De tweestrijd in dualiteit


In dualiteit zijn er twee tegengestelde, gelijke krachten. Noem ze zwart - wit, vrouwelijk - mannelijk of je hoe je ze ook wilt noemen. Tegelijkertijd kunnen ze niet zonder elkaar; samen zijn ze één. Overheersing van het één door het ander zorgt ervoor dat er een gelijke kracht opbouwt in het ander. Precies wat de oorlog in Oekraïne weerspiegelt. Amerika (en de EU) tegen Rusland: vader tegen moeder (Rusland), kapitalisme tegen communisme. Ook nu weer pogen politici en de media om ons een kant te laten kiezen: voor het één en tegen het ander. Men zaait verdeeldheid. De aloude heers-en-verdeeltactiek.

 

Verdeeldheid, angst, brood (basisinkomen) en spelen en men controleert het volk.

 


In de huidige patriarchale tijdperk overheerst en onderdrukt het mannelijke het vrouwelijke. Uiteraard hoort dat niet, maar besef dat er ook matriarchale tijdperken (zoals Lemurië) zijn geweest, waarin het mannelijke werd overheerst en onderdrukt.

 

Sommige spirituele mensen zeggen dat we terug naar het vrouwelijke moeten. Zij geloven (onbewust) dat het vrouwelijke beter is dan het mannelijke en beseffen totaal niet dat door te kiezen voor het vrouwelijke men nog steeds in dualiteit zal blijven leven. Ja, het mannelijke maakt dingen kapot, maar het vrouwelijke doet hetzelfde op een andere manier. Het vrouwelijke is net zo verwond als het mannelijke.

 

Het mannelijke veld is een poging om uit de verstorende emoties te komen – de afscheiding van de valse/verstikkende eenheid, zodat op die manier het echte, oorspronkelijke gevoel hervonden kan worden.

 

Elke vorm van overheersing en onderdrukking door wie dan ook is niet correct, maar dit is precies wat er gebeurt waar één of beide delen uit balans zijn. Op het moment dat je kiest voor de een of de ander zit je in dualiteit.

 

De code van Oekraïne laat zien dat deze oorlog precies past binnen ons bewustzijn, waar de mensheid nu staat: terugkeer naar eenheid door in balans te komen.

 

De Engelse naam voor Oekraïne is Ukraine: dualiteit (u = 21) bemeesteren (k = 11), waardoor jouw zonlicht (Ra) verinnerlijkt (in) kan worden, zodat jouw zonlicht door de emoties (e) naar buiten kan komen. Zodra je door de verstorende emoties heen bent, ben je in balans.

 

Terug naar het midden is de enige mogelijkheid om uit dualiteit te komen en terug te keren naar eenheid en vrede.

Daarvoor heb je een ego nodig, zodat je weet wie je bent. Het ego triggert op pijn. Dat biedt juist groeikansen, zodat je voorbij de verstorende emoties komt. Echter, een ego in matriarchale samenlevingen is ongewenst, omdat het zich afscheidt van de ‘eenheid’ van de samenleving. Dienstbaar zijn aan de groep (horizontale verbinding) is daar belangrijker dan het individu. Dat uit zich onder andere in de overtuiging “alles delen”.


Dat is echter de schaduwzijde van Waterman. Want het gaat juist om dienstbaar zijn aan je eigen Godsvonk (verticale verbinding).

Via je eigen Godsvonk heb je contact met de overkoepelende Bron, waar alles uit voortkomt. Via die verbinding ontvang je alle info die je nodig hebt om dienstbaar te zijn aan de samenleving.

 

Zoals in een eerder artikel geschreven, zijn er drie varianten van de Great Reset:

 

1) op de mannelijke manier, zoals het World Economic Forum (WEF) voorstelt;

 

 2)  terug naar het vrouwelijke (recyclen); of

 

 3)  terug naar de rechte lijn met je eigen Bron, terug naar het oorspronkelijke. In het oorspronkelijk zijn mannelijk en vrouwelijk beiden aanwezig en bestaan in gelijkwaardigheid naast elkaar. Dit is de bewustzijnsstaat van het Kind.

