De vlam in jouw binnenwereld ♥ Pamela Kribbe ♥ Lichtwerkers Nederland


Pamela channelt Jeshua, 13 maart 2020

 Liever luisteren? 

Lieve mensen,

Ik ben Jeshua, een broer en gelijkgestemde. Voel mijn aanwezigheid bij jullie; ik ben geen vreemde. Wij zijn diep verbonden met elkaar. Het feit dat jullie een aards lichaam bewonen en ik niet, geeft geen grote afstand tussen ons. Voel het maar in je hart. De afstand die ontstaat tussen mensen komt veel meer voort uit angst en wantrouwen dan uit het wel of niet fysiek aanwezig zijn bij elkaar. Voel de innerlijke band die je hebt met het Christusbewustzijn, het bewustzijn van liefde en verbondenheid met elkaar.

Op dit moment, terwijl er een zogeheten crisis gaande is in de wereld vanwege het virus dat er is, worden mensen gedwongen fysiek in isolatie te gaan, maar dat kan de innerlijke verbinding, de innerlijk beleefde verbinding, juist versterken. Het geeft ruimte voor iets anders en is dus niet alleen iets negatiefs. Jullie in het algemeen, de mensheid, gaat zo op in de uiterlijke wereld, dat de binnenwereld, de unieke ervaringswereld in iedereen, veel te weinig bewoond wordt. Je gaat in deze wereld zo makkelijk op in alle prikkels van buitenaf, dat thuis zijn in de binnenwereld, het doorvoelen van wat er is, niet meer vanzelfsprekend is. Een stap terug, een stap naar binnen, is vaak de voorbereiding voor iets nieuws wat komen gaat. Dit speelt nu op mondiaal niveau. Het is een noodzaak. Maar het speelt ook in jullie individuele levens: dat er een stap naar binnen wordt gemaakt, al dan niet afgedwongen door een crisis, een situatie die van buitenaf lijkt te komen. Die situatie vervult een functie, is geen belemmering, maar is een deur die naar binnen toe opent.

Voel even je eigen binnenwereld. Ga naar binnen. Stel je voor dat in jou een levende, transparante ruimte is. Die loopt door je lichaam heen; is groter dan je lichaam. Het is jouw energieveld. Het is als een huis waarin je woont, alleen het beweegt doorlopend. Er zijn vloeiende stromen, stemmingen, trillingen, die jou omgeven. Dit is jouw huis, je energetische huis. Je lichaam is daarin opgenomen. In feite is jouw energietoestand het fundament, de basis. Het lichaam beantwoordt daaraan, vloeit en beweegt daarin mee. Het is in zekere zin secundair, het volgt de wetten van energie. Materie volgt energie.

Zak met je bewustzijn in je eigen energieveld. Ga naar binnen. Sluit je even af voor de vele prikkels van buiten. Ga met je aandacht eens naar je ruggengraat, maar begin iets hoger, aan de achterkant van je hoofd en nog iets daarboven. Daar bevindt zich een soort kanaal wat jou verbindt met een hogere sfeer, de sfeer van je ziel, van je innerlijke weten, die voorbij tijd en ruimte reikt, voorbij het fysieke. Word je eenvoudig bewust van die plek daar, net buiten je lichaam, maar daar innig mee verbonden. Ga dan met je aandacht langzaam naar beneden. Voel de energie achter je nek, je hals, tussen je schouderbladen. Strijk als het ware met je aandacht langs je ruggengraat naar beneden. Voel het gebied achter je maag, ook wel zonnevlecht genoemd, achter je onderrug, je stuitje en voel dit kanaal, dit energieveld, helemaal doorlopen tot in de Aarde.

Voel dat je verbonden bent met de Aarde. Voel de kracht van de Aarde. Jij komt hier iets brengen op Aarde. Jullie voelen innerlijk een drang om iets te delen, iets te geven of uit te drukken van jezelf. Die drang komt uit je ziel, die behoort tot je wezen. Voel even heel sterk het kanaal dat door jou heen loopt waardoor je Hemel en Aarde verbindt. Jij bent een brug tussen de beide werelden. Voel wat je te geven hebt.

