Drie sleutels om de hemel op aarde te realiseren

 

Hoe moeilijk is het eigenlijk om de hemel op aarde te realiseren?

 

Als je om je heen kijkt, is de aarde zo’n prachtige plek, er valt zoveel moois te zien en te beleven. Er is zoveel potentieel voor groei, creativiteit, vreugde… Maar er is ook zoveel pijn, oorlog, strijd en ellende.

 

Wat kunnen we zelf doen om ondanks dit alles de hemel op aarde neer te zetten?

 

 

Uitzicht op de aarde vanuit het heelal

 

Onlangs begeleidde ik een sessie met een cliënte die vanuit een niet-aardse incarnatie een prachtig overzicht had over het leven op aarde, versus het leven op andere plekken in het heelal. Vanuit het gezichtspunt van een niet-aardse levensvorm, die zover geëvolueerd was dat ze met haar medewezens in volledige harmonie leefde, was de aarde op het eerste gezicht een wonderschone plaats, vol licht, schoonheid en leven.

 

Gebrek aan verbinding

 

Toen ze echter in een menselijk lichaam incarneerde en de aarde up close and personal ervoer, was het een grote schok voor haar. Zo weinig verbinding. Ieder leefde op zijn eilandje. Er was bijna niemand die integer communiceerde, zonder bijbedoeling of bedrog. Bijna iedereen was afgesloten van zijn verbinding met het ware zelf, de Bron en de aarde. Alleen de natuur vormde een harmonieus ecosysteem, net als thuis. Maar onder de mensen vocht iedereen om een plaatsje en regeerden de pijn, het geweld en de wanhoop. Daar was het ego tegen ego, strijd om de macht, en probeerde iedereen energie bij elkaar af te tappen. Wat een drama!

 

Experiment Aarde

 

Toen ze weer was bijgekomen van de schok en we haar verbinding met haar eigen wezen en de Bron hadden vrijgemaakt van trauma, kon ze weer zien hoe mooi het was, hoe bijzonder, het ‘experiment’ aarde. Waar zowel het duister als het licht naast elkaar bestaan, waar mensen, wanneer ze hun hart openstellen een gouden gloed uitstralen en er zoveel groei mogelijk is. Er was echter nog wel een hoop werk te doen op deze plek.

 

Inspiratie

 

Deze sessie inspireerde me om wat ik zie als de drie grootste struikelblokken voor geluk, en de bijbehorende drie sleutels voor de oplossing, te belichten in dit artikel. Het klinkt misschien vreemd, maar ik geloof daadwerkelijk dat als een groot deel van de mensheid deze sleutels zou gebruiken, we onmiddellijk de hemel op aarde kunnen realiseren.

 

De drie grootste vijanden van de mensheid

 

Ooit las ik ergens een uitspraak die me erg trof, omdat deze resoneerde met een diep innerlijk weten:

 

”De twee grootste vijanden van de mensheid zijn: schaamte en schuld.”

 

Ik zou er nog een derde aan toe willen voegen, en deze is in mijn ogen nog de belangrijkste van allemaal. De derde vijand van de mensheid is: geen verantwoordelijkheid te nemen voor onze eigen verbinding met de Bron, ons eigen ware Wezen en moeder Aarde – maar energie, licht en geluk via de ander proberen te verkrijgen.

 

De strijd om energie

 

Wanneer we ons niet aansluiten op de belangrijkste bronnen van energie, inspiratie en licht, namelijk de Bron, ons eigen ware wezen en de aarde, ontstaat de strijd om energie. Deze strijd is in mijn optiek de belangrijkste oorzaak van zowel dader- als slachtofferschap. Het is de oorzaak van geweld in al zijn uitingsvormen, van psychologisch en fysiek geweld tot misbruik, slavernij, en oorlog.

 

‘Energie’ gebruik ik hier in de breedste zin van het woord. Energie is aandacht, vreugde, levenslust, kracht, inspiratie, creativiteit, plezier, levenskracht, humor, dankbaarheid, enzovoort.

 

Unieke zelf

 

Door in verbinding te zijn met ons ware wezen en de energie van ons unieke zelf neer te zetten op aarde, gebruiken we onze unieke vaardigheden en ervaren we een ultieme vorm van vervulling en geluk. Echt jezelf zijn, de energie van je ware, authentieke zelf door laten stromen en je eigen unieke vaardigheden gebruiken om die neer te zetten in de wereld, geeft een kracht en een vervulling die nergens mee te vergelijken is.