 

Stier

 

In oude tijden heette Oekraïne Khazaria (zie deze link en deze link.)


In dit artikel geplaatst op wanttoknow.nl wordt beweerd dat de vroegere Khazarianen de god Baäl aanbaden, ook bekend als Moloch.

Bijzonder is dat Moloch als een stier wordt afgebeeld. Want het sterrenbeeld Stier is verbonden met banken, economie, financiën, valuta en waarden. De planeet Venus is verbonden met Stier. Venus vertegenwoordigt rijkdom, valuta, financiën en het banksysteem, zeker wanneer ze in Steenbok, het teken van de grote bedrijven en banken, verblijft.

 

De oorlog in Oekraïne zal dus ook het financiële systeem in de kern raken, omdat Oekraïne de thuisbasis is van de Khazarianen, die (als voorouders van de bankiers) het huidige bank- en geldsysteem hebben opgezet. De Tempeliers hebben ook aan bijgedragen aan het banksysteem. De internationaal werkende Tempeliersorde vervoerde grote geldsommen van en naar het Heilige Land.

 

In de Egyptologie is Hathor een moedergodin in de Egyptische mythologie. Ze wordt ook ‘moeder van de moeders’ en ‘moeder van de goden’ genoemd. De godin Hathor wordt afgebeeld als een koe. Zij baart Ra. Het gevoel baart jouw zonlicht.

 

Is herverdeling van het geld dé oplossing?

 

In oorsprong is iedereen gelijk en heeft iedereen evenveel. Door trauma’s, manipulatie, bedrog, leugens, chantage, oplichting, diefstal, jezelf wegcijferen, je licht weggeven, afwijzing van geld, enz. ontstaan verschillen.

 

Hoeveel mensen wijzen geld af?

 

Hoeveel mensen vragen te weinig door een gebrek aan eigenwaarde, negatieve overtuigingen mbt geld, zien verwarren soberheid met armoede, armoede als een deugd, geloven in het idee van het loslaten/afzweren van materie en/of gelofte van armoede?

 

Als dan ineens al het geld herverdeeld wordt, hoe groot is dan de kans dat er binnen afzienbare tijd weer opnieuw inkomens- en vermogensverschillen ontstaan?

 

De één zal namelijk veel geld gaan uitgaven, dus consumeren, niet consuminderen; de ander zal juist spaarzaam zijn. Dus na verloop van tijd ontstaan er wederom verschillen. Begin we dan weer opnieuw? Opnieuw recyclen?

 

Mensen mogen gaan begrijpen dat materie voortkomt uit bewustzijn.

Dus alle materie in iemands leven is afkomstig uit diens bewustzijn. Ivm Meesterschap is het volledig innemen van jouw ruimte/bewustzijn essentieel: overdragen van energie gebeurt niet. Jij bent zelf de enige hoeder van jouw energie en dus ook materie.

 

Het positieve aspect van Stier is genieten van de materie. Stier ziet en erkent de waarde van materie. Overvloed is je geboorterecht, ook materieel.

 

Daarvoor dien je waarde te hechten aan de materie zonder emotioneel te hechten. Materie komt immers voort uit bewustzijn. Daarom werkt herverdelen niet, zolang het bewustzijn niet verandert.

In armoedebewustzijn kun je niets vasthouden en zal alles door je vingers glippen of je gaat - zoals Dagobert Duck - alles angstvallig vasthouden en hebt heel veel moeite met geld uitgeven.

Zodra je in overvloed(sbewustzijn) leeft, kun je vasthouden én geld uitgeven en bestaat er geen behoefte meer om herverdeling van de rijkdom, omdat je al genoeg hebt.

 

Volgens het WEF bezit in 2030 niemand meer iets en is alles een service. We delen auto’s, fietsen, enz. Volgens ‘zwevers’ delen we op de nieuwe Aarde ook alles met elkaar.


Wat is het verschil tussen delen volgens het WEF en delen volgens ‘zwevers’?