Om dit aanschouwelijk te maken, stel je eens voor dat je je op een podium bevindt. Je zit of staat op een podium en je voelt je rustig en sterk; je bent niet bang. Je bent in contact met dat kanaal in jou, je bent verbonden; je bent veilig. Voel die veiligheid. Je bent in je eigen binnenruimte en daar ben je veilig en op je gemak. Kijk dan eens naar wie er voor je zit. Het is een ruimte, een soort zaal waarin mensen zitten, die daar gekomen zijn voor jou. Dat maakt je niet bang of zenuwachtig. Nee, je voelt eerder dat het betekenisvol is. Je bent daar ook niet om te presteren of erkend te worden. Je bent daar om iets essentieels te delen met hen. Je bent daar ook niet hoger of lager. Je bent daar in je natuurlijke rol of functie.

Kijk eens wat je dan doet. Wat komt er in je op? Wat heb je daar te doen of te zeggen? Misschien zijn er mensen die spontaan op je afkomen en jou iets vragen. Wat vragen ze jou? Wat geef je hen? Wat, als je je innerlijke drang volgt, deel je met hen? Kijk vooral naar het gevoel erin. Deel je kennis, wijsheid, zachtheid, begrip of bemoediging? Voel wat er van nature uit jou wil stromen. Voel hoe natuurlijk dit voor je is, zoals ademhalen.

Jullie zijn hier allemaal om iets van je unieke zielskwaliteit te delen met anderen. Dit betekent dat je je onderscheidt, dat je niet meer de gebaande paden volgt, maar de stem van je hart volgt. Dit kan angsten oproepen. Maar tegelijk is het zo, dat gehoor geven aan die innerlijke stroom je het dichtst bij jezelf brengt en bij een gevoel van vervulling en vreugde. De angst die je hierbij kunt ervaren is een angst voor uitsluiting. Zodra je vanuit je ziel gaat leven, ga je handelen en denken en voelen vanuit een stroom die niet meer gebaseerd is op de oude, collectieve denkgewoonten en angsten. Je introduceert een nieuw geluid, zogezegd.

Ik roep je op daarin te geloven. Er is behoefte aan een nieuw geluid. Het is een noodzaak, omdat alleen vanuit het contact met de ziel, de innerlijke ruimte, het bewustzijn op Aarde kan veranderen en groeien.

Ik dank jullie voor je aanwezigheid hier en nu op Aarde. Jullie zijn moedig. Het vraagt om moed om je te onderscheiden en de stem van je eigen hart te volgen. Maar je wordt hierin gesteund. Is het niet door de collectieve energie, die nog vastzit op bepaalde punten in oude energie, dan is het wel vanuit het veld van lichtheid en klaarheid, dat nu bezig is te landen op Aarde. Je kunt het Christusbewustzijn noemen of eenvoudig licht, helderheid, verbondenheid, liefde. Dit veld is bezig handen en voeten te krijgen mede door jullie. Er is een nieuwe geboorte werkzaam in deze tijd. Laat je niet misleiden door de negatieve geluiden die je hoort. Voel de vlam, de kaarsvlam van het nieuwe en laat die branden in je eigen hart.

Pamela Kribbe
www.pamela-kribbe.net

 

Pamela channelt Jeshua over het coronavirus op zondag 5 april


Pamela Kribbe: 'Lieve lezer, Onze levens worden – wereldwijd – op z’n kop gezet door het coronavirus en net als jullie vragen wij ons af wat de spirituele betekenis kan zijn van wat er nu gebeurt.

Vorige week heb ik op de valreep nog een workshop gehouden en ontving ik in de bovenstaande channeling van Jeshua de boodschap dat deze crisis uitdaagt tot ‘naar binnen gaan’ en het verkennen van onze innerlijke wereld. Doorgaans worden we enorm opgeslorpt door uiterlijke prikkels, niet alleen zintuiglijk (lawaai en drukte in verkeer, winkels en op het werk), maar ook in onze gedachten (het vele moeten, de ‘targets’ die gehaald moeten worden, de volle agenda).

