Elektromagnetische update zondag 19 juni 2022 ♥ Manuela van der Knaap ♥ Lichtwerkers Nederland


Overzicht verstoringen: Zonnestorm, elektronenstorm, hoge X-ray pieken, een C-klasse zonnevlam en nog een Schumannresonantie activiteit met zeer lage intensiteit:


Afbeelding: Dit is de weergave van de reactie van de beschermende magnetosfeer van de aarde op zonnewind en andere kosmische verstoringen. Zie rode pijl voor de betreffende verstoringen. (Tijd grafiek is U.T. + 2 uur om onze tijd te berekenen.)

 

Bijna zonnestorm

 

Zaterdagavond 18-6 rond 23:00 uur nam de reactie van de magnetosfeer van de aarde op de verhoogde zonnewind toe naar een bijna zonnestorm (kp-4 gele balk). Dit duurde tot 5:00 uur voor West-Europa (meting Potsdam).

 

De verhoogde zonnewind (zonnestorm) snelheid is nog steeds pittig hoog ongeveer 600 km/sec. Ook is de zonnewind snelheid onrustig en wisselend en dat maakt de situatie extra onrustig.


Vooruitzicht
De vooruitzichten zijn dat de zonnewind op zondag 19-6 (vandaag) zal gaan afnemen in kracht en maandag 20-6 in de loop van de dag weer normaal zal zijn.

 

Lees symptomen als pittig: Je voelt deeltjes door je heen razen, waardoor iedere cel in beweging komt. Stijfheid, hoofdpijn/migraine, duizeligheid, misselijkheid enz. Vastzittende blokkades krijg je ook extra te voelen, omdat deze losgetrild worden. Als je goed in je stroom zit, dan kunnen de hoge trillingen een fijne ervaringen geven. Als de verhoogde zonnewind of zonnestorm lang duurt, dan kan dit echt een uitputtingsslag zijn voor je lichaam en ook de psyche.)


Afbeelding: Dit is een weergave van de zonnewind snelheid. De gele kleur geeft aan dat het intens is, maar niet extreem. Door de lange duur van de zonnewind verstoring wordt het ook wel een uitputtingsslag en kan je heel erg intens moe zijn. Hoe roder de kleur wordt, hoe intenser de verstoringen. (Tijd grafiek is U.T. tel 2 uur op om onze tijd te berekenen.)

 

X-ray zonnevlammen

 

 

Afbeelding: Dit is een weergave van de X-ray zonnevlammen gemeten rond de aarde door de GOES satelliet. De rode pijl geeft aan waar de verstoringen even wat groter was (zie info hieronder). (Tijd grafiek is U.T. + 2 uur om onze tijd te berekenen.)

 

Er was zaterdagavond rond 23:00 ook nog een C-4.9 zonnevlam. De zonnevlam kwam vanaf de rand van de Zon en dus niet op de aarde gericht. Dat is niet extreem hoog, maar best pittig.

(Symptomen: Alle zwakke punten in het zenuwstelsel spelen op, zoals een beschadigde zenuw in een kies enz.Verder intens moe zijn, hoofdpijn, migraine, verstand blijft malen, stijven spieren. Slecht slapen. Als je goed in je vel zit dan kan het X-raylicht je ook optillen in een bliss-ervaring.)

 

Vooruitzicht: De Zon heel veel kleinere zonnevlekken op dit moment met kleine actieve kernen die plotselinge uitbarstingen kunnen produceren, ook grotere zonnevlammen. Dus er kunnen meer zonnevlammen geproduceerd worden de komende dagen.


Afbeelding: Dit is een magnetische weergave van de zonnevlekken op de Zon. Waar de pijl staat, dat is de zonnevlek die de grootste C-Klasse zonnevlam produceerde.

Hoge X-ray pieken

 


Afbeelding: Dit is een weergave van metingen van de zonnewind gemeten door de ACE satelliet. Dit is een oude satelliet en alleen deze geeft deze X-ray pieken nog vrij die zichtbaar worden in de zonnewind dichtheid. Alle andere satellieten filteren deze verstoringen eruit. De ervaring leert dat hooggevoelige mensen deze pieken zeker ervaren met symptomen. (Tijd grafiek is U.T. + 2 uur om onze tijd te berekenen.)

Er waren weer periode met hoge X-ray pieken die zichtbaar werden in de zonnewind dichtheid: rond 5:00 uur (90 p/cm³) 9:00 uur (80 p/cm³) en 10:30 uur (45 p/cm³). De eerste twee verstoringen rond 5:00 en 9:00 uur waren pittig hoog.

(Symptomen: X-ray pieken geven dezelfde symptomen als zonnevlammen, alleen zijn dit hele korte momenten van hoog geconcentreerd X-ray licht. Bij hele hoge X-ray pieken (boven 75 p/cm3) kan het hoge X-ray licht soms niet verwerkt worden in het moment. Daardoor krijg je een soort uitgestelde symptomen, die zich in de dag of dagen erna oplossen. (symptomen X-ray zonnevlammen: overbelast zenuwstelsel, acute intolerantie/allergieën, hoofdpijn/migraine, slecht zien, duizeligheid, misselijkheid, kiespijn, enz. Als je goed in je vel zit dan kan het X-raylicht je ook optillen in een bliss ervaring.)

