De vlam in jouw binnenwereld ♥ Pamela Kribbe ♥ Lichtwerkers Nederland

Lieve mensen,

Ik ben Jeshua, een broer en gelijkgestemde. Voel mijn aanwezigheid bij jullie; ik ben geen vreemde. Wij zijn diep verbonden met elkaar. Het feit dat jullie een aards lichaam bewonen en ik niet, geeft geen grote afstand tussen ons. Voel het maar in je hart. De afstand die ontstaat tussen mensen komt veel meer voort uit angst en wantrouwen dan uit het wel of niet fysiek aanwezig zijn bij elkaar. Voel de innerlijke band die je hebt met het Christusbewustzijn, het bewustzijn van liefde en verbondenheid met elkaar.

Op dit moment, terwijl er een zogeheten crisis gaande is in de wereld vanwege het virus dat er is, worden mensen gedwongen fysiek in isolatie te gaan, maar dat kan de innerlijke verbinding, de innerlijk beleefde verbinding, juist versterken. Het geeft ruimte voor iets anders en is dus niet alleen iets negatiefs. Jullie in het algemeen, de mensheid, gaat zo op in de uiterlijke wereld, dat de binnenwereld, de unieke ervaringswereld in iedereen, veel te weinig bewoond wordt. Je gaat in deze wereld zo makkelijk op in alle prikkels van buitenaf, dat thuis zijn in de binnenwereld, het doorvoelen van wat er is, niet meer vanzelfsprekend is. Een stap terug, een stap naar binnen, is vaak de voorbereiding voor iets nieuws wat komen gaat. Dit speelt nu op mondiaal niveau. Het is een noodzaak. Maar het speelt ook in jullie individuele levens: dat er een stap naar binnen wordt gemaakt, al dan niet afgedwongen door een crisis, een situatie die van buitenaf lijkt te komen. Die situatie vervult een functie, is geen belemmering, maar is een deur die naar binnen toe opent.

Voel even je eigen binnenwereld. Ga naar binnen. Stel je voor dat in jou een levende, transparante ruimte is. Die loopt door je lichaam heen; is groter dan je lichaam. Het is jouw energieveld. Het is als een huis waarin je woont, alleen het beweegt doorlopend. Er zijn vloeiende stromen, stemmingen, trillingen, die jou omgeven. Dit is jouw huis, je energetische huis. Je lichaam is daarin opgenomen. In feite is jouw energietoestand het fundament, de basis. Het lichaam beantwoordt daaraan, vloeit en beweegt daarin mee. Het is in zekere zin secundair, het volgt de wetten van energie. Materie volgt energie.

Zak met je bewustzijn in je eigen energieveld. Ga naar binnen. Sluit je even af voor de vele prikkels van buiten. Ga met je aandacht eens naar je ruggengraat, maar begin iets hoger, aan de achterkant van je hoofd en nog iets daarboven. Daar bevindt zich een soort kanaal wat jou verbindt met een hogere sfeer, de sfeer van je ziel, van je innerlijke weten, die voorbij tijd en ruimte reikt, voorbij het fysieke. Word je eenvoudig bewust van die plek daar, net buiten je lichaam, maar daar innig mee verbonden. Ga dan met je aandacht langzaam naar beneden. Voel de energie achter je nek, je hals, tussen je schouderbladen. Strijk als het ware met je aandacht langs je ruggengraat naar beneden. Voel het gebied achter je maag, ook wel zonnevlecht genoemd, achter je onderrug, je stuitje en voel dit kanaal, dit energieveld, helemaal doorlopen tot in de Aarde.

Voel dat je verbonden bent met de Aarde. Voel de kracht van de Aarde. Jij komt hier iets brengen op Aarde. Jullie voelen innerlijk een drang om iets te delen, iets te geven of uit te drukken van jezelf. Die drang komt uit je ziel, die behoort tot je wezen. Voel even heel sterk het kanaal dat door jou heen loopt waardoor je Hemel en Aarde verbindt. Jij bent een brug tussen de beide werelden. Voel wat je te geven hebt.