 

Het WEF doet het op de mannelijke manier: er is een afgescheiden elite, die de plaats van God inneemt; op de voorgestelde nieuwe Aarde van de ‘zwevers’ leven we in ‘eenheid’, zijn we dienstbaar aan de groep en om die reden delen we. In beide samenlevingen is het niet belangrijk dat iemand in zijn/haar kracht staat.

 

Sta je in je kracht, dan ben je in je midden: je belichaamt je Meesterschap. Je deelt jouw Godskwaliteit(en) - en als dat passend voelt - ook materie. Als iedereen daadwerkelijk in diens kracht/Meesterschap staat, dan is iedereen in staat zelfstandig voldoende inkomen te genereren. Dus de noodzaak om te materie te delen zal minimaal zijn.

 

Mocht iemand op enig moment uit zijn/haar kracht zijn, dan voelt iedereen van binnenuit dat men dient te delen met die persoon, omdat je die impuls ontvangt van de overkoepelende Bron via je verbinding met je eigen Bron.

 

Er heerst een spirituele overtuiging dat men iemand in de kracht zet door het voor hem/haar te regelen, zodat hij/zij een basis heeft. “De kosmos draagt je” is het spirituele gezegde, maar jij bent ook de kosmos: draag je zelf. Je zult de basis in je zelf dienen te vinden, niet in de uiterlijke wereld. Dan kom je in een systeem te zitten. Dat kan tot afhankelijkheden leiden, hetgeen schadelijk is voor de Heilige Geometrie. Zodra de uiterlijke basis dan wegvalt, stort iemand als een kaartenhuis in elkaar, omdat de innerlijke basis ontbreekt.

 

Hoe kun je dan de teugels in handen nemen, als je een ander de regie in handen geeft en je zelf geen idee hebt hoe het werkt?

 

Om jezelf te kunnen dragen dien je in je eigen basis te komen (andere uitleg van basisinkomen). Van daaruit komen ook zelfstandigheid, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid voort. Om die reden zijn voor mij Meesterschap en zelfstandigheid onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ook al betekent dat soms grote uitdagingen, het zorgt dat je nog meer in je kracht komt, want als je een uitdaging hebt overwonnen, is je vertrouwen enorm toegenomen. Dat verstevigt je basis weer. Je komt in een positieve spiraal terecht! Je leert ook om in mogelijkheden te denken; het maakt je opportunistisch: je gaat kansen zien.

 

Vanuit deze benadering is geld verstrekken, rijkdom herverdelen of inkomen overdragen funest: alle bovengenoemde groeimogelijkheden worden je ontnomen, omdat het al geregeld is! Er is geen noodzaak om (nog meer) in je basis te komen en die ruimte in te nemen.

 

En wat gebeurt er met niet ingenomen ruimten?

 

Juist, het trekt ongewenste energieën aan! Die ongewenste energieën gaan met jouw geld aan de haal en zetten een geldsysteem gebaseerd op schulden op dat ervoor zorgt dat zij verrijken en de mensen verarmen.

 

Wiens ‘schuld ’is dat: zij die de eigen ruimte openlaten of zij die de niet-gebruikte ruimte innemen?

 

Als je een lange tijd geen aandacht hebt besteed aan die ruimte, dan vergeet je hem en word je je onbewust van die ruimte.

 

Hoe kun je beweren dat iets jouw ruimte is, als je niet eens bewust bent van die ruimte en dat je er feitelijk afstand van hebt gedaan?

 

En dan komt er wederom een roep tot herverdelen (recyclen): de zoveelste cyclus (ronde) begint, totdat men ooit het punt bereikt dat men beseft dat ook (de energie achter) geld belangrijk is.

 

Financiën: vorm (f) geven aan de uitlijning (i) van het gevoel (n = het veertiende deel) van het androgyne (an) bewustzijn van het kind (c), zodat er een uitlijning (i) met de verbindende (ether = e) basis van de vier (n = 14) elementen ontstaat. Oftewel: vanuit neutraliteit (kind/androgyn) geld hanteren, waarbij geld simpelweg energieuitwisseling is, die de verbinding vormt tussen twee partijen. Androgyn sluit aan op bovenstaande uiteenzetting over de overwinning van de (emotionele) tweestrijd in dualiteit. Door de verstorende emoties te overwinnen/overstijgen komt men in het oorspronkelijke gevoel (neutraliteit) terecht. An: de basis (a = 1) is het gevoel (n = 14), oftewel het gevoel als basis-/uitgangspunt, niet de verstorende emoties.

