Elektromagnetisch update maandag 3-10 & vooruitzichten week ♥ Manuela van der Knaap♥ Lichtwerkers Nederland


Verstoringen: zonnestorm, hoge M-Klasse zonnevlammen en de andere magnetische verbinding van de aarde met de Zon (HCC), verder heftige zonnestorm verwacht en ook zeer hoge kans op M- en X-klasse zonnevlammen.

Dus maak de riemen maar vast, het lijkt erop dat het een pittige week wordt voor het elektromagnetische. En we hebben vooral een pittige nacht voor de boeg.

Voor mij is dit een voorbode die de onrust laat zien die er nu in het collectief onderbewust is en dat we dicht bij een keerpunt zijn. Je leest daarover meer in het astrologische artikel van mij (link hieronder).

Lees de informatie onder de grafieken met daaronder de mogelijke symptomen.

Voor inzicht in de actuele innerlijke en wereldse processen:

Lees het nieuwe Maan artikel van zondag 25 september

 

Mijn laatste YouTube video: verandering op komst voor het komende half jaar

Zet angst om in kracht


In het artikel van maandag 5-9 kan je lezen over de huidige situatie met wat extra informatie over de typische symptomen voor dit moment en ook ervaringen, tips en inzicht wat je kan doen om je situatie te verbeteren als je veel last hebt van de verstoringen. Lees verder naar beneden in dit artikel informatie over de actuele situatie met uitleg onder de grafieken en kort eronder de mogelijke symptomen beschreven.

1. De verstoringen van de elektronen & vooruitzicht

 


Afb: Dit is de weergave van de elektronen die gemeten zijn in de ionensfeer rond de aarde door de GOES satelliet. Er was voor de elektronen niet veel bijzonders te melden. Er wordt vanaf het moment waarop de heftige zonnestorm verwacht wordt op dinsdag 4-10 in de nacht, weer elektronenstorm in de lijn van de verwachting. Zie grafiek hieronder van de vooruitzichten. Tel 2 uur op bij de tijden in de grafiek voor NL tijd.

 

 Symptomen: elektronenstorm pittig (vanaf dinsdag 4-10 00:00 uur): de energie voelt elektrische geladen aan, allergische reacties, helder zijn, moeilijk slapen of verstoord slaapritme, intense moeheid, apparaten gaan kapot, black-outs. Deze hoge frequenties kunnen je ook optillen en bliss ervaringen geven. Dat gebeurde meestal wanneer je goed in je vel zit, in je natuurlijke stroom.)


Afb: Dit is het vooruitzicht voor de elektronen voor de komende dagen. De verwachting is dat we vanaf dinsdag 4-10 vanaf het moment waarop de zonnestorm binnenkomt, ook weer een elektronenstorm die verwacht wordt.

2. X-Ray pieken (hoog)

 

 

Afb: Dit is de weergave van de zonnewind gemeten door de ACE satelliet. Zie rode pijlen voor de hoge X-ray pieken, de X-ray pieken zijn de kleine puntjes eronder. Bij andere metingen van de zonnewind door andere satellieten, worden deze korte verhoogde zonnewind dichtheid normaal eruit gefilterd. De hoge X-ray pieken worden zichtbaar in de zonnewind dichtheid. (Tel 2 uur op voor Europese tijd.)

 

Rond 4:00 uur was er hoge X-ray pieken. Maar op dat moment was ook de hoge zonnewind dichtheid piek 65 p/cm3 bezig. Dus dat speelt ook mee. De puntjes geven een verstoring aan van de zonnewind dichtheid rond de 90 p/cm3 en zo hoog kwam de piek van de zonnewind niet, dus ik vermoed dat er toch echt ook hoge X-ray lichtpieken meekwamen met de verstoring van de zonnewind. Er was zeer waarschijnlijk ook rond 6:00 uur een hoge X-ray piek, er zijn meerdere signalen dat dit zo was, maar dat kan ik niet met zekerheid zeggen, omdat de metingen offline waren tussen 4:00 en 9:00 uur.