 

Authentieke relaties

 

Door authentieke relaties aan te gaan vanuit dit ware zelf, met anderen die eveneens authentiek zichzelf zijn, ervaren we waarachtige liefde, verbinding, passie en extase.

 

Verbinding met de Bron

 

Door een goede verbinding met de Bron en onze ziel staan we in een voortdurende stroom van licht, inspiratie en wijsheid, en ervaren we de ultieme veiligheid door te voelen en te weten dat we eeuwige wezens zijn die nooit alleen zijn.

 

Verbinding met de aarde

 

Door de verbinding met de aarde krijgen we de voeding en energie die ons lichaam nodig heeft om te leven en te gedijen.

 

Het oude paradijs op aarde

 

Waarschijnlijk heeft de mensheid een gouden tijd gekend, waarin de mensen op deze manier met elkaar in harmonie leefden en er geen reden was voor strijd. Er zijn beschavingen geweest die gestoeld waren op een bevolking die leefde vanuit waarachtige harmonie.

 

De introductie van de donkere pool

 

Maar ergens in het verre verleden werd de duistere kant van de polariteiten op aarde geïntroduceerd. Waar dit mee begon, en daar zijn meerdere theorieën over, is misschien niet zo belangrijk. Wat belangrijk is, is dat vanaf dat moment steeds meer mensen door trauma en shock de verbinding met de Bron moeilijker konden ervaren.

 

Het leek of ze werden afgesneden van de Bron, van hun authentieke zelf. Daardoor kwamen ze in een negatieve spiraal terecht van shock, trauma, geweld, angst, pijn, gebrek aan verbinding en de strijd om te overleven – de strijd om de energie. Deze strijd om de energie zorgt steeds weer voor nieuwe dader- en slachtoffertrauma’s en houdt de negatieve spiraal in stand.

 

Afgesneden zijn van energie

 

Wanneer mensen zich nog in een toestand van verlaagd bewustzijn bevinden, en door trauma en shock in dit leven en vorige levens onvoldoende verbinding kunnen maken met de Bron, met hun ware zelf en met de aarde (althans, dat lijkt voor hen zo), kunnen ze overgaan tot andere tactieken om levenskracht te verkrijgen en een surrogaat van levensvreugde te ervaren.

 

Tactieken bedoeld om op negatieve wijze energie via anderen te krijgen

 

De tactieken die mensen vervolgens, bewust of onbewust, gaan gebruiken om toch energie te verkrijgen, variëren van mild tot ernstig. Maar allemaal hebben ze dit gemeen: ze zijn bedoeld om energie via de ander te verkrijgen.

 

Deze lijst is natuurlijk geenszins compleet. Maar door erover na te denken in termen van energie zal duidelijk worden dat ze allemaal draaien om het zich toe-eigenen van de energie van de ander – in plaats van zelf verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen energie-aanvoer.

 

Tactieken

 

 Helpen om nodig te zijn en erkenning te krijgen

 

 Concurreren, idoliseren en devalueren

 

 Manipuleren, aftroeven, vernederen en pesten

 

 Diefstal van (intellectuele) eigendom, identiteitsfraude

 

 Mishandeling en verwaarlozing

 

 (Seksueel) geweld

 

 Oorlog

 

 Communicatie

 

In niet-vreedzame communicatie is er eigenlijk altijd sprake van enige mate van strijd om energie en energiediefstal. Wanneer je iemand onderuit haalt met een onaardig ‘grapje’ bijvoorbeeld, iemand aftroeft, vernedert of verbaal over iemands grenzen gaat. Dan is er sprake van een uitwisseling waarbij de agressieve partij energie afsnoept of afdwingt van de partij die zich laat afbluffen, vernederen of overtroeven.

 

Maar let wel: mensen kunnen je energie alleen stelen als je het (onbewust) toelaat. Vooral voor empathische, hooggevoelige mensen kan het daarom van belang zijn assertiviteitstraining te doen. Ook is het nuttig zelfonderzoek te doen om te kijken waar ze zich nog laten overbluffen, en waarom. Oude, onbewuste overtuigingen van minderwaardigheid uit de jeugd of vorige levens kunnen er nog voor zorgen dat je je energie onbewust af laat pakken door bepaalde soorten pesters.

 

Pesten

 

Bij daadwerkelijk pesten gaat de strijd om energie nog een stap verder. De tactiek van pesters in alle soorten en maten is een typisch voorbeeld van energiediefstal. Pesters laten hun slachtoffers schrikken met agressiviteit waardoor ze in shock gaan. Omdat de pester zijn of haar slachtoffer vervolgens door vernederende woorden zover krijgt dat hij of zij gaat geloven dat hij minder is en het verdient slecht behandeld te worden, geeft hij onwillekeurig zijn energie en kracht weg – aan de pester.

