Diepe wonden van dualiteit worden gemanifesteerd

 

Met een tweedeling in de maatschappij, waarbij uitsluiting de nieuwe norm wordt, komt de diepe splitsing van wat dualiteit is tot manifestatie op het aardoppervlak.

 

Dualiteit, splitsing, polarisatie die al eeuwen aanwezig is op aarde komt tot een steeds meer zichtbaar hoogtepunt.

 

Daar waar het nu steeds meer zichtbaar en voelbaar uit gaat kristalliseren in de maatschappij, is het niet zo moeilijk meer om te zien wat er scheef staat en waar de verbinding met de Bron, vertrouwen, Eenheid en zuiverheid ontbreekt.

 

 

Dat wat er allang was, maar voor velen niet altijd bewust (voelbaar, zichtbaar) is nu niet langer te negeren. Het kan dus niet anders dan dat steeds meer mensen bewust gaan worden van de verdraaiingen en scheefstanden die er zijn en die ‘uitgespeeld’ worden in de maatschappij.

De maatschappij als spiegel voor hetgeen er in het onbewuste collectieve leeft, geloofd wordt, gevoeld wordt.

 

Wanneer iets manifest wordt in het maatschappelijk leven komt het vanuit het onbewuste naar boven, het manifesteert zich, wordt dus zichtbaar en kan van daaruit bewust worden op menselijk vlak. Dit biedt een kans om ‘wakker te worden’. Waar iets bewust wordt biedt dat een energetische beweging aan om te kunnen wijzigen of helen, wat er maar nodig is.

 

Het start echter met bewustwording.

 

De maatschappij is daarbij het speelveld. Dat wat daarin zichtbaar wordt laat de onbewuste onderstromen van het collectief onbewuste zien.

 

De onderste steen komt boven.

 

De oeroude, diepgewortelde pijn en trauma’s rondom de splitsing en vallen uit Eenheid in dualiteit worden steeds krachtiger uit het collectief onbewuste omhoog gestuwd. Het wil juist zichtbaar (bewust) worden, het wil doorleefd worden. Want pas dan is wijziging en heling ervan mogelijk.

 

Wat er in deze tijd gebeurd, klopt dus in die zin van het grotere plaatje.

 

We kunnen niet vanuit innerlijke tweedeling ineens shiften naar volledige Eenheid. We dienen daarvoor door de dualiteit-pijn heen te bewegen. Deze weer te voelen. Waarbij het verlangen naar Eenheid, gelijkwaardigheid en heelwording steeds sterker gaat opgloeien. Waarbij de bezieling weer zo voelbaar wordt dat het als een natuurlijke drijfkracht aanzet om door de pijn naar heelwording toe te gaan bewegen.

 

De diepste stenen komen boven. Dat kan confronterend en pijnlijk zijn. Maar dient natuurlijk het doel om al het onbewuste, om alle nog vastgehouden scheefstanden en dualiteit te belichten.

 

Wachtstand

 

Sinds de zomer maanden ervaar ik dat niet alleen ik maar velen met mij in een soort ‘wachtstand’ zijn beland. Wachtstand wil niet zeggen stilstand natuurlijk. En innerlijk gaan de persoonlijke processen gewoon in razend tempo door. Die wachtstand is meer gerelateerd aan (taken en rollen voor) het collectieve veld.

 

Er is vanuit alle hoeken hard gewerkt de afgelopen jaren om de collectieve trilling te verhogen, waardoor het collectief bewustzijn dieper kan ontwaken. Van onbewust naar bewust(er). Niet ieder in het collectief veld loopt in hetzelfde tempo. Je hebt zogezegd kartrekkers of ‘voorlopers’  en zij die daar achteraan komen.

 

Dit heeft niets te maken met verder of beter zijn. Het heeft alles te maken met zielskeuzes en taken die de ziel op zich genomen heeft voor deze bijzondere tijd. Passend bij de persoonlijke leer- en groeiweg en aansluitend op de collectieve rol die vervult mag worden. Ieder speelt een eigen rol in het geheel en elke rol, taak of functie in het collectief is even waardevol en essentieel.

 

De taak- en rolverdelingen zijn echter verschillend omdat op alle vlakken hulp nodig is om de collectieve trilling op te tillen van een onbewuste, gepolariseerde staat, naar een bewuste staat van Zijn.

 

De ‘wachtstand’ die vele pioniers in bewustzijn nu ervaren heeft te maken met het ‘wachten’ op de juiste timing. Bepaalde frequenties zijn in formatie gebracht, geïnitieerd, klaar gezet of in beweging gezet. Het is nu ‘wachten” totdat de uitwerking hiervan steeds verder door gaat werken in het collectieve veld. Dat kost tijd.

 

De frequentie van zowel het collectief als van de aarde mens is trager dan de frequenties van hogere lichtkrachten. Daar zit dus een vertraging in voordat de trillingen manifest worden in de materie, op aarde, in de collectieve maatschappelijke beweging.

 

Het kost tijd voordat deze uitkristalliseert in de menselijke wereld.

 

Zoals gezegd is een wachtstand geen stilstand. Innerlijk razen de persoonlijke groei en helingsprocessen voort en deze mogen nu ook de aandacht krijgen.

 

 Waar raakt tweedeling, uitsluiting jou nog? Welke emoties, wonden, zielsherinneringen of afgesplitste zielsdelen worden er door aangeraakt?