 

 Symptomen:  X-ray pieken geven dezelfde symptomen als zonnevlammen, alleen zijn dit hele korte momenten van hoog geconcentreerd X-ray licht. Bij hele hoge X-ray pieken (boven 75 p/cm3) kan het hoge X-ray licht soms niet verwerkt worden in het moment. Daardoor krijg je een soort uitgestelde symptomen, die zich in de dag of dagen erna oplossen. (symptomen X-ray zonnevlammen: overbelast zenuwstelsel, acute intolerantie/allergieën, hoofdpijn/migraine, slecht zien, duizeligheid, misselijkheid, kiespijn, enz. Als je goed in je vel zit dan kan het X-raylicht je ook optillen in een bliss ervaring.)

 

3. Activiteiten op de Zon (heftig) en vooruitzichten week

 


Afb: Dit is een weergave van de Zon. De rode kruisjes zijn de grote gaten in de corona van de Zon. Nr. 27 & 28 staan inmiddels niet meer op de aarde gericht en de kleinere nieuwe gaten staan nog niet op de aarde gericht.

 Symptomen: (gat in de corona van de Zon: De plasma die richting de aarde beweegt kunnen door hooggevoelige mensen gevoeld worden als hoge fluittonen of ruis in de oren en het hoofd. Als er verhoogde zonnewind is, dan is dit ook aan de orde.)

Afb: Er zijn twee grote en complexe actieve zonnevlekken (zie rode pijlen links en rechts). De rode pijl links laat een de zonnevlek zien (AR3112) en dit is een terugkerende zonnevlek en deze is nog steeds erg actief is, complex en potentieel hoge zonnevlammen kan produceren. De andere zonnevlek rechts AR3110 is plotseling opgekomen afgelopen weekend en is erg actief en magnetische complex en produceert hoge zonnevlammen. Op zondag zelfs een net aan X-klasse zonnevlam Dus voor de komende week is er een HELE GROTE ZONNEVLAMMEN ALERT. (zie lijst zonnevlammen vooruitzicht 3de en 4de afbeeldingen hieronder.)


Afb: Dit is de magnetische weergave van de Zon van maandag 3-10. Zie uitleg bij afbeelding van de Zon hierboven.


Afb: Dit is de geschatte dreiging van zonnevlammen voor deze maandag 3-10. Er is een zeer grote kans van 80% op grote M-klasse zonnevlammen en zelfs 40% kans op de hoge X-klasse zonnevlammen. Vooral de protonen op 40% laat zien dat de impact groot is voor ons. Er is dus weer EEN GROTE ZONNEVLAMMEN ALERT.

 

Afb: Dit is de weergave van de X-ray zonnevlammen op de Zon. Er waren vooral hoge M-Klasse zonnevlammen en zondagavond laat ook nog een net aan X-klasse zonnevlam. (Tel 2 uur op bij de tijden in de grafiek voor onze tijd.) De lijst van zonnevlammen zie je hieronder. Er is dus nog steeds een GROTE ZONNEVLAMMEN ALERT en dit keer is de kans op de hoge X-Klasse zonnevlammen heel erg groot. De lichtfrequentie is nu continu flink hoog (C-klasse). Dit hoort bij het toenemen van de hoeveelheid zonnevlammen op weg naar een zonnemaximum over een paar jaren.

 

 Symptomen: zonnevlammen pittig: dus pittig als er X- of M-klasse zonnevlammen zijn, gemiddeld met een C-klasse zonnevlam en als ze nog lager zijn mild. Alle zwakke punten in het zenuwstelsel spelen op, zoals een beschadigde zenuw in een kies enz. Verder intens moe zijn, hoofdpijn, migraine, verstand blijft malen, stijven spieren. Slecht slapen. Als je goed in je vel zit dan kan het X-raylicht je ook optillen in een bliss ervaring. Er kunnen ook grote Black-Outs (en Brown-Outs) ontstaan, dus het uitvallen van stroom, apparaten kunnen dienst weigeren en oude apparaten kunnen plotseling overlijden.)


Afb: Dit is een overzicht voor de komende week. De situatie is niet extreem, maar kan het wel worden als er M-Klasse of zelfs X-klasse zonnevlammen komen. Want de lijst laat zien dat er ook 5% kans is op grote X-klasse zonnevlammen tot donderdag 4 oktober.