 

De pester krijgt een kick van het pesten zelf, een daad van agressie – en van de energie van het slachtoffer. Slachtoffers van pesters hebben vaak al een laag zelfbeeld door eerdere nare ervaringen waardoor ze zijn gaan geloven dat ze minder zijn: een makkelijke prooi voor pesters. Voor de pester zijn slachtoffers simpelweg een bron van energie.

 

Seksueel geweld

 

Bij seksueel geweld is de strijd om energie nog duidelijker te zien. Of het nu gaat om grensoverschrijdend gedrag met woorden en blikken, aanraking of daadwerkelijke aanranding of verkrachting: de daderpartij gaat verbaal of fysiek met geweld over de grenzen van het slachtoffer in een poging de ander iets af te nemen van diens waardigheid, veiligheid, zelfvertrouwen, trots, schoonheid, kracht en levensenergie.

 

Daarbij wordt meestal meteen de verantwoordelijkheid bij het slachtoffer gelegd: had die maar geen kort rokje moeten dragen, niet in de hotelkamer moeten zijn, etc. Omdat slachtoffers van alle vormen van seksueel geweld meestal in shock gaan, en daarbij vaak uit hun lichaam of gevoel treden, is het voor de dader makkelijker diens energie en kracht af te pakken. Door de schuld vervolgens bij het slachtoffer te leggen, die, omdat hij of zij in de war en in shock is, deze onbewust vaak aan zal nemen, blijft die met de last van schuld van de dader zitten en haalt de eigen energie niet terug.

 

Gelukkig is deze ongezonde uitwisseling, bijvoorbeeld in therapie, om te draaien waardoor slachtoffers hun kracht, onschuld, eigenwaarde etc. terug kunnen halen en de dader de ongezonde lust, eigen verantwoordelijkheid en agressie weer terug kunnen geven. Dat is het goede nieuws van energie: dat wat daadwerkelijk van jou is, kun je alleen in shock weg geven – en dat wat van jou is, kun je altijd weer terug halen.

 

Concurrentie

 

Tactieken die de strijd om energie in stand houden, zijn diep ingebed in de maatschappij en worden nog steeds als volstrekt normaal beschouwd: denk maar aan concurrentie.

 

Het begint al op school: kinderen worden al vroeg beoordeeld op prestaties. Presteren, de beste moeten zijn, houdt meteen in: beter moeten zijn dan de ander.

 

Deze concurrentiestrijd zie je al vroeg terugkeren op het schoolplein: beter, mooier, slimmer, sneller, krachtiger, gemener moeten zijn dan de ander – om goedkeuring, aandacht, status: oftewel energie te krijgen ten koste van de ander.

 

De tragiek van energie-diefstal

 

Het tragische is dat al deze tactieken nergens voor nodig zijn – zolang mensen bereid zijn hun eigen wonden te helen, hun authentieke zelf te zijn, hun unieke vaardigheden te ontwikkelen en zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen energie-aanvoer via de Bron en de aarde. Er is genoeg energie, oftewel: liefde, kracht, plezier, talent, uniekheid, levensvreugde, voor iedereen!

 

De eerste twee sleutels

 

Eerder had ik het over schuld en schaamte: de twee eerste ‘vijanden’ van de mensheid. Hieronder meer over deze eerste twee en hoe ze te transformeren naar een positieve expressie ervan op aarde.

 

Schuld

 

Schuldgevoel, al dan niet terecht, heeft altijd met een oordeel te maken over een daad. Als er sprake is van onterecht schuldgevoel, kun je door zelfonderzoek ontdekken dat de schuld die je bent gaan dragen voor iets dat buiten jouw invloed lag, niet van jou is en die loslaten.

 

De sleutel om schuld voor een eigen actie op te lossen is inzicht krijgen in het waarom van een daad, en verantwoordelijkheid nemen voor je echte aandeel daarin. Als er sprake is van een negatieve actie die bijvoorbeeld voortkwam uit boosheid, pijn of hebzucht, is het van belang te onderzoeken waarom je tot die daad kwam.

 

Meestal zit er onder negatieve acties pijn, gebrek aan liefde en eigenwaarde en verlangen naar diezelfde liefde en eigenwaarde. Wanneer je kunt zien waarom je tot een negatieve daad kwam, er verantwoordelijkheid voor kunt nemen, en er met begrip naar kunt kijken in plaats van er over te oordelen, kan schuldgevoel wegvallen en plaats maken voor inzicht en groei.