 

 Welke wonden van dit leven en met als basis eeuwen van leven in afgescheidenheid worden er naar boven getoverd uit jouw onbewuste?

 

Dat is waar nu het werk ligt.

 

Het collectieve proces is goed genoeg voorbereid en suddert door. Daar hoeft minder de aandacht naartoe.

 

Innerlijk mag je je bezig houden met je eigen stappen, die je nog weer meer voorwaarts brengen ook in jouw tol en taken rondom het collectief bewustzijn, ook in vervolg fasen van dit globale proces.

 

Je mag er op vertrouwen dat je je huiswerk goed hebt gedaan. Dat je genoeg voorbereid bent om klaar te staan, signaal te ontvangen en in actie te komen wanneer dat van (uit) je (ziel) gevraagd wordt, als het gaat om de collectieve proces rollen.

 

Je bent inmiddels al zo gegroeid en getraind dat je echt wel voelt waar of wanneer je in actie dient te komen als dat nodig is voor de collectieve taken.

 

Dit geldt in het klein en in het groot. Dus ook als het gaat om klaar staan en in actie komen voor een ander, je omgeving, familie, vrienden of cliënten.

 

Als jij of jouw aandeel in kracht nodig is, sta je er. Ben je er. Daar diende al jouw training en groei de afgelopen jaren voor.

 

Daar kan en mag je op vertrouwen!

 

Het is echter nu tijd weer even de focus terug te brengen naar je Zelf en jouw innerlijke volgende stappen. Niet meer én gericht op eigen proces én tegelijkertijd werkend aan het collectief. Wat veel energie en soms ook veel op persoonlijke basis heeft gekost qua uitdagingen. Nu is het tijd om even die focus op het collectieve proces te laten voor wat het is en te vertrouwen op alles wat jij daarin hebt ingebracht, wat jouw bijdrage en harde werken heeft gebracht en wat nu (met vertraging) uit zal gaan kristalliseren.

 

Dat geeft ruimte om een verdieping van je eigen groei en bewustzijn in te stappen. De volgende stap, als eerste in jezelf, maar ook deze zal uiteindelijk weer door gaan vibreren in je vervolg taken binnen het collectieve veld en de dagelijkse maatschappij.

 

Wachtstand is dus misschien niet helemaal het juiste woord, want we stromen gewoon heel snel door.  Maar nu net even op een andere manier dan in voorgaande fase.

 

Alle lagen worden meegenomen

 

De energie bekrachtigd en belicht dit gehele proces wat gaande is. De uitlijning met de tegengestelde krachten van 6 en 9 gaat over de dualiteit in materie (de 6)  terugbrengen naar de volledige uitlijning met het Galactisch hart, alle ervaringswerelden (de 9). M.a.w. alle scheefstanden die we hier beleven worden stapsgewijs teruggedraaid naar oorspronkelijke uitlijning. Daarbij worden alle voorgaande ervaringssferen ook doorlopen. De 3e dimensie is immers gevolg van alle eerdere vallen uit bewustzijn. Alle dualiteit die ervaren is in alle dimensies van zielservaring wensen terug gebracht te worden naar oorspronkelijke uitlijning.

 

Het proces wat we collectief doorlopen vind niet in één dimensielaag (op Aarde) plaats, maar door alle ervaringswerelden tegelijkertijd heen. Dat maakt dit een ongekend, uniek en groots Kosmisch project wat tijd kost.

 

Dualiteit creatie heeft er voor gezorgd dat we stapsgewijs steeds verder uit bewustzijn zijn gevallen. Waarbij steeds nieuwe ervaringssferen (dimensies van een lagere trilling en met meer dualiteit) zijn gecreëerd.

 

Al die scheefstanden in al die gecreëerde sferen worden mee genomen in dit proces.

 

Kosmische timing

 

Het gaat alleen vooral nu om het nemen van verantwoordelijkheid omtrent je eigen proces en het vertrouwen dat alles wat je bevrijd, neergezet, uitgestraald, rond verteld hebt als kwartje in het collectief gaat landen.

 

Juist daar waar de dualiteit ten top gaat manifesteren op maatschappelijk vlak.

 

Het is nu de verantwoordelijkheid van ieder ander in het collectief om dit ook zelf op te gaan pakken. In het tempo dat voor ieder is weggelegd.

 

Het ego wil dat graag zo snel mogelijk, liever gister dan vandaag. Maar zo werkt het niet. Ieder heeft een eigen timing, moment en manier van ontwaken. En die klopt binnen het Goddelijk Plan van het grote ontwaken en de grote reset van onbewustzijn naar bewustzijn.

 

We gaan een nieuwe fase in nu van het collectieve ontwakingsproces. Door het naar binnen richten op je innerlijk werk wordt ook jij weer voorbereid op de volgende stappen binnen dit collectieve proces. Eerst het innerlijk werk, dan pas weer het werk voor het grote geheel. Zo werkt het altijd.

 

We zijn nu hogeschoolwerk in ons bewustzijn aan het verrichten, dat mag bewust beseft worden. Daar mag tijd voor uitgetrokken worden. Dan sta je ook straks weer perfect, krachtig, moedig en stevig voor de volgende fasen van de collectieve trillingsverhogingen.

 

Alles is met elkaar verweven, niets staat los van elkaar.

 

© Willemien Timmer

www.apofyliet.nl