 

Anticiperen op voedseltekorten: hamsteren

 

Al enige maanden wordt voorspeld dat er voedseltekorten aan zitten te komen. Maar wanneer breekt die periode van voedseltekorten aan? En hoe lang duurt de periode? Niemand kan het zeggen! Als je dit niet weet, hoe kun je dan weten dat als nu extra inkopen betekent dat je dan genoeg zult hebben om die periode van voedseltekorten door te komen? Je kunt niet anticiperen op een periode van voedseltekorten, als je niet weet wanneer het begint en hoe lang het duurt!

 

De beste oplossing is: overvloedsbewustzijn. Weten dat je altijd genoeg zult hebben en erop vertrouwen. Daarbij mag je vertrouwen op het universum, want het gaat om jouw vibratie van overvloed. Negatieve emoties verstoren die vibratie van overvloed.

 

Daarbij geldt een belangrijk verschil: sommige dingen heb je in de hand, sommige dingen niet. Hetgeen je niet in de hand hebt, dien je los te laten en in overgave te gaan.

Hetgeen je zelf kunt doen, bijvoorbeeld zelf inkomen genereren, is jouw eigen taak en niet denken “de kosmos draagt me”.

 

Activiteit is dan vereist, niet passiviteit.

 

“Ik vraag geen geld, want de kosmos draagt mij/zorgt voor mij en vervolgens vinden dat er een basisinkomen moet komen of herverdeling van inkomen en vermogen moet plaatsvinden”. Als jij geen geld wil (vragen) voor jouw diensten, tijd en energie, waarom vraag je dan om een basisinkomen en/of herverdeling van inkomen en vermogen?

 

Materie is traag

 

Er gaat enige tijd overheen, voordat een bewustzijnsverandering zichtbaar wordt.

Emotionele blokkeringen en afwijkingen van de rechte lijn zijn de oorzaak van de vertraging; er gaat letterlijk energie verloren door afwijkingen van de rechte lijn, omdat afwijkingen zorgen voor scheuren. Bezielde materie (living matter) is jouw Godsbewustzijn in de materie kunnen brengen. Directe manifestatie is dan mogelijk, want Hemel (bewustzijn) en Aarde (materie) zijn één.

 

De traagheid is ook het gevolg van het verlies van het beheer over de materie. Met name in de spirituele wereld leeft de overtuiging dat materie losgelaten moet worden. Door dit spiritueel gezweef kan jouw bewustzijn niet volledig op Aarde zijn/komen en gaat er energie verloren. De materie is dood geworden door het vertrek van de draken/het verlies van onze connectie met Bron, ons Godsbewustzijn. Onze drakenbewustzijn kan alles weer bezielen. En dan wordt/is directe manifestatie mogelijk, want geest en materie vallen samen/zijn één.

 

Geld laat zien dat je jouw energetische ruimte niet volledig hebt ingenomen. Immers, als iedereen gelijk is en iedereen een even grote energetische ruimte heeft, dan heeft iedereen even veel. Door trauma's enz. heeft iedereen een deel van de oorspronkelijke ruimte opengelaten. Dat is ook een vorm van armoede/tekort. Geld laat dit heel duidelijk zijen. Dus 3D en geld hebben toch wel meer waarde dan veel mensen denken.

 

Uiteindelijk gaat alles om vibratie

 

De Wet van Aantrekkingskracht werkt obv resonantie. Daarom is het zo belangrijk je woorden te belichamen, want dan ontstaan het levende en het scheppende woord. Zolang jij jouw energetische ruimte niet volledig hebt ingenomen, zijn er openingen en kunnen er energieaftappingen en -lekkages zijn. Door het innemen van jouw energetische ruimte, dicht je automatisch lekkages en openingen en gaat je vibratie omhoog.

 

Patrick Scheers

www.5D-geld.nl