Elektronen

 


Afb: Dit is de weergave van de elektronen gemeten door de satellieten GOES 16 en 17. De stippellijn die je ziet geeft aan waar de stormlevel van de elektronen begint. (Tijd grafiek is U.T. + 2 uur om onze tijd te berekenen.)

Vanaf 17:30 begon vrijdagavond 17-6 de elektronenstorm. Deze beweegt al een paar dagen rond stormlevel. Dat is ook voor zondag 19-6 nog steeds aan de orde. (symptomen:de energie voelt elektrische geladen aan, allergische reacties, helder zijn, niet kunnen slapen of verstoord slaapritme, intense moeheid, apparaten gaan kapot, black-outs.)

Schumannresonantie activiteit

 


Er is vanaf 10:00 uur gedeeltelijke Schumannresonantie activiteit met een zeer lage intensiteit. (18 amplitude). De activiteit is dus heel erg mild en zou normaal te verwaarlozen zijn, maar omdat er nog andere pittige verstoringen zijn is deze op de lagere frequenties in het lichaam (door de gedeeltelijke en niet full spectrum activiteit alleen lagere frequenties).

(Symptomen: opspelen van zwaktes in de gezondheid, bekende blokkades, zoals bijvoorbeeld zwak punt in het zenuwstelsel, beschadigde tand, enz, maar ook hoofdpijn, en nog meer. De SR is vooral heftig als er ook andere verstoringen zijn en die zijn er wel met de verhoogde zonnewind snelheid/zonnestorm en elektronenstorm, hoge X-ray pieken en milde zonnevlammen, dus zijn er wel reacties mogelijk, maar niet heel pittig. Bij een full spectrum activiteit worden alle frequenties hoog en laag in beweging gezet in ons, dus dan is het extra intens. Bij een gedeeltelijke SR worden alleen de lagere frequenties in beweging gezet.)


Heb het goed… 💞

© Manuela van der Knaap
www.inzichten.com 


 

Releasing your family's energy

 

Wij worden geboren in de blauwdruk van de overtuigingen, emotionele gewoonten en familieachtergrond van onze ouders. De ziel kiest ervoor om bij bepaalde ouders geboren te worden, en hun genetische opmaak, aanleg en culturele mentaliteit over te nemen, om verschillende redenen:

 

❥ 1) Er kunnen hier mogelijkheden en kansen liggen waar de ziel van profiteert,

 

❥ 2) Er kunnen (zware) uitdagingen liggen die de ziel wil doorstaan om te leren en te groeien.

 

Lichtwerkerszielen verlangen ernaar om zich vanuit het hart uit te drukken en doen dit door het op angst of ego gebaseerde deel van de energie van hun familie te overstijgen.

 

De ziel doet haar lichtwerk door voorbij de blauwdruk van de familie te gaan, voor zover deze op angst is gebaseerd. Het lichtwerk gebeurt als de ziel het oude van binnenuit transformeert. Het loslaten van de op angst en controle gebaseerde energie van je geboortefamilie helpt de familielijn en het collectieve bewustzijn als geheel om van ego-gebaseerd naar hart-gebaseerd bewustzijn te gaan.

 

 Veel lichtwerkers voelen zich als vreemden binnen hun eigen geboortefamilie, ze voelen zich anders en onbegrepen en lijden hier psychisch onder. Jeshua zal erop wijzen hoe de eenzaamheid en het gevoel van verraad dat kan ontstaan wanneer je afstand neemt van je familie, eigenlijk deel uitmaken van je zielsreis.

 

Het loslaten van de energie van je ouders of familie is naar binnen gaan en de wortels van je ziel terugvinden: je kosmische oorsprong die voorafgaat aan en verder gaat dan je aardse persoonlijkheid. De energie van je familie loslaten is jezelf heroriënteren van het verleden naar de toekomst, Jouw toekomst.

 

Jeshua behandelt vragen als: hoe een gevoel van harmonie te behouden nadat je 'afhaakt', hoe om te gaan met negativiteit en vijandigheid, hoe schuldgevoelens of een te sterk gevoel van empathie, medelijden en verantwoordelijkheid los te laten, en hoe de behoefte te overwinnen om geaccepteerd, begrepen, geliefd te worden door je familie om wie je bent.

 

Releasing your family's energy (Engelstalig)

 

❥ Vanavond, zondag 19 juni 2022, 20:00 uur

❥ Pamela Kribbe channelt Jeshua

 Inleiding en meditatie door Gerrit Gielen

 

 Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Kesklinna linnaosa, Sakala tn 7-2

10141 Tallinn, Estland


Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.