 

Tevens kun je er dan een positieve actie op laten volgen om de pijn of het gebrek dat onder je daad zat, te gaan helen. Ook dat is het nemen van verantwoordelijkheid en lost schuld op.

 

Schaamte

 

Schaamte ontstaat ook uit oordeel, maar schaamte kunnen mensen ook voelen over kwesties die in wezen totaal natuurlijk en gezond zijn: denk maar aan seks, lichaamsfuncties als zweten, poepen en plassen, emoties, of dingen waar ze niets aan kunnen doen, zoals familiegeheimen. Bij schaamte zijn we meestal enorm bang voor het negatieve oordeel van de ander.

 

Ook bij schaamte is het van belang te onderzoeken waarom we ons ergens voor schamen: zit er een aangeleerd oordeel op, bijvoorbeeld?

 

Waarom geloven we dat nog?

 

Schaamte werkt vaak als een soort deksel, het dekt kwesties af waardoor ze ontkend worden, niet besproken of zelfs totaal weggedrukt worden uit het bewustzijn. Dit kan leiden tot depressie, een vlak leven, en het niet-leven van onze mooiste eigenschappen.

 

Door onze schaamte onder ogen te zien met liefde en dat waar we ons voor schamen zonder oordeel te onderzoeken, kan ze begrepen worden, en vervolgens losgelaten zodat we vrij zijn om in vreugde en vrijheid te leven en onszelf te zijn.

 

De drie sleutels om de hemel op aarde te realiseren

 

Wanneer we de drie vijanden van de mensheid overwinnen: schuld, schaamte en de strijd om energie, kunnen we de hemel op aarde realiseren.

 

 1. Van schuld naar verantwoordelijkheid

 

 2. Van schaamte naar liefde

 

 3. Van strijd om energie (dader-en slachtofferschap) naar vrede en zelf-empowerment

 

Het helende, intelligente Universum

 

Hoe kun je ontdekken waar je zelf nog vastzit in een van de negatieve uitingen van een van de drie sleutels? Luister naar het Universum!

 

Het Universum zendt ons voortdurend aanwijzingen in de vorm van toevalligheden, gebeurtenissen, ontmoetingen. Wanneer onze ziel ons via het Universum duidelijk wil maken waar onze pijn of angst nog op zit en waar we onszelf nog kunnen helen, zijn deze aanwijzingen niet altijd leuk.

 

Ze komen soms in de vorm van ongelukjes, nare ontmoetingen, tegenslag. Dan hebben we instinctief de neiging ze weg te drukken uit ons bewustzijn, te negeren, of af te doen als vervelend en zinloos.

 

Kostbare aanwijzingen

 

Maar deze aanwijzingen zijn juist kostbaar. Als we ze kunnen zien voor wat ze zijn, en ze gebruiken als tools om onze wonden te gaan herkennen en helen, gaat alles in het Universum onmiddellijk meewerken – of liever gezegd, dan verzetten wij ons niet langer tegen de stroom van intelligente communicatie van het heelal en werken wij mee. Dan stappen we uit de houding van slachtoffer en gaan we in onze kracht staan. Dan kunnen we verbazingwekkende resultaten verwachten!

 

Tactieken om je te verbinden met de Bron, je eigen ware, authentieke zelf en de aarde:

 

Ook deze lijst is niet volledig, maar kan je een idee geven:

 

❥ Zelfonderzoek

 

❥ Alle (therapeutische) bezigheden die je in verbinding brengen met je innerlijke wond en je helpen deze daadwerkelijk te helen

 

❥ Alle (therapeutische) technieken die je helpen de verbinding te maken met je authentieke zelf, je ziel en de Bron

 

 Je eigen energie terughalen uit negatieve relaties, personen, oude trauma-stukjes uit je jeugd en vorige levens

 

 Je eigen energie terugbrengen naar getraumatiseerde innerlijke kinderen en vorige levens

 

 Doen waar je écht blij van wordt, doen waar je écht zin in hebt

 

 Lachen

 

 Authentieke relaties en verbindingen die gestoeld zijn op echt, integer contact

 

 Uiting geven aan jezelf door elke vorm van creativiteit (en het hoeft niet perfect te zijn!)

 

 Genieten van kunst, muziek, schoonheid in elke vorm

 

 Met aandacht verbinding maken met de aarde en de natuur

 

Er is genoeg schoonheid, liefde, vreugde, talent, aandacht en energie voor iedereen: geniet ervan!

 

© drs Wendy Gillissen

www.reincarnatietherapie.com