Afb: Dit is een deel van de lijst van zonnevlammen van zondag 2-10. Er waren hoge M-Klasse en ook 1 net aan X-klasse zonnevlam (Tel 2 uur op bij de tijd voor onze Europese tijd).


Afb: Dit is een deel van de lijst van zonnevlammen van maandag 3-10. Deze wordt vaak pas bijgewerkt eind van de dag of helemaal niet. Dus vaak kan ik alleen een halve lijst tonen. Er waren geen grote zonnevlammen (M-klasse) op deze dag en een constante hoge lichtfrequentie, maar dat zal waarschijnlijk wel zo blijven vanaf nu, omdat we nu echt uit het zonneminimum zijn gekropen.

4. Situatie rondom de zonnewind (gemiddeld tot heftig) & vooruitzichten 

 

 

Afb: Dit is de kp-index gemeten in Boulder V.S. Deze grafiek geeft de reactie weer van de beschermende magnetosfeer op de zonnewind en andere verstoringen uit de kosmos. Gele balken zijn een bijna zonnestormen, de rode balken zijn een volle zonnestorm (Kp-5). Boven de kp-5 is echt een hele heftige zonnestorm. Rode puntjes boven de groene balken in de grafiek geven de kosmische stralingsalert weer. Voor onze tijd tel 2 uur op bij de tijd in de grafiek.

 

We hadden vooral in de nacht een zonnestorm. Dit begon rond 23:00 uur tot ongeveer 2:00 uur en liep daarna af. Er was om 4:00 uur een toename van de dichtheid van de zonnewind en deze was heel erg heftig. En rond die tijd (2:30 uur) was er ook een hoge M-Klasse zonnevlam. Dus een heftige nacht was het weer. En dus nog een heftige nacht en dag voor de boeg. Voor mij laat dit zien wat er op dit moment in het collectief onderbewuste gaande is. De spanning loopt aardig hoog op en staat op klappen.

 

Dit is een grafiek die de verhoogde zonnewind snelheid weergeeft. Hoe roder de verstoring hoe heftiger die is. Deze is geel met een zeer klein puntje oranje voor maandag 3-10 overdag, dus gemiddeld tot mild van intensiteit. De vooruitzichten waren veel heftiger, maar vielen gelukkig mee. We hebben de hele maandag een milde verhoging van de zonnewind snelheid rond de 500 km/sec en rond 12:45 uur liep het nog wat verder op naar om en nabij de 600 km/sec. (Tel 2 uur op voor onze tijd.)

 

 Symptomen zijn mild tot gemiddeld: Rond 4:00 uur in een piek heftig: Lees tijdens een zonnestorm (kp-5 rode balken) als pittig en tijdens een bijna zonnestorm (kp-4 gele balken) als gemiddeld: je voelt de deeltjes door je heen razen, waardoor iedere cel in beweging komt. Stijfheid, hoofdpijn/migraine, duizeligheid, misselijkheid enz. Vastzittende blokkades krijg je ook extra te voelen, omdat deze losgetrild worden. Als je goed in je stroom zit, dan kunnen de hoge trillingen een fijne ervaringen geven. Als de verhoogde zonnewind of zonnestorm lang duurt, dan kan dit echt een uitputtingsslag zijn voor je lichaam en ook de psyche. Omdat de verwachtte situatie langer gaat duren, kan dit dus een pittige uitputtingsslag worden.)

 


Afb: Dit is de grafiek voor de zonnewind dichtheid. Je kan zien dat rond 4:00 uur de zonnewind dichtheid mega hoog opliep naar 65 p/cm3. En dat betekent dat er heel veel protonen werden gemeten en dat deze verstoring heftig was.

Verwachting heftige zonnestormen

 


Afb: Dit is de verwachting van de reactie van de beschermende magnetosfeer van de aarde op de zonnewind. De verwachtte zonnestormen van afgelopen weekend bleken niet heel heftig te zijn. Er is volgens dit vooruitzicht voor maandagavond vanaf ongeveer 20:00 uur een milde start met een bijna zonnestorm (kp-4 gele balk) en rond 23:00 uur gaat het echt los en de verwachting is dat de storm lang zal duren tot het einde van de dag. Ik ben erg benieuwd of dit nu wel echt zo zal zijn, maar omdat meerdere vooruitzichten (zie grafieken hieronder)hetzelfde aangeven, kunnen we er wel vanuit gaan dat dit klopt. Men verwacht zelfs een extra hoge zonnestorm (kp-6). Ik verwacht dat de heftige zonnestorm dus wel klopt, maar die kan ook later of eerder aankomen hier op aarde.


