zijn Heer van zwarte Maan in Kreeft 1ste huis en Priapus 7de huis in Steenbok.)

 

Heb het goed… 💞

 

 

© Manuela van der Knaap
www.inzichten.comJeshua will talk about two main causes of fear and depression in lightworkers:

❥ feeling out of place in this world, not fitting in, exacerbated by past life memories of rejection and persecution

❥ absorbing other people’s heavy moods and emotions, due to high sensitivity and the typical lightworker’s inclination to heal or save others.

Jeshua will then discuss the two most important remedies:

❥ understanding who you are as a lightworker (why you are not crazy and don’t need to fit in)

❥ using your high sensitivity to tune into frequencies of light rather than the frequency of suffering and pain.

 

Fear and depression in lightworkers

 

 Sunday August 21 2022, 08:00 PM CEST

 Introductory meditation by Gerrit Gielen

 Pamela Kribbe channels Jeshua

Deze channeling is Engelstalig 


Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Algemene voorwaarden - Privacybeleid
 - © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland - Lightraisers Worldwide (EN)

© Let op: De afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.