Om dit aanschouwelijk te maken, stel je eens voor dat je je op een podium bevindt. Je zit of staat op een podium en je voelt je rustig en sterk; je bent niet bang. Je bent in contact met dat kanaal in jou, je bent verbonden; je bent veilig. Voel die veiligheid. Je bent in je eigen binnenruimte en daar ben je veilig en op je gemak. Kijk dan eens naar wie er voor je zit. Het is een ruimte, een soort zaal waarin mensen zitten, die daar gekomen zijn voor jou. Dat maakt je niet bang of zenuwachtig. Nee, je voelt eerder dat het betekenisvol is. Je bent daar ook niet om te presteren of erkend te worden. Je bent daar om iets essentieels te delen met hen. Je bent daar ook niet hoger of lager. Je bent daar in je natuurlijke rol of functie.

Kijk eens wat je dan doet. Wat komt er in je op? Wat heb je daar te doen of te zeggen? Misschien zijn er mensen die spontaan op je afkomen en jou iets vragen. Wat vragen ze jou? Wat geef je hen? Wat, als je je innerlijke drang volgt, deel je met hen? Kijk vooral naar het gevoel erin. Deel je kennis, wijsheid, zachtheid, begrip of bemoediging? Voel wat er van nature uit jou wil stromen. Voel hoe natuurlijk dit voor je is, zoals ademhalen.

Jullie zijn hier allemaal om iets van je unieke zielskwaliteit te delen met anderen. Dit betekent dat je je onderscheidt, dat je niet meer de gebaande paden volgt, maar de stem van je hart volgt. Dit kan angsten oproepen. Maar tegelijk is het zo, dat gehoor geven aan die innerlijke stroom je het dichtst bij jezelf brengt en bij een gevoel van vervulling en vreugde. De angst die je hierbij kunt ervaren is een angst voor uitsluiting. Zodra je vanuit je ziel gaat leven, ga je handelen en denken en voelen vanuit een stroom die niet meer gebaseerd is op de oude, collectieve denkgewoonten en angsten. Je introduceert een nieuw geluid, zogezegd.

Ik roep je op daarin te geloven. Er is behoefte aan een nieuw geluid. Het is een noodzaak, omdat alleen vanuit het contact met de ziel, de innerlijke ruimte, het bewustzijn op Aarde kan veranderen en groeien.

Ik dank jullie voor je aanwezigheid hier en nu op Aarde. Jullie zijn moedig. Het vraagt om moed om je te onderscheiden en de stem van je eigen hart te volgen. Maar je wordt hierin gesteund. Is het niet door de collectieve energie, die nog vastzit op bepaalde punten in oude energie, dan is het wel vanuit het veld van lichtheid en klaarheid, dat nu bezig is te landen op Aarde. Je kunt het Christusbewustzijn noemen of eenvoudig licht, helderheid, verbondenheid, liefde. Dit veld is bezig handen en voeten te krijgen mede door jullie. Er is een nieuwe geboorte werkzaam in deze tijd. Laat je niet misleiden door de negatieve geluiden die je hoort. Voel de vlam, de kaarsvlam van het nieuwe en laat die branden in je eigen hart.

Pamela Kribbe
www.pamela-kribbe.net


Aanmelding geschiedt via de website van Lichtwerkers Nederland en bij hen kun je ook terecht voor vragen of nadere info.

Overigens heeft Denise Diekstra een prachtig, aangrijpend stukje geschreven over de corona crisis: “Mijn cellen zingen wereldvrede“, in mijn ogen de hartekreet van een nieuwetijdskind.

We wensen je kracht en rust toe in deze tijd, die naast ontwrichtend ook bijzonder, verdiepend en mooi kan zijn.

Warme groet,

Gerrit en Pamela

 

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief


 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.