Afb: Dit is een vooruitzicht voor de zonnestormen voor de komende week. De kleur geeft de heftigheid aan van de verstoringen. Dit betekent dat het zeer waarschijnlijk tot eind van de week verstoord is. Hou er rekening mee dat het ook nog mee kan vallen. De situatie is op het moment erg moeilijk in te schatten.


Afb: Dit is een vooruitzicht van de zonnewind. Volgens deze grafiek komt er nog een laatste heftige zonnestorm, die zal beginnen op maandagavond rond 23:00. De hele dinsdag zal de zonnewind snelheid nog verhoogd zijn, als dit vooruitzicht klopt.

Heliospheric currentsheet crossing

 

 

Afb: Dit is de weergave van de Heliospheric Currentsheet. Vanaf maandag 26-9 is er weer een omkering van de magnetische verbinding van de aarde met de polen van de Zon (HCC). De aarde is nu weer in magnetische verbinding met de noordpool van de Zon. Dit is een ongewone verbinding en duurt ongeveer 1,5 week. Het groene is de magnetisch positief geladen noordpool van de Zon. Het rode is de negatief geladen zuidpool van de Zon.

 

 Symptomen: zijn slapende voeten en tintelende voeten en handen. Ook voelt de aarding voor onszelf anders en kan het moeilijker zijn om goed geaard te zijn.) De Heliospheric Currentsheet is een cyclische beweging van de magnetische verbinding tussen de polen van de Zon en aarde die om de 4 weken steeds weer een ompoling van de magnetische verbinding hebben. Dit is een magnetische spiraal die door ons zonnestelsel heen beweegt. Deze zelfde magnetische spiraal is ook aanwezig in de Galaxy en de spiraal zorgt voor veel veranderingen in ons zonnestelsel op veel planeten. Zie lijst met verandering hieronder:


Afb: lijst van veranderingen op andere planeten en hemellichamen in ons zonnestelsel die zo goed als zeker veroorzaakt worden door de Heliospheric Currentsheet, een magnetische spiraal die vanuit het centrum van de Galaxy beweegt.

 

WAAROM DEZE UPDATES? (en over ascentiesymptomen):

 

Deze updates worden geplaatst om je te informeren als er onrust is in het elektromagnetische spectrum op Aarde en wanneer er iets onderweg is naar de Aarde vanaf de Zon of space. Ons lichaam is opgebouwd uit elektromagnetische pulsen en daardoor kunnen lichaam en psyche enorm reageren op deze veranderingen en verstoringen in het elektromagnetische spectrum. Deze verstoringen versterken wat er al uit balans is bij jou.

 

 Ze versterken wat er in je leeft en op dat moment aanwezig is.

Dus als je ontspannen bent en in de flow zit, dan wordt dat versterkt. En naar mate je steeds meer in je eigen autonome soevereine energieveld komt kun je ook steeds beter in verbinding blijven met de grotere krachten van de Bron en de Aarde en kosmisch Hart en blijf je met meer gemak in je eigen flow en heb je dus minder ‘last’ van de elektromagnetische verstoringen. 

 

 Dus iedereen ervaart andere symptomen.

Symptomen zijn bijvoorbeeld: hoofdpijn, duizeligheid, hartfladderen, stijfheid, plotseling intens moe zijn, misselijkheid, plotseling wazig of scherp zien, maar ook diepe angst en onmacht/macht ervaren, enz. Je kunt deze onbalans weer in evenwicht brengen door met je bewustzijn aanwezig te zijn zonder oordeel of zonder te willen dat het weg moet. Dus gewoon ZIJN met de grote Z. 

 

 

Heb het goed… 💞

© Manuela van der Knaap
www.inzichten.com Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.