Dit wordt nu allemaal stil gelegd.

Ook wees Jeshua er op dat werkelijk contact van hart tot hart niet afhangt van fysieke nabijheid. Hij wees erop hoe dicht hij bij ons is terwijl hij niet in een fysiek lichaam is. Ik kon dat intens voelen. Het is pijnlijk dat we elkaar in deze tijd minder vaak kunnen bezoeken, maar het biedt ook een mogelijkheid om diep te voelen wat ons verbindt en wat we voor elkaar betekenen.

Terwijl ik de channeling deed, had ik de gewaarwording dat de collectieve sfeer om de aarde heen leger was, een beetje zoals de lucht nu plotseling vrijer is van milieuvervuiling. Er ontbrak een bepaalde energetische ruis en ik voelde de aanwezigheid van de aarde duidelijker. Die voelde zuiver en helder.

Ik ben ervan overtuigd dat het verschijnen van het coronavirus een diepe spirituele betekenis heeft. Zoals alle crises, roept ook deze angst op: angst voor ziekte, angst voor verlies, angst voor geldtekort. De vraag is hoe we deze angsten opvangen en hoe we ons daarin verhouden tot elkaar.

Net voor het losbarsten van de crisis, had ik het gevoel dat ik meer on line wilde gaan werken met het delen van gechannelde informatie. Naast de lezingen die ik af en toe geef voor een live publiek in Nederland, voelde ik dat het fijn zou zijn om on line maandelijks een gesproken channeling aan te bieden voor lichtwerkers die verheldering zoeken omtrent centrale lichtwerkerthema’s als: anders zijn, eenzaamheid, het werk van je hart vinden, hooggevoeligheid, in je kracht komen en de betekenis van zielsontmoetingen.

Mijn intentie om op deze wijze informatie te delen en te verbinden met elkaar, is nu mogelijk geworden via een samenwerking met Davy en Denise Diekstra van de website Lichtwerkers Nederland. Vanaf begin april gaan we elke eerste zondag van de maand om 20:00 uur een on line bijeenkomst houden en je kunt per keer (dus los) inschrijven.

De maandelijkse boodschappen zijn steeds afgestemd op de energie van het huidige moment en worden aangevuld door een geleide meditatie van Gerrit.

Als je deelneemt, kun je de channeling vanuit thuis gelijktijdig beluisteren met alle anderen die zich hebben aangemeld: dit creëert een veld van gelijkgestemdheid en verbondenheid. Niet via fysieke nabijheid, maar vanuit het hart.

De eerste ‘actuele boodschap van Jeshua’ wordt ‘uitgezonden’ op zondag 5 april en zal in het teken staan van het coronavirus: wat het wereldwijd teweegbrengt, wat de spirituele betekenis ervan is en wat daarin de rol is van lichtwerkers.   

Alle informatie erover vind je hier: 


Aanmelding geschiedt via de website van Lichtwerkers Nederland en bij hen kun je ook terecht voor vragen of nadere info.

Overigens heeft Denise Diekstra een prachtig, aangrijpend stukje geschreven over de corona crisis: “Mijn cellen zingen wereldvrede“, in mijn ogen de hartekreet van een nieuwetijdskind.

We wensen je kracht en rust toe in deze tijd, die naast ontwrichtend ook bijzonder, verdiepend en mooi kan zijn.

Warme groet,

Gerrit en Pamela

 

Blijf  op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

* indicates required

Lichtwerkers Nederland

Lightraisers Worldwide

 

Davy & Denise Diekstra 

 

lichtwerkersnederland@gmail.com

 

NL80 INGB 0008 17 1994

 

KVK: 71273298

 

Openingstijden:

ma t/m zo 10.00 uur - 20.00 uur 

 


Disclaimer - Privacybeleid © 2012 - 2020 Lichtwerkers Nederland